Lọc theo List box trong Userform

newlove

Thành viên mới
Tham gia ngày
27 Tháng mười hai 2019
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
15
Tuổi
32
Thật bó tay nên đính kèm lên đây nhờ các cao thủ giúp
Trong userform
Tìm kiếm và lọc dữ liệu trong Database
Mình không hiểu vì sao sau khi làm các button xong, sau đó làm thêm button search để tìm kiếm ra dữ liệu để sửa thì lại không được
Nhờ anh chị chỉ giáo giúp và xin code cho txtsearch trong file đính kèm.

Tks all
 

File đính kèm

qtm1987

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
15 Tháng chín 2009
Bài viết
108
Được thích
47
Điểm
670
Tuổi
33
Nơi ở
Đà Lạt
Private Sub txtSearch_Change()
Call TimKiem_VT
End Sub

Sub TimKiem_VT()
a = 8
Z = 100
Dim sArray, Arr, Tmp, Tmp1, Tmp2, i As Long
With Sheets("dmkho")
sArray = .Range(Range("D" & a), Range("D" & z).End(xlUp)).Resize(, 7).Value
ReDim Arr(1 To UBound(sArray, 1), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(sArray, 1)
Arr(i, 1) = Format(i, "000") & " " & Trim(UCase(sArray(i, 1))) & _
" [ " & UCase(sArray(i, 2)) & " ]" & " [ " & UCase(sArray(i, 3)) & " ]" & _
" [ " & UCase(sArray(i, 4)) & " ]" & " [ " & UCase(sArray(i, 6)) & " ]" & _
" [ " & UCase(sArray(i, 7)) & " ]"
Next
Tmp1 = Application.Transpose(Arr)
Tmp1 = Filter(Tmp1, UCase(Me.txtSearch), 1)
Me.LstDatabase.List() = Tmp1
End With
End Sub

bạn thêm đoạn code này vào cho o Textbox txtSearch thử xem
 
Lần chỉnh sửa cuối:

newlove

Thành viên mới
Tham gia ngày
27 Tháng mười hai 2019
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
15
Tuổi
32
Xem lại giúp với qtm
Vì khi copy vào file, khi mở userform chọn vào texSearch lại báo lỗi sub timkiem_VT,
Có thể cho code vào đính kèm file được ko bạn

Cám ơn b nhiều
 

qtm1987

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
15 Tháng chín 2009
Bài viết
108
Được thích
47
Điểm
670
Tuổi
33
Nơi ở
Đà Lạt
Xem lại giúp với qtm
Vì khi copy vào file, khi mở userform chọn vào texSearch lại báo lỗi sub timkiem_VT,
Có thể cho code vào đính kèm file được ko bạn

Cám ơn b nhiều
thì bạn phải viết cái sub Timkiem_VT đó vào chứ . copy paste vào trong Form (copy paste vào module là lỗi)
Mã:
Sub TimKiem_VT()
a = 8
Z = 100
Dim sArray, Arr, Tmp, Tmp1, Tmp2, i As Long
With Sheets("dmkho")
sArray = .Range(Range("D" & a), Range("D" & z).End(xlUp)).Resize(, 7).Value
ReDim Arr(1 To UBound(sArray, 1), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(sArray, 1)
Arr(i, 1) = Format(i, "000") & " " & Trim(UCase(sArray(i, 1))) & _
" [ " & UCase(sArray(i, 2)) & " ]" & " [ " & UCase(sArray(i, 3)) & " ]" & _
" [ " & UCase(sArray(i, 4)) & " ]" & " [ " & UCase(sArray(i, 6)) & " ]" & _
" [ " & UCase(sArray(i, 7)) & " ]"
Next
Tmp1 = Application.Transpose(Arr)
Tmp1 = Filter(Tmp1, UCase(Me.txtSearch), 1)
Me.LstDatabase.List() = Tmp1
End With
End Sub
 

File đính kèm

Lần chỉnh sửa cuối:

newlove

Thành viên mới
Tham gia ngày
27 Tháng mười hai 2019
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
15
Tuổi
32
Cám ơn qtm nhé
Mình cần phải tìm hiểu thêm, do textsearch chạy ok
nhưng các buttom khác lại ko chạy đc, mình cg dần hiểu được tại sao trước đó mình đưa code vào textsearch lại ko được do liên quan đến các buttom khác.
cần phải tìm hiểu lại,
dù sao cám on qtm nhiều
 
Top Bottom