Office 365

Chuyên mục về những ứng dụng trong Office 365
Blue Softs Liên hệ QC

PowerBI

Đề tài
13
Bài viết
117
Đề tài
13
Bài viết
117

PowerQuery

Chuyên mục thảo luận về PowerQuery
Đề tài
12
Bài viết
150
Đề tài
12
Bài viết
150

MS Word và Các phần mềm soạn thảo văn bản

Word, OpenOffice Writer, KingOffice Writer, Google Docs, ... và phần mềm chế bản điện tử
Đề tài
903
Bài viết
5.1K
Đề tài
903
Bài viết
5.1K

Microsoft Teams

Excel một phần của bộ Office, những liên hệ của chúng sẽ cho chúng ta hiểu hơn về Excel
Đề tài
0
Bài viết
0
Đề tài
0
Bài viết
0
Không có
Top Bottom