Danh hiệu

 1. 1

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên
 2. 2

  Được thích đầu tiên

  Được thích lần đầu
 3. 5

  Tuyệt vời

  Đạt 50 bài viết
 4. 10

  Mến mộ chút chút

  Đạt 50 lần thích
 5. 12

  Mừng sinh nhật GPE lần 12

 6. 15

  Gắn bó

  Đạt 200 bài viết
 7. 15

  Mến mộ

  Đạt 200 lượt thích
 8. 25

  Tiếp tục viết bài

  Đạt 500 bài viết
 9. 25

  Mến mộ nhiều nhiều

  Được thích 500 lần
 10. 50

  BQT diễn đàn

  Thành viên BQT
 11. 100

  Thành viên mến mộ

  Ít nhất 100 bài viết và 100 lượt thích
 12. 150

  1 năm gắn bó

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 365 ngày
 13. 200

  5 năm gắn bó

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 5 năm
 14. 300

  Không thể tách rời GPE

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 10 năm
 15. 500

  Vĩnh cữu

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 15 năm
 16. 1000

  Chuyên gia giải đáp

  Đạt 10,000 lượt thích sẽ có được danh hiệu này.
 17. 2000

  Ít ai có thể làm được như bạn

  Đạt 30,000 lượt thích
 18. 3000

  Giải cống hiến đã thuộc về bạn

  Đạt 50,000 lượt thích
 19. 5000

  Huyền thoại GPE

  Đạt ít nhất 30,000 bài viết và ít nhất 50,000 lượt thích
Top