Xác định Min và Max

Mai.Vũ

Thành viên mới
Tham gia ngày
21 Tháng sáu 2019
Bài viết
16
Được thích
0
Điểm
13
Tuổi
21
Em muốn tìm mã code để tìm các giá trị Min, Max và distance như cột Min, Max và distance trong file.
Các giá trị sẽ được xác định lần lượt từ trên xuống dưới và các giá trị distance = abs(min - cumRet) hoặc = abs(max - cumRet)
A/C/B nào có kinh nghiệm thì cho em gợi ý với ạ
 

File đính kèm

snow25

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
24 Tháng bảy 2018
Bài viết
2,207
Được thích
1,982
Điểm
360
Em muốn tìm mã code để tìm các giá trị Min, Max và distance như cột Min, Max và distance trong file.
Các giá trị sẽ được xác định lần lượt từ trên xuống dưới và các giá trị distance = abs(min - cumRet) hoặc = abs(max - cumRet)
A/C/B nào có kinh nghiệm thì cho em gợi ý với ạ
Cho hỏi cái nguyên lý hoạt động cái.Bạn giải thích xem nào.
 

Mai.Vũ

Thành viên mới
Tham gia ngày
21 Tháng sáu 2019
Bài viết
16
Được thích
0
Điểm
13
Tuổi
21
Cho hỏi cái nguyên lý hoạt động cái.Bạn giải thích xem nào.
Với số liệu cột cumret, mình muốn xác định các giá cột min max.
Tại 9:30,
giá trị cumret đầu tiên(9:30) sẽ được mặc định là min hoặc max bằng cách:
Nếu distance (9:31) tính được > 1.2 thì sẽ tạm dừng, nếu chưa lớn hơn 1.2 thì tiếp tục tính 9:32,.. cho đến khi giá trị distance >1.2.
Sau đó, nếu giá trị cumret tại thời gian có distance > 1.2 mà lớn hơn giá trị đầu tiên(9:30) thì giá trị đầu ( 9:30 ) là giá trị Min. Nếu nhỏ hơn thì là Max.

Sau khi xác định được hướng đầu, bước đi tiếp theo lại dễ dàng hơn.
* Nếu 9:30 là giá trị Min, sau khi có distance > 1.2 sẽ chuyển sang là giá trị Max.
* Nếu 9:30 là giá trị Max, sau khi có distance >1.2 sẽ chuyển sang là giá trị Min
 

snow25

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
24 Tháng bảy 2018
Bài viết
2,207
Được thích
1,982
Điểm
360
Với số liệu cột cumret, mình muốn xác định các giá cột min max.
Tại 9:30,
giá trị cumret đầu tiên(9:30) sẽ được mặc định là min hoặc max bằng cách:
Nếu distance (9:31) tính được > 1.2 thì sẽ tạm dừng, nếu chưa lớn hơn 1.2 thì tiếp tục tính 9:32,.. cho đến khi giá trị distance >1.2.
Sau đó, nếu giá trị cumret tại thời gian có distance > 1.2 mà lớn hơn giá trị đầu tiên(9:30) thì giá trị đầu ( 9:30 ) là giá trị Min. Nếu nhỏ hơn thì là Max.

Sau khi xác định được hướng đầu, bước đi tiếp theo lại dễ dàng hơn.
* Nếu 9:30 là giá trị Min, sau khi có distance > 1.2 sẽ chuyển sang là giá trị Max.
* Nếu 9:30 là giá trị Max, sau khi có distance >1.2 sẽ chuyển sang là giá trị Min
Bạn xem code nhé.
Mã:
Sub timinmax()
Application.ScreenUpdating = False
  Dim arr, i As Long, max As Double, min As Double, lr As Long, dk As Boolean, a As Long
  With Sheets("sheet1")
     lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     .Range("c2:E" & lr).ClearContents
     arr = .Range("B2:E" & lr).Value
     For i = 1 To UBound(arr)
      arr(i, 4) = arr(1, 1)
      arr(i, 2) = Abs(arr(i, 1) - arr(i, 4))
      If arr(i, 2) > 1.2 Then
        If arr(i, 2) > arr(1, 1) Then
         dk = False
         min = arr(i, 1)
        Else
         dk = True
         max = arr(i, 1)
        End If
        a = i + 1
        Exit For
      End If
    Next i
    For i = a To UBound(arr)
      If dk = True Then
        If arr(i, 1) > max Then max = arr(i, 1)
         arr(i, 4) = max
         arr(i, 2) = Abs(arr(i, 1) - max)
         If arr(i, 2) > 1.2 Then
           min = arr(i, 1)
           dk = False
         End If
      Else
        If arr(i, 1) < min Then min = arr(i, 1)
         arr(i, 3) = min
         arr(i, 2) = Abs(arr(i, 1) - min)
         If arr(i, 2) > 1.2 Then
           max = arr(i, 1)
           dk = True
         End If
      End If
    Next i
    .Range("B2:E" & lr).Value = arr
End With
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
 

File đính kèm

Mai.Vũ

Thành viên mới
Tham gia ngày
21 Tháng sáu 2019
Bài viết
16
Được thích
0
Điểm
13
Tuổi
21
Ok. Cám ơn bạn nhiều nha
 

Mai.Vũ

Thành viên mới
Tham gia ngày
21 Tháng sáu 2019
Bài viết
16
Được thích
0
Điểm
13
Tuổi
21
@snow25
Bạn ơi, bạn giúp mình xíu nữa được không ạ.
Mình muốn tạo thêm một cột chứa các điểm uốn tên là "inflection point".
Ví dụ như thế này:
Sau khi xác định được các giá trị Min-Max-distance, ta xác định một cột "Threshold judgment" gồm các giá trị "True" nếu giá trị cột distance >1.2 và "False" nếu giá trị cột distance <= 1.2.
Với mỗi giá trị "True" tại cột "Threshold judgment" ta sẽ có các giá trị ở cột "Min" hay "Max" tướng ứng.
và các giá trị điểm uốn chính là các dòng có giá trị bằng đúng với các giá trị trong cột Min hay Max mà ta tìm được.
Bạn có thể gợi ý cho mình code cái phần này nữa không ạ, mình thường làm trên Python, chưa sử dụng VBA bao giờ.
Cám ơn bạn rất nhiều.
 

File đính kèm

snow25

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
24 Tháng bảy 2018
Bài viết
2,207
Được thích
1,982
Điểm
360
@snow25
Bạn ơi, bạn giúp mình xíu nữa được không ạ.
Mình muốn tạo thêm một cột chứa các điểm uốn tên là "inflection point".
Ví dụ như thế này:
Sau khi xác định được các giá trị Min-Max-distance, ta xác định một cột "Threshold judgment" gồm các giá trị "True" nếu giá trị cột distance >1.2 và "False" nếu giá trị cột distance <= 1.2.
Với mỗi giá trị "True" tại cột "Threshold judgment" ta sẽ có các giá trị ở cột "Min" hay "Max" tướng ứng.
và các giá trị điểm uốn chính là các dòng có giá trị bằng đúng với các giá trị trong cột Min hay Max mà ta tìm được.
Bạn có thể gợi ý cho mình code cái phần này nữa không ạ, mình thường làm trên Python, chưa sử dụng VBA bao giờ.
Cám ơn bạn rất nhiều.
Bạn xem code nhé.
Mã:
Sub timinmax()
Application.ScreenUpdating = False
  Dim arr, i As Long, max As Double, min As Double, lr As Long, dk As Boolean, a As Long
  With Sheets("sheet1")
     lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     .Range("c2:G" & lr).ClearContents
     arr = .Range("B2:G" & lr).Value
     arr(1, 6) = arr(1, 1)
     For i = 1 To UBound(arr)
      arr(i, 4) = arr(1, 1)
      arr(i, 2) = Abs(arr(i, 1) - arr(i, 4))
      If arr(i, 2) > 1.2 Then
        If arr(i, 2) > arr(1, 1) Then
         dk = False
         min = arr(i, 1)
        Else
         dk = True
         max = arr(i, 1)
        End If
        a = i + 1
        arr(i, 6) = arr(i, 1)
        arr(i, 5) = "True"
        Exit For
      Else
       arr(i, 5) = "FALSE"
      End If
    Next i
    For i = a To UBound(arr)
      If dk = True Then
        If arr(i, 1) > max Then max = arr(i, 1): arr(i, 6) = max
         arr(i, 4) = max
         arr(i, 2) = Abs(arr(i, 1) - max)
         If arr(i, 2) > 1.2 Then
           min = arr(i, 1)
           dk = False
           arr(i, 5) = "True"
         Else
           arr(i, 5) = "FALSE"
         End If
         
      Else
        If arr(i, 1) < min Then min = arr(i, 1): arr(i, 6) = min
         arr(i, 3) = min
         arr(i, 2) = Abs(arr(i, 1) - min)
         If arr(i, 2) > 1.2 Then
           max = arr(i, 1)
           dk = True
           arr(i, 5) = "True"
         Else
           arr(i, 5) = "FALSE"
         End If
      End If
    Next i
    .Range("B2:G" & lr).Value = arr
End With
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
 

Mai.Vũ

Thành viên mới
Tham gia ngày
21 Tháng sáu 2019
Bài viết
16
Được thích
0
Điểm
13
Tuổi
21
Bạn xem code nhé.
Mã:
Sub timinmax()
Application.ScreenUpdating = False
  Dim arr, i As Long, max As Double, min As Double, lr As Long, dk As Boolean, a As Long
  With Sheets("sheet1")
     lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     .Range("c2:G" & lr).ClearContents
     arr = .Range("B2:G" & lr).Value
     arr(1, 6) = arr(1, 1)
     For i = 1 To UBound(arr)
      arr(i, 4) = arr(1, 1)
      arr(i, 2) = Abs(arr(i, 1) - arr(i, 4))
      If arr(i, 2) > 1.2 Then
        If arr(i, 2) > arr(1, 1) Then
         dk = False
         min = arr(i, 1)
        Else
         dk = True
         max = arr(i, 1)
        End If
        a = i + 1
        arr(i, 6) = arr(i, 1)
        arr(i, 5) = "True"
        Exit For
      Else
       arr(i, 5) = "FALSE"
      End If
    Next i
    For i = a To UBound(arr)
      If dk = True Then
        If arr(i, 1) > max Then max = arr(i, 1): arr(i, 6) = max
         arr(i, 4) = max
         arr(i, 2) = Abs(arr(i, 1) - max)
         If arr(i, 2) > 1.2 Then
           min = arr(i, 1)
           dk = False
           arr(i, 5) = "True"
         Else
           arr(i, 5) = "FALSE"
         End If
         
      Else
        If arr(i, 1) < min Then min = arr(i, 1): arr(i, 6) = min
         arr(i, 3) = min
         arr(i, 2) = Abs(arr(i, 1) - min)
         If arr(i, 2) > 1.2 Then
           max = arr(i, 1)
           dk = True
           arr(i, 5) = "True"
         Else
           arr(i, 5) = "FALSE"
         End If
      End If
    Next i
    .Range("B2:G" & lr).Value = arr
End With
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Ok. Cám ơn bạn nha <3
 
Top Bottom