Đối tượng Range cho vòng lặp goalseek

quangabb

Thành viên mới
Tham gia ngày
6 Tháng mười 2011
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
363
Xin chào mọi người,

Tôi có một vấn đề với đối tượng range trong vba excel áp dụng cho vòng lặp goal seek như sau:

Sub Macro2()
'
' Macro2 Macro
'
' Keyboard Shortcut: Ctrl+q
'
Application.CutCopyMode = False
Application.CutCopyMode = False
Application.CutCopyMode = False
Range("O70").GoalSeek Goal:=0, ChangingCell:=Range("O40")
Range("U70").GoalSeek Goal:=0, ChangingCell:=Range("U40")
Range("V70").GoalSeek Goal:=0, ChangingCell:=Range("V40")
Range("W70").GoalSeek Goal:=0, ChangingCell:=Range("W40")
Range("X70").GoalSeek Goal:=0, ChangingCell:=Range("X40")
Range("Y70").GoalSeek Goal:=0, ChangingCell:=Range("Y40")
Range("Z70").GoalSeek Goal:=0, ChangingCell:=Range("Z40")

End Sub

Xin cho hỏi làm cách nào để viết gọn lại để đối tượng range chạy theo vùng chọn như: Range("O70","Z70").GoalSeek Goal:=0, ChangingCell:=Range("O40", "Z40) thay vì phải viết từng dòng rất dài.

Trân trọng cảm ơn.
Quang
 

VetMini

Bàn phiếm qua bàn phím
Tham gia ngày
21 Tháng mười hai 2012
Bài viết
8,315
Được thích
9,661
Điểm
560
For Each col In [ { "O", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z" } ]
Cells(70, col).GoalSeek Goal:=0, ChangingCell:=Cells(40, col)
Next col
 
Top Bottom