Các toán tử trong tính toán và mức độ ưu tiên trong Excel

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Đây là 1 cuốn sách cơ bản về kế toán. Vì giới hạn dung lượng tôi phải chia nhỏ theo số trang
Tiêu đề bài đăng đang là các toán tử trong Excel mà bạn.

Có ai hay về toán tử XOR xin cho vài ví dụ trong thực tiển giúp mình & mọi người với nha!
 
...
Có ai hay về toán tử XOR xin cho vài ví dụ trong thực tiển giúp mình & mọi người với nha!
Cũng như AND, OR, trong Excel XOR là hàm chứ không phải toán tử.

XOR (Exclusive OR): từ 'exclusive' có nghĩa là 'loại trừ'. Tức là nó hoạt độngn inn hệt như OR, riêng trường hợp cả hai vế đều True thì chúng tự 'loại trừ' nhau, thành False.

Vì dụ thì có thể xem cái bảng chân lý sau: (từ 'gate' trong bảng nghĩa là 'cổng điện tử', gate được dạy trong ngành tin học phần cứng và ngành điện tử)
Kết quả của Variable_1 XOR Variable_2 (0 tương đương False; và 1 tương đương True)

1641277656607.png

Đại số:
1. XOR có tính chất hoán vị:
a XOR b = b XOR a
2. XOR có tính chất gộp:
a XOR b XOR c = (a XOR b) XOR c = a XOR (b XOR c)
3. XOR có tính chất tự triệt:
a XOR a = False
4. Tính theo toán tử thì XOR (*1) có ưu tiên ngang với OR. Tức là dưới AND. Tuy nhiên, trong Excel thì cả đám này là hàm cho nên ưu tiên ngang nhau.

(*1) đây là nói về toán tử lô gic trị. Trong VBA thì các toán tử lô gic là tính theo bit (bitwise). XOR đứng dưới OR (OR đứng dưới AND)
 
Đây là 1 cuốn sách cơ bản về kế toán. Vì giới hạn dung lượng tôi phải chia nhỏ theo số trang
Bạn đã dịch ra tiếng Việt rồi mà đọc vẫn không hiểu câu tiếng Việt này hay sao mà còn chia sẻ? Tiếng Anh cũng tệ (đọc bài 3) mà tiếng Việt cũng tệ nốt (đọc bài 19).
1641287147653.png
 
Đại = to
Thụ = cây
Đại thụ = cây to. Nghĩa bóng trong ngữ cảnh làm việc (Excel) là kẻ học cao hiểu sâu.
Theo tinh thần chữ Hán (không có 'g' nhé, không thể bắt là nói tục) thì mình hỏi:
Đối = chống lại
Đối thụ có phải là chống lại cây to hôn? Tức những người không tin vào đại thụ?
“Đối thụ”???!!!
Không biết em có đang hiểu nhầm ý Bác không?!
-0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0-
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Group

DIỄN ĐÀN GIẢI PHÁP EXCEL
Back
Top Bottom