Xin giúp đỡ công thức tìm chứng từ thanh toán và số tiền thanh toán

Liên hệ QC
Tôi tuân thủ nội quy khi đăng bài

Dinh Hong Nhung

Thành viên mới
Tham gia
30/6/17
Bài viết
18
Được thích
7
Giới tính
Nữ
Em có 2 sheet, một sheet là do phần mềm đổ ra, 1 sheet là KQ (cái em cần cài công thức cho file bảng kê đầu vào).
Trong sheet phần mềm đổ ra có cột C là số hóa đơn vat, cột E là số chứng từ lập, cột K là tổng tiền khách hàng thanh toán bao gồm vat
Trong sheet KQ em có số hóa đơn vat(cột C+cột D), cột T là số chứng từ lập
Em cần tìm công thức ở cột S và cột U trong sheet KQ
Mong các bạn giúp
 

File đính kèm

 • Book2 (1).xls
  52.5 KB · Đọc: 9
Em có 2 sheet, một sheet là do phần mềm đổ ra, 1 sheet là KQ (cái em cần cài công thức cho file bảng kê đầu vào).
Trong sheet phần mềm đổ ra có cột C là số hóa đơn vat, cột E là số chứng từ lập, cột K là tổng tiền khách hàng thanh toán bao gồm vat
Trong sheet KQ em có số hóa đơn vat(cột C+cột D), cột T là số chứng từ lập
Em cần tìm công thức ở cột S và cột U trong sheet KQ
Mong các bạn giúp
Số tiền cốt K là của nhiều hóa đơn ở cột C, làm sao tách ra cho từng hóa đơn?
 
Số tiền cốt K là của nhiều hóa đơn ở cột C, làm sao tách ra cho từng hóa đơn?
Thực chất cái sheet KQ là cái file bảng kê mua vào, mỗi tháng em đã nhập thủ công từ cột từ cột A đến cột Q, cột T
Bây giờ em cài công thức ở cột U với S, mà trong phần mêm đổ ra nó gộp các hóa đơn (cột C)với chỉ có tổng số tiên khách hàng đã thanh toán(cột K). Mong được thầy hỗ trợ
 
Thực chất cái sheet KQ là cái file bảng kê mua vào, mỗi tháng em đã nhập thủ công từ cột từ cột A đến cột Q, cột T
Bây giờ em cài công thức ở cột U với S, mà trong phần mêm đổ ra nó gộp các hóa đơn (cột C)với chỉ có tổng số tiên khách hàng đã thanh toán(cột K). Mong được thầy hỗ trợ
Dùng cột phụ. Xem công thức trong file
 

File đính kèm

 • Book2 (1).xls
  60.5 KB · Đọc: 9
Thầy ơi, em muốn hỏi thêm một vấn đề nữa, chỉ em cách cài công thức cột W, từ W4-W17 sẽ bằng số tiền 319,341,579. Ý em là làm sao tách số hóa đơn ở cột C để dò tìm . Em gửi lại file
Em cám ơn thầy rất nhiều
 

File đính kèm

 • bang ke mua vao.xls
  66 KB · Đọc: 4
Thầy ơi, em muốn hỏi thêm một vấn đề nữa, chỉ em cách cài công thức cột W, từ W4-W17 sẽ bằng số tiền 319,341,579. Ý em là làm sao tách số hóa đơn ở cột C để dò tìm . Em gửi lại file
Em cám ơn thầy rất nhiều
Nhập tay kết quả mong muốn vào cột W
 
Nhập tay kết quả mong muốn vào cột W
Em lại làm phiền thầy nữa rồi, Côt C trong sheet phân mem đo ra nó bao gồm nhiều hóa đơn gộp lại cách nhau bởi dấu phẩy, em phải tách ra làm sao cho ra kết quả trong sheet phan mem new từ cột C đến cột E, Em gửi lại file
Mong được thầy hỗ trợ
 

File đính kèm

 • bang ke mua vao.xls
  68 KB · Đọc: 12
Em lại làm phiền thầy nữa rồi, Côt C trong sheet phân mem đo ra nó bao gồm nhiều hóa đơn gộp lại cách nhau bởi dấu phẩy, em phải tách ra làm sao cho ra kết quả trong sheet phan mem new từ cột C đến cột E, Em gửi lại file
Mong được thầy hỗ trợ
Dùng code VBA lấy dữ liệu
Mã:
Sub ABC()
 Dim arr(), arr2(), res(), sRow&, N&, i&, j&, k&
 
 With Sheets("Phan mem do ra")
  arr = .Range("A2", .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
  sRow = UBound(arr)
  arr2 = .Range("L2").Resize(sRow).Value
 End With
 For i = 1 To sRow
  arr(i, 4) = Split(arr(i, 3), ",")
  N = N + UBound(arr(i, 4))
 Next i
 ReDim res(1 To N, 1 To 5)
 For i = 1 To sRow
  res(k + 1, 1) = arr(i, 1)
  res(k + 1, 2) = arr(i, 2)
  res(k + 1, 5) = arr2(i, 1)
  For j = 0 To UBound(arr(i, 4)) - 1
   k = k + 1
   res(k, 3) = arr(i, 4)(j)
   res(k, 4) = arr(i, 5)
  Next j
 Next i

 With Sheets("Phan mem new")
  i = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  If i > 1 Then .Range("A2:E" & i).ClearContents
  .Range("A2").Resize(k, 5) = res
 End With
End Sub
 
Web KT
Back
Top Bottom