[UserForm] Rút thăm trúng thưởng (cơ bản)

Vy Bui

Thành viên mới
Tham gia ngày
18 Tháng sáu 2019
Bài viết
7
Được thích
1
Điểm
15
Tuổi
29
Chào cả nhà,

Mong cả nhà giúp đỡ hướng dẫn mình thiết kế UserForm trong VBA Excel để tạo chương trình Rút thăm trúng thưởng với một số tiêu chí như:
- Chương trình rút thăm random dựa trên danh sách có sẵn (ví dụ: Mã NV, Họ và Tên), trong đó: TextBox1 bên trái thể hiện mã nhân viên, TextBox2 bên phải thể hiện tên nhân viên tương ứng với mã code của nhân viên trong TextBox1.
- Mỗi 1 nhân viên chỉ được chọn 1 lần.
- Thiết lập ban đầu cho UserForm: Khi vừa mở chương trình thì UserForm sẽ hiện full màn hình.
221084

Mình có tham khảo bài viết của của anh Hoàng Trọng Nghĩa (https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/tặng-các-bạn-file-quay-sỐ-trÚng-thƯỞng-nhân-dịp-tết-cổ-truyền.89550/) nhưng do lượng kiến thức còn hạn chế nên chưa thể tự thiết kế chương trình riêng cho phù hợp với nhu cầu dựa trên code của anh Nghĩa được.

Cám ơn cả nhà rất nhiều.
 

File đính kèm

ducdoom

Thành viên chính thức
Tham gia ngày
24 Tháng mười hai 2018
Bài viết
59
Được thích
48
Điểm
20
Tuổi
24
Xin chào!
gửi bạn code để bạn thử xem nhé!
Mã:
Private Sub UserForm_Initialize()
  'Su dung doi tuong "Me" de thay the cho ten UserForm
  Me.Top = Application.Top
  Me.Left = Application.Left
  Me.Height = Application.Height
  Me.Width = Application.Width
End Sub
Mã:
Private Sub Click_Here_Click()
  Dim wb As Workbook
  Set wb = Application.ThisWorkbook
  Dim ws As Worksheet
  Set ws = wb.Worksheets("List")
  
  Dim LR As Long
  LR = ws.Range("A" & ws.Rows.Count).End(xlUp).Row
  Dim listRange As Range
  Set listRange = ws.Range("B2", "C" & LR)
  
  Dim indexRow As Long
  Dim Code As Variant
  
  Dim newRow As Long
  newRow = ws.Range("D" & ws.Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
  If newRow > LR Then
    MsgBox "Ban da random het tat ca moi nguoi"
    Exit Sub
  End If
  
  Do
    indexRow = Int((LR - 2 + 1) * Rnd + 2)
    Code = ws.Range("B" & indexRow).Value2
    
    If ws.Range("D:D").Find(Code) Is Nothing Then
      textboxCode = Code
      textboxName = Application.WorksheetFunction.VLookup(Code, listRange, 2, 0)
      ws.Range("D" & newRow).Value2 = Code
      Exit Do
    End If
  Loop While newRow <= LR
            
  '// ban hay tao them 1 Button Reset de xoa het tat ca
  '// nhung ket qua da random nhe!
  '// code: range("D:D").ClearContents
End Sub
 

File đính kèm

phuocam

Thành viên mới
Tham gia ngày
16 Tháng năm 2013
Bài viết
2,328
Được thích
3,066
Điểm
560
Hoặc thử code này:
Mã:
Option Explicit
Private DanhSach()
Private Tong_NV As Long
Private L As Long
Private Sub Click_Here_Click()
  If L > Tong_NV Then
    If MsgBox("Da het danh sach, Ban muôn chay lai", vbYesNo) = vbYes Then
      Call NgauNhien
    Else
      Unload Me
    End If
  End If
  Me.textboxCode = DanhSach(L, 1)
  Me.textboxName = DanhSach(L, 2)
  L = L + 1
End Sub
Private Sub UserForm_Initialize()
  'Su dung doi tuong "Me" de thay the cho ten UserForm
  Me.Top = Application.Top
  Me.Left = Application.Left
  Me.Height = Application.Height
  Me.Width = Application.Width
  Call NgauNhien
End Sub
Private Sub NgauNhien()
Dim LR As Long
Dim sCode As String
Dim sName As String
Dim i As Long
Dim k As Long
With Sheets("List")
  LR = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
  DanhSach = .Range("B2:C" & LR).Value
  Tong_NV = UBound(DanhSach, 1)
End With
Randomize
  For i = 1 To Tong_NV
    k = Int(Rnd() * Tong_NV) + 1
    sCode = DanhSach(k, 1)
    sName = DanhSach(k, 2)
    DanhSach(k, 1) = DanhSach(i, 1)
    DanhSach(k, 2) = DanhSach(i, 2)
    DanhSach(i, 1) = sCode
    DanhSach(i, 2) = sName
  Next
  L = 1
End Sub
 

File đính kèm

Vy Bui

Thành viên mới
Tham gia ngày
18 Tháng sáu 2019
Bài viết
7
Được thích
1
Điểm
15
Tuổi
29
Xin chào!
gửi bạn code để bạn thử xem nhé!
Mã:
Private Sub UserForm_Initialize()
  'Su dung doi tuong "Me" de thay the cho ten UserForm
  Me.Top = Application.Top
  Me.Left = Application.Left
  Me.Height = Application.Height
  Me.Width = Application.Width
End Sub
Mã:
Private Sub Click_Here_Click()
  Dim wb As Workbook
  Set wb = Application.ThisWorkbook
  Dim ws As Worksheet
  Set ws = wb.Worksheets("List")
 
  Dim LR As Long
  LR = ws.Range("A" & ws.Rows.Count).End(xlUp).Row
  Dim listRange As Range
  Set listRange = ws.Range("B2", "C" & LR)
 
  Dim indexRow As Long
  Dim Code As Variant
 
  Dim newRow As Long
  newRow = ws.Range("D" & ws.Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
  If newRow > LR Then
    MsgBox "Ban da random het tat ca moi nguoi"
    Exit Sub
  End If
 
  Do
    indexRow = Int((LR - 2 + 1) * Rnd + 2)
    Code = ws.Range("B" & indexRow).Value2
   
    If ws.Range("D:D").Find(Code) Is Nothing Then
      textboxCode = Code
      textboxName = Application.WorksheetFunction.VLookup(Code, listRange, 2, 0)
      ws.Range("D" & newRow).Value2 = Code
      Exit Do
    End If
  Loop While newRow <= LR
           
  '// ban hay tao them 1 Button Reset de xoa het tat ca
  '// nhung ket qua da random nhe!
  '// code: range("D:D").ClearContents
End Sub
Xin chào!
gửi bạn code để bạn thử xem nhé!
Mã:
Private Sub UserForm_Initialize()
  'Su dung doi tuong "Me" de thay the cho ten UserForm
  Me.Top = Application.Top
  Me.Left = Application.Left
  Me.Height = Application.Height
  Me.Width = Application.Width
End Sub
Mã:
Private Sub Click_Here_Click()
  Dim wb As Workbook
  Set wb = Application.ThisWorkbook
  Dim ws As Worksheet
  Set ws = wb.Worksheets("List")
  
  Dim LR As Long
  LR = ws.Range("A" & ws.Rows.Count).End(xlUp).Row
  Dim listRange As Range
  Set listRange = ws.Range("B2", "C" & LR)
  
  Dim indexRow As Long
  Dim Code As Variant
  
  Dim newRow As Long
  newRow = ws.Range("D" & ws.Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
  If newRow > LR Then
    MsgBox "Ban da random het tat ca moi nguoi"
    Exit Sub
  End If
  
  Do
    indexRow = Int((LR - 2 + 1) * Rnd + 2)
    Code = ws.Range("B" & indexRow).Value2
    
    If ws.Range("D:D").Find(Code) Is Nothing Then
      textboxCode = Code
      textboxName = Application.WorksheetFunction.VLookup(Code, listRange, 2, 0)
      ws.Range("D" & newRow).Value2 = Code
      Exit Do
    End If
  Loop While newRow <= LR
            
  '// ban hay tao them 1 Button Reset de xoa het tat ca
  '// nhung ket qua da random nhe!
  '// code: range("D:D").ClearContents
End Sub
Cám ơn bạn đã dành thời gian hướng dẫn mình ah W(*.*)W
Bài đã được tự động gộp:

Hoặc thử code này:

Mã:
Option Explicit
Private DanhSach()
Private Tong_NV As Long
Private L As Long
Private Sub Click_Here_Click()
  If L > Tong_NV Then
    If MsgBox("Da het danh sach, Ban muôn chay lai", vbYesNo) = vbYes Then
      Call NgauNhien
    Else
      Unload Me
    End If
  End If
  Me.textboxCode = DanhSach(L, 1)
  Me.textboxName = DanhSach(L, 2)
  L = L + 1
End Sub
Private Sub UserForm_Initialize()
  'Su dung doi tuong "Me" de thay the cho ten UserForm
  Me.Top = Application.Top
  Me.Left = Application.Left
  Me.Height = Application.Height
  Me.Width = Application.Width
  Call NgauNhien
End Sub
Private Sub NgauNhien()
Dim LR As Long
Dim sCode As String
Dim sName As String
Dim i As Long
Dim k As Long
With Sheets("List")
  LR = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
  DanhSach = .Range("B2:C" & LR).Value
  Tong_NV = UBound(DanhSach, 1)
End With
Randomize
  For i = 1 To Tong_NV
    k = Int(Rnd() * Tong_NV) + 1
    sCode = DanhSach(k, 1)
    sName = DanhSach(k, 2)
    DanhSach(k, 1) = DanhSach(i, 1)
    DanhSach(k, 2) = DanhSach(i, 2)
    DanhSach(i, 1) = sCode
    DanhSach(i, 2) = sName
  Next
  L = 1
End Sub
Mình cũng cám ơn bạn nhiều nhen, GPE thật nhiệt tình chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm W(*.*)W
 

Vy Bui

Thành viên mới
Tham gia ngày
18 Tháng sáu 2019
Bài viết
7
Được thích
1
Điểm
15
Tuổi
29
Xin chào!
gửi bạn code để bạn thử xem nhé!
Mã:
Private Sub UserForm_Initialize()
  'Su dung doi tuong "Me" de thay the cho ten UserForm
  Me.Top = Application.Top
  Me.Left = Application.Left
  Me.Height = Application.Height
  Me.Width = Application.Width
End Sub
Mã:
Private Sub Click_Here_Click()
  Dim wb As Workbook
  Set wb = Application.ThisWorkbook
  Dim ws As Worksheet
  Set ws = wb.Worksheets("List")
  
  Dim LR As Long
  LR = ws.Range("A" & ws.Rows.Count).End(xlUp).Row
  Dim listRange As Range
  Set listRange = ws.Range("B2", "C" & LR)
  
  Dim indexRow As Long
  Dim Code As Variant
  
  Dim newRow As Long
  newRow = ws.Range("D" & ws.Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
  If newRow > LR Then
    MsgBox "Ban da random het tat ca moi nguoi"
    Exit Sub
  End If
  
  Do
    indexRow = Int((LR - 2 + 1) * Rnd + 2)
    Code = ws.Range("B" & indexRow).Value2
    
    If ws.Range("D:D").Find(Code) Is Nothing Then
      textboxCode = Code
      textboxName = Application.WorksheetFunction.VLookup(Code, listRange, 2, 0)
      ws.Range("D" & newRow).Value2 = Code
      Exit Do
    End If
  Loop While newRow <= LR
            
  '// ban hay tao them 1 Button Reset de xoa het tat ca
  '// nhung ket qua da random nhe!
  '// code: range("D:D").ClearContents
End Sub
ducdoom ơi, trong đoạn code thuộc vòng lặp Do, có đoạn:
Mã:
indexRow = Int((lastRow - 2 + 1) * Rnd + 2)
bạn có thể giải thích thêm giúp mình ý nghĩa của việc cộng trừ được hog ah?

Cám ơn bạn nhiều.
 

VetMini

Gian hùng bàn phiếm (thành viên trôi nước)
Tham gia ngày
21 Tháng mười hai 2012
Bài viết
7,389
Được thích
8,691
Điểm
560
Xin chào!
gửi bạn code để bạn thử xem nhé!
Mã:
Private Sub UserForm_Initialize()
  'Su dung doi tuong "Me" de thay the cho ten UserForm
  Me.Top = Application.Top
  Me.Left = Application.Left
  Me.Height = Application.Height
  Me.Width = Application.Width
End Sub
Mã:
Private Sub Click_Here_Click()
  Dim wb As Workbook
  Set wb = Application.ThisWorkbook
  Dim ws As Worksheet
  Set ws = wb.Worksheets("List")
  
  Dim LR As Long
  LR = ws.Range("A" & ws.Rows.Count).End(xlUp).Row
  Dim listRange As Range
  Set listRange = ws.Range("B2", "C" & LR)
  
  Dim indexRow As Long
  Dim Code As Variant
  
  Dim newRow As Long
  newRow = ws.Range("D" & ws.Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
  If newRow > LR Then
    MsgBox "Ban da random het tat ca moi nguoi"
    Exit Sub
  End If
  
  Do
    indexRow = Int((LR - 2 + 1) * Rnd + 2)
    Code = ws.Range("B" & indexRow).Value2
    
    If ws.Range("D:D").Find(Code) Is Nothing Then
      textboxCode = Code
      textboxName = Application.WorksheetFunction.VLookup(Code, listRange, 2, 0)
      ws.Range("D" & newRow).Value2 = Code
      Exit Do
    End If
  Loop While newRow <= LR
            
  '// ban hay tao them 1 Button Reset de xoa het tat ca
  '// nhung ket qua da random nhe!
  '// code: range("D:D").ClearContents
End Sub
Chủ bài #2:
Xổ số với code này nguy hiểm bỏ bố.
 

ducdoom

Thành viên chính thức
Tham gia ngày
24 Tháng mười hai 2018
Bài viết
59
Được thích
48
Điểm
20
Tuổi
24
ducdoom ơi, trong đoạn code thuộc vòng lặp Do, có đoạn:
Mã:
indexRow = Int((lastRow - 2 + 1) * Rnd + 2)
bạn có thể giải thích thêm giúp mình ý nghĩa của việc cộng trừ được hog ah?

Cám ơn bạn nhiều.
Cái này mình cũng chỉ xem trên mạng thôi
Mã:
Int ((upperbound - lowerbound + 1) * Rnd + lowerbound)

Int ((6 - 1 + 1) * Rnd + 1)
Result: random number between 1 and 6

Int ((200 - 150 + 1) * Rnd + 150)
Result: random number between 150 and 200

Int ((999 - 100 + 1) * Rnd + 100)
Result: random number between 100 and 999
- Khi làm việc với số ngẫu nhiên trong VBA bạn nhớ thêm dòng Randomize ở đầu Sub như của bác Phuocam ở trên nhé
- Như code của mình không có Randomize thì hàm RND đại khái là sẽ ra kết quả gần giống với kết quả trước đó. (tính ngẫu nhiên sẽ thấp)
- Có Randomize thì kết quả sẽ ngẫu nhiên hơn!
-// Cảm ơn bác VetMini đã chỉ ra giúp mình//
 

ThangCuAnh

Mới rờ Ét xeo
Tham gia ngày
1 Tháng mười hai 2017
Bài viết
825
Được thích
654
Điểm
360
Nơi ở
Phờ lây cu
Hàm VBA Randomize (rtcRandomize trong VBA) sẽ khởi tạo biến RandSeed toàn cục trong ruột của VBA với giá trị trả về từ hàm API GetTickCount. Hình như default nó là 0 hay 0xFFFFFFFF gì đó.
Gọi hàm VBA Rnd (rtcRandomNext trong VBA) thì trong ruột nó kiểm tra biến RandSeed toàn cục kia khởi tạo chưa, nếu rồi thì nó dùng biến RandSeed đó, không thì nó dựa trên 1 hằng cố định để sinh next random value. Hằng cố định là bao nhiêu thì quên rồi, cần thì tối về mở máy coi lại.
Vì vậy nếu gọi Rnd mà không có Randomize thì random value trả về sẽ có quy luật, có thể dò ra được.
Trong lãnh vực crypto, người ta hay bị lỗi và bị tấn công vì lỗi random đoán được này.
Vì vậy nhiều thư viện về crypto, người ta phải viết các hàm random rất phức tạp, để bảo đảm random value là duy nhất, không đoán được.
 
Top Bottom