Khai thác và tùy biến thêm, sửa, xuất file và lấy dữ liệu từ Recordset

Blue Softs Liên hệ QC

Hai Lúa Miền Tây

❆❆❆❆❆❆❆❆
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
18/3/08
Bài viết
8,142
Được thích
15,447
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Làm ruộng.
Tôi vận dụng và khai thác cái hàm lọc vào cái form lọc dữ liệu, các bạn có thể tham khảo và tùy biến sử dụng nhé.

Mã:
Dim rst As Object

Private Sub TextBox1_Change()
  Dim arr As Variant
  If TextBox1.Text = "" Then
    rst.Filter = 0
  Else
    rst.Filter = "Code like '*" & TextBox1.Text & "*'"
  End If
  If rst.EOF Then
    ListBox1.Clear
  Else
    arr = rst.getrows()
    ListBox1.ColumnCount = rst.Fields.Count
    ListBox1.Column = arr
  End If
End Sub

Private Sub UserForm_Initialize()
  Set rst = CreateObject("ADODB.Recordset")
  rst.Open "Select * from [Sheet1$]", "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Extended Properties=Excel 12.0 Xml;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName
  TextBox1.Text = "001"
End Sub

1605505552143.png
 

File đính kèm

 • FormLoc.xlsm
  24.1 KB · Đọc: 24

phuongnam366377

Thành viên chính thức
Tham gia
25/10/19
Bài viết
98
Được thích
134
Tôi vận dụng và khai thác cái hàm lọc vào cái form lọc dữ liệu, các bạn có thể tham khảo và tùy biến sử dụng nhé.

Mã:
Dim rst As Object

Private Sub TextBox1_Change()
  Dim arr As Variant
  If TextBox1.Text = "" Then
    rst.Filter = 0
  Else
    rst.Filter = "Code like '*" & TextBox1.Text & "*'"
  End If
  If rst.EOF Then
    ListBox1.Clear
  Else
    arr = rst.getrows()
    ListBox1.ColumnCount = rst.Fields.Count
    ListBox1.Column = arr
  End If
End Sub

Private Sub UserForm_Initialize()
  Set rst = CreateObject("ADODB.Recordset")
  rst.Open "Select * from [Sheet1$]", "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Extended Properties=Excel 12.0 Xml;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName
  TextBox1.Text = "001"
End Sub

View attachment 249426
Mạnh biết mà .... HLMT biết lâu ròi có điều chưa có viết đó thôi
 

Hai Lúa Miền Tây

❆❆❆❆❆❆❆❆
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
18/3/08
Bài viết
8,142
Được thích
15,447
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Làm ruộng.
Hay nhỉ, học được 1 chiêu Filter . Anh number one:thumbs:
Múa rìu qua mắt thợ thôi em.
Mạnh biết mà .... HLMT biết lâu ròi có điều chưa có viết đó thôi
Tại thợ chưa có múa nên mình múa đại xem sao. Nếu trật thì nhận góp ý để cải thiện, còn hên trúng thì mọi người có thể tùy biến mà dùng.
---
Làm luôn cái nút xuất kết quả sau khi lọc ra địa chỉ K2 luôn. Lưu ý tôi chỉ chia sẻ những cái cơ bản để làm sao mọi người có thể đọc và hiểu còn khi sử dụng thì phải tùy biến nhé.

Mã:
Private Sub CommandButton1_Click()
  Dim arr As Variant
  arr = ListBox1.List
  Sheet1.Range("K2:M100").ClearContents
  Sheet1.Range("K2:M" & rst.RecordCount + 1) = arr
End Sub

1605508637342.png
 

File đính kèm

 • FormLoc.xlsm
  26 KB · Đọc: 16

Hoàng Nhật Phương

Thành viên gắn bó
Tham gia
5/11/15
Bài viết
1,782
Được thích
944
Múa rìu qua mắt thợ thôi em.

Tại thợ chưa có múa nên mình múa đại xem sao. Nếu trật thì nhận góp ý để cải thiện, còn hên trúng thì mọi người có thể tùy biến mà dùng.
---
Làm luôn cái nút xuất kết quả sau khi lọc ra địa chỉ K2 luôn. Lưu ý tôi chỉ chia sẻ những cái cơ bản để làm sao mọi người có thể đọc và hiểu còn khi sử dụng thì phải tùy biến nhé.

Mã:
Private Sub CommandButton1_Click()
  Dim arr As Variant
  arr = ListBox1.List
  Sheet1.Range("K2:M100").ClearContents
  Sheet1.Range("K2:M" & rst.RecordCount + 1) = arr
End Sub

View attachment 249432
Cảm ơn anh Hai Lúa, ứng dụng này OT thấy gặp nhiều trong thực tế ạ.
Anh Hai Lùa cho OT hỏi thêm bài này sau khi lọc theo điều kiện trong 'TextBox1' rồi sau đó kết quả sẽ hiển thị ở 'ListBox1' ví dụ có 10 dòng kết quả ta có thể lựa chọn (kích chuột hoặc tích) những dòng muốn sau đó mới bấm ghi xuống sheet, thay vì là ghi toàn bộ được không ạ.
 

phuongnam366377

Thành viên chính thức
Tham gia
25/10/19
Bài viết
98
Được thích
134
Từ thành công bài #144 Mạnh nêu tiếp cho Bạn nào iU thích ADODB làm tiếp nè

Trong code sau ta viết lại thành 1 hàm có 2 tham số: Hàm( SQL, Filepath )

Mã:
Private Sub UserForm_Initialize()
  Set rst = CreateObject("ADODB.Recordset")
  rst.Open "Select * from [Sheet1$]", "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Extended Properties=Excel 12.0 Xml;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName, 1
  TextBox1.Text = "001"
End Sub
Tại sao viết thành 1 hàm

1/ Filepath = Tùy chọn lấy cùng File Or Khác file
2/ SQL = Tùy chọn lấy dữ liệu
3/ Cái quan trọng nhất viết 1 lần xong xài hoài cứ thế keo nó thôi rút ngắn lại rất nhiều code trên 1 files và gọn lại rễ quản lý + bảo trì code
...
còn nữa tạm vậy cứ làm đi xong tính tiếp ... vừa chơi vừa nguyên cứu nó mới vui
 

Hai Lúa Miền Tây

❆❆❆❆❆❆❆❆
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
18/3/08
Bài viết
8,142
Được thích
15,447
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Làm ruộng.
Cảm ơn anh Hai Lúa, ứng dụng này OT thấy gặp nhiều trong thực tế ạ.
Anh Hai Lùa cho OT hỏi thêm bài này sau khi lọc theo điều kiện trong 'TextBox1' rồi sau đó kết quả sẽ hiển thị ở 'ListBox1' ví dụ có 10 dòng kết quả ta có thể lựa chọn (kích chuột hoặc tích) những dòng muốn sau đó mới bấm ghi xuống sheet, thay vì là ghi toàn bộ được không ạ.
Em thử code sau nhé.

Mã:
Private Sub CommandButton1_Click()
  'Dim arr As Variant
  'arr = ListBox1.List
  'Sheet1.Range("K2:M100").ClearContents
  'Sheet1.Range("K2:M" & rst.RecordCount + 1) = arr
  Sheet1.Range("K2:M1000").ClearContents
  Dim rng As Range, i As Integer, col As Integer
  Set rng = Worksheets("Sheet1").Range("K" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
   For i = 0 To ListBox1.ListCount - 1
    If ListBox1.Selected(i) Then
      For col = 0 To ListBox1.ColumnCount - 1
        rng.Offset(, col).Value = ListBox1.List(i, col)
      Next
      Set rng = rng.Offset(1)
      ListBox1.Selected(i) = False
    End If
  Next
 
End Sub
 

File đính kèm

 • FormLoc.xlsm
  27.6 KB · Đọc: 19

Hoàng Nhật Phương

Thành viên gắn bó
Tham gia
5/11/15
Bài viết
1,782
Được thích
944
Em thử code sau nhé.

Mã:
Private Sub CommandButton1_Click()
  'Dim arr As Variant
  'arr = ListBox1.List
  'Sheet1.Range("K2:M100").ClearContents
  'Sheet1.Range("K2:M" & rst.RecordCount + 1) = arr
  Sheet1.Range("K2:M1000").ClearContents
  Dim rng As Range, i As Integer, col As Integer
  Set rng = Worksheets("Sheet1").Range("K" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
   For i = 0 To ListBox1.ListCount - 1
    If ListBox1.Selected(i) Then
      For col = 0 To ListBox1.ColumnCount - 1
        rng.Offset(, col).Value = ListBox1.List(i, col)
      Next
      Set rng = rng.Offset(1)
      ListBox1.Selected(i) = False
    End If
  Next

End Sub
Ôi được rồi anh ạ,OT cảm ơn anh Hai Lúa nhiều ạ, không biết trong form có thể thiết kế được tiêu đề cột không anh nhỉ,
Còn ở sheet thì không cần cũng được vì có thể thiết lập sẵn ở dưới sheet chẳng hạn.
 

Hai Lúa Miền Tây

❆❆❆❆❆❆❆❆
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
18/3/08
Bài viết
8,142
Được thích
15,447
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Làm ruộng.
Ôi được rồi anh ạ,OT cảm ơn anh Hai Lúa nhiều ạ, không biết trong form có thể thiết kế được tiêu đề cột không anh nhỉ,
Còn ở sheet thì không cần cũng được vì có thể thiết lập sẵn ở dưới sheet chẳng hạn.
Anh nhớ có lần anh @batman1 đã chia sẻ về cách làm cái tiêu đề cột cho listbox em tìm thử xem sao nhé.
 

Hoàng Nhật Phương

Thành viên gắn bó
Tham gia
5/11/15
Bài viết
1,782
Được thích
944
Anh nhớ có lần anh @batman1 đã chia sẻ về cách làm cái tiêu đề cột cho listbox em tìm thử xem sao nhé.
Dạ vâng anh, OT cũng đã thử để thuộc tính ColumnHeads = True nhưng cũng không được vì có thể sau khi dữ liệu lọc bằng ADO để đưa vào khác với dữ liệu lấy trực tiếp từ sheet nên không được ạ, chắc vấn đề phải xử lý trong cả câu lệnh lọc nữa mới xong anh ạ hihi.
Cảm ơn anh Hai Lúa.
 

Hoàng Nhật Phương

Thành viên gắn bó
Tham gia
5/11/15
Bài viết
1,782
Được thích
944
Em thử code sau nhé.

Mã:
Private Sub CommandButton1_Click()
  'Dim arr As Variant
  'arr = ListBox1.List
  'Sheet1.Range("K2:M100").ClearContents
  'Sheet1.Range("K2:M" & rst.RecordCount + 1) = arr
  Sheet1.Range("K2:M1000").ClearContents
  Dim rng As Range, i As Integer, col As Integer
  Set rng = Worksheets("Sheet1").Range("K" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
   For i = 0 To ListBox1.ListCount - 1
    If ListBox1.Selected(i) Then
      For col = 0 To ListBox1.ColumnCount - 1
        rng.Offset(, col).Value = ListBox1.List(i, col)
      Next
      Set rng = rng.Offset(1)
      ListBox1.Selected(i) = False
    End If
  Next

End Sub
Thi thoảng OT thấy dữ liệu ghi xuống cả cột U:W hay sao ấy anh Hai Lúa ơi.
1605515840285.png
 

Hai Lúa Miền Tây

❆❆❆❆❆❆❆❆
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
18/3/08
Bài viết
8,142
Được thích
15,447
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Làm ruộng.
Lần chỉnh sửa cuối:

Hai Lúa Miền Tây

❆❆❆❆❆❆❆❆
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
18/3/08
Bài viết
8,142
Được thích
15,447
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Làm ruộng.
Thi thoảng OT thấy dữ liệu ghi xuống cả cột U:W hay sao ấy anh Hai Lúa ơi.
View attachment 249446
Không biết là em đã tìm được hướng khắc phục cho vấn đề này hay là chưa? Thôi anh nói luôn, khi em ghi dữ liệu từ Listbox xuống Sheet, mà sheet dữ liệu nguồn cũng chính là sheet để ta ghi dữ liệu. Khi ta đóng form, mở form lên lại thì nó sẽ nạp hết dữ liệu của sheet bao gồm cả dữ liệu em vừa ghi xuống vào Listbox. Mấu chốt là nó nằm ở câu lệnh truy vấn Select * From [Sheet1$], hoặc chỗ:
Mã:
 ListBox1.ColumnCount = rst.Fields.Count
Thay thành
Mã:
 ListBox1.ColumnCount = 3 ' rst.Fields.Count
Em có thể điều chỉnh 1 trong 2 điểm trên hoặc ghi dữ liệu xuống sheet khác sheet1 là được.
Hãy thử nhé.
 

Hoàng Nhật Phương

Thành viên gắn bó
Tham gia
5/11/15
Bài viết
1,782
Được thích
944
Không biết là em đã tìm được hướng khắc phục cho vấn đề này hay là chưa? Thôi anh nói luôn, khi em ghi dữ liệu từ Listbox xuống Sheet, mà sheet dữ liệu nguồn cũng chính là sheet để ta ghi dữ liệu. Khi ta đóng form, mở form lên lại thì nó sẽ nạp hết dữ liệu của sheet bao gồm cả dữ liệu em vừa ghi xuống vào Listbox. Mấu chốt là nó nằm ở câu lệnh truy vấn Select * From [Sheet1$], hoặc chỗ:
Mã:
 ListBox1.ColumnCount = rst.Fields.Count
Thay thành
Mã:
 ListBox1.ColumnCount = 3 ' rst.Fields.Count
Em có thể điều chỉnh 1 trong 2 điểm trên hoặc ghi dữ liệu xuống sheet khác sheet1 là được.
Hãy thử nhé.
Cảm ơn anh Hai Lúa nhiều ạ, sau khi được anh chỉ dẫn OT đã hiểu được vấn đề, câu lệnh: Select * From [Sheet1$] nó sẽ lấy toàn bộ dữ liệu trong sheet 1 nên nó lấy cả dữ liệu cũ và dữ liệu kết quả.
OT đã hiểu và có thể tự mình xử lý được vấn đề này ạ.
Cảm ơn Hai Lúa rất nhiều.
 

Hai Lúa Miền Tây

❆❆❆❆❆❆❆❆
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
18/3/08
Bài viết
8,142
Được thích
15,447
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Làm ruộng.
Lấy dữ liệu xong rồi thì ta đến thêm dữ liệu nhé. Cũng file mẫu bài số 1, Code nhập liệu như sau:

Mã:
Sub AddNew_HLMT_1()
  With CreateObject("ADODB.Recordset")
    .Open "Select * from [Sheet1$]", "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Extended Properties=Excel 12.0 Xml;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName, 1, 3
    .AddNew
      !ID = "ID1000"
      !Code = "VT1000"
      !Price = 2020
    .Update
  End With
End Sub
 

Hoàng Nhật Phương

Thành viên gắn bó
Tham gia
5/11/15
Bài viết
1,782
Được thích
944
Lấy dữ liệu xong rồi thì ta đến thêm dữ liệu nhé. Cũng file mẫu bài số 1, Code nhập liệu như sau:

Mã:
Sub AddNew_HLMT_1()
  With CreateObject("ADODB.Recordset")
    .Open "Select * from [Sheet1$]", "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Extended Properties=Excel 12.0 Xml;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName, 1, 3
    .AddNew
      !ID = "ID1000"
      !Code = "VT1000"
      !Price = 2020
    .Update
  End With
End Sub
Thêm sửa và xóa nữa đi anh Hai Lúa ơi :-=
 

Tuanba1992

Thành viên mới
Tham gia
8/12/15
Bài viết
31
Được thích
27
Sub GetRs(dongtradulieu as string,ByVal dongdau As Long, ByVal dongcuoi As Long)
With CreateObject("ADODB.Recordset")
.Open ("Select * from [Sheet1$]"), "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Extended Properties=Excel 12.0 Xml;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName
.Move dongdau
Sheet2.Range(dongtradulieu).CopyFromRecordset .DataSource, dongcuoi
End With
End Sub
Sub Main()
Call GetRs("A2",29, 70)
End Sub
Thế này được không nhanh mạnh
 
Top Bottom