Nhờ anh (chị) giúp em code điền dữ liệu

QuangMinhtb

Thành viên chính thức
Tham gia ngày
31 Tháng mười 2019
Bài viết
73
Được thích
11
Điểm
20
Tuổi
30
@QuangMinhtb
Đổi cái này
Mã:
Sheets("chuyen").Range("B" & j) = Sheets("chuyen").Range("D2") & Sheets("bandau").Range("B" & i)
Sheets("chuyen").Range("B" & j + 1) = Sheets("chuyen").Range("D3") & Sheets("bandau").Range("E" & i)
thành
Mã:
Sheets("chuyen").Range("B" & j) = Sheets("chuyen").Range("D3") & Sheets("bandau").Range("E" & i)
Sheets("chuyen").Range("B" & j + 1) = Sheets("chuyen").Range("D2") & Sheets("bandau").Range("B" & i)
Cẳm ơn anh rất nhiều!
 

XuanThanh

Thành viên thường trực
Tham gia ngày
20 Tháng ba 2007
Bài viết
278
Được thích
373
Điểm
710
@kimnganlzd

Code của bạn đây. Chép vào code của Sheet Chuyen rồi chạy nó

Mã:
Sub Chuyen()
  Dim SNguon As Worksheet, SChuyen As Worksheet
  Dim m As Long, n As Long, i As Long, j As Long
  Set SNguon = Sheet1
  Set SChuyen = Sheet2
  m = SNguon.Range("A65000").End(xlUp).Row
  n = SChuyen.Range("B65000").End(xlUp).Row
  If n > 2 Then SChuyen.Range("B2:C" & n).ClearContents 
  For i = 2 To m
    n = SChuyen.Range("B65000").End(xlUp).Row + 1
    j = SChuyen.Range("C65000").End(xlUp).Row + 1
    If Left(SNguon.Range("A" & i), 4) = "Name" Then SChuyen.Range("B" & n) = Right(SNguon.Range("A" & i), Len(SNguon.Range("A" & i)) - 6)
    If Left(SNguon.Range("A" & i), 5) = "Phone" Then SChuyen.Range("C" & j) = Right(SNguon.Range("A" & i), Len(SNguon.Range("A" & i)) - 8)
  Next
  MsgBox "Da chuyen xong", , "GPE"
End Sub
 

QuangMinhtb

Thành viên chính thức
Tham gia ngày
31 Tháng mười 2019
Bài viết
73
Được thích
11
Điểm
20
Tuổi
30
Cẳm ơn anh rất nhiều!
Anh ơi cho em hỏi sau khi chạy code lấy dữ liệu và em có định dạng ô có các dữ liệu đã được điền như sau:
1/ Số thứ tự (cột A) theo chiều dọc là nằm ở giữa, và chiều ngang nằm ở giữa
2/ Nội dung từ ô B4 trở đi theo chiều dọc là căn lề trái, theo chiều ngang là nằm ở giữa (như hình em tải kèm) nhưng sau khi mà chạy lại code anh đã giúp thì định dạng đó lại mất.
Dữ liệu của em khá là nhiều mà mỗi khi chạy lại code lại định dạng lại, anh có cách nào giúp em để khi chạy code mà có thể định dạng luôn như nội dung 1/ và 2/ em đã nêu trên không ạ?
Em đã ghi maccro nhưng đoạn code dài và chạy chậm quá! nhờ anh sửa giúp em chút!
Mã:
 Range("A4:A27").Select
  ActiveWindow.SmallScroll Down:=-6
  With Selection
    .HorizontalAlignment = xlCenter
    .VerticalAlignment = xlCenter
    .WrapText = False
    .Orientation = 0
    .AddIndent = False
    .IndentLevel = 0
    .ShrinkToFit = False
    .ReadingOrder = xlContext
    .MergeCells = False
  End With
  ActiveWindow.SmallScroll Down:=-6
  Range("B4:B27").Select
  With Selection
    .HorizontalAlignment = xlLeft
    .VerticalAlignment = xlCenter
    .WrapText = False
    .Orientation = 0
    .AddIndent = False
    .IndentLevel = 0
    .ShrinkToFit = False
    .ReadingOrder = xlContext
    .MergeCells = False
  End With
End Sub
Xin cảm ơn anh!
 

File đính kèm

QuangMinhtb

Thành viên chính thức
Tham gia ngày
31 Tháng mười 2019
Bài viết
73
Được thích
11
Điểm
20
Tuổi
30
Ơ ơ. Mình đã gi rõ "Thừa em nào thì xóa nhé" rồi mà :p:p:p
Mã:
dArr(K, 2) = "Tên: " & sArr(I, 4)
Thích tên gì thì bạn gõ vào ô AG4 rồi copy AG5 vào nhé
Anh/chị cho em hỏi bảng mã chuyển đổi trong file anh có gửi cho em xin gọi là gì vậy ạ?
Nó chuyển đổi ngôn ngữ từ font sang unnicode dang ngon ngữ VBA phải không ạ?
Anh/chị giải thích giúp! em mới biết đến excel nên chưa hiểu.
 

File đính kèm

PacificPR

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
6 Tháng năm 2016
Bài viết
1,905
Được thích
2,574
Điểm
360
Nơi ở
Cái Bang
Anh/chị cho em hỏi bảng mã chuyển đổi trong file anh có gửi cho em xin gọi là gì vậy ạ?
Nó chuyển đổi ngôn ngữ từ font sang unnicode dang ngon ngữ VBA phải không ạ?
Anh/chị giải thích giúp! em mới biết đến excel nên chưa hiểu.
Cái này của Anh Mạnh thì phải (Mình không nhớ rõ nữa). Nó chuyển đổi ngôn ngữ từ font unnicode sang VBA
 

XuanThanh

Thành viên thường trực
Tham gia ngày
20 Tháng ba 2007
Bài viết
278
Được thích
373
Điểm
710
Anh ơi cho em hỏi sau khi chạy code lấy dữ liệu và em có định dạng ô có các dữ liệu đã được điền như sau:
1/ Số thứ tự (cột A) theo chiều dọc là nằm ở giữa, và chiều ngang nằm ở giữa
2/ Nội dung từ ô B4 trở đi theo chiều dọc là căn lề trái, theo chiều ngang là nằm ở giữa (như hình em tải kèm) nhưng sau khi mà chạy lại code anh đã giúp thì định dạng đó lại mất.
Dữ liệu của em khá là nhiều mà mỗi khi chạy lại code lại định dạng lại, anh có cách nào giúp em để khi chạy code mà có thể định dạng luôn như nội dung 1/ và 2/ em đã nêu trên không ạ?
Em đã ghi maccro nhưng đoạn code dài và chạy chậm quá! nhờ anh sửa giúp em chút!
Mã:
 Range("A4:A27").Select
  ActiveWindow.SmallScroll Down:=-6
  With Selection
    .HorizontalAlignment = xlCenter
    .VerticalAlignment = xlCenter
    .WrapText = False
    .Orientation = 0
    .AddIndent = False
    .IndentLevel = 0
    .ShrinkToFit = False
    .ReadingOrder = xlContext
    .MergeCells = False
  End With
  ActiveWindow.SmallScroll Down:=-6
  Range("B4:B27").Select
  With Selection
    .HorizontalAlignment = xlLeft
    .VerticalAlignment = xlCenter
    .WrapText = False
    .Orientation = 0
    .AddIndent = False
    .IndentLevel = 0
    .ShrinkToFit = False
    .ReadingOrder = xlContext
    .MergeCells = False
  End With
End Sub
Xin cảm ơn anh!
Xóa bỏ đoạn cde này, thay băng ddoabj coode sau

Mã:
With Sheets("chuyen")
    m = .Range("B65000").End(xlUp).Row
    .Range("A4:A" & m).HorizontalAlignment = xlCenter
    .Range("A4:B" & m).VerticalAlignment = xlCenter
  End With
 

QuangMinhtb

Thành viên chính thức
Tham gia ngày
31 Tháng mười 2019
Bài viết
73
Được thích
11
Điểm
20
Tuổi
30
Top Bottom