Nhờ sửa code hàm trả về trang trong excel.

Trojan

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
13 Tháng ba 2008
Bài viết
151
Được thích
77
Điểm
680
Nơi ở
Hà Nội
Tôi có lấy trên mạng về sửa 1 hàm để lấy về trang của ô hiện hành nhưng chưa thành công nhờ anh em sửa giúp. Code như sau:

Function pagenumber(ByVal xNumPage As Integer)
Dim xVPC As Integer
Dim xHPC As Integer
Dim xVPB As VPageBreak
Dim xHPB As HPageBreak
xHPC = 1
xVPC = 1
If ActiveSheet.PageSetup.Order = xlDownThenOver Then
xHPC = ActiveSheet.HPageBreaks.Count + 1
Else
xVPC = ActiveSheet.VPageBreaks.Count + 1
End If
xNumPage = 1
For Each xVPB In ActiveSheet.VPageBreaks
If xVPB.Location.Column > ActiveCell.Column Then Exit For
xNumPage = xNumPage + xHPC
Next
For Each xHPB In ActiveSheet.HPageBreaks
If xHPB.Location.Row > ActiveCell.Row Then Exit For
xNumPage = xNumPage + xVPC
Next
pagenumber = xNumPage
End Function

Chân thàn cảm ơn.
 

vu_tuan_manh_linh

linhvtm84@gmail.com
Tham gia ngày
27 Tháng hai 2010
Bài viết
2,448
Được thích
1,721
Điểm
860
Nơi ở
Hà Nội
Thấy cái tham số hình như sau sai! Nếu muốn lấy số trang của ô hiện hành thì tham số cần phải liên quan gì đó đến ô hiện hành chứ!!
 
Top Bottom