Xin Anh chị giúp Code trả về một giá trị tương ứng khi thỏa mãn điều kiện

Liên hệ QC MyVTV Add-ins

leuk

Thành viên mới
Tham gia ngày
20 Tháng tám 2020
Bài viết
31
Được thích
5
Các bác hướng dẫn giúp em, hiện tại em muốn code để khi nhập vào bảng trên thì nó sẽ nhảy theo điều kiện bên dưới ( theo các chữ màu đỏ) tức là chỉ cần nhập vào cột O và P, sau đó ấn phím thì các cột kia sẽ nhảy tự động theo điều kiện ( cột k, cột s)
Untitled.jpg
 

File đính kèm

 • Check.xlsx
  20 KB · Đọc: 5

HieuCD

Chuyên gia GPE
Tham gia ngày
14 Tháng chín 2010
Bài viết
8,145
Được thích
16,686
Các bác hướng dẫn giúp em, hiện tại em muốn code để khi nhập vào bảng trên thì nó sẽ nhảy theo điều kiện bên dưới ( theo các chữ màu đỏ) tức là chỉ cần nhập vào cột O và P, sau đó ấn phím thì các cột kia sẽ nhảy tự động theo điều kiện ( cột k, cột s)
View attachment 260422
Chép code vào sheet1
Mã:
Option Explicit
Dim sTK$, aNV()
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
 Dim jC&, iR&, i&
 If Target.Count = 1 Then 'chi chay khi nhap 1 cell
  jC = Target.Column
  If jC < 14 Or jC > 16 Then Exit Sub 'Khac cot "O" va "P"
  If sTK = Empty Then
   aNV = Range("V7:Z11").Value
   For i = 1 To UBound(aNV)
    sTK = sTK & "," & aNV(i, 1)
   Next i
  End If
  iR = Int((InStr(1, sTK, Mid(Target.Value, 1, 3)) + 2) / 4)
  If iR > 0 Then 'Thuoc nhom TK 111,112,156,153,152
   Application.EnableEvents = False
   Range("K" & Target.Row) = aNV(iR, 5) 'Kho
   If jC = 15 Then
    Range("S" & Target.Row) = aNV(iR, 3) 'TK no
   Else
    Range("S" & Target.Row) = aNV(iR, 4) 'TK co
   End If
   Application.EnableEvents = True
  End If
 End If
End Sub
 
Lần chỉnh sửa cuối:

leuk

Thành viên mới
Tham gia ngày
20 Tháng tám 2020
Bài viết
31
Được thích
5
Chép code vào sheet1
Mã:
Option Explicit
Dim sTK$, aNV()
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
 Dim jC&, iR&, i&
 If Target.Count = 1 Then 'chi chay khi nhap 1 cell
  jC = Target.Column
  If jC < 14 And jC > 16 Then Exit Sub 'Khac cot "O" va "P"
  If sTK = Empty Then
   aNV = Range("V7:Z11").Value
   For i = 1 To UBound(aNV)
    sTK = sTK & "," & aNV(i, 1)
   Next i
  End If
  iR = Int((InStr(1, sTK, Mid(Target.Value, 1, 3)) + 2) / 4)
  If iR > 0 Then 'Thuoc nhom TK 111,112,156,153,152
   Application.EnableEvents = False
   Range("K" & Target.Row) = aNV(iR, 5) 'Kho
   If jC = 15 Then
    Range("S" & Target.Row) = aNV(iR, 3) 'TK no
   Else
    Range("S" & Target.Row) = aNV(iR, 4) 'TK co
   End If
   Application.EnableEvents = True
  End If
 End If
End Sub
Thanks bác nhưng em thử nhập vào không chạy ạ !
 

HieuCD

Chuyên gia GPE
Tham gia ngày
14 Tháng chín 2010
Bài viết
8,145
Được thích
16,686
Thanks bác nhưng em thử nhập vào không chạy ạ !
Nhập tay chỗ nào mà không chạy, thêm lệnh xóa nếu không phải tài khoản xét điều kiện, nếu không muốn xóa thì dùng code
Mã:
Option Explicit
Dim sTK$, aNV()
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
 Dim jC&, iR&, i&
 If Target.Count = 1 Then 'chi chay khi nhap 1 cell
  jC = Target.Column
  If jC < 14 Or jC > 16 Then Exit Sub 'Khac cot "O" va "P"
  If sTK = Empty Then
   aNV = Range("V7:Z11").Value
   For i = 1 To UBound(aNV)
    sTK = sTK & "," & aNV(i, 1)
   Next i
  End If
  iR = Int((InStr(1, sTK, Mid(Target.Value, 1, 3)) + 2) / 4)
  Application.EnableEvents = False
  If iR > 0 Then 'Thuoc nhom TK 111,112,156,153,152
   Range("K" & Target.Row) = aNV(iR, 5) 'Kho
   If jC = 15 Then
    Range("S" & Target.Row) = aNV(iR, 3) 'TK no
   Else
    Range("S" & Target.Row) = aNV(iR, 4) 'TK co
   End If
  Else
   Range("K" & Target.Row) = Empty
   Range("S" & Target.Row) = Empty
  End If
  Application.EnableEvents = True
 End If
End Sub
trước
 

File đính kèm

 • Check.xlsb
  22.6 KB · Đọc: 7
Lần chỉnh sửa cuối:

batman1

Thành viên gạo cội
Tham gia ngày
8 Tháng chín 2014
Bài viết
4,250
Được thích
6,767
Nhập tay chỗ nào mà không chạy,
jC = Target.Column
If jC < 14 And jC > 16 Then Exit Sub 'Khac cot "O" va "P"
1. Người ta kêu vì tới bài #3 chỉ có duy nhất 1 tập tin ở bài #1 mà trong nó làm gì có bảng nào ở V7:Z11. Trong bài #1 bảng ở H33:L37.

2. Dòng
Mã:
If jC < 14 And jC > 16 Then Exit Sub
là thừa vì không có một số nào vừa nhỏ hơn 14 vừa lớn hơn 16. :D
Chắc là OR.
 

HieuCD

Chuyên gia GPE
Tham gia ngày
14 Tháng chín 2010
Bài viết
8,145
Được thích
16,686
1. Người ta kêu vì tới bài #3 chỉ có duy nhất 1 tập tin ở bài #1 mà trong nó làm gì có bảng nào ở V7:Z11. Trong bài #1 bảng ở H33:L37.

2. Dòng
Mã:
If jC < 14 And jC > 16 Then Exit Sub
là thừa vì không có một số nào vừa nhỏ hơn 14 vừa lớn hơn 16. :D
Chắc là OR.
Hic Hic Hic!!!. Đã chỉnh các code trước
 

leuk

Thành viên mới
Tham gia ngày
20 Tháng tám 2020
Bài viết
31
Được thích
5
Hic Hic Hic!!!. Đã chỉnh các code trước
dạ em cảm ơn bác nhiều ạ
Bài đã được tự động gộp:

1. Người ta kêu vì tới bài #3 chỉ có duy nhất 1 tập tin ở bài #1 mà trong nó làm gì có bảng nào ở V7:Z11. Trong bài #1 bảng ở H33:L37.

2. Dòng
Mã:
If jC < 14 And jC > 16 Then Exit Sub
là thừa vì không có một số nào vừa nhỏ hơn 14 vừa lớn hơn 16. :D
Chắc là OR.
Dạ em cảm ơn anh ạ
Bài đã được tự động gộp:

Nhập tay chỗ nào mà không chạy, thêm lệnh xóa nếu không phải tài khoản xét điều kiện, nếu không muốn xóa thì dùng code
Mã:
Option Explicit
Dim sTK$, aNV()
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
 Dim jC&, iR&, i&
 If Target.Count = 1 Then 'chi chay khi nhap 1 cell
  jC = Target.Column
  If jC < 14 Or jC > 16 Then Exit Sub 'Khac cot "O" va "P"
  If sTK = Empty Then
   aNV = Range("V7:Z11").Value
   For i = 1 To UBound(aNV)
    sTK = sTK & "," & aNV(i, 1)
   Next i
  End If
  iR = Int((InStr(1, sTK, Mid(Target.Value, 1, 3)) + 2) / 4)
  Application.EnableEvents = False
  If iR > 0 Then 'Thuoc nhom TK 111,112,156,153,152
   Range("K" & Target.Row) = aNV(iR, 5) 'Kho
   If jC = 15 Then
    Range("S" & Target.Row) = aNV(iR, 3) 'TK no
   Else
    Range("S" & Target.Row) = aNV(iR, 4) 'TK co
   End If
  Else
   Range("K" & Target.Row) = Empty
   Range("S" & Target.Row) = Empty
  End If
  Application.EnableEvents = True
 End If
End Sub
trước
Dạ chạy rồi ạ, nhưng có 2 vấn đề ạ
1 là nếu nhập một tài khoản ( ví dụ xxx) không nằm trong bảng tham chiếu thì các cột K và S sẽ bị mất luôn ạ ( mong muốn của em là nếu nhập mà ko liên quan hoặc ko nằm trong bảng tham chiếu thì ưu tiên những tài khoản đã có tham chiếu
2. Nếu em coppy xuống dòng thì các cột K và S ko chạy được ạ
 
Lần chỉnh sửa cuối:

leuk

Thành viên mới
Tham gia ngày
20 Tháng tám 2020
Bài viết
31
Được thích
5
dạ em cảm ơn bác nhiều ạ
Bài đã được tự động gộp:


Dạ em cảm ơn anh ạ
Bài đã được tự động gộp:


Dạ chạy rồi ạ, nhưng có 2 vấn đề ạ
1 là nếu nhập một tài khoản ( ví dụ xxx) không nằm trong bảng tham chiếu thì các cột K và S sẽ bị mất luôn ạ ( mong muốn của em là nếu nhập mà ko liên quan hoặc ko nằm trong bảng tham chiếu thì ưu tiên những tài khoản đã có tham chiếu
2. Nếu em coppy xuống dòng thì các cột K và S ko chạy được ạ
bác có thể giúp em là khi nhập thì ko cần nhảy luôn, nhưng sau khi tạo một button ấn vào, thì nó sẽ rà và điền theo bảng điều kiện kia theo thứ tự ưu tiên bất kỳ ạ
 
Top Bottom