Cookie usage

Blue Softs epl Liên hệ QC

Trang này nói về việc sử dụng cookies. Nếu bạn tiếp tục truy cập trang này nghĩa là bạn đồng ý chúng tôi sử dụng cookies.

Cookies là gì

Cookies là một tập tin nhỏ được trình duyệt web lưu trữ trên máy của bạn theo yêu cầu của trang. Điều này cho phép trang web mà bạn đang xem nhớ thông tin tham khảo của bạn lịch sử truy cập và giữ trạng thái đăng nhập của bạn.

Cookies có thể thể được lưu trên thiết bị của bạn trong thời gian ngắn (trong thời gian trình duyệt đang mở) hoặc suốt thời gian dài vài năm. Chúng tôi không thể truy cập vào Cookies không được tạo ra bởi chúng tôi.

Việc sử dụng Cookie

Trang này sử dụng cho một số việc bao gồm:

  • Đăng ký và giữ thông tin tham chiếu của bạn. Điều này bao gồm việc giữ trạng thái truy cập của bạn, giữ thông tin về ngôn ngữ hiển thị như bạn yêu cầu.
  • Phân tích. Điều này giúp chúng tôi xác định thông tin truy cập của mọi người và cãi tiến
  • Cookies quảng cáo (có thể sử dụng bởi bên thứ 3). Trang này hiển thị quảng cáo Cookies được tạo ra bởi người quảng cáo để hiểu người đang xem quảng cáo. Cookies này được tạo ra bởi bên thứ 3 và chúng tôi không thể đọc hay thay đổi Cookies này.
  • Cookies được chia sẻ của bên thứ 3 như Facebook hoặc Google. Cookies này được tạo ra bởi bên thứ 3 và do vậy chúng tôi không thể truy cập cookies này.

Gở bỏ, tắt Cookies

Kiểm soát Cookies và các tham chiếu Cookies, được kiểm soát bên trong phạm vi trình duyệt. Đây là hướng dẫn từ nhà phát triển các trình duyệt phổ biến.

Top Bottom