Bổ sung cho đoạn code in biên bản

Blue Softs epl Liên hệ QC

tuan16

Thành viên hoạt động
Tham gia
28/11/13
Bài viết
168
Được thích
10
Em xin chào các anh chị trong diễn đàn. em có siêu tầm được đoạn code sau trên diễn đàn như sau ạ:
Sub InBB()
Dim Rng As Range, Cll As Range, SoBB As String
With Sheet1
Set Rng = .Range("A11", .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp))
End With
With Sheet2
For Each Cll In Rng
If Cll.Value <> Empty And IsNumeric(Cll.Value) Then
.Range("N55").Value = Cll.Value
.PrintPreview
SoBB = .Range("A53").Value
If InStrRev(SoBB, "VC", -1, vbBinaryCompare) > 0 Then
Sheet3.PrintPreview: Sheet4.PrintPreview: GoTo Tiep
End If
If InStrRev(SoBB, "ATGT", -1, vbBinaryCompare) > 0 Then
Sheet5.PrintPreview: GoTo Tiep
End If
If InStrRev(SoBB, "BT", -1, vbBinaryCompare) > 0 Then
Sheet4.PrintPreview
End If
End If
Tiep:
Next
End With
End Sub
Em muốn thêm code tự động ẩn hiện dòng khi in ở dòng 40,41 của sheet3 theo giá trị tại ô r31 của sheet3 . Khi r31 có giá trị là true thì hiện dòng 40,41 và khi giá trị ô r31 là false thì ẩn dòng. thì cần thêm vào đoạn code trên như nào ạ. Em in nhờ các anh chị trên diễn đàn ạ
 

vu_tuan_manh_linh

linhvtm84@gmail.com
Tham gia
27/2/10
Bài viết
2,588
Được thích
1,852
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Kỹ sư Kinh tế Xây dựng
PHP:
Sheet3.Rows("40:41").Hidden = Not Sheet3.Range("R31").Value
Câu này thể hiện sự sáng tạo vô cùng. Nếu theo tư duy thông thường sẽ cho vào đây 1 câu lệnh if else.
 

tuan16

Thành viên hoạt động
Tham gia
28/11/13
Bài viết
168
Được thích
10
SoBB = .Range("A53").Value
Sheet3.Rows("40:41").Hidden = Not Sheet3.Range("R31").Value
If InStrRev(SoBB, "VC", -1, vbBinaryCompare) > 0 Then
Dạ em chào anh. A cho em hỏi thêm với ạ. Khi giá trị tại ô A53 không phải là VC, ATGT hay BT thì đoạn code bổ sung thêm như nào để có thể chạy liên tục với ạ. ô A53 em đang dùng hàm để lấy giá trị ạ
 

huuthang_bd

Chuyên gia GPE
Tham gia
10/9/08
Bài viết
8,226
Được thích
9,726
Donate (Momo)
Donate
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
CPA
Dạ em chào anh. A cho em hỏi thêm với ạ. Khi giá trị tại ô A53 không phải là VC, ATGT hay BT thì đoạn code bổ sung thêm như nào để có thể chạy liên tục với ạ. ô A53 em đang dùng hàm để lấy giá trị ạ
Code ở bài #1 là liên tục rồi chứ còn gì nữa bạn, A53 không thỏa điều kiện thì xét ô tiếp theo.
 
Web KT
Top Bottom