Bài tập về ADO căn bản.

Blue Softs Liên hệ QC

Kiều Mạnh

IIIIIIIIIIIIIIIII
Tham gia
9/6/12
Bài viết
4,558
Được thích
3,214
Giới tính
Nam
Như bác batman1 nói tập tin có định dạng UTF-8 (từ web) nên bạn Mạnh chỉ có thể dùng ADODB. Stream để đọc và ghi nó được thôi. ADODB Stream có thể đọc tên file có dấu chấm than (!) luôn nhé.
Ví dụ:
Mã:
sFilePath = ThisWorkbook.Path & "\SIM BANKING!.CSV"
Dim oStream As Object
  Set oStream = CreateObject("ADODB.Stream")
  With oStream
    .Open
    .Type = 1 ' adTypeBinary
    .LoadFromFile sFilePath
    .Type = 2 ' adTypeText
    .Charset = "utf-8"
    strText = .ReadText(-1) ' adReadAll
  End With
  ...
  'Code đưa strText vào Sheet'
mạnh mới thử code này trên Google thấy chạy Ok
Mã:
Sub GetCSV()
  Dim strText As String, intRow
  Dim file As String, strLine
  file = "E:\Downloads\VBA_ADO_CSV\SIM BANKING!.csv"
  With CreateObject("ADODB.Stream")
     .Open
     .Type = 1         ' Private Const adTypeBinary = 1
     .LoadFromFile file
     .Type = 2         ' Private Const adTypeText = 2
     .Charset = "utf-8"
     strText = .ReadText(-1)  ' Private Const adReadAll = -1
   End With
  intRow = 1
  Cells.Clear
  For Each strLine In Split(strText, Chr(10))
    If strLine <> "" Then
      With Sheet1
        .Cells(intRow, 1) = strLine
        .Cells(intRow, 1).TextToColumns Destination:=Cells(intRow, 1), DataType:=xlDelimited, _
          TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, _
          Semicolon:=False, Comma:=True, Space:=False, Other:=False
      End With
      intRow = intRow + 1
    End If
  Next strLine
End Sub
Tuy nhiên mạnh muốn tách cái khúc For Each đó thành một cái hàm riêng và chạy trên Mảng mà chưa hiểu lắm .... nếu Bạn Or thành viên nào biết chỉ dùm !!??? :p:p
 

Kiều Mạnh

IIIIIIIIIIIIIIIII
Tham gia
9/6/12
Bài viết
4,558
Được thích
3,214
Giới tính
Nam
Mò diết cuối cùng cũng xong .... rồi ngộ ra 1 vài điều hay ... Nếu ngồi đó ko Mò thì sẻ không bao giờ thấy cái hay và thú vị của nó :p :p
Quả thực ko leo núi mà cứ keo núi cao thì đó là 1 cái chi chi đó -0-0-0-===\.
Cảm ơn Các Bạn !OK.gif
 

syquyen1987

Thành viên chính thức
Tham gia
8/7/18
Bài viết
82
Được thích
32
1. Hàm GetRows() của RecordSet lấy dữ liệu vào mảng. Nếu không có tham số thì nó đổ cả RecordSet vào 1 mảng 2 chiều. Từ đó, mò đến dòng cuối cùng của mảng.
2. Hàm MoveLast đi đến dòng cuối của RecordSet. Hàm GetRows(1, 0) đọc dòng này
Thực ra thì GetRows(1, 2) cũng đọc được dòng cuối của RecordSet mà không cần MoveLast.
Anh ơi, có một nhược điểm là dòng database đang là ngang, khi đổ dữ liệu xuống sheeet lại thành dọc. Em dùng Application.WorksheetFunction.Transpose thì báo lỗi ạ. Có cách nào đổ dữ liệu xuống sheet đúng dạng ngang như Database không ạ. Em cảm ơn
 

VetMini

Chuyên gia GPE
Tham gia
21/12/12
Bài viết
12,315
Được thích
15,844
Hàm transpose của Excel có rất nhiều giới hạn, chỉ có thể dùng trong các CSDL nhỏ.
Tôi nhớ không lầm thì Recordset vốn lấy từ DAO, công cụ cũ của Access. Nên nhớ rằng kỹ thuật CSDL LH (relational database) không hẳn phù hợp với cấu trúc chuyên về bộ nhớ và tốc độ của Array.
Muón đổ xuống. tôi nghĩ là bạn nên tìm cách chuyển dữ liệu từ Recordset sang Array.
 

syquyen1987

Thành viên chính thức
Tham gia
8/7/18
Bài viết
82
Được thích
32
Hàm transpose của Excel có rất nhiều giới hạn, chỉ có thể dùng trong các CSDL nhỏ.
Tôi nhớ không lầm thì Recordset vốn lấy từ DAO, công cụ cũ của Access. Nên nhớ rằng kỹ thuật CSDL LH (relational database) không hẳn phù hợp với cấu trúc chuyên về bộ nhớ và tốc độ của Array.
Muón đổ xuống. tôi nghĩ là bạn nên tìm cách chuyển dữ liệu từ Recordset sang Array.
Vâng, em hiểu rồi. Vẫn cần phải có mảng trung gian để chuyển đổi. Em cảm ơn ạ
 

Kiều Mạnh

IIIIIIIIIIIIIIIII
Tham gia
9/6/12
Bài viết
4,558
Được thích
3,214
Giới tính
Nam
1/ duyệt từng Recordset tới đâu tính toán tới đó sẻ rất nhanh hơn mục số 2
2/ lấy vào Arr = Rs.GetRows xong chạy 2 vòng For rất chậm
 

thnghiachau

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
14/9/09
Bài viết
752
Được thích
615
Anh ơi, có một nhược điểm là dòng database đang là ngang, khi đổ dữ liệu xuống sheeet lại thành dọc. Em dùng Application.WorksheetFunction.Transpose thì báo lỗi ạ. Có cách nào đổ dữ liệu xuống sheet đúng dạng ngang như Database không ạ. Em cảm ơn
bạn có thể sử dụng hàm này
Mã:
Function TransposeArray2D(arr2D As Variant) As Variant
Dim X As Long, Y As Long
Dim arrTemp As Variant
  ReDim arrTemp(LBound(arr2D, 2) To UBound(arr2D, 2) - LBound(arr2D, 2) + 1, LBound(arr2D, 1) To UBound(arr2D, 1) - LBound(arr2D, 1) + 1)
  For X = LBound(arr2D, 2) To UBound(arr2D, 2)
    For Y = LBound(arr2D, 1) To UBound(arr2D, 1)
      arrTemp(X, Y) = arr2D(Y, X)
    Next Y
  Next X
  TransposeArray2D = arrTemp
End Function
để chuyển dữ liệu lấy bằng ADO về đúng như dạng gốc trong Database: TransposeArray2D(objRecordSet.GetRows)
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Kiều Mạnh

IIIIIIIIIIIIIIIII
Tham gia
9/6/12
Bài viết
4,558
Được thích
3,214
Giới tính
Nam
bạn có thể sử dụng hàm này
Mã:
Function TransposeArray2D(arr2D As Variant) As Variant
Dim X As Long, Y As Long
Dim arrTemp As Variant
  ReDim arrTemp(UBound(arr2D, 2), UBound(arr2D, 1))
  For X = LBound(arr2D, 2) To UBound(arr2D, 2)
    For Y = LBound(arr2D, 1) To UBound(arr2D, 1)
      arrTemp(X, Y) = arr2D(Y, X)
    Next Y
  Next X
  TransposeArray2D = arrTemp
End Function
để chuyển dữ liệu lấy bằng ADO về đúng như dạng gốc trong Database: TransposeArray2D(objRecordSet.GetRows)
Bạn hãy thử kiểu nhà quê vầy xem sao nha
dùng hàm của Bạn Copy từ vùng màu xanh gán sang vùng màu vàng .... Xong làm ngược lại Copy vùng màu vàng gán qua màu xanh xem sao ???
nếu dữ liệu nằm trong Vùng vừa khít trong vùng vừa gán đó thì nên xài hàm đó ... còn nếu nó xóa mất cái chữ kk thì nên Viết lại cho đúng he

1600307912685.png

Thông cảm mình ko có được học hành code két bài vở nên toàn chơi kiểu nhà quê vậy :p
 

thnghiachau

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
14/9/09
Bài viết
752
Được thích
615
Bạn hãy thử kiểu nhà quê vầy xem sao nha
dùng hàm của Bạn Copy từ vùng màu xanh gán sang vùng màu vàng .... Xong làm ngược lại Copy vùng màu vàng gán qua màu xanh xem sao ???
nếu dữ liệu nằm trong Vùng vừa khít trong vùng vừa gán đó thì nên xài hàm đó ... còn nếu nó xóa mất cái chữ kk thì nên Viết lại cho đúng he

View attachment 245660

Thông cảm mình ko có được học hành code két bài vở nên toàn chơi kiểu nhà quê vậy :p
Cám ơn anh @Kiều Mạnh nhiều, nhờ anh chỉ điểm em mới phát hiện ra!
Lâu nay cái này em chỉ làm cho cái dzụ lấy dữ liệu từ ADO thôi nên không để ý về LBound đi từ 0 hay đi từ 1.
em chỉnh lại:
Mã:
Function TransposeArray2D(arr2D As Variant) As Variant
Dim X As Long, Y As Long
Dim arrTemp As Variant
  ReDim arrTemp(LBound(arr2D, 2) To UBound(arr2D, 2) - LBound(arr2D, 2) + 1, LBound(arr2D, 1) To UBound(arr2D, 1) - LBound(arr2D, 1) + 1)
  For X = LBound(arr2D, 2) To UBound(arr2D, 2)
    For Y = LBound(arr2D, 1) To UBound(arr2D, 1)
      arrTemp(X, Y) = arr2D(Y, X)
    Next Y
  Next X
  TransposeArray2D = arrTemp
End Function
Không biết còn sai sót gì không nữa... hichic
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Kiều Mạnh

IIIIIIIIIIIIIIIII
Tham gia
9/6/12
Bài viết
4,558
Được thích
3,214
Giới tính
Nam
Còn đây là chuẩn của Bill ... không tin thử quậy là biết
Copy qua xong Copy lại xem sao ????????????????????


1600309526241.png
 

Kiều Mạnh

IIIIIIIIIIIIIIIII
Tham gia
9/6/12
Bài viết
4,558
Được thích
3,214
Giới tính
Nam
Cám ơn anh @Kiều Mạnh nhiều, nhờ anh chỉ điểm em mới phát hiện ra!
Lâu nay cái này em chỉ làm cho cái dzụ lấy dữ liệu từ ADO thôi nên không để ý về LBound đi từ 0 hay đi từ 1.
em chỉnh lại:
Mã:
Function TransposeArray2D(arr2D As Variant) As Variant
Dim X As Long, Y As Long
Dim arrTemp As Variant
  ReDim arrTemp(1 To UBound(arr2D, 2) - LBound(arr2D, 2) + 1, 1 To UBound(arr2D, 1) - LBound(arr2D, 1) + 1)
  For X = LBound(arr2D, 2) To UBound(arr2D, 2)
    For Y = LBound(arr2D, 1) To UBound(arr2D, 1)
      arrTemp(X, Y) = arr2D(Y, X)
    Next Y
  Next X
  TransposeArray2D = arrTemp
End Function
Không biết còn sai sót gì không nữa... hichic
Trên GPE này họ ít khi để ý mấy thứ vặt vảnh đó nên hầu như sai tè le ra hình như có cái hàm của Anh có chữ cái là n là chính xác
Tuy nhiên cách chạy 2 vòng For và Viết thành Function đó chạy hơi chậm ... thử viết lại thành Sub xem tình hình sao ???
 

Kiều Mạnh

IIIIIIIIIIIIIIIII
Tham gia
9/6/12
Bài viết
4,558
Được thích
3,214
Giới tính
Nam
Em chưa hiểu ý anh lắm ạ,
1/ Viết thành Function bạn làm xong rồi
2/ Thử viết thành Sub xem sao như hàm đó nhưng truyền Tham số vào
VD Như sau:
Mã:
Private Sub Transpose_Array(ByRef InputArr() As Variant, ByRef ReturnArray() As Variant)
3/ xong thử cột sang dòng và ngược lại
4/ Thử chuyển cái Array khoãng trên 1 triệu dòng xem sao ( Lưu ý không tràn số cột của Excel Or dòng ... nếu quá là lỗi code )
5/ đo tốc độ chạy code xem sao ????

Cao cấp chút nè
1/ dùng hàm API của Bill CopyMemory cái Array ban đầu vào bộ nhớ RAM
2/ xong chuyển Array lấy nó ra gán lại Sheet

2 mục trên đó khoãng gần 10 năm trước đã có chiến sự trên GPE rồi mà các thành viên đó hàng ngày vẫn cứ lang thang đâu đó
nếu thích vào đó đào lại xem tình hình sao ?????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

befaint

|||||||||||||
Tham gia
6/1/11
Bài viết
12,404
Được thích
15,398

Kiều Mạnh

IIIIIIIIIIIIIIIII
Tham gia
9/6/12
Bài viết
4,558
Được thích
3,214
Giới tính
Nam
InputArr thì ByVal chứ anh.

Vụ này nói rồi mà anh. Kích thước Array không liên quan gì kích thước bảng tính. :)
cái tô đậm đó biết mà .... nhưng khi chuyển mảng nó tràn số dòng gán xuống Sheet thì sao đây ???!!!
VD: Excel 2010 to 2019 có 1048576 dòng mà cái Array đó có tỷ tỷ dòng thì sao ??? ===> lỗi chứ còn gì ???
 

befaint

|||||||||||||
Tham gia
6/1/11
Bài viết
12,404
Được thích
15,398
cái tô đậm đó biết mà .... nhưng khi chuyển mảng nó tràn số dòng gán xuống Sheet thì sao đây ???!!!
VD: Excel 2010 to 2019 có 1048576 dòng mà cái Array đó có tỷ tỷ dòng thì sao ??? ===> lỗi chứ còn gì ???
Híc. Anh lại máy móc rồi. Anh chưa gặp bài chuyển thành nhiều cột, hết cột chuyển tiếp sang sheet(s) khác...
 

Kiều Mạnh

IIIIIIIIIIIIIIIII
Tham gia
9/6/12
Bài viết
4,558
Được thích
3,214
Giới tính
Nam
Híc. Anh lại máy móc rồi. Anh chưa gặp bài chuyển thành nhiều cột, hết cột chuyển tiếp sang sheet(s) khác...
thì đó là sự thật mà Nếu cái Array gán xuống Sheet mà lớn hơn số dòng Or cột của Excel hiện có thì lỗi chắc luôn chứ gì ???!!!
Còn kích thước của Array phụ thuộc vào RAM To hay Nhỏ trên GPE nay nói rồi ( ko nói lại nữa )
 

befaint

|||||||||||||
Tham gia
6/1/11
Bài viết
12,404
Được thích
15,398
thì đó là sự thật mà Nếu cái Array gán xuống Sheet mà lớn hơn số dòng Or cột của Excel hiện có thì lỗi chắc luôn chứ gì ???!!!
Có lỗi gì đâu anh. Khi Range < kích thước Array thì Range có bao nhiêu cells nhận bấy nhiêu phần tử từ Array thôi.

PHP:
Option Explicit

Sub vidu()
  Const nums = 2000000
  Dim a As Variant, i As Long
  ReDim a(1 To nums, 1 To 1)
  For i = 1 To nums
    a(i, 1) = i
  Next i
  Sheet1.Range("A1:A1048576").Value = a
End Sub
 

Kiều Mạnh

IIIIIIIIIIIIIIIII
Tham gia
9/6/12
Bài viết
4,558
Được thích
3,214
Giới tính
Nam
Có lỗi gì đâu anh. Khi Range < kích thước Array thì Range có bao nhiêu cells nhận bấy nhiêu phần tử từ Array thôi.

PHP:
Option Explicit

Sub vidu()
  Const nums = 2000000
  Dim a As Variant, i As Long
  ReDim a(1 To nums, 1 To 1)
  For i = 1 To nums
    a(i, 1) = i
  Next i
  Sheet1.Range("A1:A1048576").Value = a
End Sub
Biết mà ............ Nhưng VD họ lấy cái Array đó từ Sever về có số dòng lớn hơn số dòng hiện có của bảng tính thì sao đây ... hay TableName Access
ý Mạnh nói cái đó đấy ... hay lấy nguyên cột = 1048576 xong chuyển gán qua dòng là thấy vì số dòng lớn hơn số cột mà
 

befaint

|||||||||||||
Tham gia
6/1/11
Bài viết
12,404
Được thích
15,398
Biết mà ............ Nhưng VD họ lấy cái Array đó từ Sever về có số dòng lớn hơn số dòng hiện có của bảng tính thì sao đây ... hay TableName Access
ý Mạnh nói cái đó đấy ... hay lấy nguyên cột = 1048576 xong chuyển gán qua dòng là thấy vì số cột lớn hơn số dòng mà
Ở trên em nói rồi đó anh.
Tức là nếu xác định, hoặc nghi ngờ từ đầu, kết quả trả về lớn hơn kích thước chứa kết quả đó thì mình chia nhỏ ra ngay lúc xử lý (có thể tách luôn thành nhiều cột, hoặc tách thành nhiều mảng)..

1600316389541.png
 
Top Bottom