Lấy dữ liệu của ô khác làm comment cho ô hiện tại

Liên hệ QC

emcha1506

Thành viên mới
Tham gia
14/1/22
Bài viết
1
Được thích
0
Xin nhờ mọi người giúp ạ, em đã tìm trên khắp diễn đàn nhưng chưa thấy bài viết nào giải đáp thắc mắc này ạ. Xin nhờ các vị tiền bối viết code VBA cho vấn đề này ạ.

Lấy dữ liệu các ô của cột J làm comment cho các ô tương ứng ở cột I

ô nào ở cột J không có dữ liệu thì ô ở cột I cũng không có comment
 

File đính kèm

 • tao commnent.xlsx
  10.7 KB · Đọc: 9

giaiphap

==(^o^)==
Tham gia
12/3/07
Bài viết
5,501
Được thích
5,514
Donate (Momo)
Donate
Giới tính
Nam
Xin nhờ mọi người giúp ạ, em đã tìm trên khắp diễn đàn nhưng chưa thấy bài viết nào giải đáp thắc mắc này ạ. Xin nhờ các vị tiền bối viết code VBA cho vấn đề này ạ.

Lấy dữ liệu các ô của cột J làm comment cho các ô tương ứng ở cột I

ô nào ở cột J không có dữ liệu thì ô ở cột I cũng không có comment
Thử code này xem có giúp được gì không?
Mã:
Option Explicit

Sub XoaComment(rng As Range)
  On Error Resume Next
  rng.ClearComments
End Sub
Sub TaoComment(rng As Range, sText As String)
  rng.AddComment
  rng.Comment.Visible = False
  rng.Comment.Text Text:=sText
End Sub

Public Sub Main()
  Dim rng As Range
  For Each rng In Sheet1.Range("J1:J7")
    XoaComment rng.Offset(, -1)
    If rng <> "" Then
      TaoComment rng.Offset(, -1), rng.Text
    End If
  Next rng
End Sub
 
Upvote 0
Web KT
Top Bottom