Bổ sung công thức cho excel.

tranngoc0503

Thành viên mới
Tham gia ngày
24 Tháng sáu 2018
Bài viết
10
Được thích
2
Điểm
165
Tuổi
20
Gửi anh chị giúp em với. em mới làm kế toán được tháng mà giờ kế toán củ gửi lại em file excel tính chi tiền Nghị nguyết 03 của UBND TP HCM, có phát sinh thêm Chi ( Nếu hệ số lương <= 3 thì được hưởng hệ số điều chỉnh thu nhập là 0.8 còn trên thì đc được hưởng 0.6, thêm còn điều kiện nếu HTSX được hưởng 100% nếu hoàn thành tốt ( HTT ) hưởng 80% của mức đó. ) Ở cột Hệ số điều chỉnh thu nhập thêm công thức gì để hiểu dc nhỉ. Các bác giúp em với. Xin cảm ơn
 

File đính kèm

keyeutien

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
11 Tháng mười 2010
Bài viết
139
Được thích
93
Điểm
380
Gửi anh chị giúp em với. em mới làm kế toán được tháng mà giờ kế toán củ gửi lại em file excel tính chi tiền Nghị nguyết 03 của UBND TP HCM, có phát sinh thêm Chi ( Nếu hệ số lương <= 3 thì được hưởng hệ số điều chỉnh thu nhập là 0.8 còn trên thì đc được hưởng 0.6, thêm còn điều kiện nếu HTSX được hưởng 100% nếu hoàn thành tốt ( HTT ) hưởng 80% của mức đó. ) Ở cột Hệ số điều chỉnh thu nhập thêm công thức gì để hiểu dc nhỉ. Các bác giúp em với. Xin cảm ơn
Bạn xem file
 

File đính kèm

Tham gia ngày
10 Tháng mười 2017
Bài viết
2,837
Được thích
8,326
Điểm
360
Nơi ở
Sài Gòn
Gửi anh chị giúp em với. em mới làm kế toán được tháng mà giờ kế toán củ gửi lại em file excel tính chi tiền Nghị nguyết 03 của UBND TP HCM, có phát sinh thêm Chi ( Nếu hệ số lương <= 3 thì được hưởng hệ số điều chỉnh thu nhập là 0.8 còn trên thì đc được hưởng 0.6, thêm còn điều kiện nếu HTSX được hưởng 100% nếu hoàn thành tốt ( HTT ) hưởng 80% của mức đó. ) Ở cột Hệ số điều chỉnh thu nhập thêm công thức gì để hiểu dc nhỉ. Các bác giúp em với. Xin cảm ơn
Thử:
Mã:
R15=(1-(E15="HTT")*0.2)*((F15<=3)*0.2+0.6)
Hoặc
R15=(5-(E15="HTT"))*((F15<=3)+3)*0.04
W15=SUM(INDEX(SUMIF(OFFSET($F15:$I15,,{0,4,8}),">0")*$W$10/$S$10:$U$10*$S15:$U15,))*R15
Enter, fill xuống.

Thân
 

File đính kèm

tranngoc0503

Thành viên mới
Tham gia ngày
24 Tháng sáu 2018
Bài viết
10
Được thích
2
Điểm
165
Tuổi
20
Thử:
Mã:
R15=(1-(E15="HTT")*0.2)*((F15<=3)*0.2+0.6)
Hoặc
R15=(5-(E15="HTT"))*((F15<=3)+3)*0.04
W15=SUM(INDEX(SUMIF(OFFSET($F15:$I15,,{0,4,8}),">0")*$W$10/$S$10:$U$10*$S15:$U15,))*R15
Enter, fill xuống.

Thân
Cảm ơn bạn nhiều nhé.Cảm ơn bạn nhiều nhé.
Bài đã được tự động gộp:

thank ban
 

tranngoc0503

Thành viên mới
Tham gia ngày
24 Tháng sáu 2018
Bài viết
10
Được thích
2
Điểm
165
Tuổi
20
Thử:
Mã:
R15=(1-(E15="HTT")*0.2)*((F15<=3)*0.2+0.6)
Hoặc
R15=(5-(E15="HTT"))*((F15<=3)+3)*0.04
W15=SUM(INDEX(SUMIF(OFFSET($F15:$I15,,{0,4,8}),">0")*$W$10/$S$10:$U$10*$S15:$U15,))*R15
Enter, fill xuống.

Thân
Trường hợp nếu trong quí này phát sinh có 2 hệ số ( VD tháng 1,2 hệ số 3,00 và tháng 3 mà 3.33 thì hệ só mình thấy chưa đúng vì cái này tính theo tháng phát sinh hệ số khác nhau thì tổng cái hệ số chia thêm sẽ khác vì cái cột hệ số chia thêm này tính dc tính theo tháng ở bảng tính này cột hệ số lương có 3 cột hệ số theo từng tháng đó a. Các bác chỉ giáo giúp thêm cho em. Cảm ơn
Bài đã được tự động gộp:

Thử:
Mã:
R15=(1-(E15="HTT")*0.2)*((F15<=3)*0.2+0.6)
Hoặc
R15=(5-(E15="HTT"))*((F15<=3)+3)*0.04
W15=SUM(INDEX(SUMIF(OFFSET($F15:$I15,,{0,4,8}),">0")*$W$10/$S$10:$U$10*$S15:$U15,))*R15
Enter, fill xuống.

Thân
Trường hợp nếu trong quí này phát sinh có 2 hệ số ( VD tháng 1,2 hệ số 3,00 và tháng 3 mà 3.33 thì hệ só mình thấy chưa đúng vì cái này tính theo tháng phát sinh hệ số khác nhau thì tổng cái hệ số chia thêm sẽ khác vì cái cột hệ số chia thêm này tính dc tính theo tháng ở bảng tính này cột hệ số lương có 3 cột hệ số theo từng tháng đó a. Các bác chỉ giáo giúp thêm cho em. Cảm ơn
 

HieuCD

Chuyên gia GPE
Tham gia ngày
14 Tháng chín 2010
Bài viết
6,772
Được thích
13,007
Điểm
1,560
Trường hợp nếu trong quí này phát sinh có 2 hệ số ( VD tháng 1,2 hệ số 3,00 và tháng 3 mà 3.33 thì hệ só mình thấy chưa đúng vì cái này tính theo tháng phát sinh hệ số khác nhau thì tổng cái hệ số chia thêm sẽ khác vì cái cột hệ số chia thêm này tính dc tính theo tháng ở bảng tính này cột hệ số lương có 3 cột hệ số theo từng tháng đó a. Các bác chỉ giáo giúp thêm cho em. Cảm ơn
Bài đã được tự động gộp:


Trường hợp nếu trong quí này phát sinh có 2 hệ số ( VD tháng 1,2 hệ số 3,00 và tháng 3 mà 3.33 thì hệ só mình thấy chưa đúng vì cái này tính theo tháng phát sinh hệ số khác nhau thì tổng cái hệ số chia thêm sẽ khác vì cái cột hệ số chia thêm này tính dc tính theo tháng ở bảng tính này cột hệ số lương có 3 cột hệ số theo từng tháng đó a. Các bác chỉ giáo giúp thêm cho em. Cảm ơn
Mã:
W15 =SUMPRODUCT((SUMIF(OFFSET($F15:$I15,,{0,4,8}),">0")*(5-(E15="HTT"))*((SUMIF(OFFSET($F15,,{0,4,8}),">0")<=3)+3)*0.04)*$W$10/$S$10:$U$10*$S15:$U15)
 
Top Bottom