Chuyển đổi Ngày Âm-Dương lịch

kiennahang

Thành viên mới
Tham gia ngày
7 Tháng một 2009
Bài viết
11
Được thích
14
Điểm
665
Nơi ở
Vĩnh Cửu, Đồng Nai
- Nguồn: Sưu tầm đâu giờ không biết nơi nào luôn.
- Tác giả: Không rõ tác giả luôn. (Cảm ơn tác giả chưa biết tên :)
'----------------------------------------------------------------------------

- Sử dụng 02 hàm:

'1. Hàm Solar2Lunar(Day; Month; Year; TimeZone)

+ Là hàm chuyển đổi ngày Dương lịch sang ngày Âm lịch, trong đó:
+ TimeZone: giờ khu vực; Việt Nam thuộc TimeZone=7

'2. Hàm Lunar2Solar(LunarDay;LunarMonth;LunarYear;LunarLeap;TimeZone)

+ Là hàm chuyển đổi ngày Âm lịch sang ngày Dương lịch, trong đó:
+ LunarLeap=0: nếu LunarMonth là tháng thường, và =1 nếu là tháng nhuận.
+ TimeZone: giờ khu vực; Việt Nam thuộc TimeZone=7

'3. Ví du. trong Excel trong ô:

'=Solar2Lunar(11;5;2020) --Ngày 11/5/2020 Dương lịch.
'Kết quả là: 19/4/2020 AL -->Âm lịch

'=Lunar2Solar(19;4;2020) --Ngày 19/4/2020 Âm lịch, tháng thường=0 (Optional)
'Kết quả là: 11/5/2020 -->Dương lịch

'-----------------------------------------------------------------------------
 

File đính kèm

Lần chỉnh sửa cuối:
Top Bottom