xin code vba tích vào Checkbox trong word

nt.thinh

Thành viên mới
Tham gia ngày
24 Tháng chín 2020
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
13
Tuổi
41
Nhờ các bạn trợ giúp mình code tích vào checkbox word
Xin cảm ơn!
 

File đính kèm

nt.thinh

Thành viên mới
Tham gia ngày
24 Tháng chín 2020
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
13
Tuổi
41

Ba mười ba

Thành viên chính thức
Tham gia ngày
10 Tháng tám 2020
Bài viết
98
Được thích
46
Điểm
20
Mình muốn tích cho bao nhiêu file word vậy? Mỗi file word có bao nhiêu checkbox ?
 

Ba mười ba

Thành viên chính thức
Tham gia ngày
10 Tháng tám 2020
Bài viết
98
Được thích
46
Điểm
20
Tớ tưởng phải cỡ 600 file word và mỗi file có 5000 checkbox thì mới cần phải code chứ một-một thì tớ chưa hiểu rõ mục đích của mình làm vậy để làm gì?
Mình có thể nói cho tớ biết mục đích của mình được không?
 

Ba mười ba

Thành viên chính thức
Tham gia ngày
10 Tháng tám 2020
Bài viết
98
Được thích
46
Điểm
20
Hên xui mình nhé, không được thì mình tham khảo cho vui:
Mã:
Sub Tich_Tich()
  Dim oWord As Object, sFileName As String
  Set oWord = CreateObject("Word.Application")
  oWord.Visible = True
  sFileName = ThisWorkbook.Path & "\Doc1.docx"
  oWord.documents.Open (sFileName)
  oWord.Activate
  With oWord
    Dim Tich As ContentControl
    For Each Tich In ActiveDocument.ContentControls
      If Tich.Type = wdContentControlCheckBox Then Tich.Checked = True
    Next
  End With
  Set oWord = Nothing
End Sub
 

nt.thinh

Thành viên mới
Tham gia ngày
24 Tháng chín 2020
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
13
Tuổi
41
Hên xui mình nhé, không được thì mình tham khảo cho vui:
Mã:
Sub Tich_Tich()
  Dim oWord As Object, sFileName As String
  Set oWord = CreateObject("Word.Application")
  oWord.Visible = True
  sFileName = ThisWorkbook.Path & "\Doc1.docx"
  oWord.documents.Open (sFileName)
  oWord.Activate
  With oWord
    Dim Tich As ContentControl
    For Each Tich In ActiveDocument.ContentControls
      If Tich.Type = wdContentControlCheckBox Then Tich.Checked = True
    Next
  End With
  Set oWord = Nothing
End Sub
Cảm ơn bạn! Mình chạy thư dòng Dim Tich As ContentControls lỗi
 

nt.thinh

Thành viên mới
Tham gia ngày
24 Tháng chín 2020
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
13
Tuổi
41
Ok rồi bạn ơi
Cảm ơn nhiều nhé
 

nt.thinh

Thành viên mới
Tham gia ngày
24 Tháng chín 2020
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
13
Tuổi
41
Phiền bạn thêm 02 vấn đề nhé
1. Khi chạy lệnh lần 2 thì báo lỗi "462 the remote server machine does not exits or is unavailable"
2. Giúp mình chạy trên 01 file word nhưng nhiều checkbox được không?VD: checkbox1,checkbox2...và nếu không tìm thấy checkbox thì bỏ qua.
Cảm ơn nhiều!
 

Ba mười ba

Thành viên chính thức
Tham gia ngày
10 Tháng tám 2020
Bài viết
98
Được thích
46
Điểm
20
Phiền bạn thêm 02 vấn đề nhé
1. Khi chạy lệnh lần 2 thì báo lỗi "462 the remote server machine does not exits or is unavailable"
2. Giúp mình chạy trên 01 file word nhưng nhiều checkbox được không?VD: checkbox1,checkbox2...và nếu không tìm thấy checkbox thì bỏ qua.
Cảm ơn nhiều!
Vấn đề 1:
Tớ nghĩ do file word bạn vẫn còn đang mở hay thế nào đó.. nếu đúng như vậy mình thử tìm kiếm thêm hàm kiểm tra file đang ở chế độ mở hay không nếu mở thì khỏi mở nếu chưa mở thì mở
Vấn đề 2:
Cái dấu "..." tớ không biết chếch bóc của mình nhiều đến cỡ nào tớ nghĩ khoảng vài ngàn cái như đã nói ở bài 6, và hỏi xác nhận ở bài 4 rồi, mình cũng đã trả lời như đinh đóng cột với như ở bài 5 rồi mà.
 

nt.thinh

Thành viên mới
Tham gia ngày
24 Tháng chín 2020
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
13
Tuổi
41
Sorry nhé.bạn thông cảm giúp thêm lần nữa nhé,khoang 50 checkbox
 

VetMini

Chuyên gia GPE
Tham gia ngày
21 Tháng mười hai 2012
Bài viết
10,359
Được thích
12,634
Điểm
1,560
Thế này là tự lấy tay đập.... vào chân rồi sao?
...
Cái này cũng cùng loại với kiểu bài Excel "phân bổ một số tiền vào nhiều khoảng tiền ngẫu nhiên" (leopard fox ghost) mà mình vẫn thấy lâu lâu lại có người yêu cầu.

Cái file Word ở đây là một văn bản dạng đánh giá cái gì đó (requirement metrics). Mỗi điều kiện có một checkbox để tích khi đã kiểm xong.
Người ta lười tích cả trăm cái cho nên dùng phương pháp tự động thôi. Tự căn bản nó đã là đồ "leopard fox ghost" rồi. Tay đập vào cái gì cũng chả ai bỏ thì giờ xem.
 

Ba mười ba

Thành viên chính thức
Tham gia ngày
10 Tháng tám 2020
Bài viết
98
Được thích
46
Điểm
20
Phiền bạn thêm 02 vấn đề nhé
1. Khi chạy lệnh lần 2 thì báo lỗi "462 the remote server machine does not exits or is unavailable"
2. Giúp mình chạy trên 01 file word nhưng nhiều checkbox được không?VD: checkbox1,checkbox2...và nếu không tìm thấy checkbox thì bỏ qua.
Cảm ơn nhiều!
Mà code bài 8 là tích toàn bộ checkbox cho mình rồi còn gì?
Nó có tích riêng cụ thể tên một checkbox nào đâu.
Mình thử gửi cái file word có 50 check box đó lên đây xem nào?
 

nt.thinh

Thành viên mới
Tham gia ngày
24 Tháng chín 2020
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
13
Tuổi
41
Mình xử lý được rồi nhe
For Each Tich In wdDoc.ContentControls
Select Case Tich.Title
Case "checkbox1"
If Sheet1.Range("A1").value = "a" then
Tich.Checked = True
Else
Tich.Checked = False
End If

Case "checkbox2"
If Sheet1.Range("A2").value = "a" then
Tich.Checked = True
Else
Tich.Checked = False
End If
..........
End Select
Next Tich

Thanks ban!
 
Top Bottom