Add-In A-Tools - Truy vấn (lọc), soạn thảo và quản trị dữ liệu Excel qua mạng

Blue Softs epl Liên hệ QC

Nguyễn Duy Tuân

Nghị Hách
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
4,500
Được thích
9,936
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Giáo viên, CEO tại Bluesofts
Bluesofts phát hành Add-in A-Tools v9.5.0.0: 05-08-2021

Đây là phiên bản nâng cấp liên quan tới các chức năng:
+ Chia sẻ mạng; Hàm gộp file
+ Nhập liệu nâng cao
+ ActiveX Controls BSAC
+ Link trợ giúp đầy đủ trên website tiếng Việt và Anh.

Chi tiết như sau:

I. Add-in A-Tools

+ Sửa: hàm BS_SORTARRAY lỗi khi sắp xếp mảng một chiều.
+ Sửa: hàm BS_JOIN lỗi khi chạy trong file chia sẻ từ máy chủ với tính huống gộp các sheet nằm trong chính file có công thức.
+ Sửa: chức năng Nhập liệu nâng cao, cho phép chạy đúng khi các ô nhập liệu bị trộn nhiều cột hoặc nhiều dòng. Bản cũ lỗi khi ô chọn bị trộn (merge cell), bạn nhập nhiều dòng giá trị sẽ từ danh sách tìm kiếm vào sheet bị thiếu.
+ Sửa: Giao diện một số cửa sổ bị thiếu icon của các button.
+ Nâng cấp: Chức năng chia sẻ mạng
- Khi máy khách kết nối máy chủ đợi lâu có thể nhấn nút "Hủy bỏ", phiên bản cũ phải chờ hết Time out".
- Khi máy khách mở vùng, sheet từ máy chủ nhận được trạng thái máy chủ đang xử lý sheet trong khi truyền về máy khách.
+ Nâng cấp: Menu "Help online"
- File Excel help mở ra chứa link theo hai ngôn ngữ Việt, Anh
- Các link trong menu trợ giúp tự động mở link trên website tùy vào ngôn ngữ hiển thị trong Add-in A-Tools.
- Tất cả các link hỗ trợ đều trỏ về website của Bluesofts (phiên bản cũ link trên Youtube).
+ Nâng cấp: các màn hình đều có nút trợ giúp tùy theo ngôn ngữ hiển thị của Add-in A-Tools mà mở website tiêng Việt hoặc Anh.

+ Nâng cấp: Công cụ "EnableAddinExcel" lên verion 2.4 có khả năng khôi phục menu A-Tools tốt hơn.

II. ActiveX Controls BSAC.ocx (Bluesofts ActiveX Controls)

+ Sửa lỗi khi code tạo Task Pane ở một file nhưng Task Pane ở file khác. Lỗi này do cơ chế cũ tạo Task Pane trên ActiveWindow.

+ Cho phép tạo Task Pane có Caption/tên trùng nhau. Phiên bản cũ không cho phép. Khi nhập trùng tên bạn cần khai báo thuộc tính ID để đảm bảo khác nhau.
+ BSTaskPane và BSTaskPaneX thêm thuộc tính ID: thuộc tính này làm cơ sở tìm kiếm. Nếu không nhập nó tự nhận giá trị là Caption - Tên của Task Pane.
Trong trường hợp Task Pane giống nhau về Caption thì phải khai báo ID.

+ Cho phép tạo Task Pane trên một Window bất kỳ của ứng dụng Office.
- Với TBSTaskPaneX
TBSTaskPaneX.Create(Me, "Tên", Application, Workbook"[Tên wb"].Windows(1))
- Với TBSTaskPane
Dim TPs As New BSTaskPanes
Dim TP as BSTaskPane
Set TP = TPs.Add("Tên", Me, Window:=ActiveWindow)

+ Các thủ tục và hàm trong BSTaskPanes thêm tham số tùy chọn Window. Tham số này làm cơ sở tìm kiếm các Task Pane nằm trong Window chỉ định.
Sub Clear([Window])
Function IndexOf(Item, [Window]) As Long
Sub Remove(Index, [Window])
+ Cung cấp các ví dụ đầy đủ hơn của BSAC.

(*) Download

 

Nguyễn Duy Tuân

Nghị Hách
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
4,500
Được thích
9,936
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Giáo viên, CEO tại Bluesofts
ADD-IN A-TOOLS 9.5.0.1 TỐC ĐỘ MỞ FILE TỪ MÁY CHỦ TĂNG GẤP HAI LẦN
Với phiên bản mới v9.5.0.1 ngày 17-09-02-2021 chúng tôi nâng cấp những điểm rất lớn trong chia sẻ Excel qua mạng cho nhiều người dùng chung. Các nâng cấp chính như sau:
+ Nâng cấp: chức năng chia sẻ mạng, tốc độ mở sheet/vùng tăng nhanh gấp hai lần.
+ Nâng cấp: dù khi mạng LAN, Internet bị chậm đường truyền, việc chia sẻ file Excel cho người dùng chung trong vẫn đảm bảo kết nối ổn định.
+ Nâng cấp: trạng thái chọn vùng các user trong mạng cập nhật tốt khi các user đang mở phân vùng ảo.
+ Nâng cấp: tạo file Log (C:\A-Tools\Logxxxx.txt) báo cáo trạng thái hoạt động của máy chủ, máy khách. Nếu lỗi admin vào kiểm tra để xử lý. File khi tăng 50 Mb sẽ tự xóa nội dung.

NodeAliasPath.aspx

Download
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Top Bottom