Hỏi Code viết cách tính tổng thông thường

langtusau9x

Thành viên chính thức
Tham gia ngày
28 Tháng một 2013
Bài viết
83
Được thích
41
Điểm
370
Xin chào mọi người.
em có một bảng tính với các dữ liệu như sau:
tại sheet1, ô A1 có giá trị 100, ô A2 có giá trị 200
Làm thế nào để lấy được giá trị ở 2 ô trên và dùng code VBA viết được vào ô B1 như cách mình nhập phép tính thông thường là =100+200
100 và 200 được lấy từ giá trị ở ô A1 và ô A2. Em biết nó hơi lòng vòng tam quốc, nhưng em có lí do riêng phải làm như vậy nên mong mọi người thông cảm.
Em xin cảm ơn!
 

File đính kèm

snow25

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
24 Tháng bảy 2018
Bài viết
1,658
Được thích
1,372
Điểm
210
Xin chào mọi người.
em có một bảng tính với các dữ liệu như sau:
tại sheet1, ô A1 có giá trị 100, ô A2 có giá trị 200
Làm thế nào để lấy được giá trị ở 2 ô trên và dùng code VBA viết được vào ô B1 như cách mình nhập phép tính thông thường là =100+200
100 và 200 được lấy từ giá trị ở ô A1 và ô A2. Em biết nó hơi lòng vòng tam quốc, nhưng em có lí do riêng phải làm như vậy nên mong mọi người thông cảm.
Em xin cảm ơn!
Bạn xem code.
Mã:
Sub tinhtong()
Cells(1, 2).Value = Cells(1, 1).Value + Cells(2, 1).Value
End Sub
 

HieuCD

Thành viên gạo cội
Tham gia ngày
14 Tháng chín 2010
Bài viết
5,515
Được thích
9,451
Điểm
560
Xin chào mọi người.
em có một bảng tính với các dữ liệu như sau:
tại sheet1, ô A1 có giá trị 100, ô A2 có giá trị 200
Làm thế nào để lấy được giá trị ở 2 ô trên và dùng code VBA viết được vào ô B1 như cách mình nhập phép tính thông thường là =100+200
100 và 200 được lấy từ giá trị ở ô A1 và ô A2. Em biết nó hơi lòng vòng tam quốc, nhưng em có lí do riêng phải làm như vậy nên mong mọi người thông cảm.
Em xin cảm ơn!
Vụ nầy phải dùng Sub
Nhấn tổ hợp phím: Ctrl + Shift + Z
kết quả lưu ở ô hiện hành
Mã:
Sub CongGiaTri()
 'Nhan to hop phim chay Code: Ctrl + Shift + Z
 Dim Res As String, sRng As Range, Rng As Range
 Dim Msg, Style, Response
 On Error Resume Next
 
Trolai:
 Set sRng = Application.InputBox(prompt:="Select a cell", Type:=8)
 If Err.Number > 0 Then
  MsgBox ("Phai chon vùng cong")
  Err.Clear
  GoTo Trolai
 End If
 For Each Rng In sRng
  k = k + 1
  If k = 1 Then Res = "=" & Rng.Value Else Res = Res & "+" & Rng.Value
 Next
 
 Msg = "Ban co muon chon them vung khac ?"
 Style = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2
 Response = MsgBox(Msg, Style)
 If Response = vbYes Then GoTo Trolai
 
 ActiveCell.Formula = Res
End Sub
 

File đính kèm

langtusau9x

Thành viên chính thức
Tham gia ngày
28 Tháng một 2013
Bài viết
83
Được thích
41
Điểm
370
Bạn xem code.
Mã:
Sub tinhtong()
Cells(1, 2).Value = Cells(1, 1).Value + Cells(2, 1).Value
End Sub
cảm ơn bạn, nhưng bạn chưa hiểu đúng ý của mình nên kết quả chưa giống mong muốn :D
Bài đã được tự động gộp:

Vụ nầy phải dùng Sub
Nhấn tổ hợp phím: Ctrl + Shift + Z
kết quả lưu ở ô hiện hành
Mã:
Sub CongGiaTri()
 'Nhan to hop phim chay Code: Ctrl + Shift + Z
 Dim Res As String, sRng As Range, Rng As Range
 Dim Msg, Style, Response
 On Error Resume Next

Trolai:
 Set sRng = Application.InputBox(prompt:="Select a cell", Type:=8)
 If Err.Number > 0 Then
  MsgBox ("Phai chon vùng cong")
  Err.Clear
  GoTo Trolai
 End If
 For Each Rng In sRng
  k = k + 1
  If k = 1 Then Res = "=" & Rng.Value Else Res = Res & "+" & Rng.Value
 Next

 Msg = "Ban co muon chon them vung khac ?"
 Style = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2
 Response = MsgBox(Msg, Style)
 If Response = vbYes Then GoTo Trolai

 ActiveCell.Formula = Res
End Sub
sf hiểu đúng ý rồi ạ. nhưng mà cái vụ nè có thể đơn giản hơn ko ạ(bỏ cái input box đi ấy ạ, vì dữ liệu ban đầu có 2 ô và luôn cố định ạ.
như sf là tổng quát quá rồi hehe.cảm ơn sf nhiều
 
Lần chỉnh sửa cuối:

VetMini

Chuyên gia GPE
Tham gia ngày
21 Tháng mười hai 2012
Bài viết
6,423
Được thích
7,482
Điểm
560
@HieuCD:
Được lên làm bố ghẻ rồi, sướng nhỉ !

Chú:
sf (danh) = step father
sf (tĩnh) = sexually frustrated (k** tồn tại não)
 
Top