Báo cáo thay vì sử dụng Fivot

satthuvae

Thành viên thường trực
Tham gia ngày
12 Tháng ba 2009
Bài viết
261
Được thích
26
Điểm
685
Em chào Anh/Chị

Hiện tại e có báo cáo dữ liệu đầu vào thường xuyên có sự thay đổi theo tháng, mỗi khi thay đổi số người, hoặc mức thu nhập...e lại chạy lại báo cáo.

Việc làm cũng mất thời gian của e, e có sử dụng Fivot nhưng do thay đổi số liệu nhiều quá.

Nhờ Anh/Chị các bạn xem giúp em có thể làm marco tự động chạy lên báo cáo giúp em.

Em xin cám ơn À.
 

File đính kèm

saobekhonglac

Thành viên tích cực
Tham gia ngày
1 Tháng mười một 2008
Bài viết
1,132
Được thích
675
Điểm
860
Nơi ở
Long An - HCM
Em chào Anh/Chị

Hiện tại e có báo cáo dữ liệu đầu vào thường xuyên có sự thay đổi theo tháng, mỗi khi thay đổi số người, hoặc mức thu nhập...e lại chạy lại báo cáo.

Việc làm cũng mất thời gian của e, e có sử dụng Fivot nhưng do thay đổi số liệu nhiều quá.

Nhờ Anh/Chị các bạn xem giúp em có thể làm marco tự động chạy lên báo cáo giúp em.

Em xin cám ơn À.
Thử công thức này tại B2
Mã:
=IFERROR(INDEX('Đầu vào'!$B$2:$B$3000,MATCH(0,INDEX(COUNTIF($B$1:B1,'Đầu vào'!$B$2:$B$3000),0,0),0)),"")
Công thức mảng tại G2-->Ctrl+Shift+Enter
Mã:
=MAX(IF('Đầu vào'!$B$2:$B$3000=B2,'Đầu vào'!$G$2:$G$3000,0))
 

File đính kèm

satthuvae

Thành viên thường trực
Tham gia ngày
12 Tháng ba 2009
Bài viết
261
Được thích
26
Điểm
685
Thử công thức này tại B2
Mã:
=IFERROR(INDEX('Đầu vào'!$B$2:$B$3000,MATCH(0,INDEX(COUNTIF($B$1:B1,'Đầu vào'!$B$2:$B$3000),0,0),0)),"")
Công thức mảng tại G2-->Ctrl+Shift+Enter
Mã:
=MAX(IF('Đầu vào'!$B$2:$B$3000=B2,'Đầu vào'!$G$2:$G$3000,0))
Dạ e cám ơn Anh/Chị à.

Do đặc thù dữ liệu đầu vào của e thay đổi liên tục, dẫn đến thứ tự dòng ở bên sheet để chạy tự động lên báo cáo sẽ thay đổi,

Do cũng không nắm được số liệu chính xác là bao nhiêu, khi thêm dòng hoặc thiếu dòng sẽ không tự động được à

Đó là ngược điểm à, e rất mong Anh/Chị có thể dùng marco để chạy tự động, tăng giảm số dòng tự động ra báo cáo.

E xin cám ơn À
 

saobekhonglac

Thành viên tích cực
Tham gia ngày
1 Tháng mười một 2008
Bài viết
1,132
Được thích
675
Điểm
860
Nơi ở
Long An - HCM
Dạ e cám ơn Anh/Chị à.

Do đặc thù dữ liệu đầu vào của e thay đổi liên tục, dẫn đến thứ tự dòng ở bên sheet để chạy tự động lên báo cáo sẽ thay đổi,

Do cũng không nắm được số liệu chính xác là bao nhiêu, khi thêm dòng hoặc thiếu dòng sẽ không tự động được à

Đó là ngược điểm à, e rất mong Anh/Chị có thể dùng marco để chạy tự động, tăng giảm số dòng tự động ra báo cáo.

E xin cám ơn À
Thì sheet chi tiết có bao nhiêu dòng, thay đổi gì thì nó vẫn cập nhật rồi mà, B2 mình đã dùng công thức, G2 cũng dùng công thức, bạn thử xóa, chèn dòng bên chi tiết xem như thế nào, mình đang làm 3000 dòng.
 

satthuvae

Thành viên thường trực
Tham gia ngày
12 Tháng ba 2009
Bài viết
261
Được thích
26
Điểm
685
Thì sheet chi tiết có bao nhiêu dòng, thay đổi gì thì nó vẫn cập nhật rồi mà, B2 mình đã dùng công thức, G2 cũng dùng công thức, bạn thử xóa, chèn dòng bên chi tiết xem như thế nào, mình đang làm 3000 dòng.
Vâng à. E rất cám ơn Anh à.

Ý của e nếu mà sử dụng được marco thì tốt à, vì dữ liệu của e khá nhiều, khi chạy excel hơi chậm.

Rất cám ơn anh đã hỗ trợ e à.

Không biết anh có thể giúp e bằng marco không à.
 

saobekhonglac

Thành viên tích cực
Tham gia ngày
1 Tháng mười một 2008
Bài viết
1,132
Được thích
675
Điểm
860
Nơi ở
Long An - HCM
Vâng à. E rất cám ơn Anh à.

Ý của e nếu mà sử dụng được marco thì tốt à, vì dữ liệu của e khá nhiều, khi chạy excel hơi chậm.

Rất cám ơn anh đã hỗ trợ e à.

Không biết anh có thể giúp e bằng marco không à.
VBA thì không biết rồi, chờ các Anh/Em khác vào giúp nhé.
 

snow25

Thành viên tích cực
Tham gia ngày
24 Tháng bảy 2018
Bài viết
1,583
Được thích
1,275
Điểm
210
Em chào Anh/Chị

Hiện tại e có báo cáo dữ liệu đầu vào thường xuyên có sự thay đổi theo tháng, mỗi khi thay đổi số người, hoặc mức thu nhập...e lại chạy lại báo cáo.

Việc làm cũng mất thời gian của e, e có sử dụng Fivot nhưng do thay đổi số liệu nhiều quá.

Nhờ Anh/Chị các bạn xem giúp em có thể làm marco tự động chạy lên báo cáo giúp em.

Em xin cám ơn À.
Đây bạn xem.
Mã:
Sub tonghop()
Dim a As Long, b As Long, c As Long, d As Double, e As Double, i As Long, j As Long
Dim dk As String
Dim dic As Object
Dim arr, arr1
Set dic = CreateObject("scripting.dictionary")
With Sheet2
   b = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row - 1
   If b > 0 Then arr = .Range("B2:G" & b).Value
End With
With Sheet3
   ReDim arr1(1 To UBound(arr, 1), 1 To 7)
   For i = 1 To UBound(arr, 1)
    dk = arr(i, 1)
    If dic.exists(dk) = 0 Then
      a = a + 1
      dic.Item(dk) = Array(a)
      arr1(a, 1) = a
      For j = 2 To 7
        arr1(a, j) = arr(i, j - 1)
      Next j
    Else
      c = dic.Item(dk)(0)
    arr1(c, 3) = arr1(c, 3) + arr(i, 2)
    arr1(c, 4) = arr1(c, 4) + arr(i, 3)
    arr1(c, 5) = arr1(c, 5) + arr(i, 4)
    arr1(c, 6) = arr1(c, 6) + arr(i, 5)
    If arr1(c, 7) < arr(i, 6) Then arr1(c, 7) = arr(i, 6)
    End If
  Next i
 .Rows("2:132").EntireRow.Hidden = False
 .Range("A2:g132").ClearContents
 If a Then
   .Range("A2").Resize(a, 7).Value = arr1
   .Rows(a + 2 & ":132").EntireRow.Hidden = True
 End If
End With
End Sub
 

File đính kèm

SA_DQ

/(hông là gì!
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
8 Tháng sáu 2006
Bài viết
5,543
Được thích
9,319
Điểm
860
File của bạn còn thiếu nghiêm trọng 1 trường/cột, đó là [Mã NV]
Đã muốn xài VBA thì càng không nên tên trang tính tiếng Việt có dấu; Mà không đụng đến VBA chăng nữa, tên trang tính không nên lê thê đến thế.
Dưới đây cách mà mình xài DSUM() & DMAX() để có số liệu thống kê cho bạn:
PHP:
Sub ThongKeTungNguoi()
 Dim CSDL As Range, Cls As Range, WF As Object
 Dim Rws As Long, J As Integer
 
 Set WF = Application.WorksheetFunction
 Sheet3.Select
 With Sheet2
  Rws = .[B1].CurrentRegion.Rows.Count
  Set CSDL = .[B1].Resize(Rws):                      .[AA1].Value = .[B1].Value
  For Each Cls In Range([B2], [B2].End(xlDown))
    .[AA2].Value = Cls.Value
    For J = 3 To 6
      Cls.Offset(, J - 1).Value = WF.DSum(CSDL.Resize(, J), .[A1].Offset(, J), .[AA1:AA2])
    Next J
    Cls.Offset(, 6).Value = WF.DMax(CSDL.Resize(, 7), .[H1], .[AA1:AA2])
  Next Cls
 End With
End Sub
 

File đính kèm

satthuvae

Thành viên thường trực
Tham gia ngày
12 Tháng ba 2009
Bài viết
261
Được thích
26
Điểm
685
Đây bạn xem.
Mã:
Sub tonghop()
Dim a As Long, b As Long, c As Long, d As Double, e As Double, i As Long, j As Long
Dim dk As String
Dim dic As Object
Dim arr, arr1
Set dic = CreateObject("scripting.dictionary")
With Sheet2
   b = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row - 1
   If b > 0 Then arr = .Range("B2:G" & b).Value
End With
With Sheet3
   ReDim arr1(1 To UBound(arr, 1), 1 To 7)
   For i = 1 To UBound(arr, 1)
    dk = arr(i, 1)
    If dic.exists(dk) = 0 Then
      a = a + 1
      dic.Item(dk) = Array(a)
      arr1(a, 1) = a
      For j = 2 To 7
        arr1(a, j) = arr(i, j - 1)
      Next j
    Else
      c = dic.Item(dk)(0)
    arr1(c, 3) = arr1(c, 3) + arr(i, 2)
    arr1(c, 4) = arr1(c, 4) + arr(i, 3)
    arr1(c, 5) = arr1(c, 5) + arr(i, 4)
    arr1(c, 6) = arr1(c, 6) + arr(i, 5)
    If arr1(c, 7) < arr(i, 6) Then arr1(c, 7) = arr(i, 6)
    End If
  Next i
 .Rows("2:132").EntireRow.Hidden = False
 .Range("A2:g132").ClearContents
 If a Then
   .Range("A2").Resize(a, 7).Value = arr1
   .Rows(a + 2 & ":132").EntireRow.Hidden = True
 End If
End With
End Sub
Dạ rất cám ơn anh đã giúp đỡ em.

Do bản thiết kế của e lần trước vẫn còn sơ sài và chưa đủ các chỉ tiêu.

Em gửi lại anh mẫu, E bổ sung một số chỉ tiêu cho phù hợp.

Rất mong anh giúp em lại à, kỳ thực e chạy công thức trên excel đơ máy quá, không xử lý được à.

E cám ơn anh nhiều.

E gửi lại bản excel à.
Bài đã được tự động gộp:

File của bạn còn thiếu nghiêm trọng 1 trường/cột, đó là [Mã NV]
Đã muốn xài VBA thì càng không nên tên trang tính tiếng Việt có dấu; Mà không đụng đến VBA chăng nữa, tên trang tính không nên lê thê đến thế.
Dưới đây cách mà mình xài DSUM() & DMAX() để có số liệu thống kê cho bạn:
PHP:
Sub ThongKeTungNguoi()
Dim CSDL As Range, Cls As Range, WF As Object
Dim Rws As Long, J As Integer

Set WF = Application.WorksheetFunction
Sheet3.Select
With Sheet2
  Rws = .[B1].CurrentRegion.Rows.Count
  Set CSDL = .[B1].Resize(Rws):                      .[AA1].Value = .[B1].Value
  For Each Cls In Range([B2], [B2].End(xlDown))
    .[AA2].Value = Cls.Value
    For J = 3 To 6
      Cls.Offset(, J - 1).Value = WF.DSum(CSDL.Resize(, J), .[A1].Offset(, J), .[AA1:AA2])
    Next J
    Cls.Offset(, 6).Value = WF.DMax(CSDL.Resize(, 7), .[H1], .[AA1:AA2])
  Next Cls
End With
End Sub
Dạ e cám ơn anh.

Kỳ thức mẫu thực tế, e cần tên là có dấu à, vì thực tế đó là danh sách nhân viên công ty.

E thấy marco anh snow25 chạy khá ổn à, không làm treo excel khi áp dụng công thức thủ công của e à.

Cám ơn anh đã góp ý à.
 

File đính kèm

Lần chỉnh sửa cuối:

satthuvae

Thành viên thường trực
Tham gia ngày
12 Tháng ba 2009
Bài viết
261
Được thích
26
Điểm
685
E rất mong anh/Chị các bạn rảnh xem giúp em à,

Do e sử dụng nhiều công thức quá, công ty e nhiều nhân viên, lên mỗi khi làm báo cáo này excel không chạy được à.

Anh/Chị có thể giúp e tạo marco có thể chạy được tự động theo File e gửi đính kèm à.

E rất cám ơn à.

Em xin gửi lại File
 

File đính kèm

snow25

Thành viên tích cực
Tham gia ngày
24 Tháng bảy 2018
Bài viết
1,583
Được thích
1,275
Điểm
210
E rất mong anh/Chị các bạn rảnh xem giúp em à,

Do e sử dụng nhiều công thức quá, công ty e nhiều nhân viên, lên mỗi khi làm báo cáo này excel không chạy được à.

Anh/Chị có thể giúp e tạo marco có thể chạy được tự động theo File e gửi đính kèm à.

E rất cám ơn à.

Em xin gửi lại File
Bảng của bạn có bao nhiêu sheets cần gộp vào vậy.
 

SA_DQ

/(hông là gì!
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
8 Tháng sáu 2006
Bài viết
5,543
Được thích
9,319
Điểm
860
Sau khi xem 3 trang tính trên file của bạn, kết luận của mình là có khả năng chăng nữa mình sẽ không giúp.
Lí do: Thiết kế file không fù hợp với mình:
Trong 3 trang tính, bạn iêu cầu chép từ 'OutPut' đến 2 'Input'
Nhưng ở trang chép đi không có mã duy nhất;
Trớ trêu ở 1 trong 2 trang cần chép đến lại có mã NV; Thêm nữa lại ghi là 'Nếu có'

Công cuộc chép đi & chép đến này nên & fải xài macro; & Theo mình, macro chỉ làm việc với các Mã NV, chớ không nên (1 cách hoàn toàn) tên NV
Mình xin cảnh báo, nếu CSDL gốc của bạn không có mã NV thì có ngày thành đống rác không xa!

Nói thêm: Trong mã NV của bạn có chuyện này:
Mã:
[ATTACH=full]208865[/ATTACH]
Sao không là
PHP:
[ATTACH=full]208867[/ATTACH]
hay:
Mã:
[ATTACH=full]208868[/ATTACH]
 

File đính kèm

satthuvae

Thành viên thường trực
Tham gia ngày
12 Tháng ba 2009
Bài viết
261
Được thích
26
Điểm
685
Bảng của bạn có bao nhiêu sheets cần gộp vào vậy.
Dạ e có 2 sheet cần gộp vào à

sheet input1 và input 2 là dữ liệu
sheet output là kết quả à.

Rất mong anh xem giúp em

Cám ơn Anh
Bài đã được tự động gộp:

Sau khi xem 3 trang tính trên file của bạn, kết luận của mình là có khả năng chăng nữa mình sẽ không giúp.
Lí do: Thiết kế file không fù hợp với mình:
Trong 3 trang tính, bạn iêu cầu chép từ 'OutPut' đến 2 'Input'
Nhưng ở trang chép đi không có mã duy nhất;
Trớ trêu ở 1 trong 2 trang cần chép đến lại có mã NV; Thêm nữa lại ghi là 'Nếu có'

Công cuộc chép đi & chép đến này nên & fải xài macro; & Theo mình, macro chỉ làm việc với các Mã NV, chớ không nên (1 cách hoàn toàn) tên NV
Mình xin cảnh báo, nếu CSDL gốc của bạn không có mã NV thì có ngày thành đống rác không xa!

Nói thêm: Trong mã NV của bạn có chuyện này:
Mã:
[ATTACH=full]208865[/ATTACH]
Sao không là
PHP:
[ATTACH=full]208867[/ATTACH]
hay:
Mã:
[ATTACH=full]208868[/ATTACH]
Dạ cám ơn Anh đã góp ý à.

E căn cứ vào họ tên nhân viên à khi sao chép từ input sang output thôi à. Vì công ty e không có mã nhân viên cụ thể, chỉ có từng phòng ban thôi à. Đó mới là điểm khó của công ty em.

Còn cột ghi "nếu có" chỉ là e báo tô màu nếu trùng thôi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Top