Nhờ các bạn giúp mình cách sổ combobox theo danh mục chỉ định.

Quảng cáo

Phuoctaifast

Thành viên mới
Tham gia ngày
4 Tháng bảy 2018
Bài viết
32
Được thích
8
Điểm
0
Tuổi
27
Mình xin chào các bạn trong gruop DPE ạ, mình xin làm phiền các bạn, nhờ các bạn chỉ giúp mình về việc mình muốn tạo combobox sổ danh sách đã có sẵn trong sheet(QLKH),
Theo mình làm như phương pháp thông thường là vào properties - mục Row Source rồi viết Name theo danh sách đã đặt tại sheet (QLKH), nhưng nó sẽ sổ ra những dòng trống và làm nặng file thêm khi nhập vào ạ, rất mong được các bạn chỉ giúp mình về code phần này ạ.
Thanks all
1606453241169.png
 

File đính kèm

 • Xây Dựng Báo Cáo - TCL vina.xlsm
  397.3 KB · Đọc: 17

snow25

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
24 Tháng bảy 2018
Bài viết
2,742
Được thích
2,698
Điểm
1,368
Mình xin chào các bạn trong gruop DPE ạ, mình xin làm phiền các bạn, nhờ các bạn chỉ giúp mình về việc mình muốn tạo combobox sổ danh sách đã có sẵn trong sheet(QLKH),
Theo mình làm như phương pháp thông thường là vào properties - mục Row Source rồi viết Name theo danh sách đã đặt tại sheet (QLKH), nhưng nó sẽ sổ ra những dòng trống và làm nặng file thêm khi nhập vào ạ, rất mong được các bạn chỉ giúp mình về code phần này ạ.
Thanks all
View attachment 250108
Dùng mảng kết hợp với dictionary có vẻ được.
 

hao93tbdtn

Thành viên thường trực
Tham gia ngày
20 Tháng sáu 2018
Bài viết
222
Được thích
105
Điểm
168
Tuổi
27
@Phuoctaifast Bạn tham khảo hàm Uniquelist2D của thầy Ndu
Mã:
Function UniqueList2D(UniqueCol As Long, sArray)
 Dim ReArr()
 Dim iRw, iRws, iCols, iCol, iCount
 iRws = UBound(sArray, 1)
 iCols = UBound(sArray, 2)
 On Error Resume Next
 With CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For iRw = 1 To iRws
     If sArray(iRw, UniqueCol) <> "" Then
      If Not .exists(sArray(iRw, UniqueCol)) Then
        .Add sArray(iRw, UniqueCol), ""
        iCount = iCount + 1
        ReDim Preserve ReArr(1 To iCols, 1 To iCount)
        For iCol = 1 To iCols
          ReArr(iCol, iCount) = sArray(iRw, iCol)
        Next
      End If
     End If
  Next
  UniqueList2D = Application.Transpose(ReArr)
 End With
End Function
Code trong form
Mã:
Private Sub UserForm_Initialize()
With Sheet3
  txt_Makh.List = UniqueList2D(1, .Range("C2:C" & .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value)
End With
End Sub
 

huhumalu

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
20 Tháng mười 2009
Bài viết
139
Được thích
19
Điểm
618
Tuổi
32
Từ từ rồi Phuoctaifast cũng hỏi tới.
trong cái ComboBox
- set MatchEntry to 1 - fmMatchEntryComplete
- set Style to 0 - fmStyleDropDownCombo
 

Phuoctaifast

Thành viên mới
Tham gia ngày
4 Tháng bảy 2018
Bài viết
32
Được thích
8
Điểm
0
Tuổi
27
@Phuoctaifast Bạn tham khảo hàm Uniquelist2D của thầy Ndu
Mã:
Function UniqueList2D(UniqueCol As Long, sArray)
 Dim ReArr()
 Dim iRw, iRws, iCols, iCol, iCount
 iRws = UBound(sArray, 1)
 iCols = UBound(sArray, 2)
 On Error Resume Next
 With CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For iRw = 1 To iRws
     If sArray(iRw, UniqueCol) <> "" Then
      If Not .exists(sArray(iRw, UniqueCol)) Then
        .Add sArray(iRw, UniqueCol), ""
        iCount = iCount + 1
        ReDim Preserve ReArr(1 To iCols, 1 To iCount)
        For iCol = 1 To iCols
          ReArr(iCol, iCount) = sArray(iRw, iCol)
        Next
      End If
     End If
  Next
  UniqueList2D = Application.Transpose(ReArr)
 End With
End Function
Code trong form
Mã:
Private Sub UserForm_Initialize()
With Sheet3
  txt_Makh.List = UniqueList2D(1, .Range("C2:C" & .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value)
End With
End Sub
thanks anh rất nhiều ạ
Bài đã được tự động gộp:

Từ từ rồi Phuoctaifast cũng hỏi tới.
trong cái ComboBox
- set MatchEntry to 1 - fmMatchEntryComplete
- set Style to 0 - fmStyleDropDownCombo
hehe, tài chỉ học hỏi thôi
 
Quảng cáo
Top Bottom