Xin được giúp vấn đề không nhảy dữ liệu khi cuộn nút Spin.

Cát Lượng

Thành viên thường trực
Tham gia ngày
14 Tháng mười một 2018
Bài viết
339
Được thích
44
Điểm
185
Tuổi
33
Em có tham khảo được file hợp đồng lao động.
Nhưng khi ấn nút cuộn Spin thì ở dòng số 24 (bôi vàng) dữ liệu không nhảy .
Em không biết lỗi do đâu.
nhờ Anh/chị giúp em ạ!
55.png
 

File đính kèm

Cát Lượng

Thành viên thường trực
Tham gia ngày
14 Tháng mười một 2018
Bài viết
339
Được thích
44
Điểm
185
Tuổi
33
Em có tham khảo được file hợp đồng lao động.
Nhưng khi ấn nút cuộn Spin thì ở dòng số 24 (bôi vàng) dữ liệu không nhảy .
Em không biết lỗi do đâu.
nhờ Anh/chị giúp em ạ!
View attachment 212066
Dạ! em bật rồi anh ạ! nguyên chỉ có dòng số 24 đó không chạy dữ liệu, còn các dòng khác đều chạy ạ!
em cám ơn anh!
 

thuyyeu99

Trùm Nhiều Chuyện
Tham gia ngày
6 Tháng sáu 2008
Bài viết
1,308
Được thích
541
Điểm
860

batman1

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
8 Tháng chín 2014
Bài viết
2,712
Được thích
4,035
Điểm
560
Em cũng thấy vậy, các dòng khác chạy mà dòng đó không chạy!hic
Cám ơn chị!
Code
Mã:
Sub HD_LD()
Dim Rng As Variant
Application.ScreenUpdating = False
On Error Resume Next
 Range("AT4:AT1000").ClearContents
 Set Rng = S_DM.Range("A15:A" & S_DM.[B65500].End(xlUp).Row).Find(Range("A1").Value, , , xlWhole)
 
...

  Range(Range("BB1").Value).Value = "  - T" & ChrW(7915) & ": ngŕy " & Day(S_DM.Range("Q" & Rng.Row).Value) & " tháng " & Month(S_DM.Range("Q" & Rng.Row).Value) & " n" & ChrW(259) & "m " & Year(S_DM.Range("Q" & Rng.Row).Value) & " " & ChrW(273) & ChrW(7871) & "n " _
& "ngŕy " & Day(S_DM.Range("R" & Rng.Row).Value) & " tháng " & Month(S_DM.Range("R" & Rng.Row).Value) & " n" & ChrW(259) & "m " & Year(S_DM.Range("R" & Rng.Row).Value) & "."

  Range(Range("BC1").Value).Value = "  - Th" & ChrW(7917) & " vi" & ChrW(7879) & "c t" & ChrW(7915) & ": " & "ngŕy " & Day(S_DM.Range("O" & Rng.Row).Value) & " tháng " & Month(S_DM.Range("O" & Rng.Row).Value) & " n" & ChrW(259) & "m " & Year(S_DM.Range("O" & Rng.Row).Value) & " " & ChrW(273) & ChrW(7871) & "n " _
& "ngŕy " & Day(S_DM.Range("P" & Rng.Row).Value) & " tháng " & Month(S_DM.Range("P" & Rng.Row).Value) & " n" & ChrW(259) & "m " & Year(S_DM.Range("P" & Rng.Row).Value) & "."
  
...

End Sub
Sai ở dòng
Mã:
Range(Range("BC1").Value).Value = "  - Th" & ChrW(7917) & " vi" & ChrW(7879) & "c t" & ChrW(7915) & ": " & "ngŕy " & Day(S_DM.Range("O" & Rng.Row).Value) & " tháng " & Month(S_DM.Range("O" & Rng.Row).Value) & " n" & ChrW(259) & "m " & Year(S_DM.Range("O" & Rng.Row).Value) & " " & ChrW(273) & ChrW(7871) & "n " _
& "ngŕy " & Day(S_DM.Range("P" & Rng.Row).Value) & " tháng " & Month(S_DM.Range("P" & Rng.Row).Value) & " n" & ChrW(259) & "m " & Year(S_DM.Range("P" & Rng.Row).Value) & "."
Tại sao?
Vì cột O và P ở sheet S_DM (DM_HD) là "Công việc phải làm" và "Loại hình hợp đồng" chứa toàn text nên khi đưa vào hàm Day, Month và Year sẽ gây ra lỗi. Nhưng trước đó có On Error Resume Next nên bạn không được thông báo lỗi. Nhưng do có lỗi nên dòng 24 sẽ không được thay đổi.

Sửa lại thành
Mã:
Range(Range("BC1").Value).Value = "  - Th" & ChrW(7917) & " vi" & ChrW(7879) & "c t" & ChrW(7915) & ": " & "ngŕy " & Day(S_DM.Range("S" & Rng.Row).Value) & " tháng " & Month(S_DM.Range("S" & Rng.Row).Value) & " n" & ChrW(259) & "m " & Year(S_DM.Range("S" & Rng.Row).Value) & " " & ChrW(273) & ChrW(7871) & "n " _
& "ngŕy " & Day(S_DM.Range("T" & Rng.Row).Value) & " tháng " & Month(S_DM.Range("T" & Rng.Row).Value) & " n" & ChrW(259) & "m " & Year(S_DM.Range("T" & Rng.Row).Value) & "."
Cột S và T ở sheet S_DM (DM_HD) chứa ngày tháng nên sẽ không có lỗi, và đúng là chứa "Ngày thử việc từ" và "Ngày thử việc đến".
Bài đã được tự động gộp:

Hỏng thấy lỗi mà thấy nó không chạy ===\.
Lỗi có nhưng bạn không được thông báo vì ngay ở đầu đã có
Mã:
On Error Resume Next
Nhưng do có lỗi nên B24 không được thay đổi - nó không chạy
 

thuyyeu99

Trùm Nhiều Chuyện
Tham gia ngày
6 Tháng sáu 2008
Bài viết
1,308
Được thích
541
Điểm
860
Code
Mã:
Sub HD_LD()
Dim Rng As Variant
Application.ScreenUpdating = False
On Error Resume Next
 Range("AT4:AT1000").ClearContents
 Set Rng = S_DM.Range("A15:A" & S_DM.[B65500].End(xlUp).Row).Find(Range("A1").Value, , , xlWhole)
 
...

  Range(Range("BB1").Value).Value = "  - T" & ChrW(7915) & ": ngŕy " & Day(S_DM.Range("Q" & Rng.Row).Value) & " tháng " & Month(S_DM.Range("Q" & Rng.Row).Value) & " n" & ChrW(259) & "m " & Year(S_DM.Range("Q" & Rng.Row).Value) & " " & ChrW(273) & ChrW(7871) & "n " _
& "ngŕy " & Day(S_DM.Range("R" & Rng.Row).Value) & " tháng " & Month(S_DM.Range("R" & Rng.Row).Value) & " n" & ChrW(259) & "m " & Year(S_DM.Range("R" & Rng.Row).Value) & "."

  Range(Range("BC1").Value).Value = "  - Th" & ChrW(7917) & " vi" & ChrW(7879) & "c t" & ChrW(7915) & ": " & "ngŕy " & Day(S_DM.Range("O" & Rng.Row).Value) & " tháng " & Month(S_DM.Range("O" & Rng.Row).Value) & " n" & ChrW(259) & "m " & Year(S_DM.Range("O" & Rng.Row).Value) & " " & ChrW(273) & ChrW(7871) & "n " _
& "ngŕy " & Day(S_DM.Range("P" & Rng.Row).Value) & " tháng " & Month(S_DM.Range("P" & Rng.Row).Value) & " n" & ChrW(259) & "m " & Year(S_DM.Range("P" & Rng.Row).Value) & "."
 
...

End Sub
Sai ở dòng
Mã:
Range(Range("BC1").Value).Value = "  - Th" & ChrW(7917) & " vi" & ChrW(7879) & "c t" & ChrW(7915) & ": " & "ngŕy " & Day(S_DM.Range("O" & Rng.Row).Value) & " tháng " & Month(S_DM.Range("O" & Rng.Row).Value) & " n" & ChrW(259) & "m " & Year(S_DM.Range("O" & Rng.Row).Value) & " " & ChrW(273) & ChrW(7871) & "n " _
& "ngŕy " & Day(S_DM.Range("P" & Rng.Row).Value) & " tháng " & Month(S_DM.Range("P" & Rng.Row).Value) & " n" & ChrW(259) & "m " & Year(S_DM.Range("P" & Rng.Row).Value) & "."
Tại sao?
Vì cột O và P ở sheet S_DM (DM_HD) là "Công việc phải làm" và "Loại hình hợp đồng" chứa toàn text nên khi đưa vào hàm Day, Month và Year sẽ gây ra lỗi. Nhưng trước đó có On Error Resume Next nên bạn không được thông báo lỗi. Nhưng do có lỗi nên dòng 24 sẽ không được thay đổi.

Sửa lại thành
Mã:
Range(Range("BC1").Value).Value = "  - Th" & ChrW(7917) & " vi" & ChrW(7879) & "c t" & ChrW(7915) & ": " & "ngŕy " & Day(S_DM.Range("S" & Rng.Row).Value) & " tháng " & Month(S_DM.Range("S" & Rng.Row).Value) & " n" & ChrW(259) & "m " & Year(S_DM.Range("S" & Rng.Row).Value) & " " & ChrW(273) & ChrW(7871) & "n " _
& "ngŕy " & Day(S_DM.Range("T" & Rng.Row).Value) & " tháng " & Month(S_DM.Range("T" & Rng.Row).Value) & " n" & ChrW(259) & "m " & Year(S_DM.Range("T" & Rng.Row).Value) & "."
Cột S và T ở sheet S_DM (DM_HD) chứa ngày tháng nên sẽ không có lỗi, và đúng là chứa "Ngày thử việc từ" và "Ngày thử việc đến".
Bài đã được tự động gộp:


Lỗi có nhưng bạn không được thông báo vì ngay ở đầu đã có
Mã:
On Error Resume Next
Nhưng do có lỗi nên B24 không được thay đổi - nó không chạy
Anh đưa lên vậy sao bạn ấy sữa được, có biết Pass đâu. anh up cái File lên cho bạn ấy đi
 

Cát Lượng

Thành viên thường trực
Tham gia ngày
14 Tháng mười một 2018
Bài viết
339
Được thích
44
Điểm
185
Tuổi
33
Code
Mã:
Sub HD_LD()
Dim Rng As Variant
Application.ScreenUpdating = False
On Error Resume Next
 Range("AT4:AT1000").ClearContents
 Set Rng = S_DM.Range("A15:A" & S_DM.[B65500].End(xlUp).Row).Find(Range("A1").Value, , , xlWhole)

...

  Range(Range("BB1").Value).Value = "  - T" & ChrW(7915) & ": ngŕy " & Day(S_DM.Range("Q" & Rng.Row).Value) & " tháng " & Month(S_DM.Range("Q" & Rng.Row).Value) & " n" & ChrW(259) & "m " & Year(S_DM.Range("Q" & Rng.Row).Value) & " " & ChrW(273) & ChrW(7871) & "n " _
& "ngŕy " & Day(S_DM.Range("R" & Rng.Row).Value) & " tháng " & Month(S_DM.Range("R" & Rng.Row).Value) & " n" & ChrW(259) & "m " & Year(S_DM.Range("R" & Rng.Row).Value) & "."

  Range(Range("BC1").Value).Value = "  - Th" & ChrW(7917) & " vi" & ChrW(7879) & "c t" & ChrW(7915) & ": " & "ngŕy " & Day(S_DM.Range("O" & Rng.Row).Value) & " tháng " & Month(S_DM.Range("O" & Rng.Row).Value) & " n" & ChrW(259) & "m " & Year(S_DM.Range("O" & Rng.Row).Value) & " " & ChrW(273) & ChrW(7871) & "n " _
& "ngŕy " & Day(S_DM.Range("P" & Rng.Row).Value) & " tháng " & Month(S_DM.Range("P" & Rng.Row).Value) & " n" & ChrW(259) & "m " & Year(S_DM.Range("P" & Rng.Row).Value) & "."
 
...

End Sub
Sai ở dòng
Mã:
Range(Range("BC1").Value).Value = "  - Th" & ChrW(7917) & " vi" & ChrW(7879) & "c t" & ChrW(7915) & ": " & "ngŕy " & Day(S_DM.Range("O" & Rng.Row).Value) & " tháng " & Month(S_DM.Range("O" & Rng.Row).Value) & " n" & ChrW(259) & "m " & Year(S_DM.Range("O" & Rng.Row).Value) & " " & ChrW(273) & ChrW(7871) & "n " _
& "ngŕy " & Day(S_DM.Range("P" & Rng.Row).Value) & " tháng " & Month(S_DM.Range("P" & Rng.Row).Value) & " n" & ChrW(259) & "m " & Year(S_DM.Range("P" & Rng.Row).Value) & "."
Tại sao?
Vì cột O và P ở sheet S_DM (DM_HD) là "Công việc phải làm" và "Loại hình hợp đồng" chứa toàn text nên khi đưa vào hàm Day, Month và Year sẽ gây ra lỗi. Nhưng trước đó có On Error Resume Next nên bạn không được thông báo lỗi. Nhưng do có lỗi nên dòng 24 sẽ không được thay đổi.

Sửa lại thành
Mã:
Range(Range("BC1").Value).Value = "  - Th" & ChrW(7917) & " vi" & ChrW(7879) & "c t" & ChrW(7915) & ": " & "ngŕy " & Day(S_DM.Range("S" & Rng.Row).Value) & " tháng " & Month(S_DM.Range("S" & Rng.Row).Value) & " n" & ChrW(259) & "m " & Year(S_DM.Range("S" & Rng.Row).Value) & " " & ChrW(273) & ChrW(7871) & "n " _
& "ngŕy " & Day(S_DM.Range("T" & Rng.Row).Value) & " tháng " & Month(S_DM.Range("T" & Rng.Row).Value) & " n" & ChrW(259) & "m " & Year(S_DM.Range("T" & Rng.Row).Value) & "."
Cột S và T ở sheet S_DM (DM_HD) chứa ngày tháng nên sẽ không có lỗi, và đúng là chứa "Ngày thử việc từ" và "Ngày thử việc đến".
Bài đã được tự động gộp:


Lỗi có nhưng bạn không được thông báo vì ngay ở đầu đã có
Mã:
On Error Resume Next
Nhưng do có lỗi nên B24 không được thay đổi - nó không chạy
Vâng em cám ơn thầy! nhưng file đó có Pass ạ!
Có cách nào không thầy?
 
Top Bottom