Chia sẻ thư viện API ( SQLBuilderLibrary.dll ) - Trình tạo và truy vấn cở sở dữ liệu ... SQLite - Access - Excel & Ms Server

Blue Softs Liên hệ QC

Kiều Mạnh

IIIIIIIIIIIIIIIII
Tham gia
9/6/12
Bài viết
4,478
Được thích
3,149
Giới tính
Nam
1/ Quá trình hình thành và phát triển thư viện API SQLBuilderLibrary.dll được mô tả và trình bày bài link sau


2/ Như bài số #14 mục số 1 Tôi có nói chia sẻ miễn phí hoàn toàn và không cá nhân hóa hay giới hạn bất cứ cái gì có liên quan tới thư viện API trên

3/ Nay Tôi úp lên đây chia sẻ cho bạn nào có sở thích lập trình viết Add Ins cho Excel trên Delphi sử dụng lại thư viện SQL của tôi ứng dụng vào công việc của mình cho phù hợp

4/ được phát triển trên nền Addins có sẳn của nước ngoài mà tôi Copy về Úp lại link sau

Bài Số #1228

5/ Tôi vẫn để nguyên mọi thứ y trang bản gốc ... chỉ thay đổi viết thêm 1 chút là load Hàm API của tôi ... vì vậy các bạn có thể tải về chỉnh sửa sao đó thì tùy ...

6/ Code Mạnh viết thêm như sau

Mã:
procedure TCoMultipleUIThreadsDemo.ShowModelessForm(const Control: IDispatch);
begin { Create Another UI Thread }
 TThread.CreateAnonymousThread(
  procedure
  var
   LShowForm: TProcedure;
   LibHandle: THandle;
   PathDLL: string;
  begin
   PathDLL := ExtractFilePath(GetModuleName) + MyDLL;
   if FileExists(PathDLL) then
   begin
    LibHandle := LoadLibrary(PChar(PathDLL));
   end
   else
   begin
    LibHandle := LoadLibrary(PChar(MyDLL));
   end;
   { Show Form }
   if LibHandle <> 0 then
   begin
    @LShowForm := GetProcAddress(LibHandle, 'ShowForm');
    LShowForm;
   end
   else
   begin
    ShowMessage(MyDLL + ' Not Found');
   end;
   { Unload DLL }
   FreeLibrary(LibHandle);
  end).Start;
end;

7/ Hình ảnh sau khi load Form lên Addins như sau

SQL_Builder.PNG

8/ Toàn bộ mã nguồn Addins + SQLBuilderLibrary.dll


9/ Theo thời gian nếu rảnh + khả năng cho Phép tôi sẻ bổ sung thêm hàm + Tính năng cho SQLBuilderLibrary.dll

10/ Vui lòng theo dõi và cập nhật sử dụng thư viện SQLBuilderLibrary.dll

11/ quá trình sử dụng vui lòng đọc kỹ bài số #39 link mục số 1 bài này ... xin cảm ơn


Chúc các Bạn tùy biến vào công việc của mình cho phù hợp và hiệu quả nhất
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Kiều Mạnh

IIIIIIIIIIIIIIIII
Tham gia
9/6/12
Bài viết
4,478
Được thích
3,149
Giới tính
Nam
Tham khảo thêm ý kiến của các Bạn

1/ Thư viện API SQLBuilderLibrary.dll .... tôi đang sử dụng FireDAC trên Delphi để viết truy xuất dữ liệu bao gồm 4 CSDL đã nêu trên

2/ Vì FireDAC có hổ trợ rất nhiều CSDL khác nhau nên đang rảnh tôi tính viết thêm 1 vài CSDL khác nữa vào thư viện API SQLBuilderLibrary.dll

3/ Vậy Tôi muốn hỏi trong List hổ trợ theo hình sau của FireDAC vậy tôi nên nghiên cứu viết thêm hàm cho CSDL nào nữa ( CSDL phổ biến nhất )

1626059618584.png


4/ Mô tả về hổ trợ FireDAC của Delphi link sau

5/ Về cơ bản đã biết sử dụng FireDAC trên Delphi ... giờ chỉ viết thêm vào thôi nên không quá khó
cái cực khó làm ban đầu khi tập viết nó ( khoãng 3 to 6 tháng chi đó mò mờ cả mắt )

6/ Tiện đây giới thiệu cho ai iu thích Delphi hãy bắt đầu đọc từ link sau ( Mạnh mất khoãng 6 tháng đấy ... có khi ai đó chỉ mất vài ngày thôi )

********************************************************
Hãy cố giắng và cố giắng ... không cần giỏi ( Nếu giỏi càng tốt ) mà hãy chăm chỉ và ko bỏ cuộc thì sẻ viết được thôi
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Top Bottom