Cập nhật dữ liệu của 01 sheet này sang 01 sheet khác chỉ lấy giá trị

nguoi_ham_hoc

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
1 Tháng hai 2017
Bài viết
125
Được thích
83
Điểm
180
Kính gửi quý Thầy, Cô, các Anh, Chị và các bạn,
Trước tiên, mình xin cám ơn Thầy ndu96081631, thầy Ba Tê, anh HieuCD, anh Phan Thế Hiệp, … và các Anh, Chị, các bạn khác trong diễn đàn GPE này vì trong file mình đính kèm có sử dụng hàm tự tạo của thầy ndu96081631 và các công thức khác nữa.
File mình đính kèm được thay đổi hàng năm. Có nghĩa là năm nay là năm 2018 thì file này có tên Bang theo doi lich su sua xe nam 2018. Năm sau 2019, file sẽ có tên Bang theo doi lich su sua xe nam 2019.
Trong file này có 06 sheets, mình cầu mong sự giúp đỡ từ quý Thầy, Cô, Anh, Chị diễn đàn GPE bằng code VBA cập nhật thông tin (copy và paste special value) từ sheet Tong hop sua xe, thay nhot sang sheet Lich su sua xe phụ thuộc vào điều kiện, cụ thể :
1/ Ở sheet Lich su sua xe, nếu ô D3 và F3 để trống (không chứa dữ liệu số) thì khi nhấp vào biểu tượng “Sao chép dữ liệu” thì sẽ copy toàn bộ dữ liệu từ hàng 7 đến hàng 18 của sheet Tong hop sua xe, thay nhot và paste theo phương thức Paste Special Value vào hàng kế tiếp (cụ thể sau hàng số 42 có chứa dữ liệu của tháng 12 năm 2017) của sheet Lich su sua xe.

2/ Ở sheet Lich su sua xe, nếu ô D3 và F3 để trống (không chứa dữ liệu số) thì khi nhấp vào biểu tượng “Cập nhật thông tin” lần đầu tiên (chưa có dữ liệu từ tháng 1 đến tháng 12 (hàng 7 đến hàng 18 của sheet Tong hop sua xe, thay nhot) ở sheet Lich su sua xe) thì khi đó nhấp “Cập nhập thông tin” có chức năng giống như nhấp biểu tượng “Sao chép thông tin” (ở mục 1 vừa nêu ở trên).

3/ Ở sheet Lich su sua xe, nếu ô D3 có dữ liệu số còn ô F3 không có dữ liệu số,
Ví dụ ô D3 = 5, còn ô F3 không có
Thì khi nhấp vào biểu tượng “Cập nhật thông tin” thì sẽ copy toàn bộ dữ liệu từ hàng 11 đến hàng 18 của sheet Tong hop sua xe, thay nhot và paste theo phương thức Paste Special Value vào hàng kế tiếp (cụ thể sau hàng số 42 có chứa dữ liệu của tháng 12 năm 2017) của sheet Lich su sua xe, theo đúng vị trí mà sheet Lich su sua xe đang chứa dữ liệu (tháng 5 đến tháng 12 năm 2018, tương ứng hàng 47 đến hàng 54).
4/ Ở sheet Lich su sua xe, nếu ô D3 không có dữ liệu số, còn ô F3 có dữ liệu số,
Ví dụ : ô D3 không có, còn ô F3 = 8
Thì khi nhấp vào biểu tượng “Cập nhật thông tin” thì sẽ copy toàn bộ dữ liệu từ hàng 7 đến hàng 14 của sheet Tong hop sua xe, thay nhot và paste theo phương thức Paste Special Value vào hàng kế tiếp (cụ thể sau hàng số 42 có chứa dữ liệu của tháng 12 năm 2017) của sheet Lich su sua xe, theo đúng vị trí mà sheet Lich su sua xe đang chứa dữ liệu (tháng 1 đến tháng 8 năm 2018, tương ứng hàng 43 đến hàng 50).

5/ Ở sheet Lich su sua xe, nếu ô D3 có dữ liệu số lớn hơn ( > ) dữ liệu số ở ô F3
Ví dụ : ô D3 = 10, ô F3 = 2
Thì khi nhấp vào biểu tượng “Cập nhật thông tin”, chương trình sẽ hiện hộp thoại thông báo : “Mời bạn kiểm tra lại điều kiện cập nhật thông tin”.

6/ Ở sheet Lich su sua xe có tồn tại tất cả dữ liệu từ sheet Tong hop sua xe, thay nhot (sau khi đã nhấp “Sao chép dữ liệu”).
Nhưng ở ô D3 và F3 không có dữ liệu số thì khi nhấp vào biểu tượng “Cập nhật thông tin”, chương trình sẽ hiện hộp thoại thông báo : “Mời bạn kiểm tra lại điều kiện cập nhật thông tin”.

Mình kính mong quý Thầy, Cô, các Anh, Chị và các bạn giúp đỡ.
Mình chúc quý Thầy, Cô, Anh, Chị và các bạn các ngày cuối tuần vui vẻ.

Chân thành cám ơn.
 

File đính kèm

be09

TNMT_Đồng Nai
Tham gia ngày
9 Tháng tư 2011
Bài viết
8,870
Được thích
8,549
Điểm
560
Tuổi
62
Nơi ở
Biên Hòa, Đồng Nai
Kính gửi quý Thầy, Cô, các Anh, Chị và các bạn,
Trước tiên, mình xin cám ơn Thầy ndu96081631, thầy Ba Tê, anh HieuCD, anh Phan Thế Hiệp, … và các Anh, Chị, các bạn khác trong diễn đàn GPE này vì trong file mình đính kèm có sử dụng hàm tự tạo của thầy ndu96081631 và các công thức khác nữa.
File mình đính kèm được thay đổi hàng năm. Có nghĩa là năm nay là năm 2018 thì file này có tên Bang theo doi lich su sua xe nam 2018. Năm sau 2019, file sẽ có tên Bang theo doi lich su sua xe nam 2019.
Trong file này có 06 sheets, mình cầu mong sự giúp đỡ từ quý Thầy, Cô, Anh, Chị diễn đàn GPE bằng code VBA cập nhật thông tin (copy và paste special value) từ sheet Tong hop sua xe, thay nhot sang sheet Lich su sua xe phụ thuộc vào điều kiện, cụ thể :
1/ Ở sheet Lich su sua xe, nếu ô D3 và F3 để trống (không chứa dữ liệu số) thì khi nhấp vào biểu tượng “Sao chép dữ liệu” thì sẽ copy toàn bộ dữ liệu từ hàng 7 đến hàng 18 của sheet Tong hop sua xe, thay nhot và paste theo phương thức Paste Special Value vào hàng kế tiếp (cụ thể sau hàng số 42 có chứa dữ liệu của tháng 12 năm 2017) của sheet Lich su sua xe.

2/ Ở sheet Lich su sua xe, nếu ô D3 và F3 để trống (không chứa dữ liệu số) thì khi nhấp vào biểu tượng “Cập nhật thông tin” lần đầu tiên (chưa có dữ liệu từ tháng 1 đến tháng 12 (hàng 7 đến hàng 18 của sheet Tong hop sua xe, thay nhot) ở sheet Lich su sua xe) thì khi đó nhấp “Cập nhập thông tin” có chức năng giống như nhấp biểu tượng “Sao chép thông tin” (ở mục 1 vừa nêu ở trên).

3/ Ở sheet Lich su sua xe, nếu ô D3 có dữ liệu số còn ô F3 không có dữ liệu số,
Ví dụ ô D3 = 5, còn ô F3 không có
Thì khi nhấp vào biểu tượng “Cập nhật thông tin” thì sẽ copy toàn bộ dữ liệu từ hàng 11 đến hàng 18 của sheet Tong hop sua xe, thay nhot và paste theo phương thức Paste Special Value vào hàng kế tiếp (cụ thể sau hàng số 42 có chứa dữ liệu của tháng 12 năm 2017) của sheet Lich su sua xe, theo đúng vị trí mà sheet Lich su sua xe đang chứa dữ liệu (tháng 5 đến tháng 12 năm 2018, tương ứng hàng 47 đến hàng 54).
4/ Ở sheet Lich su sua xe, nếu ô D3 không có dữ liệu số, còn ô F3 có dữ liệu số,
Ví dụ : ô D3 không có, còn ô F3 = 8
Thì khi nhấp vào biểu tượng “Cập nhật thông tin” thì sẽ copy toàn bộ dữ liệu từ hàng 7 đến hàng 14 của sheet Tong hop sua xe, thay nhot và paste theo phương thức Paste Special Value vào hàng kế tiếp (cụ thể sau hàng số 42 có chứa dữ liệu của tháng 12 năm 2017) của sheet Lich su sua xe, theo đúng vị trí mà sheet Lich su sua xe đang chứa dữ liệu (tháng 1 đến tháng 8 năm 2018, tương ứng hàng 43 đến hàng 50).

5/ Ở sheet Lich su sua xe, nếu ô D3 có dữ liệu số lớn hơn ( > ) dữ liệu số ở ô F3
Ví dụ : ô D3 = 10, ô F3 = 2
Thì khi nhấp vào biểu tượng “Cập nhật thông tin”, chương trình sẽ hiện hộp thoại thông báo : “Mời bạn kiểm tra lại điều kiện cập nhật thông tin”.

6/ Ở sheet Lich su sua xe có tồn tại tất cả dữ liệu từ sheet Tong hop sua xe, thay nhot (sau khi đã nhấp “Sao chép dữ liệu”).
Nhưng ở ô D3 và F3 không có dữ liệu số thì khi nhấp vào biểu tượng “Cập nhật thông tin”, chương trình sẽ hiện hộp thoại thông báo : “Mời bạn kiểm tra lại điều kiện cập nhật thông tin”.

Mình kính mong quý Thầy, Cô, các Anh, Chị và các bạn giúp đỡ.
Mình chúc quý Thầy, Cô, Anh, Chị và các bạn các ngày cuối tuần vui vẻ.

Chân thành cám ơn.
Góp ý cho bạn:
1/ Không nên giải thích vòng vo tam quốc mà nên nêu trọng tâm vào mục đích theo dõi sữa, rửa xe, thay nhớt là của 1 cửa hàng hay chỉ theo dõi riêng cá nhân. Từ mục đích mới đi đến giải pháp, mục đích khác nhau thì giải pháp và việc theo dõi cũng có thể khác nhau.
2/ Tất cả việc theo dõi này (sữa, rửa xe, thay nhớt) nên nằm trong 1 sheet và chỉ thêm 1 cột loại hay mục đích là đủ, nếu có bổ sung thêm vài ba mục đích nữa cũng chẳng thành vấn đề.
3/ Sheet theo dõi cũng nên thiết kế và gom lại cho phù hợp, ví dụ: Loại xăng, loại xe mỗi thứ là 1 cột, việc theo dõi cùng lúc nhiều cột dẫn đến việc nhập liệu không chính xác và việc tổng hợp sẽ vô cùng khó khăn.
 

nguoi_ham_hoc

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
1 Tháng hai 2017
Bài viết
125
Được thích
83
Điểm
180
Góp ý cho bạn:
1/ Không nên giải thích vòng vo tam quốc mà nên nêu trọng tâm vào mục đích theo dõi sữa, rửa xe, thay nhớt là của 1 cửa hàng hay chỉ theo dõi riêng cá nhân. Từ mục đích mới đi đến giải pháp, mục đích khác nhau thì giải pháp và việc theo dõi cũng có thể khác nhau.
2/ Tất cả việc theo dõi này (sữa, rửa xe, thay nhớt) nên nằm trong 1 sheet và chỉ thêm 1 cột loại hay mục đích là đủ, nếu có bổ sung thêm vài ba mục đích nữa cũng chẳng thành vấn đề.
3/ Sheet theo dõi cũng nên thiết kế và gom lại cho phù hợp, ví dụ: Loại xăng, loại xe mỗi thứ là 1 cột, việc theo dõi cùng lúc nhiều cột dẫn đến việc nhập liệu không chính xác và việc tổng hợp sẽ vô cùng khó khăn.
Dạ, em xin cám ơn và tiếp thu sự góp ý chân thành của anh @be09 .
Bài đã được tự động gộp:

Dạ, em xin cám ơn và tiếp thu sự góp ý chân thành của anh @be09 .
Dạ, em làm file excel này để em dùng theo dõi việc sửa xe, rửa xe, đổ xăng, thay nhớt của 2 loại xe (Dream II cũ và AB) cho mục đích cá nhân mà thôi.
Việc theo dõi thay nhớt có liên quan đến km của đồng hồ mỗi loại xe nên lúc đầu em đã lập ra 1 sheet riêng.
Còn việc đổ xăng, rửa xe, sửa xe em để chung 1 sheet để chung 1 sheet.
Em kính mong các Thầy, Cô, Anh, Chị và các bạn giúp đỡ.
Chân thành cám ơn.
Chúc cả nhà GPE có 1 ngày chủ nhật nghỉ ngơi thật vui vẻ và bình an.
 
Lần chỉnh sửa cuối:

nguoi_ham_hoc

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
1 Tháng hai 2017
Bài viết
125
Được thích
83
Điểm
180
Kính chào quý Thầy, Cô, Anh, Chị và các bạn ở GPE,
Trước tiên cho mình xin phép hỏi quý Thầy, Cô, Anh, Chị và các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ không ?
Tiếp đến, mình cầu mong sự giúp đỡ của các thành viên GPE. Kính mong các thành viên GPE (khi không còn bận) dành chút thời gian quý báu giúp đỡ cho mình.
Mình băn khoăn, tự hỏi :
1/ Chắc mình giải thích không rõ ràng ở bài #1 nên các thành viên GPE chưa giúp đỡ được ?
2/ Mình đăng ký tham dự offline nhưng mình không tham dự và không có nói 01 lời nào. Cho mình thành thật xin lỗi vì giờ chót mình có công việc đột xuất, không thể đi được. Tuy nhiên mình có đăng ký tham dự đàng hoàng mà.
3/ Con người mà, không thể nào hoàn mỹ được. Nếu ở bài #1 của topic này, mình có những lời lẽ khiếm nhã, không hay, làm hiểu lầm tới các thành viên trong diễn đàn GPE thì cho mình thành thật xin lỗi và mình xin tự rút ra khỏi diễn đàn GPE này vĩnh viễn, không cầu mong sự giúp đỡ của mọi người nữa.
4/ Các thành viên đang nghi ngờ mình là người nữ đã từng tranh cãi um sùm 01 thời ở GPE này và làm quocgiacan ra đi ?
Cuối cùng, một lần nữa mình cầu mong sự giúp đỡ của các thành viên GPE. Kính mong các thành viên GPE (khi không còn bận) dành chút thời gian quý báu giúp đỡ cho mình.
Mình biết quý Thầy, Cô, Anh, Chị và các bạn cũng có công việc rất bận. Khi nào rãnh, quý thành viên GPE giúp mình cũng được.
Mình đã nhờ rất nhiều lần các thành viên GPE. Nếu được, mình xin chân thành cám ơn và kính mời người đã giúp cho mình ở topic này 01 chầu cà phê ở sài gòn.
Trân trọng cám ơn.
 

Ba Tê

Cạo Rồi Khỏi Gội
Tham gia ngày
5 Tháng năm 2009
Bài viết
11,354
Được thích
16,173
Điểm
1,860
Tuổi
61
Nơi ở
An Giang
Trong file này có 06 sheets, mình cầu mong sự giúp đỡ từ quý Thầy, Cô, Anh, Chị diễn đàn GPE bằng code VBA cập nhật thông tin (copy và paste special value) từ sheet Tong hop sua xe, thay nhot sang sheet Lich su sua xe phụ thuộc vào điều kiện, cụ thể :
Nhiều điều kiện quá nhưng không hợp lý, trùng lắp.
- Mỗi năm tạo thêm 1 bảng mới tiếp theo phía dưới?
- Cập nhật tất cả dữ liệu có thay đổi từ sheet 21 sang sheet 27?
2 yêu cầu là đạt được mong muốn của bạn rồi.
 

File đính kèm

nguoi_ham_hoc

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
1 Tháng hai 2017
Bài viết
125
Được thích
83
Điểm
180
Dạ em cám ơn Thầy Ba Tê rất nhiều. Em chưa xem và kiểm tra lại vì em đang trong công ty làm việc. Để trưa nay (giờ nghỉ trưa em xem, có gì không biết thì em nhờ thầy trợ giúp nhé thầy ơi).
Em xin kính mời Thầy Ba Tê 01 chầu cà phê ở sài gòn.
Em sẽ inbox cho Thầy biết nhé.
Một lần nữa, em cám ơn Thầy Ba Tê.
 

be09

TNMT_Đồng Nai
Tham gia ngày
9 Tháng tư 2011
Bài viết
8,870
Được thích
8,549
Điểm
560
Tuổi
62
Nơi ở
Biên Hòa, Đồng Nai
Dạ em cám ơn Thầy Ba Tê rất nhiều. Em chưa xem và kiểm tra lại vì em đang trong công ty làm việc. Để trưa nay (giờ nghỉ trưa em xem, có gì không biết thì em nhờ thầy trợ giúp nhé thầy ơi).
Em xin kính mời Thầy Ba Tê 01 chầu cà phê ở sài gòn.
Em sẽ inbox cho Thầy biết nhé.
Một lần nữa, em cám ơn Thầy Ba Tê.
Thầy Ba Tê ở tận An Giang nếu lên sài Gòn uống cà phê chắc phải tốn thêm vài giạ lúa.
 

nguoi_ham_hoc

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
1 Tháng hai 2017
Bài viết
125
Được thích
83
Điểm
180
Đi nhờ có khác. Nói dẻo thế
Mình thấy bình thường mà bạn. Mình cầu mong sự giúp đỡ của mọi người thì mình phải nói như thế nào để nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
Ông Bà xưa nói : " Lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói, cho vừa lòng nhau".
 

nguoi_ham_hoc

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
1 Tháng hai 2017
Bài viết
125
Được thích
83
Điểm
180
Thầy Ba Tê ở tận An Giang nếu lên sài Gòn uống cà phê chắc phải tốn thêm vài giạ lúa.
Dạ, anh @be09 ơi, thiệt tình là mình không biết Thầy @Ba Tê ở An Giang. Thầy Ba Tê là người đầu tiên giúp đỡ em trong topic này (giống như 01 người đang chết đuối cần có 01 cái phao cứu sinh để sống) thì em có một trong 02 cách này :
1/ Khi nào Thầy Ba Tê rãnh, lên sài gòn, em kính mời Thầy 01 chầu cà phê. Đồng thời em sẽ không để Thầy tốn thêm vài giạ lúa nào hết (có nghĩa là tiền xe lên sài gòn và về quê An Giang của Thầy, em sẽ hoàn tiền lại cho Thầy)..
2/ Em sẽ xuống quê An Giang của Thầy để uống cà phê với Thầy vào dịp cuối tuần khi em không có việc bận.
Thầy chọn phương án nào, em cũng hài lòng và chấp nhận.
Trân trọng.
 

be09

TNMT_Đồng Nai
Tham gia ngày
9 Tháng tư 2011
Bài viết
8,870
Được thích
8,549
Điểm
560
Tuổi
62
Nơi ở
Biên Hòa, Đồng Nai
Dạ, anh @be09 ơi, thiệt tình là mình không biết Thầy @Ba Tê ở An Giang. Thầy Ba Tê là người đầu tiên giúp đỡ em trong topic này (giống như 01 người đang chết đuối cần có 01 cái phao cứu sinh để sống) thì em có một trong 02 cách này :
1/ Khi nào Thầy Ba Tê rãnh, lên sài gòn, em kính mời Thầy 01 chầu cà phê. Đồng thời em sẽ không để Thầy tốn thêm vài giạ lúa nào hết (có nghĩa là tiền xe lên sài gòn và về quê An Giang của Thầy, em sẽ hoàn tiền lại cho Thầy)..
2/ Em sẽ xuống quê An Giang của Thầy để uống cà phê với Thầy vào dịp cuối tuần khi em không có việc bận.
Thầy chọn phương án nào, em cũng hài lòng và chấp nhận.
Trân trọng.
Có 2 giải pháp:
1/ Chờ đến ngày 02/7/2019 năm tới Thầy Ba Tê sẽ lên dự sinh nhật chỉ tốn 1 chầu cà phê.
2/ Còn muốn uống cà phê cho gần thì ghé lên Đồng Nai vào ngày thứ bảy sẽ có thêm ndu và Lê Duy Thương cho đủ bộ tứ.
 

concogia

Gội rồi mới Cạo
Tham gia ngày
17 Tháng chín 2009
Bài viết
3,269
Được thích
6,503
Điểm
860
Dạ em cám ơn Thầy Ba Tê rất nhiều. Em chưa xem và kiểm tra lại vì em đang trong công ty làm việc. Để trưa nay (giờ nghỉ trưa em xem, có gì không biết thì em nhờ thầy trợ giúp nhé thầy ơi).
Em xin kính mời Thầy Ba Tê 01 chầu cà phê ở sài gòn.
Em sẽ inbox cho Thầy biết nhé.
Một lần nữa, em cám ơn Thầy Ba Tê.
Ba Tê ở An Giang nhưng tui.....ở "Sì Gòn", nếu được bạn cứ.....đãi tui, tui hứa sẽ ....kể lại cho Ba Tê nghe
Híc
 

nguoi_ham_hoc

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
1 Tháng hai 2017
Bài viết
125
Được thích
83
Điểm
180
Ba Tê ở An Giang nhưng tui.....ở "Sì Gòn", nếu được bạn cứ.....đãi tui, tui hứa sẽ ....kể lại cho Ba Tê nghe
Híc
Dạ, em là thành viên diễn đàn GPE này đã lâu nên có biết danh tiếng của Anh @concogia về việc nhiệt tình giúp đỡ các thành viên khi họ cần giúp đỡ. Do đó, nhân tiện có Anh @concogia ở đây, em kính mời anh 01 ly cà phê ở sài gòn (cho dù Anh có giúp đỡ cho em hay không, em vẫn chân thành mời Anh @concogia). Còn chuyện Anh @concogia có kể lại cho Thầy Ba Tê hay không lại là chuyện khác nữa.
@Ba Tê : Em vừa mới nghe thông tin từ Thầy Ba Tê, thì em sẽ kính mời Thầy 01 chầu cà phê ở sài gòn như em đã nói, khi Thầy thuận tiện lên sài gòn.
Trân trọng.
 

nguoi_ham_hoc

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
1 Tháng hai 2017
Bài viết
125
Được thích
83
Điểm
180
Thầy Ba Tê ơi,
Em vừa ăn cơm trưa tại chỗ nơi làm việc, em vừa chạy thử đoạn code VBA mà thầy giúp em.
Em nói điều này, Thầy đừng buồn em nhé : vẫn chưa đúng ý của em Thầy ơi.
Em xin phép Thầy xem lại giúp em diễn tả ở bài #1 :
1/ Mỗi năm sẽ có 01 file Excel riêng biệt với tên file Bang theo doi lich su sua xe nam xxxx. Với xxxx là số năm tương ứng với năm hiện tại (năm nay 2018, năm sau là 2019).
2/ Mỗi năm chắc chắn em sẽ dữ liệu mới tương ứng cho các sheets sau, cụ thể : Bang tra cuu (ghi so nam : 2019); Gia xang tang, giam; Do xang, rua xe, sua xe; Thay nhot.
3/ Sheet Tong hop sua xe, thay nhot em dùng hàm SumProduct để tổng hợp dữ liệu từ 2 sheets : Thay nhot va Do xang, rua xe, sua xe cho 12 tháng trong năm hiện tại.
Do đó ở sheet đó có 12 dòng (dòng 7 đến dòng 18), tương ứng cho 12 tháng trong năm hiện tại .
4/ Sheet Lich su sua xe là em copy và paste value (bằng thủ công) dữ liệu từ sheet Tong hop sua xe, thay nhot của các năm 2015 đến 2018 (ở tên file Excel tương ứng Bang theo doi lich su sua xe nam xxxx).
Như vậy, ở sheet này có dòng 7 bắt đầu cho tháng 1 của năm 2015. Mỗi năm sẽ có 12 dòng dữ liệu. Tổng cộng có 48 dòng dữ liệu (tương ứng cho năm 2015, 2016, 2017, 2018) từ dòng 7 đến dòng 54 ở sheet này.
Mục đích : không thay đổi dữ liệu (vì copy và paste value) khi thay đổi dữ liệu ở 2 sheet Thay nhot và Do xang, rua xe, sua xe ở mỗi năm.
Dạ, còn trường hợp cụ thể thì em yêu cầu nhờ giúp đỡ như ở bài #1.

Code của Thầy Ba Tê, em vừa thử thì :
- Mỗi lần ấn nút "Tạo bảng mới" thì code thực hiện copy 12 dòng từ sheet Tong hop sua xe, thay nhot. Em ấn 4 lần thì chương trình copy qua sheet Lich su sua xe thành 48 dòng, như thế dữ liệu hiện tại của sheet Lich su sua xe cho 4 năm (2015 den 2018) ở dòng 102. Chưa hợp lý.
Thay vì phải là dòng 43 đến dòng 54 cho dữ liệu của năm 2018 (12 tháng) ở sheet Lich su sua xe.
- Làm phát sinh máy chạy chậm, tốn thêm bộ nhớ trong clipboard.

Dạ, Thầy Ba Tê ơi, em nhờ Thầy xem và giúp em ở bài #1 và giúp thêm "sau khi Paste Value thành công rồi thì Clear dữ liệu trong Clipboard luôn".
Chắc do em diễn tả làm các thành viên GPE đọc không hiểu hay hiểu lầm. Mong các thành viên thông cảm.
Trân trọng.
 

SA_DQ

/(hông là gì!
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
8 Tháng sáu 2006
Bài viết
6,632
Được thích
10,780
Điểm
1,860
Dạ em cám ơn Thầy Ba Tê rất nhiều.
Em xin kính mời Thầy Ba Tê 01 chầu cà phê ở sài gòn.
Em sẽ inbox cho Thầy biết nhé. Một lần nữa, em cám ơn Thầy Ba Tê.
Mình sẽ được thầy Ba Tê ủy quyền thưởng thức hộ li cà fê mời từ nhã í của bạn.
Nếu chuyển sang mời xi C2H5OH thì mình sẽ chuyển dùm cho, hoàn toàn miễn Giá.
 

nguoi_ham_hoc

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
1 Tháng hai 2017
Bài viết
125
Được thích
83
Điểm
180
[QUOTEDạ em cám ơn Thầy Ba Tê rất nhiều.
Em xin kính mời Thầy Ba Tê 01 chầu cà phê ở sài gòn.
Em sẽ inbox cho Thầy biết nhé. Một lần nữa, em cám ơn Thầy Ba Tê.
Mình sẽ được thầy Ba Tê ủy quyền thưởng thức hộ li cà fê mời từ nhã í của bạn.
Nếu chuyển sang mời xi C2H5OH thì mình sẽ chuyển dùm cho, hoàn toàn miễn Giá.[/QUOTE]
Dạ, em mời Anh @SA_DQ thêm 01 ly cà phê có là gì đâu. Vì em cũng biết Anh @SA_DQ như Anh @concogia qua diễn đàn GPE. Anh là một trong những thành viên gạo cội (bậc cây đa, cây đề) ở GPE này.
Em tiếc là vừa rồi, em chưa được dịp gặp mặt quý Thầy, Cô, Anh Chị thực tế ngoài đời vì giờ chót em bận đột xuất.
C2H5OH là rượu phải không anh ? Nếu vậy thì em xin nộp mạng quy phục thôi, vì tửu lượng em không cao. "Thà chết còn hơn".
Bài đã được tự động gộp:

Có 2 giải pháp:
1/ Chờ đến ngày 02/7/2019 năm tới Thầy Ba Tê sẽ lên dự sinh nhật chỉ tốn 1 chầu cà phê.
2/ Còn muốn uống cà phê cho gần thì ghé lên Đồng Nai vào ngày thứ bảy sẽ có thêm ndu và Lê Duy Thương cho đủ bộ tứ.
hihihi, Anh @be09 ơi, trong giải pháp thứ hai mà anh nêu, mới có 2 người thôi mà là Thầy @ndu96081631 và anh Lê Duy Thương. Sao gọi là bộ tứ được ?
 

ndu96081631

Huyền thoại GPE
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia ngày
5 Tháng sáu 2008
Bài viết
30,337
Được thích
52,767
Điểm
11,910

befaint

|||||||||||||
Tham gia ngày
6 Tháng một 2011
Bài viết
9,165
Được thích
10,641
Điểm
1,560
3/ Con người mà, không thể nào hoàn mỹ được. Nếu ở bài #1 của topic này, mình có những lời lẽ khiếm nhã, không hay, làm hiểu lầm tới các thành viên trong diễn đàn GPE thì cho mình thành thật xin lỗi và mình xin tự rút ra khỏi diễn đàn GPE này vĩnh viễn, không cầu mong sự giúp đỡ của mọi người nữa.
Có 3 lý do thớt này ít người xem:

1- Đăng bài sai chuyên mục.
(Đã nhiều lần mình nhắc, mặc dù diễn đàn bỏ mục lớn "Khu vực đăng bài chung" nhưng vẫn còn mục nhỏ "Những vấn đề chung" thì mục này lại thành nồi thắng cố).

2- Cái tiêu đề không phải tiêu đề, chủ thớt cho biết định nghĩa của từ "tiêu đề" là gì?

(Như này là đủ lắm rồi: "Cập nhật dữ liệu của 01 sheet này sang 01 sheet khác chỉ lấy giá trị").

3- Nội dung diễn giải dài quá, nhìn ngán luôn... tới bài số #4 thì không dám động vào.!
 
Top Bottom