HÀM EDATE

Liên hệ QC MyVTV Add-ins
EDATE

Hàm này trả về một ngày nào đó tính từ mốc thời gian cho trước và cách mốc thời gian này một số tháng được chỉ định.

Thường dùng hàm này để tính hạn bảo hành cho một sản phẩm, hoặc ngày đáo hạn hợp đồng, ...


Cú pháp: =EDATE(start_date, months)

start_date
: Ngày dùng làm mốc để tính. Nên nhập ngày này bằng hàm DATE(), hoặc dùng một kết quả trả về của một công thức khác, vì có thể sẽ xảy ra lỗi nếu bạn nhập trực tiếp ngày tháng dưới dạng text.

months: Số tháng trước hoặc sau mốc thời gian start_date (nếu trước thì dùng số âm). Trong trường hợp months là số không nguyên, nó sẽ được làm tròn. Ô A1 đang chứa ngày cuối tháng 01/2008, tính ngày cuối tháng sau 3 tháng nữa, dùng công thức: =EDATE(A1, 3) → 30/4/2008

Lưu ý:
• EDATE() không phải là hàm để tính ngày cuối tháng, mà cho kết quả là ngày trùng với ngày của mốc thời gian muốn tính (start_date). Nếu như trường hợp kết quả trả về là một ngày không hợp lệ của một tháng (ngày 31/4 chẳng hạn), thì EDATE() sẽ lấy ngày cuối tháng của tháng đó (30/4).

Ví dụ: Tôi mua một cái USB ngày 01/05/2018, hạn bảo hành 36 tháng, vậy nó được bảo hành tới ngày nào?
= EDATE("01/05/2018", 36) = 01/05/2021
1573284784384.png
 
cho em hỏi cách lấy ngày tháng năm của phần ngày nhập/xuất mình dùng hàm gì v ạ
 

File đính kèm

  • Book2.xlsx
    46.7 KB · Đọc: 171
tên hàng và đơn giá kết quả bị lỗi, em đã chỉnh hàm right để lấy 2 ký tự cuối thay vì 3 ký tự, nhưng vẫn k cho ra kq. các anh chị giúp em với ạ
 

File đính kèm

  • Book1.xlsx
    100.9 KB · Đọc: 109
Top Bottom