Thông Báo

Thông báo về việc tạm ngưng diễn đàn để nâng cấp từ 21g30 ngày 16/4/2018

  • 788
  • 1
Thân gởi các thành viên, Đêm nay GPE sẽ tiến hành nâng cấp lên phiên bản mới hơn với nhiều chức năng mới. Để thực hiện việc này, chúng tôi sẽ ngưng hoạt động diễn đàn từ 21g30 đêm 16/4/2018. Nếu bạn có thể truy cập được vào diễn đàn, nghĩa là chúng tôi đã thực hiện nâng cấp xong. Thân Ái. Đại Diện BQT GPE, OverAC
Top