xin code vba tích vào Checkbox trong word

Ba mười ba

Thành viên chính thức
Tham gia ngày
10 Tháng tám 2020
Bài viết
95
Được thích
44
Điểm
20
Mình xử lý được rồi nhe
For Each Tich In wdDoc.ContentControls
Select Case Tich.Title
Case "checkbox1"
If Sheet1.Range("A1").value = "a" then
Tich.Checked = True
Else
Tich.Checked = False
End If

Case "checkbox2"
If Sheet1.Range("A2").value = "a" then
Tich.Checked = True
Else
Tich.Checked = False
End If
..........
End Select
Next Tich

Thanks ban!
Nhìn cốt là biết 50 checkbox hoành tráng cỡ nào, chúc mừng bạn.
 
Top Bottom