Xuất PDF một vùng trên Sheet vào trang mới cuối cùng với file pdf chỉ định

thnghiachau

Thành viên tiêu biểu
Tham gia ngày
14 Tháng chín 2009
Bài viết
671
Được thích
545
Điểm
860
Xin chào GPE,
Xim cho hỏi có cách nào (VBA) mà mình có thể in (xuât) một vùng-range thành pdf, và đạt nó vào trang cuối cùng (tạo trang mới) cho file pdf chỉ định không ạ?
Xin cám ơn.
 

giaiphap

==(^o^)==
Tham gia ngày
12 Tháng ba 2007
Bài viết
5,238
Được thích
4,875
Điểm
860
Xin chào GPE,
Xim cho hỏi có cách nào (VBA) mà mình có thể in (xuât) một vùng-range thành pdf, và đạt nó vào trang cuối cùng (tạo trang mới) cho file pdf chỉ định không ạ?
Xin cám ơn.
Trước hết vào trang dưới đâytải về và cài đặt PDFtk Free vào máy tính.
Sau đó tải file này về tham khảo code trong file.
 

File đính kèm

thnghiachau

Thành viên tiêu biểu
Tham gia ngày
14 Tháng chín 2009
Bài viết
671
Được thích
545
Điểm
860
Trước hết vào trang dưới đâytải về và cài đặt PDFtk Free vào máy tính.
Sau đó tải file này về tham khảo code trong file.
Xin cám ơn anh nhiều, để em nghiên cứu...

------------------------------------

Dạ, em đã là được rồi ạ. Tuyệt vời ông mặt trời luôn! Cám ơn anh nhiều.
Cái này có cái bất tiện là phải dùng cái tool "pdftk" ah, mà cái này là không phổ biến cho lắm, hầu như không ai sử dụng.
Vậy mình có thể làm bằng VBA thuần túy hay có thể Acrobat không vậy anh?
 
Lần chỉnh sửa cuối:

giaiphap

==(^o^)==
Tham gia ngày
12 Tháng ba 2007
Bài viết
5,238
Được thích
4,875
Điểm
860
Cái này có cái bất tiện là phải dùng cái tool "pdftk" ah, mà cái này là không phổ biến cho lắm, hầu như không ai sử dụng.
Vậy mình có thể làm bằng VBA thuần túy hay có thể Acrobat không vậy anh?
Đây là quan điểm thôi bạn, chứ tôi thì không bao giờ dùng tới Acrobat (Bản thân không có nhu cầu dùng nhiều vào Acrobat, mục đích chủ yếu của tôi là dùng phần mềm xem file PDF mà nếu sử dụng Acrobat thì nặng quá, dùng phần mềm khác để xem sẽ nhẹ hợn).
Bạn có thể nghiên cứu chỏ này.
 

thnghiachau

Thành viên tiêu biểu
Tham gia ngày
14 Tháng chín 2009
Bài viết
671
Được thích
545
Điểm
860
Đây là quan điểm thôi bạn, chứ tôi thì không bao giờ dùng tới Acrobat (Bản thân không có nhu cầu dùng nhiều vào Acrobat, mục đích chủ yếu của tôi là dùng phần mềm xem file PDF mà nếu sử dụng Acrobat thì nặng quá, dùng phần mềm khác để xem sẽ nhẹ hợn).
Bạn có thể nghiên cứu chỏ này.
Dạ, cám ơn anh, e cũng đang tìm hiểu ạ.

--------------------------------

Em dựa vào mấy cái link anh @giaiphap gởi và đã làm được rồi anh ơi... Cám ơn anh @giaiphap rất nhiều.

Em xin đưa lên đây để cho bạn nào cần có thể tham khảo ạ.
Nếu có sai sót mong mọi người giúp đỡ.

Mã:
Sub JointMultiFilePDF_ByAcrobat(ByVal sTargetPDF As String, ByVal arrFilePDF)
Dim oAcroApp As Object, oTargetDoc As Object, oSourceDoc As Object, oFSO As Object
Dim i As Integer, iTotalNumberOfPages_SourceToInsert As Long, iLastNumPages_Target As Long
Dim blIsOK As Boolean
Dim PDSaveFull
  Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  If Not oFSO.FileExists(sTargetPDF) Then
    MsgBox "File target: """ & sTargetPDF & """ is NOT available !!!", vbExclamation, "---:: NOTICE ::---"
    GoTo ErrorHandle
  End If
  Set oAcroApp = CreateObject("Acroexch.app")
  Set oTargetDoc = CreateObject("AcroExch.PDDoc")
  blIsOK = oTargetDoc.Open(sTargetPDF)
  If Not blIsOK Then
    MsgBox "Can NOT open File target: """ & sTargetPDF & """ !!!", vbExclamation, "---:: NOTICE ::---"
    GoTo ErrorHandle
  End If
  If IsArray(arrFilePDF) Then
    For i = LBound(arrFilePDF) To UBound(arrFilePDF)
      If oFSO.FileExists(arrFilePDF(i)) Then
        Set oSourceDoc = CreateObject("AcroExch.PDDoc")
        blIsOK = oSourceDoc.Open(arrFilePDF(i))
        If blIsOK Then
          iLastNumPages_Target = oTargetDoc.GetNumPages() - 1
          iTotalNumberOfPages_SourceToInsert = oSourceDoc.GetNumPages
          blIsOK = oTargetDoc.InsertPages(iLastNumPages_Target, oSourceDoc, 0, iTotalNumberOfPages_SourceToInsert, False)
          If blIsOK Then
            blIsOK = oTargetDoc.Save(PDSaveFull, sTargetPDF)
          Else
            MsgBox "Can NOT joint File: """ & arrFilePDF(i) & """", vbExclamation, "---:: NOTICE ::---"
          End If
        Else
          GoTo NextFilePDF
        End If
        Set oSourceDoc = Nothing
      End If
NextFilePDF:
    Next i
  End If
  
ErrorHandle:
  Set oFSO = Nothing
  Set oTargetDoc = Nothing
  Set oSourceDoc = Nothing
  oAcroApp.Exit
  Set oAcroApp = Nothing
  
  MsgBox "DONE", vbInformation, "---:: NOTICE ::---"
End Sub
 

File đính kèm

Lần chỉnh sửa cuối:
Top Bottom