Xử lý dữ liệu trong VBA

akotu12

Thành viên mới
Tham gia ngày
22 Tháng năm 2018
Bài viết
15
Được thích
1
Điểm
165
Tuổi
30
Chào anh chị,
Em muốn chạy vòng lặp đọc dữ liệu với ô F6 chỉ 1 giá trị ở cột A nếu trùng nhiều giá trị thì xử lý VBA như nào ạ? dữ liệu em gửi ở file đính kèm

Thanks mọi người!
 

File đính kèm

phulien1902

GPE - My love
Tham gia ngày
6 Tháng bảy 2013
Bài viết
3,450
Được thích
4,308
Điểm
560
Nơi ở
Hải Phòng
Chào anh chị,
Em muốn chạy vòng lặp đọc dữ liệu với ô F6 chỉ 1 giá trị ở cột A nếu trùng nhiều giá trị thì xử lý VBA như nào ạ? dữ liệu em gửi ở file đính kèm

Cảm ơn mọi người!
Vậy bạn thử:
PHP:
 Dim a(), b(), i, j, k, LR
  With Sheet1
    a = .Range("A1", .Range("A5000").End(3)).Resize(, 3).Value: LR = UBound(a)
  End With
  ReDim b(1 To LR, 1 To 2)
  With Sheet1
    For i = 1 To LR
      If a(i, 1) = [f6] Then
        k = k + 1
        b(k, 1) = a(i, 2): b(k, 2) = a(i, 3)
      End If
    Next i
    .[E8:F1000].ClearContents
    With Sheet1
      .Range("E8").Resize(k, 2) = b
    End With
  End With
 
Top Bottom