AI muốn lập trình DLL cho Excel và các loại bằng Delphi thì xem video này nhé!

kieu manh

❆❆❆❆❆
Tham gia ngày
9 Tháng sáu 2012
Bài viết
3,672
Được thích
2,512
Điểm
560
Nơi ở
IIIIIIIIIIIIIIIII
Lang thang đọc tài liệu mà thấy Delphi viết nhiều dự án code lớn luôn
trong đó có
1/ Bảng điều khiển quản trị cơ sở dữ liệu MySQL AdministratorVisual

2/ Skype (trên Windows)

3/ Đài phát thanh

4/ thấy nhiều lắm vvv

http://delphi.wikia.com/wiki/Good_Quality_Applications_Built_With_Delphi

Mạnh nghỉ học giỏi Delphi là Good đấy !!
 

Nguyễn Duy Tuân

Nghị Hách
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
13 Tháng sáu 2006
Bài viết
4,230
Được thích
9,738
Điểm
860
Nơi ở
Hà Nội
Lang thang đọc tài liệu mà thấy Delphi viết nhiều dự án code lớn luôn
trong đó có
1/ Bảng điều khiển quản trị cơ sở dữ liệu MySQL AdministratorVisual

2/ Skype (trên Windows)

3/ Đài phát thanh

4/ thấy nhiều lắm vvv

http://delphi.wikia.com/wiki/Good_Quality_Applications_Built_With_Delphi

Mạnh nghỉ học giỏi Delphi là Good đấy !!
Nguồn thông tin tôi không chắc chắn lắm. Một số dự án cho NASA cũng viết băng Delphi đấy , các dự án này không được công bố hoặc không công bố rộng rãi. :).
Delphi và C, C++ được các chuyên gia dùng làm công cụ để build các ứng dụng hoặc thư viện lõi của các hệ thống lớn đấy.
 

kieu manh

❆❆❆❆❆
Tham gia ngày
9 Tháng sáu 2012
Bài viết
3,672
Được thích
2,512
Điểm
560
Nơi ở
IIIIIIIIIIIIIIIII
Nguồn thông tin tôi không chắc chắn lắm. Một số dự án cho NASA cũng viết băng Delphi đấy , các dự án này không được công bố hoặc không công bố rộng rãi. :).
Delphi và C, C++ được các chuyên gia dùng làm công cụ để build các ứng dụng hoặc thư viện lõi của các hệ thống lớn đấy.
Mạnh thấy có dự án Viết cho điều kiển máy bay cất cánh hạ cánh đó
Bài đã được tự động gộp:

Mạnh Lưu tài Liệu Phím tắt Delphi lên Đây sau này có quên thì vào đây mà coi .... và các Bạn sau này nếu Đam mê Delphi thì Coi
=================
Phím tắt IDE mặc định Delphi
________________________________________
Đường tắt Sự miêu tả Phiên bản IDE
Bỏ trốn Chọn điều khiển cha mẹ trong chế độ thiết kế. Nhấp chuột trái + Thoát kéo điều khiển cha Delphi 2 trở lên
Shift + Nhấp Sau khi chọn điều khiển trong trình thiết kế biểu mẫu, bấm vào nó với Shift một lần nữa để chọn Biểu mẫu gốc nhất Delphi 5 trở lên
Chuyển hướng Trong Object Inspector kích hoạt tìm kiếm gia tăng cho các thuộc tính.Nhấn lại Tab để di chuyển tiêu điểm đến giá trị thuộc tính Delphi 5 trở lên
Ctrl + J Gọi các mẫu mã cũng được gọi là đoạn mã Delphi 5 trở lên
Ctrl + T Xóa văn bản từ vị trí con trỏ cho đến hết từ Delphi 5 trở lên
Ctrl + E Tìm kiếm gia tăng
Delphi 5 trở lên
Ctrl + Y Xóa dòng hiện tại Delphi 5 trở lên
Ctrl + B Gọi cửa sổ bộ đệm khi tập trung vào trình soạn thảo. Cửa sổ đệm hiển thị danh sách tất cả các tab khác nhau. Delphi 2007 trở lên
Ctrl + Shift + G Chèn GUID mới vào vị trí con trỏ Delphi 5 trở lên
Ctrl + Shift + I Thụt vào khối được chọn hiện tại Delphi 5 trở lên
Ctrl + Shift + U Bỏ chặn khối đã chọn hiện tại Delphi 5 trở lên
Ctrl + K + I Thụt vào khối được chọn hiện tại hoặc dòng hiện tại trong trường hợp không có lựa chọn Delphi 5 trở lên
Ctrl + K + U Hủy liên kết khối được chọn hiện tại hoặc dòng hiện tại trong trường hợp không có lựa chọn Delphi 5 trở lên
Ctrl + Shift + J Gọi SyncEdit Studio phát triển Borland 2006

Ctrl + Shift + V Tự động khai báo biến ở vị trí con trỏ Studio phát triển Borland 2006

Ctrl + Shift + Y Xóa đến cuối dòng Delphi 5 trở lên
Alt + [ Ghép cặp về phía trước Delphi 5 trở lên
Alt +] Ghép cặp ngược Delphi 5 trở lên
Alt + RightArrow Duyệt về phía trước (lịch sử hotlink) Delphi 6 trở lên
Alt + LeftArrow Duyệt ngược (lịch sử hotlink) Delphi 6 trở lên
Alt + UpArrow Duyệt đến biểu tượng dưới con trỏ trình chỉnh sửa (gọi một liên kết nóng và thêm nó vào lịch sử liên kết nóng) Delphi 7, Borland Developer Studio 2006

F4 Chạy chương trình đến vị trí con trỏ hiện tại Delphi 2 trở lên
F5 Chuyển đổi điểm ngắt Delphi 2 trở lên
F7 Trình gỡ lỗi bước vào Delphi 2 trở lên
Ca làm việc - F7 Theo dõi dòng nguồn tiếp theo Delphi 5 trở lên
F8 Trình gỡ lỗi bước qua Delphi 2 trở lên
Ca làm việc - F8 Chạy cho đến khi trở về Delphi 5 trở lên
F9 Chạy chương trình theo trình gỡ lỗi Delphi 2 trở lên
Ctrl + F2 Đặt lại chương trình Delphi 5 trở lên
Ctrl + F7 Đánh giá / sửa đổi Delphi 2005 trở lên
Ctrl + F5 Thêm đồng hồ Delphi 5 trở lên
Ctrl + F12 Xem đơn vị Delphi 2 trở lên
Alt + G Số dòng Goto trong trình chỉnh sửa Delphi 2 trở lên
Ctrl + O + G Số dòng Goto trong trình chỉnh sửa Delphi 5 trở lên
Ctrl + Shift + R Bắt đầu / dừng ghi macro chỉnh sửa Delphi 2 trở lên
Ctrl + Shift + P Chơi macro biên tập Delphi 2 trở lên
Ctrl + Phím cách Gọi hoàn thành mã Delphi 5 trở lên
Ctrl + Shift + Phím cách Gọi gợi ý tham số mã Delphi 5 trở lên
Ctrl + Enter Mở tệp tại con trỏ Delphi 2 trở lên
Ctrl + Shift + Enter Tìm tất cả các tài liệu tham khảo Delphi 2005 trở lên
Ctrl + Shift + C Gọi hoàn thành lớp cho lớp hiện đang chứa con trỏ Delphi 5 trở lên
Ctrl + Shift + UpArrow Điều hướng đến phương thức thực hiện / khai báo Delphi 5 trở lên
Ctrl + Shift + DownArrow Điều hướng đến phương thức thực hiện / khai báo Delphi 5 trở lên
Ctrl + Shift + 1 - 9 Đặt dấu trang ở hàng hiện tại trong nguồn Delphi 2006 trở lên
Ctrl + 1 - 9 Chuyển đến một hàng đánh dấu trong nguồn Delphi 2006 trở lên
Ctrl + Alt + F12 Mở trình đơn thả xuống ở góc trên bên phải của trình chỉnh sửa mã, liệt kê tất cả các tệp đang mở Studio phát triển Borland 2006

Ctrl + Alt + Bánh xe chuột Điều hướng đến việc triển khai phương thức trước hoặc tiếp theo theo thứ tự từ vựng trong đơn vị nguồn này hoặc trong lớp mà phạm vi đã bị giới hạn bằng cách sử dụng Ctrl + Q + L Studio phát triển Borland 2006

Ctrl + Alt + UpArrow Điều hướng đến việc triển khai phương thức trước theo thứ tự từ vựng trong đơn vị nguồn này hoặc trong lớp mà phạm vi đã bị giới hạn bằng Ctrl + Q + L Studio phát triển Borland 2006

Ctrl + Alt + DownArrow Điều hướng đến việc triển khai phương thức tiếp theo theo thứ tự từ vựng trong đơn vị nguồn này hoặc trong lớp mà phạm vi đã bị giới hạn bằng Ctrl + Q + L Studio phát triển Borland 2006

Ctrl + Alt + Trang chủ Điều hướng đến việc triển khai phương thức từ vựng đầu tiên trong đơn vị nguồn này hoặc trong lớp mà phạm vi bị giới hạn bằng cách sử dụng Ctrl + Q + L Studio phát triển Borland 2006

Ctrl + Alt + Kết thúc Điều hướng đến việc triển khai phương thức từ vựng cuối cùng trong đơn vị nguồn này hoặc trong lớp mà phạm vi bị giới hạn bằng Ctrl + Q + L Studio phát triển Borland 2006

Ctrl + Alt + P Kích hoạt Bảng công cụ trong chế độ lọc (bắt đầu nhập, nhấn Enter để thả thành phần) Delphi 2005 trở lên
Ctrl + Alt + A Thêm ngày hiện tại vào mã nguồn kể từ BCB 4.0
Ctrl + / Chuyển đổi nhận xét trên mỗi dòng hoặc khối được chọn và con trỏ đi xuống một dòng, Ctrl + # trên bàn phím nordic (và có lẽ quốc tế khác) Delphi 2005 trở lên
Ctrl + Shift + T Thêm mục danh sách việc cần làm Delphi 2005 trở lên
Alt + F12 Chuyển đổi giữa Form dưới dạng chế độ văn bản hoặc chế độ thiết kế Delphi 5 trở lên
Alt + F11 Gọi hộp thoại đơn vị sử dụng Delphi 5 trở lên
Ctrl + F11 Gọi hộp thoại dự án mở Delphi 2005 trở lên
Ctrl + Alt + F11 Gọi cửa sổ quản lý dự án Delphi 2005 trở lên
F11 Gọi cửa sổ Thanh tra đối tượng Delphi 5 trở lên
F12 Chuyển đổi giữa chế độ xem mã và chế độ xem thiết kế Delphi 5 trở lên
Alt + 0 Gọi danh sách cửa sổ Delphi 2005 trở lên
Shift + Alt + F11 Gọi cửa sổ cấu trúc Delphi 2005 trở lên
Ctrl + Shift + B Gọi cửa sổ Trình duyệt Delphi 5
Ctrl + Alt + B Gọi cửa sổ Breakpoint Delphi 5 trở lên
Ctrl + Alt + S Gọi cửa sổ ngăn xếp cuộc gọi Delphi 5 trở lên
Ctrl + Alt + W Gọi cửa sổ đồng hồ Delphi 5 trở lên
Ctrl + Alt + L Gọi cửa sổ Biến cục bộ Delphi 5 trở lên
Ctrl + Alt + T Gọi cửa sổ Chủ đề Delphi 7 trở lên
Ctrl + Alt + F Gọi cửa sổ FPU Delphi 2005 (xóa khỏi Delphi 2006)
Ctrl + Alt + C Gọi cửa sổ CPU Delphi 5 trở lên
Ctrl + Alt + V Gọi cửa sổ Sự kiện Delphi 5 trở lên
Ctrl + Alt + M Gọi cửa sổ Mô-đun Delphi 2005 trở lên
Thay đổi + F12 Gọi cửa sổ Forms Delphi 5 trở lên
Ctrl + Shift + A Gọi thêm vào mệnh đề Add (Sử dụng đơn vị trong Delphi 2006) (Tái cấu trúc) Delphi 2005 trở lên
Ctrl + Shift + F11 Gọi cửa sổ Tùy chọn dự án Delphi 2005 trở lên
Ctrl + F9 Dự án biên dịch Delphi 5 trở lên
Thay đổi + F9 Xây dựng dự án Delphi 2005 trở lên
Thay đổi + F11 Gọi Thêm vào cửa sổ dự án Delphi 5 trở lên
Shift + Ctrl + F9 Chạy mà không cần gỡ lỗi Delphi 2005 trở lên
Ctrl + F Tìm thấy Delphi 3 trở lên
Shift + Ctrl + F Tìm trong tập tin Delphi 3 trở lên
Alt + F7 / F8 Kết quả trước đó / tiếp theo (đối với Tìm trong tệp và Xây dựng thông báo lỗi) Delphi 7 trở lên
Ctrl + K + E Thay đổi một từ thành chữ thường và bỏ chọn Delphi 5 trở lên
Ctrl + K + F Thay đổi một từ thành chữ hoa và bỏ chọn Delphi 5 trở lên
Ctrl + K + O Thay đổi một từ thành chữ thường Delphi 5 trở lên
Ctrl + K + N Thay đổi một từ thành chữ hoa Delphi 5 trở lên
Ctrl + O + U Vỏ kính Delphi 5 trở lên
Ctrl + Shift + K + O Mã gấp gấp giữa bật và tắt Delphi 2006 trở lên
Ctrl + Shift + K + A Mã gấp: Mở rộng tất cả các khối mã Delphi 2006 trở lên
Ctrl + Shift + K + E Mã gấp: Thu gọn khối mã hiện tại Delphi 2006 trở lên
Ctrl + Shift + K + U Mã gấp: Mở rộng khối mã hiện tại Delphi 2006 trở lên
Ctrl + Shift + K + T Mã gấp: Chuyển đổi khối hiện tại (mở rộng và thu gọn)
Ctrl + Shift + K + R Gấp mã: Thu gọn tất cả các vùng {$ area 'bình luận'} .. {$ endregion} Delphi 2006 trở lên
Ctrl + Shift + K + P Mã gấp: Thu gọn thủ tục lồng nhau
Ctrl + Shift + K + M Mã gấp: Thu gọn tất cả các phương thức
Ctrl + Shift + K + C Mã gấp: Thu gọn tất cả các lớp
Ctrl + Shift + K + G Gấp mã: Thu gọn xuống các Nhóm chính [Giao diện / Thực hiện] Delphi 2006 trở lên
Ctrl + Shift + K + N Mã gấp: Thu gọn không gian tên / đơn vị Delphi 2006 trở lên
Ctrl + Tab Chuyển sang tập tin mở tiếp theo trong trình chỉnh sửa Delphi 2006 trở lên
Ctrl + Shift + Tab Chuyển sang tệp đang mở trước đó trong trình chỉnh sửa Delphi 2006 trở lên
Ctrl + K + P Gọi hộp thoại chọn in Delphi 5 trở lên
Ctrl + K + W Gọi khối Ghi vào tệp (văn bản đã chọn) Delphi 5 trở lên
Ctrl + K + R Gọi khối Đọc từ tệp (chèn văn bản vào con trỏ) Delphi 5 trở lên
Ctrl + K + C Bản sao văn bản đã chọn ở cuối phần lựa chọn Delphi 5 trở lên
Ctrl + K + T Chọn từ ở vị trí con trỏ Delphi 5 trở lên
Ctrl + O + C Bật chế độ chọn khối Delphi 5 trở lên
Ctrl + O + L Chọn dòng hiện tại (và tắt chế độ chọn khối) Delphi 5 trở lên
Ctrl + Q + L Chuyển đổi giữa việc giới hạn các phím tắt điều hướng Ctrl + Alt cho lớp hiện tại hoặc giới hạn nó trong đơn vị hiện tại Studio phát triển Borland 2006

Ctrl + Q + W Chuyển đến mục tiếp theo của cửa sổ Tin nhắn Delphi 5 trở lên
Ctrl + F6 Chuyển đổi giữa nguồn (.cpp) và tiêu đề (.h) BDS 2006 trở lên, tính cách C ++ Builder
Alt + Backspace Hủy bỏ
Alt + F10 Hiển thị menu Popup
Alt + Shift + Mũi tên xuống Di chuyển con trỏ xuống một dòng và chọn cột từ bên trái của vị trí con trỏ bắt đầu
Alt + Shift + Kết thúc Chọn cột từ vị trí con trỏ đến cuối dòng hiện tại
Alt + Shift + Trang chủ Chọn cột từ vị trí con trỏ đến đầu dòng hiện tại
Alt + Shift + Mũi tên trái Chọn cột bên trái con trỏ
Alt + Shift + Xuống trang Di chuyển con trỏ xuống một dòng và chọn cột từ bên phải của vị trí con trỏ bắt đầu
Alt + Shift + Lên trang Di chuyển con trỏ lên một màn hình và chọn cột từ bên trái của vị trí con trỏ bắt đầu
Alt + Shift + Mũi tên phải Chọn cột bên phải con trỏ
Alt + Shift + Mũi tên lên Di chuyển con trỏ lên một dòng và chọn cột từ bên trái của vị trí con trỏ bắt đầu
Alt + X Cắt từ dưới con trỏ / khối được chọn hiện tại
Ctrl + C Sao chép từ dưới Con trỏ / khối đã chọn
Ctrl + A Chọn tất cả
Ctrl + Xóa lùi Xóa từ để bắt đầu
Ctrl + D Xóa một khối hiện được chọn
Ctrl + Mũi tên xuống Cuộn xuống một dòng
Ctrl + Kết thúc Di chuyển đến cuối tập tin
Ctrl + F1 Tìm kiếm chủ đề
Ctrl + F10 Mở Menu chính
Ctrl + Trang chủ Di chuyển đến đầu tập tin
Ctrl + H Thay thế hộp thoại
Ctrl + tôi Chèn một ký tự tab
Ctrl + INS Sao chép khối đã chọn
Ctrl + L Tim lân nưa
Ctrl + Mũi tên trái Di chuyển một từ còn lại
Ctrl + M Chèn dòng mới (giống như Enter)
Ctrl + N Chèn dòng mới sau con trỏ (con trỏ vẫn ở dòng hiện tại)
Ctrl + O + A Mở tệp tại con trỏ
Ctrl + O + B Duyệt biểu tượng tại con trỏ
Ctrl + O + O Chèn tùy chọn trình biên dịch và chỉ thị
Ctrl + PGDn Di chuyển xuống dưới cùng của màn hình
Ctrl + PGUp Di chuyển lên trên cùng của màn hình
Ctrl + Q + A Tìm kiếm Thay thế hộp thoại
Ctrl + Q + B Di chuyển con trỏ đến đầu khối
Ctrl + Q + C Di chuyển con trỏ đến cuối tập tin
Ctrl + Q + D Di chuyển con trỏ đến cuối dòng
Ctrl + Q + E Di chuyển con trỏ lên trên cùng của cửa sổ
Ctrl + Q + F Tìm kiếm Tìm hộp thoại
Ctrl + Q + K Di chuyển con trỏ đến cuối khối
Ctrl + Q + P Di chuyển con trỏ đến vị trí trước đó
Ctrl + Q + R Di chuyển con trỏ đến phần đầu của tệp
Ctrl + Q + S Di chuyển con trỏ đến đầu dòng
Ctrl + Q + T Di chuyển con trỏ lên trên cùng của cửa sổ
Ctrl + Q + U Di chuyển con trỏ xuống dưới cùng của cửa sổ
Ctrl + Q + X Di chuyển con trỏ xuống dưới cùng của cửa sổ
Ctrl + Q + Y Xóa đến cuối dòng
Ctrl + R Thay thế hộp thoại
Ctrl + Mũi tên phải Di chuyển một từ đúng
Ctrl + S Tiết kiệm
Ctrl + Shift + S Lưu tất cả
Ctrl + Shift + Kết thúc Chọn từ vị trí con trỏ đến cuối tệp hiện tại
Ctrl + Shift + Trang chủ Chọn từ vị trí con trỏ đến đầu tập tin hiện tại
Ctrl + Shift + Mũi tên trái Chọn từ bên trái của con trỏ
Ctrl + Shift + PGDn Chọn từ vị trí con trỏ đến cuối màn hình
Ctrl + Shift + PGUp Chọn từ vị trí con trỏ đến trên cùng của màn hình
Ctrl + Shift + Mũi tên phải Chọn từ bên phải con trỏ
Ctrl + Shift + Z Làm lại
Ctrl + Mũi tên lên Cuộn lên một dòng
Ctrl + V Dán
Ctrl + Z Hủy bỏ
F1 Hiển thị trợ giúp
F3 Tim lân nưa
Trong Bật / tắt Chế độ
Shift + Mũi tên xuống Di chuyển con trỏ xuống một dòng và chọn từ bên phải của vị trí con trỏ bắt đầu.
Thay đổi + Kết thúc Chọn từ vị trí con trỏ đến cuối dòng hiện tại
Shift + Enter Chèn một dòng mới với lợi nhuận vận chuyển
Shift + Trang chủ Chọn từ vị trí con trỏ đến đầu dòng hiện tại
Shift + Ins Dán từ clipboard
Shift + Mũi tên trái Chọn ký tự bên trái con trỏ
Shift + PGDn Di chuyển con trỏ xuống một dòng và chọn từ bên phải của vị trí con trỏ bắt đầu
Shift + PGUp Di chuyển con trỏ lên một màn hình và chọn từ bên trái của vị trí con trỏ bắt đầu
Shift + Mũi tên phải Chọn ký tự bên phải con trỏ
Shift + Tab Di chuyển con trỏ sang vị trí một tab bên trái
Shift + Mũi tên lên Di chuyển con trỏ lên một dòng và chọn từ bên trái của vị trí con trỏ bắt đầu
Ctrl + Alt + Shift + Kết thúc Chọn cột từ vị trí con trỏ đến cuối tệp hiện tại
Ctrl + Alt + Shift + Trang chủ Chọn cột từ vị trí con trỏ đến đầu tệp hiện tại
Ctrl + Alt + Shift + Mũi tên trái Chọn cột bên trái con trỏ
Ctrl + Alt + Shift + Xuống trang Chọn cột từ vị trí con trỏ lên trên cùng của màn hình
Ctrl + Alt + Shift + Lên trang Chọn cột từ vị trí con trỏ xuống dưới cùng của màn hình
Ctrl + Alt + Shift + Mũi tên phải Chọn cột bên phải con trỏ
AltGr + F12 Chọn tab cửa sổ soạn thảo
F6 hoặc Ctrl +.(Giai đoạn) Thông tin chi tiết IDE
Ctrl + Alt + Shift + P Nguyên mẫu phương thức đồng bộ hóa
Xin lưu ý rằng các phím tắt IDE có thể hoạt động trên các phiên bản trước của Delphi. Sửa danh sách nếu bạn tìm thấy các phím tắt làm việc trong các phiên bản trước.
Bạn có thể thêm các phím tắt của riêng mình với một công cụ miễn phí có tên AutoHotKey , xem ở đó để biết một số ý tưởng.
Một số phím tắt cổ, chẳng hạn như Ctrl + K + K (đánh dấu bắt đầu của khối [liên tục]) vẫn đang hoạt động, có thể được tìm thấy ở đây
Đối với các phiên bản gần đây, Embarcadero đã ghi lại các phím tắt mặc định trong DocWiki của họ.

 

File đính kèm

batman1

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
8 Tháng chín 2014
Bài viết
2,712
Được thích
4,035
Điểm
560
Thấy có Trang sau đang có một ý trí Lớn cho Việt Nam đấy ..... Mạnh Nhiệt liệt ủng hộ hết mình

https://sites.google.com/view/delphi-viet/trang-chủ?authuser=0
Delphi là ngôn ngữ lập trình dựa trên Object Pascal

Delphi là một trong những ngôn ngữ hay và đẹp nhất

Delphi là một ngôn ngữ biên dịch

v...v
Delphi đâu có là ngôn ngữ lập trình? Delphi là môi trường lập trình. Cũng có khái niệm: compiler Delphi, nhưng nói đó là ngôn ngữ lập trình? Ngôn ngữ là Object Pascal.

Nói nôm na trên bàn nhậu thì được chứ bài viết đàng hoàng cho hàng triệu người đọc thì phải viết chuẩn.

Hay là chính tôi nhầm?
 

kieu manh

❆❆❆❆❆
Tham gia ngày
9 Tháng sáu 2012
Bài viết
3,672
Được thích
2,512
Điểm
560
Nơi ở
IIIIIIIIIIIIIIIII
Delphi đâu có là ngôn ngữ lập trình? Delphi là môi trường lập trình. Cũng có khái niệm: compiler Delphi, nhưng nói đó là ngôn ngữ lập trình? Ngôn ngữ là Object Pascal.

Nói nôm na trên bàn nhậu thì được chứ bài viết đàng hoàng cho hàng triệu người đọc thì phải viết chuẩn.

Hay là chính tôi nhầm?
Em thì có được học hành trường lớp nào về lập trình đâu .... chủ yếu học từ GPE và internet .... nên câu từ và thuật ngữ chuyên ngành nhiều khi phát biểu linh tinh đó Anh :p.... Có gì khó khăn Em hỏi mong Anh chỉ cho Em học với

Em cảm ơn
 

batman1

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
8 Tháng chín 2014
Bài viết
2,712
Được thích
4,035
Điểm
560
Em thì có được học hành trường lớp nào về lập trình đâu .... chủ yếu học từ GPE và internet .... nên câu từ và thuật ngữ chuyên ngành nhiều khi phát biểu linh tinh đó Anh
Tôi có nói là bài của bạn đâu? Tôi trích ở trang mà bạn đưa link thôi. Bài đó chắc không do bạn viết?
 

kieu manh

❆❆❆❆❆
Tham gia ngày
9 Tháng sáu 2012
Bài viết
3,672
Được thích
2,512
Điểm
560
Nơi ở
IIIIIIIIIIIIIIIII
Cái Thự Viện Delphi động kia Mạnh Viết tạm OK .... Nay Mò qua cái Mới xem sao ... Khổ thật quanh năm cứ đi mò Code:p:p
Capture.PNG
Bài đã được tự động gộp:

Anh mạnh ơi, anh nghiên cứu viết cái hàm Redim Array trong delphi đi anh
Cái đó mạnh biết chút ít xài tạm ok rồi .... xếp ngăn kéo ròi ko thích nữa chơi cái khác nó mới vui

Mạnh là thế chỉ thích vác quốc đi khai hoang thui ... xong xếp ngăn kéo ??!!!
Coi lại mấy bài trước Anh batman1 keo Mạnh cứ vọc cái mảng hoài sao ko nghiên cứu Redim Array đi thì Mạnh vọc có mấy ngày coi xong phim
 
Lần chỉnh sửa cuối:

thuyyeu99

Trùm Nhiều Chuyện
Tham gia ngày
6 Tháng sáu 2008
Bài viết
1,308
Được thích
541
Điểm
860
Cái Thự Viện Delphi động kia Mạnh Viết tạm OK .... Nay Mò qua cái Mới xem sao ... Khổ thật quanh năm cứ đi mò Code:p:p
View attachment 212085
Bài đã được tự động gộp:


Cái đó mạnh biết chút ít xài tạm ok rồi .... xếp ngăn kéo ròi ko thích nữa chơi cái khác nó mới vui

Mạnh là thế chỉ thích vác quốc đi khai hoang thui ... xong xếp ngăn kéo ??!!!
Coi lại mấy bài trước Anh batman1 keo Mạnh cứ vọc cái mảng hoài sao ko nghiên cứu Redim Array đi thì Mạnh vọc có mấy ngày coi xong phim
y em noi là co giản mãn 2 chiều và nối Arr kìa
 

kieu manh

❆❆❆❆❆
Tham gia ngày
9 Tháng sáu 2012
Bài viết
3,672
Được thích
2,512
Điểm
560
Nơi ở
IIIIIIIIIIIIIIIII
y em noi là co giản mãn 2 chiều và nối Arr kìa
Thì sau mỗi lần For Redim mảng + 1 khi nào hết for thì nghỉ hay cho nó nhớ cố đinh Redim Mảng to 100 xong nghỉ khỏe

Redim là nhớ lại cái mảng ban đầu + 1 sau mỗi lần For (Kiểu động ...Co Giản theo For) ... hay Redim Mảng ban đầu nhớ thêm cố định 100 nữa (dòng, Cột)

Redim thì chỉ có 2 kiểu đó thui còn có thêm kiểu thứ 3 ,4, hay 1000 nữa thì Mạnh ko biết
 
Lần chỉnh sửa cuối:

thuyyeu99

Trùm Nhiều Chuyện
Tham gia ngày
6 Tháng sáu 2008
Bài viết
1,308
Được thích
541
Điểm
860
Thì sau mỗi lần For Redim mảng + 1 khi nào hết for thì nghỉ hay cho nó nhớ cố đinh Redim Mảng to 100 xong nghỉ khỏe

Redim là nhớ lại cái mảng ban đầu + 1 sau mỗi lần For ... hay Redim Mảng ban đầu nhớ thêm cố định 100 nữa (dòng, Cột)

Redim thì chỉ có 2 kiểu đó thui còn có thêm kiểu thứ 3 ,4, hay 1000 nữa thì Mạnh ko biết
Chưa hiểu, anh vi dụ nho nhỏ di
 

kieu manh

❆❆❆❆❆
Tham gia ngày
9 Tháng sáu 2012
Bài viết
3,672
Được thích
2,512
Điểm
560
Nơi ở
IIIIIIIIIIIIIIIII
Chưa hiểu, anh vi dụ nho nhỏ di
VD cái Mảng ban đầu có 10 phần tử trong mảng
Mã:
Arr := VarArrayCreate([0, 9], varVariant);
Xong ta chay For + 1 khi duyệt nó .... vậy là 10 + 1 = 11 ... chạy For tiếp thì 11 + 1 =12
cứ vậy mà quậy coi sao
 

thuyyeu99

Trùm Nhiều Chuyện
Tham gia ngày
6 Tháng sáu 2008
Bài viết
1,308
Được thích
541
Điểm
860
VD cái Mảng ban đầu có 10 phần tử trong mảng
Mã:
Arr := VarArrayCreate([0, 9], varVariant);
Xong ta chay For + 1 khi duyệt nó .... vậy là 10 + 1 = 11 ... chạy For tiếp thì 11 + 1 =12
cứ vậy mà quậy coi sao
Mảng 1 chiều thì don gian rồi anh, mảng nhiều chiều kìa
 

kieu manh

❆❆❆❆❆
Tham gia ngày
9 Tháng sáu 2012
Bài viết
3,672
Được thích
2,512
Điểm
560
Nơi ở
IIIIIIIIIIIIIIIII
Mảng 1 chiều thì don gian rồi anh, mảng nhiều chiều kìa
1/ Thử coi lại từ bài 295
https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/ai-muốn-lập-trình-dll-cho-excel-và-các-loại-bằng-delphi-thì-xem-video-này-nhé.137281/page-15
2/ Thử vầy xem
**/ Thử duyệt dòng xong Redim lại nó coi sao
**/ Thử duyệt cột xong Redim lại nó

Xong gán 2 cái thử đó vào mảng xem sao ???!!! Xong tính tiếp
 
Top Bottom