Dự thảo QĐ Về việc ban hành mẫu sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và mã số

Quảng cáo

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
12 Tháng mười hai 2006
Bài viết
3,661
Được thích
18,204
Điểm
0
Nơi ở
Phnom Penh
Tôi có người bạn khổ rách áo ôm cùng thời hiện công tác về mãng nhân sự, BHXH chia sẻ thông tin:

Dự thảo QĐ Về việc ban hành mẫu sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và mã số quản lý người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế


DỰ THẢO​
Quyết định

Về việc ban hành mẫu sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và mã số quản lý người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế
============================

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM​

  • Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
  • Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;
  • Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
  • Xét đề nghị của Trưởng ban thu, Trưởng ban cấp sổ, thẻ.
QUYẾT ĐỊNH:​

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về mẫu sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và mã số quản lý người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011, thay thế Quyết định số 3339/QĐ-BHXH ngày 16/5/2008, Quyết định số 652/QĐ-BHXH ngày 05/6/2009, Quyết định số 653/QĐ-BHXH ngày 05/6/2009 và Quyết định số 1071/QĐ-BHXH ngày 01/9/2009 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành trước đây trái với Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban thu, Trưởng Ban cấp sổ thẻ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng cơ quan Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Bạch Hồng​

Dự thảo cho quyết định này đã có và đang lấy ý kiến xây dựng của BHXH các tỉnh thành trong cả nước. Thiết nghĩ, nếu được xây dựng và đóng góp trực tiếp từ những người đang tham gia và hiểu về lĩnh vực này sẽ là thiết thực nhất.

Các bạn nghiên cứu dự thảo này, mọi phản ánh thông tin cho dự thảo này có thể đóng góp tại topic này
 

File đính kèm

  • Du thao QD thu_so_The.rar
    220.5 KB · Đọc: 89
Quảng cáo
Top Bottom