Add-In A-Tools - Truy vấn (lọc), soạn thảo và quản trị dữ liệu Excel qua mạng

Blue Softs epl Liên hệ QC

Nguyễn Duy Tuân

Nghị Hách
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
4,500
Được thích
9,936
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Giáo viên, CEO tại Bluesofts
Xem Video

poster-atools-700.jpg

Add-In A-Tools là một công cụ (add-in) chạy trong môi trường Microsoft Excel. A-Tools có các chức năng chính sau:

Soạn thảo và quản trị dữ liệu qua mạng: Để chia sẻ tệp dữ liệu Excel cho nhiều người dùng trong mạng, nếu không có công cụ thì chỉ có một phương pháp là share full thư mục chứa file Excel đó (cách của Excel). Theo cách này, các máy trong mạng đều có thể truy cập vào copy và thậm chí xoá hẳn tệp dữ liệu này. Người chủ của tệp Excel này chỉ có thể gửi trọn cả tệp mà rất khó che dấu những sheets hay vùng dữ liệu riêng của mình. Còn các vấn đề khác như cho người dùng truy cập vào vùng dữ liệu nhưng có các quyền: chỉ đọc, soạn thảo, giới hạn bao nhiêu người được kết nối,....không thể làm được.

Với Add-In A-Tools cho phép soạn thảo và quản trị dữ liệu Excel qua mạng. Công cụ này cho phép người dùng quản trị dữ liệu Excel qua mạng một cách mạnh mẽ, có thể kết nối các bảng tính, vùng dữ liệu qua TCP/IP (không phải share full thư mục), quản trị các kết nối tới vùng dữ liệu, phân quyền cho từng nhóm người dùng, khi dữ liệu tại một máy thay đổi thì các máy khác trong mạng được cập nhật ngay lập tức (sau khoảng ~ 1 mili giây).

Truy vấn dữ liệu động trong bảng tính: Tạo bảng dữ liệu động bởi việc sử dụng các hàm với ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu (CSDL) T-SQL. Cho phép kết nối với các CSDL bên trong và bên ngoài như Excel, Access, Foxpro, MS SQL, MySQL, Firebird,… vào bảng tính Excel. Với công cụ SQL Builder sẽ giúp người dùng tạo công thức truy vấn dữ liệu một cách dễ dàng và hiệu quả. Người dùng có thể tạo ra những báo cáo trong bảng tính Excel có độ phức tạp cao, được lọc theo nhiều điều kiện, liên kết với các nguồn dữ liệu khác nhau, đảm bảo độ chính xác, ổn định và tốc độ xử lý nhanh.

Các chức năng khác:

* Tạo công thức thống kê kết hợp với nhiều điều kiện.
* Chuyển đổi mã văn bản, số thành chữ, ….

Hỗ trợ lập trình: Ngoài giao diện người dùng, A-Tools còn hỗ trợ các hàm API và các đối tượng COM như BSNetwork để những người phát triển ứng dụng lập trình kết hợp cùng A-Tools nhằm khai thác tối đa năng lực của A-Tools, tăng sức mạnh cho ứng dụng của mình.

Giao diện menu chức năng trong Excel 2007, 2010
Menu2007.jpg

Minh họa về truy vấn dữ liệu động

BS_SQL_Demo.gif

Tạo báo cáo động bằng SQL Builder
Demo_Report.gif


A-Tools_and_Chart.gif

Minh họa về tạo công thức nhanh

Congthu_Demo.gif

Mở các file Excel (cơ sở dữ liệu), tạo các vùng dữ liệu chia sẻ trong mạng
Các máy khách được cấp quyền sẽ mở những vùng dữ liệu này để soạn thảo.
SharedRanges.jpg

Xây dựng danh sách các nhóm, người dùng được kết nối tới máy chủ
Chỉ người nào có user và password mới kết nối được vào máy chủ.
Groups_Users.jpg

Thiết lập các quyền cho nhóm người dùng
Mỗi nhóm tuỳ vào chức trách riêng sẽ được cấp phát những quyền can thiệp công việc ở các mức độ khác nhau.
Rights.jpg

Quản trị danh sách người dùng kết nối
Từ danh sách này, máy chủ có thể không hoặc cho phép người đang kết nối tiếp tục can thiệp vào máy chủ. Cho phép những người dùng chat với nhau.
ConnectedUsers.jpg

II) Chức năng của máy khách (Excel Clients)

Kết nối tới máy chủ
Người dùng kết nối bằng tên và mật khẩu mà người quản lý máy chủ cấp phát.
Connect.jpg

Kết nối vào vùng dữ liệu trong mạng
Sau khi kết nối tới máy chủ thành công, người dùng sẽ mở được danh sách các vùng dữ liệu mà mình được phép kết nối. Việc có thể sửa, xoá, định dạng trong vùng tuỳ thuộc vào quyền được cấp.
UserRanges.jpg

Khi các máy tính kết nối vào mạng thì có thể soạn thảo chung vào một vùng dữ liệu trong máy chủ
ExcelCaro.gif

Các bạn download về chạy thử và cho ý kiến nhé!
DOWNLOAD A-Tools v7.4.0.7 Cập nhật ngày 03/05/2018
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Nguyễn Duy Tuân

Nghị Hách
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
4,500
Được thích
9,936
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Giáo viên, CEO tại Bluesofts
Cập nhật phiên bản sửa lỗi.
v3.0.001: (19-June-2007)
- Chữa lỗi các chức năng trong menu "Lệnh", phiên bản trước không chạy.
- Thêm các cảnh báo, hỏi trước khi tạo công thức, lệnh trên vùng đã có dữ liệu.


Các bạn download lại theo đường link ở bài đầu tiên.

-----
 

chibi

Thành viên tích cực
Thành viên danh dự
Tham gia
10/1/07
Bài viết
1,123
Được thích
625
Gửi TuanVNUNI
Tôi đã tải A-Tools về và cài đặt trên máy với Excel2003, xảy ra hiện tượng sau:
- Bấm đúp vào một tệp .xls thì chỉ khởi động được Excel ở dạng không có WB nào được mở (Chỉ mở luôn file .xls đó khi đã khởi động EX).
- Sau khi gỡ bỏ A-Tools, khi khởi động Excel gặp hộp thông báo "Error" không có nội dung và nút "Chấp nhận"; Khi thoát Excel gặp hộp thông báo lỗi Run-time error "429"
Xin bạn chỉ cho nguyên nhân và cách khắc phục (Tránh cài lại Office).
 

tedaynui

(*_*)
Thành viên danh dự
Tham gia
12/8/06
Bài viết
1,877
Được thích
2,472
chibi đã viết:
Gửi TuanVNUNI
- Bấm đúp vào một tệp .xls thì chỉ khởi động được Excel ở dạng không có WB nào được mở (Chỉ mở luôn file .xls đó khi đã khởi động EX).
Cái này mình cũng gặp nhiều nhưng cũng không biết tại sao. Một số AddIn mình viết cũng bị lỗi này. Khi gỡ bỏ Addin thì hiện tượng này không còn nữa.

TDN
 

Nguyễn Duy Tuân

Nghị Hách
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
4,500
Được thích
9,936
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Giáo viên, CEO tại Bluesofts
Cảm ơn các bạn Chibi và Tedaynui. Lỗi về không mở ngay workbook (file.xls) thì tôi đang tìm hiểu và sẽ chưa sau. Để gỡi bỏ A-Tools, bạn hãy thoát khỏi Excel và vào menu Start chọn Uninstall là Ok.
 

Nguyễn Duy Tuân

Nghị Hách
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
4,500
Được thích
9,936
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Giáo viên, CEO tại Bluesofts
A-Tools v3.1 - 22/06/07

Đã có phiên bản mới A-Tools v3.1 cập nhật ngày 22/06/07

v3.1.001: (22-June-2007)
- Thêm tính năng cho hàm BS_SQL(SQL,[OPTIONS], cho phép tạo bảng dạng PivotTable
PivotTable trong Excel không cho phép ta tạo sổ theo các điều kiện người dùng, nhưng hàm BS_SQL thì Ok.
Để lập báo cáo dạng trên ta dùng hàm
ValuesToColumns(ColumnName,Func,ColumnCalc)
ColumnName: Tên cột mà các giá trị làm tiêu thức để tính
Func: Tên hàm dùng để tính
ColumnCalc:Tên cột được tính giá trị theo hàm khai báo ở Func

Bạn hãy mở file Examble.xls để làm các ví dụ dưới đây.

Ví dụ1: Lập bảng tổng hợp đối ứng TKNO và TKCO
=BS_SQL("SELECT NOTK, ValuesToColumns(COTK,SUM,TTIEN) FROM NKC GROUP BY NOTK")
Ví dụ2: Lập bảng tập hợp chi phí theo các tài khoản
=BS_SQL("SELECT NOTK, ValuesToColumns(COTK,SUM,TTIEN) FROM NKC WHERE NOTK LIKE '6%' OR NOTK LIKE '8%' GROUP BY NOTK")

- Hàm BS_Table(select_list,table_source[,search_condition] [,Options]
Ý nghĩa tương tự như hàm BS_SQL
Tham số "select_list" chính là tham số sau mệnh đề SELECT của đối só SQL trong hàm BS_SQL.
Hàm này được thiết kế nhằm tăng tiện dụng cho người dùng.


Các bạn có thể download tại trang/bài đầu tiên.
 

amesan

Thành viên mới
Tham gia
23/5/07
Bài viết
25
Được thích
8
TuanVNUNI đã viết:
Chức năng của Addins A-Tools v3.1:

+ Cung cấp các hàm xử lý dữ liệu lớn, đảm bảo tốc độ nhanh và chính xác tuyệt đối, có tính mở cao cho người dùng.
+ Công cụ tạo công thức phức tạp
+ Các lệnh xử lý văn bản.

Tất cả các vấn đề khó khăn về lập sổ sách chi tiết, tổng hợp, tính toán phức tạp, tìm kiếm đa chiều đã được giải quyết với A-Tools!


Các bạn download về chạy thử và cho ý kiến nhé!


DOWNLOAD A-Tools v3.1.002 Cập nhật ngày 23/06/07


----

Chào TuanVNUNI

Tôi download dùng thử Addins A-Tools v3.1 và nhận thấy rất hay.
Riêng về phần WHERE search_condition khi tìm dữ liệu thì vẫn còn phân biệt chữ thường và chữ hoa.
Ví dụ: bs_sql("SELECT SOHIEUCT, NGAYCT, DIENGIAI, NOTK, COTK, TTIEN FROM NKC WHERE DIENGIAI LIKE '%bán%' ") thì kết quả không hiển thị các dòng có chữ "Bán"

Khi tìm dữ liệu theo trường ngày thì tôi đã thử nhưng không được.
ví dụ: bs_sql("SELECT SOHIEUCT, NGAYCT, DIENGIAI, NOTK, COTK, TTIEN FROM NKC WHERE NGAYCT > 03-08-2005 AND NGAYCT < 20-08-2005 ")
Bạn có thể hướng dẫn thêm không ?

Thân chào
 

Nguyễn Duy Tuân

Nghị Hách
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
4,500
Được thích
9,936
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Giáo viên, CEO tại Bluesofts
amesan đã viết:
WHERE search_condition khi tìm dữ liệu thì vẫn còn phân biệt chữ thường và chữ hoa.
Ví dụ: bs_sql("SELECT SOHIEUCT, NGAYCT, DIENGIAI, NOTK, COTK, TTIEN FROM NKC WHERE DIENGIAI LIKE '%bán%' ") thì kết quả không hiển thị các dòng có chữ "Bán"

Đúng là phải phân biệt chữ thường và chữ hoa.
Cách làm, đưa về cung loại chữ để tìm, bạn dùng hàm

UCASE - Chữ hoa
LCASE - Chữ thường

Cách 1, convert vè chữ hoa để tìm
bs_sql("SELECT SOHIEUCT, NGAYCT, DIENGIAI, NOTK, COTK, TTIEN FROM NKC WHERE UCASE(DIENGIAI) LIKE '%BÁN%' ")

Cách 2, convert vè chữ thường để tìm
bs_sql("SELECT SOHIEUCT, NGAYCT, DIENGIAI, NOTK, COTK, TTIEN FROM NKC WHERE LCASE(DIENGIAI) LIKE '%bán%' ")

amesan đã viết:
Khi tìm dữ liệu theo trường ngày thì tôi đã thử nhưng không được.
ví dụ: bs_sql("SELECT SOHIEUCT, NGAYCT, DIENGIAI, NOTK, COTK, TTIEN FROM NKC WHERE NGAYCT > 03-08-2005 AND NGAYCT < 20-08-2005 ")
Bạn có thể hướng dẫn thêm không ?

Thân chào

Riền với trường ngày tháng, có các nguyên tắc sau:
+ giá trị ngày tháng phải để dạng mm/dd/yy có nghĩa Tháng/Ngày/Năm

Bạn có thể dùng hàm để chuyển.
- Trong VBA
=FORMAT(GiatriNgay,"mm/dd/yy")
- Trong Worksheet
=TEXT(GiatriNgay,"mm/dd/yy")

Giá trị ngày tháng phải được bao bởi dấu # ( dấu thăng)

Với yêu cầu của bạn, tôi làm bằng 2 cách sau:

Cách 1
=bs_sql("SELECT SOHIEUCT, NGAYCT, DIENGIAI, NOTK, COTK, TTIEN FROM NKC WHERE NGAYCT > #08-03-2005# AND NGAYCT < #08-20-2005# ")

Cách 2: Dùng hàm BETWEEN để chỉ ra khoảng >= và <=

=BS_SQL("SELECT SOHIEUCT, NGAYCT, DIENGIAI, NOTK, COTK, TTIEN FROM NKC WHERE NGAYCT BETWEEN #09-03-2005# AND #08-19-2005# ")

NGAYCT >d1 AND NGAYCT < d2 tương đương với
NGAYCT BETWEEN d1+1 AND d2-1


Chúc bạn thành công!--
 

WhoamI

Thành viên hoạt động
Thành viên danh dự
Tham gia
2/6/06
Bài viết
130
Được thích
200
chibi đã viết:
Gửi TuanVNUNI
Tôi đã tải A-Tools về và cài đặt trên máy với Excel2003, xảy ra hiện tượng sau:
- Bấm đúp vào một tệp .xls thì chỉ khởi động được Excel ở dạng không có WB nào được mở (Chỉ mở luôn file .xls đó khi đã khởi động EX)
Em cũng bị báo lỗi như thế. Khi sử dụng các hàm của A-tools thì có hàm dùng được, có hàm không. Không biết bị làm sao nên em đã uninstall A-tools, và gỡ cả trong Tools/ Add-ins thì sẽ không bị như thế này:
.- Sau khi gỡ bỏ A-Tools, khi khởi động Excel gặp hộp thông báo "Error" không có nội dung và nút "Chấp nhận"; Khi thoát Excel gặp hộp thông báo lỗi Run-time error "429"
Download bản mới về có bị như thế ko thầy?

Bản mới, các hàm chạy nhon hết, đặc biệt có các ví dụ về lập các sổ: Sổ cái, nhật ký, quỹ,...

Để gỡ bỏ A-Tools, nên vào menu START->All Programs chọn Phần UnInstall, A-Tools là Ok.

Nhiều người có sao đâu nhỉ? Máy của thầy cầi 4 Office 2000,XP,2003,2007 sao không thấy hiện tượng này nhỉ?

Em hãy kiểm tra Excel có đang chạy ngầm trong hệ thống không? Nhấn CTRL+ALT+DEL xem trong tab "Processes", nếu có xuất hiện 2 cái EXCEL.EXE thì hãy " End Process"

Những lỗi về sự tương thích này thầy sẽ chữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Nguyễn Duy Tuân

Nghị Hách
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
4,500
Được thích
9,936
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Giáo viên, CEO tại Bluesofts
Bản mới, các hàm chạy nhon hết, đặc biệt có các ví dụ về lập các sổ: Sổ cái, nhật ký, quỹ,...

Để gỡ bỏ A-Tools, nên vào menu START->All Programs chọn Phần UnInstall, A-Tools là Ok.

Nhiều người có sao đâu nhỉ? Máy của thầy cầi 4 Office 2000,XP,2003,2007 sao không thấy hiện tượng này nhỉ?

Em hãy kiểm tra Excel có đang chạy ngầm trong hệ thống không? Nhấn CTRL+ALT+DEL xem trong tab "Processes", nếu có xuất hiện 2 cái EXCEL.EXE thì hãy " End Process"

Những lỗi về sự tương thích này thầy sẽ chữa.
 

kietbui

Thành viên mới
Tham gia
23/5/07
Bài viết
43
Được thích
55
làm sao phục hồi menu cua excel

Mình có tải chương trình kế toán A-excel trong GPE về xem thử, sao đó khi vào excel thì chỉ hiện ra menu của A-excel, tắt menu của A-excel nhưng menu của excel vẫn không xuất hiện
Bạn Lê Văn Duyệt có tặng mình 1 thủ tục
Sub ResetMenu()
Application.CommandBars("Worksheet Menu Bar").Reset
End Sub
nhưng vẫn không phục hồi được.Vào view - tool Bar - customize vẫn không thấy " worksheet Menu Bar " để chọn. Mình có xem excel trong máy ở công ty thì mục này có và luôn ở chế độ được chọn
Vậy ai biết chỉ dùm . cám ơn
 

levanduyet

Hãy để gió cuốn đi.
Thành viên danh dự
Tham gia
30/5/06
Bài viết
1,794
Được thích
4,645
Giới tính
Nam
Vậy thì phải nhờ A.Tuân ra tay thôi.

Lê Văn Duyệt
 

Nguyễn Duy Tuân

Nghị Hách
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
4,500
Được thích
9,936
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Giáo viên, CEO tại Bluesofts
kietbui đã viết:
Mình có tải chương trình kế toán A-excel trong GPE về xem thử, sao đó khi vào excel thì chỉ hiện ra menu của A-excel, tắt menu của A-excel nhưng menu của excel vẫn không xuất hiện
Bạn Lê Văn Duyệt có tặng mình 1 thủ tục
Sub ResetMenu()
Application.CommandBars("Worksheet Menu Bar").Reset
End Sub
nhưng vẫn không phục hồi được.Vào view - tool Bar - customize vẫn không thấy " worksheet Menu Bar " để chọn. Mình có xem excel trong máy ở công ty thì mục này có và luôn ở chế độ được chọn
Vậy ai biết chỉ dùm . cám ơn

Trường hợp của bạn chắc rất đặc biệt, vì khi làm A-Excel tôi đã dự tính tất cả các tình huống của người dùng và mọi chuyện diễn ra rất bình thường.

Trong khi chạy A-Excel, Khi sang một workbook khác, nó tự động mở menu Excel, khi thoát nó tự khôi phục lại. Bạn mở lại chương trình A-Excel, sau đó thoát bình thường là Ok.

Bật tắt menu Excel khi chạy A-Excel:
Khi chạy chương trình A-Excel, nếu bạn muốn bật menu Excel lên, vào menu "Tùy chọn" tick vào mục "Tắt menu EXCEL"
Hình:
HelpExcel1.jpgNếu chạy lệnh trong VBA, bạn chạy thủ tục sau:
Mã:
Sub EnableMenuExcel()
    Application.CommandBars("Worksheet Menu Bar").Enabled=True
End Sub

Chúc bạn thành công.
 

kietbui

Thành viên mới
Tham gia
23/5/07
Bài viết
43
Được thích
55
Cám ơn Bạn Tuân, Thủ Tục Bạn Tặng đã Phục Hồi được Menu Excel, Nhưng Thay Vì Nằm Ngang Như Bình Thường Thì Nó Lại Nằm Dọc Giống Như Thực Hiện Lệnh Copy-transpose
Như Vậy Nhìn Kỳ Kỳ Như Cũng Dùng Tạm được
Kiệt
 

kietbui

Thành viên mới
Tham gia
23/5/07
Bài viết
43
Được thích
55
Xin Cám ơn Bạn Tuân, Thanh Menu Excel Nằm Dọc Mình Kéo Nó Lên Trên Thì Tự động Nó Nằm Ngang Trở Lại Rồi
Kiệt
 

Nguyễn Duy Tuân

Nghị Hách
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
4,500
Được thích
9,936
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Giáo viên, CEO tại Bluesofts
v3.1.003: (26-June-2007)
Chữa lỗi trong hàm BS_USD, chữ milion đổi thành million.
Sửa trong hàm BS_VND, bỏ dấu phảy (,) ngăn cách.
Sửa, thêm chức năng "Công thức\Tạo công thức": Tăng tính chính xác, thêm các hàm tính MAX, MIN, VAR, STDEV,...
Thêm chức năng "Chuyển giá trị Số thành Văn bản.­

Download tại trang đầu
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Nguyễn Duy Tuân

Nghị Hách
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
4,500
Được thích
9,936
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Giáo viên, CEO tại Bluesofts
v3.1.004: (28-June-2007)
+ Thêm hàm FieldIf trong khai báo SQL
FieldIf(search_condition,ValueTrue,[ValueFalse],[Func])
search_condition: Là biểu thức logic, cách dùng như sau mệnh đề WHERE
Func: Tên hàm dùng để tính
ValueTrue:Là giá trị nếu kết quả của search_condition là đúng (True), ValueTrue có thể là tên cột trong table_source.
ValueFalse:Là giá trị nếu kết quả của search_condition là sai (False), ValueFalse có thể là tên cột trong table_source.
Func: Tên hàm dùng để tính
Các tham số trong ngoặc vuông ([ ]) có thể bỏ qua.
Hàm FieldIf cho phép lồng nhau. Ví dụ FieldIf(A=B,'AB',FieldIf(A=C,'AC',FieldIf(C=B,'BC',''))).
Dùng FieldIf tương tự như hàm IF của Excel hoặc hàm IIF trong các ngôn ngữ khác.
+ Sửa hàm ValuesToColumns(ColumnName,Func,ColumnCalc,[FormatDate]) :
- Thêm tham số tuỳ chọn ([ ]) thứ 4 là [FormatDate], sử dụng trong trường hợp dữ liệu nguồn về ngày tháng không phải dạng "mm/dd/yy"
thì cần phải khai báo là mm/dd/yy.
- Đảm bảo tính tương thích với các loại CSDL, như là SQLServer (phiên bản 3.1.003 về trước, hàm này không tương thích)
- ColumnName, cho phép là các trường kiểu Date, Namber, Text. (Phiên bản cũ chỉ thực hiện với trường kiểu Text - ký tự/văn bản.)

Bạn hãy mở file Examble.xls để xem các ví dụ 21,22,23,24,25. Minh hoạ tại sheet "N-X-T"

NXT.jpg


Download tại trang đầu
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Nguyễn Duy Tuân

Nghị Hách
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
4,500
Được thích
9,936
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Giáo viên, CEO tại Bluesofts

Nguyễn Duy Tuân

Nghị Hách
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
4,500
Được thích
9,936
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Giáo viên, CEO tại Bluesofts
A-Tools phiên bản mới 3.1.005, cập nhật ngày 28/07/07.

+ Sửa lỗi: Khi Excel chưa mở, phải nhấp đúp lần thứ hai trên file mới mở được (lỗi này có trong các phiên bản từ 3.1.004 về trước),
phiên bản 3.1.005 đã sửa lỗi này.
+ Sửa: Tăng tốc độ khởi động A-Tools nhiều lần


Download tại đây.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Top Bottom