Lấy tỷ giá VCB về file excel

Blue Softs Liên hệ QC

AnhNQT

Thành viên chính thức
Tham gia
6/11/18
Bài viết
58
Được thích
5
Giới tính
Nam
Xin chào các Bác GPE,
Em cần giúp để lấy tỷ giá VCB về excel theo một vài mã cần và theo ngày ạ. Nếu được thì ngày nào cũng tự lấy về thì càng tốt ạ.
Em cảm ơn!
 

File đính kèm

 • Lay ty gia VCB.xlsm
  10.4 KB · Đọc: 20

Cá ngừ F1

( ͡° ͜ʖ ͡°)
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
1/1/08
Bài viết
2,492
Được thích
3,606
Donate (Momo)
Donate
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Quan hệ.. và quan hệ..
Upvote 0

excel_lv1.5

Thành viên tích cực
Tham gia
20/10/17
Bài viết
937
Được thích
1,718
Giới tính
Nam
Lý ra bạn nên viết rõ là:
Kết quả lấy dữ liệu từ web về là một Table chuẩn chỉ, vậy nên muốn làm gì cũng được.
Nếu url trả về Table thì đơn giản, nếu trả về html không vẫn conver thành bảng được, mấy cái web có sử dụng token dùng power query vẫn xử lý được vì nó cho phép nhập header, power query trên BI thì xịn xò hơn nó tự conver json và htlm thành bảng luôn
Join hiểu theo SQL là tạo relation và join, trong Power query gọi là merge và có thể merge nhiều table với nhau miễn là có trường Key (nguồn từ web hay bất kỳ đâu cũng được).
Groupby thì Power query làm được từ bất kỳ nguồn nào, cứ lấy về rồi thêm step groupby
Các tính năng tôi kể ở trên cũng vậy, hễ lấy được về rồi là làm được hết
Nói thêm: Nếu trang web có nhiều page(s), mỗi page là 1 table theo ngày (hoặc theo bất kỳ tiêu chí nào), có thể dùng vòng lặp ngay trong hàm M để lấy về và union (combine) lại với nhau
Chưa kể nó cho phép lưu data ngoài bảng tính hay trên Ram, lưu trên Ram thì data cho thể cả trăm triệu dòng, dùng power pivot nâng cao trả kết quả động (power pivot và power Bi nó sử dụng cùng công nghệ với mấy thằng SAP đời mới bây giờ), từ cái kết quả động đó có thể tạo hơn 100 cái report khác nhau với tốc độ vài s, nếu ví VBA là ngôn ngữ bậc thấp thì M code là ngôn ngữ bậc cao , có thể tốc độ một số trường hợp không bằng VBA nhưng về query connect, ETL, tính toán, report, visualize ... thì VBA không so được, nó là anh em với power BI nhưng nó miễn phí, có thể nói power query+power pivot trong excel là tool BI miễn phí tốt nhất, cái connect của power query hiện nay chắc hơn 140 source rồi như file, Oracle, Sql, mySQL, postgresql, odbc, cloud, web...chỉ riêng việc connect SQL trong power query với ADO trong vba cũng có khác biệt rồi, ADO chỉ connect các câu query select, còn trong power query cho phép code thuần như tạo bảng tạm, loop rồi lấy kết quả sau cùng thôi
 
Upvote 0

Nguyễn Duy Tuân

Nghị Hách
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
4,489
Được thích
9,924
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Giáo viên, CEO tại Bluesofts
Đúng như tôi xem qua câu hỏi ban đầu. Để đơn giản bạn dùng phương pháp QueryTable mà tôi đã gửi link youtube hướng dẫn. Dùng nguyên kiến thức đó, kết hợp với code thêm về vòng lặp để so sánh là ra. File đính kém là toàn bộ mã nguồn.

lay_ty_gia.gif
Mã nguồn:
Mã:
Option Explicit

'Kien thuc code trong file nay ban xem link: https://www.youtube.com/watch?v=OSfcpLGVLOk

Sub LayTyGia()
  Range("J6:L6").Value = "Waiting..."
  Range("J6:L6").Value = LayTyGiaTheoNgay(Range("J2").Value, Range("J3").Value)
End Sub

Function LayTyGiaTheoNgay(dNgay As Date, strNgoaiTe As String)
  Dim qry As QueryTable, rng As Range, I As Long, arrRes(1 To 3)
  LayTableTuWeb dNgay
  Set qry = ThisWorkbook.Sheets("webdata").QueryTables(1)
  Set rng = qry.ResultRange
  For I = 3 To rng.Rows.Count
    If StrComp(rng.Rows(I).Cells(, 2).Value, strNgoaiTe, vbTextCompare) = 0 Then
      arrRes(1) = rng.Rows(I).Cells(, 3).Value
      arrRes(2) = rng.Rows(I).Cells(, 4).Value
      arrRes(3) = rng.Rows(I).Cells(, 5).Value
      Exit For
    End If
  Next
  LayTyGiaTheoNgay = arrRes
End Function

Sub LayTableTuWeb(ByVal dNgay As Date)
  Dim qry As QueryTable
  Dim sh As Worksheet
  Dim CnnStr As String
  
  Set sh = ThisWorkbook.Sheets("webdata")
  'Xoa querytable truoc do
  XoaQT sh
  
  CnnStr = "URL;https://portal.vietcombank.com.vn/UserControls/TVPortal.TyGia/pListTyGia.aspx?txttungay=" & Format(dNgay, "dd/mm/yyyy")
  Set qry = sh.QueryTables.Add(CnnStr, sh.Range("A1"))
  'Query
  qry.WebSelectionType = xlSpecifiedTables
  qry.WebFormatting = xlWebFormattingNone
  qry.WebTables = """ctl00_Content_ExrateView""" 'hoan nhieu hon mot table
  qry.Refresh False 'Load du lieu
End Sub

Sub XoaQT(sh As Worksheet)
  Dim qry As QueryTable
  On Error Resume Next 'Bo qua loi
  For Each qry In sh.QueryTables
    qry.ResultRange.ClearContents 'Xoa data trong vung table
    qry.Delete 'Xoa QueryTable
  Next
End Sub
 

File đính kèm

 • Lay ty gia VCB.xlsm
  29.7 KB · Đọc: 18
Upvote 0

Cá ngừ F1

( ͡° ͜ʖ ͡°)
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
1/1/08
Bài viết
2,492
Được thích
3,606
Donate (Momo)
Donate
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Quan hệ.. và quan hệ..
Đúng như tôi xem qua câu hỏi ban đầu. Để đơn giản bạn dùng phương pháp QueryTable mà tôi đã gửi link youtube hướng dẫn. Dùng nguyên kiến thức đó, kết hợp với code thêm về vòng lặp để so sánh là ra. File đính kém là toàn bộ mã nguồn.

Mã nguồn:
Mã:
Option Explicit

'Kien thuc code trong file nay ban xem link: https://www.youtube.com/watch?v=OSfcpLGVLOk

Sub LayTyGia()
  Range("J6:L6").Value = "Waiting..."
  Range("J6:L6").Value = LayTyGiaTheoNgay(Range("J2").Value, Range("J3").Value)
End Sub

Function LayTyGiaTheoNgay(dNgay As Date, strNgoaiTe As String)
  Dim qry As QueryTable, rng As Range, I As Long, arrRes(1 To 3)
  LayTableTuWeb dNgay
  Set qry = ThisWorkbook.Sheets("webdata").QueryTables(1)
  Set rng = qry.ResultRange
  For I = 3 To rng.Rows.Count
    If StrComp(rng.Rows(I).Cells(, 2).Value, strNgoaiTe, vbTextCompare) = 0 Then
      arrRes(1) = rng.Rows(I).Cells(, 3).Value
      arrRes(2) = rng.Rows(I).Cells(, 4).Value
      arrRes(3) = rng.Rows(I).Cells(, 5).Value
      Exit For
    End If
  Next
  LayTyGiaTheoNgay = arrRes
End Function

Sub LayTableTuWeb(ByVal dNgay As Date)
  Dim qry As QueryTable
  Dim sh As Worksheet
  Dim CnnStr As String
  
  Set sh = ThisWorkbook.Sheets("webdata")
  'Xoa querytable truoc do
  XoaQT sh
  
  CnnStr = "URL;https://portal.vietcombank.com.vn/UserControls/TVPortal.TyGia/pListTyGia.aspx?txttungay=" & Format(dNgay, "dd/mm/yyyy")
  Set qry = sh.QueryTables.Add(CnnStr, sh.Range("A1"))
  'Query
  qry.WebSelectionType = xlSpecifiedTables
  qry.WebFormatting = xlWebFormattingNone
  qry.WebTables = """ctl00_Content_ExrateView""" 'hoan nhieu hon mot table
  qry.Refresh False 'Load du lieu
End Sub

Sub XoaQT(sh As Worksheet)
  Dim qry As QueryTable
  On Error Resume Next 'Bo qua loi
  For Each qry In sh.QueryTables
    qry.ResultRange.ClearContents 'Xoa data trong vung table
    qry.Delete 'Xoa QueryTable
  Next
End Sub
Đúng là 1 bài toán có nhiều cách giải. Quan trọng người dùng cảm thấy happy với phương án nào.
 
Upvote 0

befaint

|||||||||||||
Tham gia
6/1/11
Bài viết
12,460
Được thích
15,515
Nếu url trả về Table thì đơn giản, nếu trả về html không vẫn conver thành bảng được, mấy cái web có sử dụng token dùng power query vẫn xử lý được vì nó cho phép nhập header, power query trên BI thì xịn xò hơn nó tự conver json và htlm thành bảng luôn
Mình cũng có nêu ở bài #33 rồi đó.
 
Upvote 0

Cá ngừ F1

( ͡° ͜ʖ ͡°)
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
1/1/08
Bài viết
2,492
Được thích
3,606
Donate (Momo)
Donate
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Quan hệ.. và quan hệ..
Cái query from web chỉ đơn giản là lấy dữ liệu từ một url về, và chỉ thế mà thôi. Mỗi lần thực hiện là phải tạo ra một query mới.
Chẳng có lý do gì để so sánh nó với Power Query cả, bởi nó chỉ là 1 chức năng.

Còn Power Query là một bộ công cụ/ thư viện hoàn chỉnh được tích hợp vào Excel, nó có môi trường viết mã lệnh (M code), cho phép thực hiện mã lệnh (tương tự như môi trường VBA).
Ngay cái phần web scraping có hẳn thư viện Web siêu hịn.
Chưa kể kết hợp với Html.Table, Json cho phép xử lý dữ liệu trả về ngon lành cành đào.

View attachment 264062
Nếu có điều kiện, mong anh chia sẻ những cái siêu hịn này ở 1 Topic mới, để anh/em GPE học hỏi.
Cảm ơn anh !!!
 
Upvote 0

A-T

Thành viên mới
Tham gia
3/1/19
Bài viết
5
Được thích
4
Xin chào các Bác GPE,
Em cần giúp để lấy tỷ giá VCB về excel theo một vài mã cần và theo ngày ạ. Nếu được thì ngày nào cũng tự lấy về thì càng tốt ạ.
Em cảm ơn!
Một đoạn code mình thấy trên diễn đàn từ năm 2015 vẫn còn chạy được.

Option Explicit

Private Sub tygia_Click()
Dim objWeb As QueryTable
Dim sWebTable As String
'Trong ma html cua site nay ty gia duoc luu trong table thu 1
sWebTable = 1
Set objWeb = ActiveSheet.QueryTables.Add( _
Connection:="URL;http://www.vietcombank.com.vn/ExchangRates/", _
Destination:=Range("A1"))
With objWeb
.WebSelectionType = xlSpecifiedTables
.WebTables = sWebTable
.Refresh BackgroundQuery:=False
.SaveData = True
End With
Set objWeb = Nothing
End Sub

Hoặc thay = Url của befaint
https://portal.vietcombank.com.vn/U...spx?txttungay=11/08/2021&BacrhID=1&isEn=False
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Upvote 0

hoangminhtien

Thành viên gắn bó
Tham gia
29/2/08
Bài viết
1,636
Được thích
2,156
Nghề nghiệp
Mechanical Engineering
Bây giờ làm cách nào để có 1 bảng với tất cả các tỷ giá trong 1 khoảng thời gian (ví dụ của tháng 7 từ 1-7-2021 đến 31-7-2021) mà không phải nhập từng ngày một vào B4 các bác nhỉ? Em nghĩ tới vòng lặp FOR nhưng mà không biết cách làm. Nhờ các thầy/ các tiền bối hướng dẫn
 
Upvote 0

Cá ngừ F1

( ͡° ͜ʖ ͡°)
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
1/1/08
Bài viết
2,492
Được thích
3,606
Donate (Momo)
Donate
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Quan hệ.. và quan hệ..
Bây giờ làm cách nào để có 1 bảng với tất cả các tỷ giá trong 1 khoảng thời gian (ví dụ của tháng 7 từ 1-7-2021 đến 31-7-2021) mà không phải nhập từng ngày một vào B4 các bác nhỉ? Em nghĩ tới vòng lặp FOR nhưng mà không biết cách làm. Nhờ các thầy/ các tiền bối hướng dẫn
Quan trọng là trên web nó không có option để chọn từ ngày đến ngày. Chứ a nghĩ là lấy được @hoangminhtien
 
Upvote 0

ptm0412

Bad Excel Member
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia
4/11/07
Bài viết
11,620
Được thích
32,646
Donate (Momo)
Donate
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Consultant
Bây giờ làm cách nào để có 1 bảng với tất cả các tỷ giá trong 1 khoảng thời gian (ví dụ của tháng 7 từ 1-7-2021 đến 31-7-2021) mà không phải nhập từng ngày một vào B4 các bác nhỉ? Em nghĩ tới vòng lặp FOR nhưng mà không biết cách làm. Nhờ các thầy/ các tiền bối hướng dẫn
1. Viết 1 hàm UnionQuery: Union 2 query truyền vào (Query1, Query2)
2. Viết 1 hàm Query1 lấy kết quả theo 1 ngày truyền vào
3. Thủ tục chính: Dùng 1 vòng lặp theo i từ ngày đầu đến ngày cuối:
Nếu i = ngày đầu, Kq = query dữ liệu web của ngày đầu = Query1(ngày đầu)
Ngược lại (i > ngày đầu), lấy Kqi = query dữ liệu web của ngày i, dùng hàm UnionQuery union Kqi với Kq của (i-1):
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Upvote 0

ptm0412

Bad Excel Member
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia
4/11/07
Bài viết
11,620
Được thích
32,646
Donate (Momo)
Donate
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Consultant
Quan trọng là trên web nó không có option để chọn từ ngày đến ngày. Chứ a nghĩ là lấy được @hoangminhtien
Dùng cách cơ bản thôi cũng được
PHP:
Sub Query1()
  Dim qry As QueryTable, StartDate As Date, EndDate As Date
  Dim CnnStr As String, iDate As Date, sh As Worksheet
  Dim NextRw As Long, NewLastRw As Long
  Set sh = Sheet2
  For I = sh.QueryTables.Count To 1 Step -1
    sh.QueryTables(I).Delete
  Next
  StartDate = sh.[B2]: EndDate = sh.[D2]
  Application.DisplayAlerts = False
  Application.ScreenUpdating = False
  sh.Range("A4:F10000").ClearContents
  For iDate = StartDate To EndDate
    CnnStr = "URL;https://portal.vietcombank.com.vn/UserControls/TVPortal.TyGia/pListTyGia.aspx?txttungay=" & _
    Format(iDate, "dd/mm/yyyy")
    NextRw = sh.Range("B10000").End(xlUp).Row + 1
    Set qry = sh.QueryTables.Add(CnnStr, sh.Cells(NextRw, 2))
  With qry
    .WebSelectionType = xlSpecifiedTables
    .WebTables = """ctl00_Content_ExrateView"""
    .Refresh False
    .Refresh BackgroundQuery:=False
    .SaveData = True
  End With
    NewLastRw = sh.Range("B10000").End(xlUp).Row
    sh.Range(Cells(NextRw, 1), Cells(NewLastRw, 1)).Value = iDate
  Next
  Application.DisplayAlerts = True
    sh.Range("A3:F" & NewLastRw).AutoFilter Field:=4, Criteria1:="=Mua", _
    Operator:=xlOr, Criteria2:="=Ti" & ChrW(7873) & "n m" & ChrW(7863) & "t"
    Rows("4:" & NewLastRw).Delete Shift:=xlUp
    sh.ShowAllData
  Application.ScreenUpdating = True
  Set qry = Nothing
  Set sh = Nothing
End Sub
 
Upvote 0

ptm0412

Bad Excel Member
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia
4/11/07
Bài viết
11,620
Được thích
32,646
Donate (Momo)
Donate
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Consultant
Cách khác: Dùng vòng lặp trong Power Query
PHP:
let
  WebAddress = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="WebAdd"]}[Content]{0}[Column1] ,
  DateFrom = Number.From(Excel.CurrentWorkbook(){[Name="DFrom"]}[Content]{0}[Column1]) ,
  DateTo = Number.From(Excel.CurrentWorkbook(){[Name="DTo"]}[Content]{0}[Column1]) ,
  DaysNo = {0..DateTo - DateFrom},
  abc=Date.ToText(Date.From(DaysNo{0}+DateFrom),"dd/MM/yyyy"),
  DataW = List.Transform(DaysNo, (wd) => 
  let
    Datewd=DaysNo{wd}+DateFrom,
    Source = Web.Page(Web.Contents(WebAddress & Date.ToText(Date.From(Datewd),"dd/MM/yyyy"))),
    Data0 = Source{0}[Data],
    RenamedColumns = Table.RenameColumns(Data0,{{"Ngoại tệ Tên ngoại tệ", "Tên Ngoại tệ"}, {"Ngoại tệ Mã NT", "Mã ngoại tệ"}}),
    RemoveRows = Table.Skip(RenamedColumns,2),
    ReplaceValue = Table.ReplaceValue(RemoveRows,"-","0",Replacer.ReplaceText,{"Mua Tiền mặt"}),
    ChangeType = Table.TransformColumnTypes(ReplaceValue,{{"Mua Tiền mặt", type number}, {"Mua Chuyển khoản", type number}, 
       {"Bán", type number}}),
    AddDate = Table.AddColumn(ChangeType, "Date", each Date.From(Datewd), Date.Type)
  in AddDate),
  List2 =Table.FromList(DataW,Splitter.SplitByNothing()),
  ListColumns2 = Table.ColumnNames(DataW{0}),
  KetQua = Table.ReorderColumns(Table.ExpandTableColumn(List2, "Column1", ListColumns2),
     {"Date", "Tên Ngoại tệ", "Mã ngoại tệ", "Mua Tiền mặt", "Mua Chuyển khoản", "Bán"})
 
in
  KetQua

Chọn từ ngày đến ngày và refresh

1629428757754.png
 

File đính kèm

 • TyGiaVCB-FromTo.xlsx
  25.1 KB · Đọc: 15
Upvote 0

Cá ngừ F1

( ͡° ͜ʖ ͡°)
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
1/1/08
Bài viết
2,492
Được thích
3,606
Donate (Momo)
Donate
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Quan hệ.. và quan hệ..
Cách khác: Dùng vòng lặp trong Power Query
PHP:
let
  WebAddress = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="WebAdd"]}[Content]{0}[Column1] ,
  DateFrom = Number.From(Excel.CurrentWorkbook(){[Name="DFrom"]}[Content]{0}[Column1]) ,
  DateTo = Number.From(Excel.CurrentWorkbook(){[Name="DTo"]}[Content]{0}[Column1]) ,
  DaysNo = {0..DateTo - DateFrom},
  abc=Date.ToText(Date.From(DaysNo{0}+DateFrom),"dd/MM/yyyy"),
  DataW = List.Transform(DaysNo, (wd) => 
  let
    Datewd=DaysNo{wd}+DateFrom,
    Source = Web.Page(Web.Contents(WebAddress & Date.ToText(Date.From(Datewd),"dd/MM/yyyy"))),
    Data0 = Source{0}[Data],
    RenamedColumns = Table.RenameColumns(Data0,{{"Ngoại tệ Tên ngoại tệ", "Tên Ngoại tệ"}, {"Ngoại tệ Mã NT", "Mã ngoại tệ"}}),
    RemoveRows = Table.Skip(RenamedColumns,2),
    ReplaceValue = Table.ReplaceValue(RemoveRows,"-","0",Replacer.ReplaceText,{"Mua Tiền mặt"}),
    ChangeType = Table.TransformColumnTypes(ReplaceValue,{{"Mua Tiền mặt", type number}, {"Mua Chuyển khoản", type number},
       {"Bán", type number}}),
    AddDate = Table.AddColumn(ChangeType, "Date", each Date.From(Datewd), Date.Type)
  in AddDate),
  List2 =Table.FromList(DataW,Splitter.SplitByNothing()),
  ListColumns2 = Table.ColumnNames(DataW{0}),
  KetQua = Table.ReorderColumns(Table.ExpandTableColumn(List2, "Column1", ListColumns2),
     {"Date", "Tên Ngoại tệ", "Mã ngoại tệ", "Mua Tiền mặt", "Mua Chuyển khoản", "Bán"})
 
in
  KetQua

Chọn từ ngày đến ngày và refresh

View attachment 264396
Power Query đúng là công lực thượng thừa.
Rất tuyệt vời, đúng ý của @hoangminhtien kìa.
 
Upvote 0

Cá ngừ F1

( ͡° ͜ʖ ͡°)
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
1/1/08
Bài viết
2,492
Được thích
3,606
Donate (Momo)
Donate
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Quan hệ.. và quan hệ..
Em thử một giải pháp khác,
Khởi tạo 1 Parameter theo ngày, sử dụng chức năng Invoke Custom Function.
Ở Sheet Note có thể chọn bất kỳ ngày nào muốn lấy tỷ giá. Sau khi chọn ngày, sang Sheet CaNguF1 và Refresh.
Nếu muốn lấy thêm ngày thì nhập tiếp vào dòng cuối cùng.
 

File đính kèm

 • TyGiaVCB-FromTo_Tuychon.xlsx
  36.3 KB · Đọc: 11
Lần chỉnh sửa cuối:
Upvote 0

AnhNQT

Thành viên chính thức
Tham gia
6/11/18
Bài viết
58
Được thích
5
Giới tính
Nam
Cách khác: Dùng vòng lặp trong Power Query
PHP:
let
  WebAddress = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="WebAdd"]}[Content]{0}[Column1] ,
  DateFrom = Number.From(Excel.CurrentWorkbook(){[Name="DFrom"]}[Content]{0}[Column1]) ,
  DateTo = Number.From(Excel.CurrentWorkbook(){[Name="DTo"]}[Content]{0}[Column1]) ,
  DaysNo = {0..DateTo - DateFrom},
  abc=Date.ToText(Date.From(DaysNo{0}+DateFrom),"dd/MM/yyyy"),
  DataW = List.Transform(DaysNo, (wd) => 
  let
    Datewd=DaysNo{wd}+DateFrom,
    Source = Web.Page(Web.Contents(WebAddress & Date.ToText(Date.From(Datewd),"dd/MM/yyyy"))),
    Data0 = Source{0}[Data],
    RenamedColumns = Table.RenameColumns(Data0,{{"Ngoại tệ Tên ngoại tệ", "Tên Ngoại tệ"}, {"Ngoại tệ Mã NT", "Mã ngoại tệ"}}),
    RemoveRows = Table.Skip(RenamedColumns,2),
    ReplaceValue = Table.ReplaceValue(RemoveRows,"-","0",Replacer.ReplaceText,{"Mua Tiền mặt"}),
    ChangeType = Table.TransformColumnTypes(ReplaceValue,{{"Mua Tiền mặt", type number}, {"Mua Chuyển khoản", type number},
       {"Bán", type number}}),
    AddDate = Table.AddColumn(ChangeType, "Date", each Date.From(Datewd), Date.Type)
  in AddDate),
  List2 =Table.FromList(DataW,Splitter.SplitByNothing()),
  ListColumns2 = Table.ColumnNames(DataW{0}),
  KetQua = Table.ReorderColumns(Table.ExpandTableColumn(List2, "Column1", ListColumns2),
     {"Date", "Tên Ngoại tệ", "Mã ngoại tệ", "Mua Tiền mặt", "Mua Chuyển khoản", "Bán"})
 
in
  KetQua

Chọn từ ngày đến ngày và refresh

View attachment 264396
Bác @ptm0412 ơi, em dùng được 1 thời gian đến hôm này bị lỗi này ạ, Bác sửa giúp em với được không?
1631759554986.png
 
Upvote 0

Cá ngừ F1

( ͡° ͜ʖ ͡°)
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
1/1/08
Bài viết
2,492
Được thích
3,606
Donate (Momo)
Donate
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Quan hệ.. và quan hệ..
Upvote 0

Cá ngừ F1

( ͡° ͜ʖ ͡°)
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
1/1/08
Bài viết
2,492
Được thích
3,606
Donate (Momo)
Donate
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Quan hệ.. và quan hệ..
Upvote 0
Top Bottom