Nguyễn Khắc Duy

Đăng ký lớp học Excel, VBA và phân tích dữ liệu tháng 6

  • 6,392
  • 6
LỊCH KHAI GIẢNG
LỚP HỌC EXCEL THÁNG 6
Đặc biệt CHỈ TRONG THÁNG 6:
  • Giảm 20% khi đăng ký các COMBO sau:
  1. COMBO Phân tích dữ liệu: Làm sạch Dữ Liệu - Phân tích Thống kê cùng Excel
  • Giảm 10% cho người giới thiệu khi giới thiệu thêm 1 người cùng tham gia khóa học.
  • Giảm 10% khi đăng ký học trọn vẹn hai khóa liên tiếp trở lên và đóng tiền...
Xem thêm.

Đăng ký các khóa học Excel, VBA chuyên đề tháng 5 cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn

  • 5,194
  • 3
[/R...​
Top