H
Được thích
0

Tin nhắn hồ sơ Hoạt động gần nhất Các bài đăng Giới thiệu Các danh hiệu

  • Nhờ diễn đàn giải thích giúp mình công thức này là gì nhé:
    =E3*F3*(1-AND(E3>8,MID(B3,8,1)="L",--LEFT(B3,2)>=10,--LEFT(B3,2)<=14)*5%)
    trong đó mình thật sự không hiểu dấu "--" có ý nghĩa gì.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom