Lọc dữ liệu khi tiêu đề bảng có nhiều dòng

Blue Softs Liên hệ QC

lucbinh2013

Thành viên mới
Tham gia
14/6/13
Bài viết
7
Được thích
1
Nhờ các A/C giúp code của e nếu lọc tiêu đề có 1 dòng thì ok, nếu tiêu đề có 2 dòng thì không lọc được.
(chỉ cần nhập mã môn ở sheet IN là sẽ tự động lọc). Cám ơn A/C nhiều
 

File đính kèm

 • _KetQua_2.xlsm
  25 KB · Đọc: 4

HUONGHCKT

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
30/8/12
Bài viết
452
Được thích
595
Nhờ các A/C giúp code của e nếu lọc tiêu đề có 1 dòng thì ok, nếu tiêu đề có 2 dòng thì không lọc được.
(chỉ cần nhập mã môn ở sheet IN là sẽ tự động lọc). Cám ơn A/C nhiều
Thử dùng file này xem sao. Hãy thay đổi Ô L3 của Sh In và xem kết quả.
Nếu dùng được bạn nên xóa bỏ Modul1 cho nhẹ file.
 

File đính kèm

 • _KetQua_2.xlsm
  27.6 KB · Đọc: 10

vanthinh3101

Thành viên tích cực
Tham gia
24/1/15
Bài viết
1,049
Được thích
1,315
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Banker
Nhờ các A/C giúp code của e nếu lọc tiêu đề có 1 dòng thì ok, nếu tiêu đề có 2 dòng thì không lọc được.
(chỉ cần nhập mã môn ở sheet IN là sẽ tự động lọc). Cám ơn A/C nhiều
Tôi sửa lại code Loc() của bạn
Bạn tham khảo nhé!
PHP:
Sub Loc()
  Dim lR As Long
  Dim VisibleRange As Range, SourceRange As Range
  
  'Tat cap nhat man hinh
  Application.ScreenUpdating = False
  
  With Sheet1
    'Toan bo du lieu goc
    Set SourceRange = .Range("A1").CurrentRegion
    'Tat che do Filter
    .AutoFilterMode = False
    'Filter du lieu
    .Range("A2:J2").AutoFilter Field:=2, Criteria1:=Sheet2.Range("L3")
    'Du lieu da loc
    Set VisibleRange = SourceRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
  End With
   
  'Tat kiem tra su kien
  Application.EnableEvents = False
  'Unhide toan bo cac dong
  Sheet2.Range("A5:J100").EntireRow.Hidden = False
  'Xoa ket qua cu
  Sheet2.Range("A5:J100").ClearContents
  'Kiem tra xem loc co ket qua hay khong?
  If VisibleRange.Rows.Count > 2 Or VisibleRange.Areas.Count > 1 Then
    With Sheet2
      'Copy du lieu da loc
      VisibleRange.Copy .Range("A5")
      'Xac dinh dong cuoi co du lieu
      lR = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      'An cac dong trong
      .Rows((lR + 1) & ":100").EntireRow.Hidden = True
    End With
    Call SoThuTu
  Else  'Khong co ket qua loc thi thong bao
    MsgBox "Khong co ket qua loc du lieu", vbCritical, "GPE"
  End If
  
  'Tat che do Filter
  Sheet1.AutoFilterMode = False
  Set VisibleRange = Nothing
  'Bat kiem tra su kien
  Application.EnableEvents = True
  
  'Bat cap nhat man hinh
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub
 

lucbinh2013

Thành viên mới
Tham gia
14/6/13
Bài viết
7
Được thích
1
Tôi sửa lại code Loc() của bạn
Bạn tham khảo nhé!
PHP:
Sub Loc()
  Dim lR As Long
  Dim VisibleRange As Range, SourceRange As Range
  
  'Tat cap nhat man hinh
  Application.ScreenUpdating = False
  
  With Sheet1
    'Toan bo du lieu goc
    Set SourceRange = .Range("A1").CurrentRegion
    'Tat che do Filter
    .AutoFilterMode = False
    'Filter du lieu
    .Range("A2:J2").AutoFilter Field:=2, Criteria1:=Sheet2.Range("L3")
    'Du lieu da loc
    Set VisibleRange = SourceRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
  End With
   
  'Tat kiem tra su kien
  Application.EnableEvents = False
  'Unhide toan bo cac dong
  Sheet2.Range("A5:J100").EntireRow.Hidden = False
  'Xoa ket qua cu
  Sheet2.Range("A5:J100").ClearContents
  'Kiem tra xem loc co ket qua hay khong?
  If VisibleRange.Rows.Count > 2 Or VisibleRange.Areas.Count > 1 Then
    With Sheet2
      'Copy du lieu da loc
      VisibleRange.Copy .Range("A5")
      'Xac dinh dong cuoi co du lieu
      lR = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      'An cac dong trong
      .Rows((lR + 1) & ":100").EntireRow.Hidden = True
    End With
    Call SoThuTu
  Else  'Khong co ket qua loc thi thong bao
    MsgBox "Khong co ket qua loc du lieu", vbCritical, "GPE"
  End If
  
  'Tat che do Filter
  Sheet1.AutoFilterMode = False
  Set VisibleRange = Nothing
  'Bat kiem tra su kien
  Application.EnableEvents = True
  
  'Bat cap nhat man hinh
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Dạ cám ơn rất nhiều, em làm dược rồi ạ
 
Top Bottom