Google Sheets update gấp đôi số cell trong bảng tính

Liên hệ QC

yeudoi

Thành viên gắn bó
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
12/6/06
Bài viết
3,170
Được thích
7,628

Google Sheets update gấp đôi số cell trong bảng tính​

#GoogleSheets #Update #CellLimit

Hôm 14/03/2022 Google thông báo đã tăng gấp đôi giới hạn số cell hiện nay trong một bảng tính.
  1. Trước năm 2019: 2 triệu cells
  2. Năm 2019-nay: 5 triệu cells
  3. Từ nay: 10 triệu cells hoặc 18,278 columns ( đến cột ZZZ). Các file Excel cũng áp dụng như nhau.
  • Thời gian áp dụng: cập nhật ngay
Hy vọng đây sẽ là một niềm vui cho các Bạn thường xuyên sử dụng Google Sheets, kể từ giờ các Bạn có thể khỏi lo về giới hạn số cell trong Sheets.
Chúc các Bạn một ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
#GoogleSheets #Update #CellLimit

Hôm 14/03/2022 Google thông báo đã tăng gấp đôi giới hạn số cell hiện nay trong một bảng tính.
  1. Trước năm 2019: 2 triệu cells
  2. Năm 2019-nay: 5 triệu cells
  3. Từ nay: 10 triệu cells hoặc 18,278 columns ( đến cột ZZZ). Các file Excel cũng áp dụng như nhau.
  • Thời gian áp dụng: cập nhật ngay
Hy vọng đây sẽ là một niềm vui cho các Bạn thường xuyên sử dụng Google Sheets, kể từ giờ các Bạn có thể khỏi lo về giới hạn số cell trong Sheets.
Chúc các Bạn một ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả.
Được thôi nhưng mấy khi dùng đến cả triệu cell.
 
Bác cung cấp thông tin như thế thì sao hiểu được.

1648017306814.png


* Thứ nhất: Không phải là "trong bảng tính" mà phải chính xác là "trong một tập tin Google Sheets" - nghĩa là xét trên toàn bộ các sheets có trên 01 tập tin Google Sheets.
* Thứ hai: Chỗ "Các file Excel cũng áp dụng như nhau" hình như bác dịch từ một trang nào đó, chứ nguyên văn của Google viết đâu phải như thế.
* Thứ ba: Google Sheets có giới hạn cấu trúc khác với MS Excel.
1. MS Excel:
Giới hạn số cells trên 01 bảng tính (sheet) của tập tin MS Excel là: 1048576 rows x 16384 columns (với các phiên bản Excel 2007 trở lên), và giá trị này là cố định như vậy - Tức là 01 sheet của tập tin Excel luôn có từng đó dòng, cột.
2. Google Sheets:
- Giới hạn 10 triệu cells của Google Sheets là xét trên tổng các cells có trên tất cả các sheets trong 01 tập tin Google Sheets.
- Giới hạn số lượng cột tối đa có thể có trên 01 bảng tính (sheet) là 18278 columns. "Có thể có" ở đây nghĩa là: Nếu tổng số lượng Cells ở tất cả sheets khác trên tập tin Google Sheets đã chiếm một số lượng nào đó mà lúc đó tại sheet đang xét, do giới hạn 10 triệu cells mà ta chỉ có thể tạo được tối đa 1 column, hoặc tối đa 2 columns, ...., hoặc tối đa 18278 columns.
- Google Sheets không có giới hạn cụ thể về số lượng Rows, mà số lượng Rows giới hạn trên một tập tin sẽ phụ thuộc vào giới hạn số lượng cells và giới hạn số lượng columns đã nêu trên. Tức là:
+ Có thể tạo một tập tin Google Sheets có 1 sheet, 1 column, 10 triệu rows.
+ Trên một tập tin Google Sheet đã chạm tới giới hạn 10 triệu cells, thì trên một sheet nào đó của tập tin đó không thể tạo thêm được row (mặc dù sheet đó đang có 1 row chẳng hạn), và tương tự với column cũng vậy, không thể tạo thêm column (mặc dù sheet đó đang có 20 columns chẳng hạn).1648017386023.png
 
Bác cung cấp thông tin như thế thì sao hiểu được.

View attachment 273476


* Thứ nhất: Không phải là "trong bảng tính" mà phải chính xác là "trong một tập tin Google Sheets" - nghĩa là xét trên toàn bộ các sheets có trên 01 tập tin Google Sheets.
* Thứ hai: Chỗ "Các file Excel cũng áp dụng như nhau" hình như bác dịch từ một trang nào đó, chứ nguyên văn của Google viết đâu phải như thế.
* Thứ ba: Google Sheets có giới hạn cấu trúc khác với MS Excel.
1. MS Excel:
Giới hạn số cells trên 01 bảng tính (sheet) của tập tin MS Excel là: 1048576 rows x 16384 columns (với các phiên bản Excel 2007 trở lên), và giá trị này là cố định như vậy - Tức là 01 sheet của tập tin Excel luôn có từng đó dòng, cột.
2. Google Sheets:
- Giới hạn 10 triệu cells của Google Sheets là xét trên tổng các cells có trên tất cả các sheets trong 01 tập tin Google Sheets.
- Giới hạn số lượng cột tối đa có thể có trên 01 bảng tính (sheet) là 18278 columns. "Có thể có" ở đây nghĩa là: Nếu tổng số lượng Cells ở tất cả sheets khác trên tập tin Google Sheets đã chiếm một số lượng nào đó mà lúc đó tại sheet đang xét, do giới hạn 10 triệu cells mà ta chỉ có thể tạo được tối đa 1 column, hoặc tối đa 2 columns, ...., hoặc tối đa 18278 columns.
- Google Sheets không có giới hạn cụ thể về số lượng Rows, mà số lượng Rows giới hạn trên một tập tin sẽ phụ thuộc vào giới hạn số lượng cells và giới hạn số lượng columns đã nêu trên. Tức là:
+ Có thể tạo một tập tin Google Sheets có 1 sheet, 1 column, 10 triệu rows.
+ Trên một tập tin Google Sheet đã chạm tới giới hạn 10 triệu cells, thì trên một sheet nào đó của tập tin đó không thể tạo thêm được row (mặc dù sheet đó đang có 1 row chẳng hạn), và tương tự với column cũng vậy, không thể tạo thêm column (mặc dù sheet đó đang có 20 columns chẳng hạn).View attachment 273477
À, chừ tôi mới biết kiểu quản lý cells của Google khác biệt với Excel như vậy.
 
Bác cung cấp thông tin như thế thì sao hiểu được.

View attachment 273476


* Thứ nhất: Không phải là "trong bảng tính" mà phải chính xác là "trong một tập tin Google Sheets" - nghĩa là xét trên toàn bộ các sheets có trên 01 tập tin Google Sheets.
* Thứ hai: Chỗ "Các file Excel cũng áp dụng như nhau" hình như bác dịch từ một trang nào đó, chứ nguyên văn của Google viết đâu phải như thế.
* Thứ ba: Google Sheets có giới hạn cấu trúc khác với MS Excel.
1. MS Excel:
Giới hạn số cells trên 01 bảng tính (sheet) của tập tin MS Excel là: 1048576 rows x 16384 columns (với các phiên bản Excel 2007 trở lên), và giá trị này là cố định như vậy - Tức là 01 sheet của tập tin Excel luôn có từng đó dòng, cột.
2. Google Sheets:
- Giới hạn 10 triệu cells của Google Sheets là xét trên tổng các cells có trên tất cả các sheets trong 01 tập tin Google Sheets.
- Giới hạn số lượng cột tối đa có thể có trên 01 bảng tính (sheet) là 18278 columns. "Có thể có" ở đây nghĩa là: Nếu tổng số lượng Cells ở tất cả sheets khác trên tập tin Google Sheets đã chiếm một số lượng nào đó mà lúc đó tại sheet đang xét, do giới hạn 10 triệu cells mà ta chỉ có thể tạo được tối đa 1 column, hoặc tối đa 2 columns, ...., hoặc tối đa 18278 columns.
- Google Sheets không có giới hạn cụ thể về số lượng Rows, mà số lượng Rows giới hạn trên một tập tin sẽ phụ thuộc vào giới hạn số lượng cells và giới hạn số lượng columns đã nêu trên. Tức là:
+ Có thể tạo một tập tin Google Sheets có 1 sheet, 1 column, 10 triệu rows.
+ Trên một tập tin Google Sheet đã chạm tới giới hạn 10 triệu cells, thì trên một sheet nào đó của tập tin đó không thể tạo thêm được row (mặc dù sheet đó đang có 1 row chẳng hạn), và tương tự với column cũng vậy, không thể tạo thêm column (mặc dù sheet đó đang có 20 columns chẳng hạn).View attachment 273477
Bác am hiểu thật. Bác up cái này lên F Page của bác đi :)
 
Web KT
Back
Top Bottom