[VB.NET] Chuyển ListBox này sang ListBox kia

Thanh Bình PV

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
30 Tháng mười 2019
Bài viết
131
Được thích
19
Điểm
170
Tuổi
24
Em chào mọi người,
EM có 1 Form có 2 ListBox. Khi Form load sẽ lấy những đối tượng đang hiện vào ListBox1 và đang ẩn vào ListBox2.

Em muốn khi chọn nhiều đối tượng bên ListBox1 và nhấn Button1 thì sẽ ẩn những đối tượng trong ListBox1 và chuyển sang ListBox2. Nhưng hiện tại em chưa tìm được cách lấy những đối tượng được chọn trong ListBox1.

Em đã thử trong VB.Net sử dụng các code ở bên dưới nhưng vẫn không được.
Mong anh chị giúp em với ạ. Em cảm ơn.
Mã:
For i = 0 To ListBox1.Items.Count - 1
        If ListBox1.GetSelected(i) = True Then
          Dim k As String = ""
          k = ListBox1.Items(i).ToString
          For j = 1 To oComponent.SurfaceBodies.Count
            oBody = oComponent.SurfaceBodies.Item(j)
            If oBody.name = k Then
              oBody.visible = False
              ListBox2.Items.Add(k)
              ListBox1.Items.Remove(k)
            End If
          Next j
        End If
      Next
Or
Mã:
 For i = 0 To ListBox1.Items.Count - 1
        If ListBox1.SelectedItems(i) IsNot Nothing Then
          Dim k As String = ""
          k = ListBox1.Items(i).ToString
          For j = 1 To oComponent.SurfaceBodies.Count
            oBody = oComponent.SurfaceBodies.Item(j)
            If oBody.name = k Then
              oBody.visible = False
              ListBox2.Items.Add(k)
              ListBox1.Items.Remove(k)
            End If
          Next j
        End If
      Next
Và cuối cùng
Mã:
Try
        For i = 0 To ListBox1.Items.Count - 1
          Dim idx As Integer = ListBox1.SelectedIndices(i)
          Dim k As String = ""
          k = ListBox1.Items(i).ToString
          For j = 1 To oComponent.SurfaceBodies.Count
            oBody = oComponent.SurfaceBodies.Item(j)
            If oBody.name = k Then
              oBody.visible = False
              ListBox2.Items.Add(k)
              ListBox1.Items.Remove(k)
            End If
          Next j
        Next
      Catch ex As Exception
      End Try
 

YêuCN

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
17 Tháng bảy 2019
Bài viết
134
Được thích
44
Điểm
170
Tuổi
29
Bạn cho cái hình nhìn xíu đọc mệt quá hiiii
 

YêuCN

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
17 Tháng bảy 2019
Bài viết
134
Được thích
44
Điểm
170
Tuổi
29
Bạn thử cái này xem
For x = 0 To ListBox1.SelectedItems.Count() - 1 'dem item dc chon
If ListBox1.SelectedItems.Count() > 0 Then
' MsgBox(ListBox1.SelectedItems(x)) lay ten item dc chon
'paste item duoc chon sang lb2
ListBox2.Items.Add(ListBox1.SelectedItems(x))
End If
Next x
For y = 0 To ListBox1.SelectedItems.Count() - 1 'dem item dc chon
If ListBox1.SelectedItems.Count() > 0 Then
ListBox1.Items.RemoveAt(ListBox1.SelectedIndex) 'xoa item duoc chon
End If
Next y
 

Thanh Bình PV

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
30 Tháng mười 2019
Bài viết
131
Được thích
19
Điểm
170
Tuổi
24
Bạn thử cái này xem
For x = 0 To ListBox1.SelectedItems.Count() - 1 'dem item dc chon
If ListBox1.SelectedItems.Count() > 0 Then
' MsgBox(ListBox1.SelectedItems(x)) lay ten item dc chon
'paste item duoc chon sang lb2
ListBox2.Items.Add(ListBox1.SelectedItems(x))
End If
Next x
For y = 0 To ListBox1.SelectedItems.Count() - 1 'dem item dc chon
If ListBox1.SelectedItems.Count() > 0 Then
ListBox1.Items.RemoveAt(ListBox1.SelectedIndex) 'xoa item duoc chon
End If
Next y
Em cảm ơn ạ. Em đã thử và chạy tốt ạ.
 
Top Bottom