Sách

Các loại sách do GPE giới thiệu.
Liên hệ QC

GPE phát hành sách "Lập trình VBA trong Excel - Phần nâng cao" xuất bản 2019

  • 84,485
  • 157

Sách "Lập trình VBA trong Excel - Phần nâng cao" xuất bản 2019​

hình bia sách 1.jpg
Thân gửi các anh chị thành viên,

Giải Pháp Excel xin trân trọng giới thiệu đến các anh chị quyển sách mới "Lập trình VBA trong Microsoft Excel - Phần nâng cao" xuất bản năm 2019 của tác giả Phan Tự Hướng. Quyển sách này là phần tiếp theo của quyển sách...

GPE phát hành sách "Lập trình VBA trong Excel - Phần cơ bản" tái bản năm 2019

  • 90,416
  • 164
sách VBA trong excel- phần cơ bản.PNG

SÁCH TẠM HẾT HÀNG: CẬP NHẬT NGÀY 05/01/2021
Thân gửi các anh chị thành viên,

Giải Pháp Excel xin trân trọng giới thiệu đến các anh chị thành viên quyển sách "Lập trình VBA trong Microsoft Excel - Phần cơ bản" tái bản năm 2019 của tác giả Phan Tự Hướng. Quyển sách này được tác giả hiệu chỉnh, bổ sung và sắp xếp lại từ nội dung...

GPE phát hành sách "VBA trong Excel - Cải thiện và tăng tốc" - Năm 2013

  • 156,824
  • 1
sách VBA trong excel - Cải thiện và tăng tốc.PNG
Thân gửi các anh chị thành viên,

Giải Pháp Excel xin trân trọng giới thiệu đến các anh chị thành viên một ấn bản mới "VBA trong Excel - Cải thiện và tăng tốc" xuất bản năm 2013 của tác giả Nguyễn Khắc Duy. Quyển sách là một sự đúc kết khá đầy đủ và khoa học các lỗi thường gặp và giải pháp khắc phục trong quá trình lập trình trên bảng tính Excel. Ngoài ra...

Group

DIỄN ĐÀN GIẢI PHÁP EXCEL Group 1
DIỄN ĐÀN GIẢI PHÁP EXCEL Group 2
Back
Top Bottom