[Xin trợ giúp] Ghép nhiều sheet vào 1 sheet có điều kiện

hoangfe3o4

Thành viên mới
Tham gia ngày
12 Tháng tám 2014
Bài viết
22
Được thích
4
Điểm
365
Các bác giúp e ghép các sheet các lớp trong file phiếu điểm thành sheet tổng hợp nợ điểm như trong hình ạ:
Trong sheet tổng hợp chỉ nhận các học sinh có nợ điểm
Em cám ơn ạ.
 

File đính kèm

snow25

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
24 Tháng bảy 2018
Bài viết
2,207
Được thích
1,982
Điểm
360

File đính kèm

snow25

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
24 Tháng bảy 2018
Bài viết
2,207
Được thích
1,982
Điểm
360
Gần đúng r bác ạ.
Cái cột Lớp lỗi bác ơi nó không hiện tên lớp mà hiện "Ngày sinh"
Bác có thể thêm điều kiện là chỉ hiển thị những học sinh có nợ điểm được không ạ?
Bạn xem nhé.
Mã:
Sub TONGHOP()
 Application.ScreenUpdating = False
  Dim arr, arr1(1 To 1000, 1 To 11), lr As Long, sh As Worksheet, lr1 As Long, tong As Worksheet, i As Long, j As Long, a As Long
  Set tong = Sheets("tong hop")
  lr1 = tong.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  If lr1 > 2 Then tong.Range("a3:K" & lr1).ClearContents
  For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
     If sh.Name <> "TONG HOP" And sh.Name <> "CTK DL1T" Then
        lr = sh.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If lr > 6 Then
           arr = sh.Range("b7:L" & lr).Value
           For i = 1 To UBound(arr)
             If arr(i, 11) <> Empty Then
               a = a + 1
               For j = 1 To 11
                 arr1(a, j) = arr(i, j)
               Next j
             End If
           Next i
        End If
     End If
  Next
  tong.Range("A3:K3").Resize(a).Value = arr1
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub
 

File đính kèm

hoangfe3o4

Thành viên mới
Tham gia ngày
12 Tháng tám 2014
Bài viết
22
Được thích
4
Điểm
365
Bạn xem nhé.
Mã:
Sub TONGHOP()
 Application.ScreenUpdating = False
  Dim arr, arr1(1 To 1000, 1 To 11), lr As Long, sh As Worksheet, lr1 As Long, tong As Worksheet, i As Long, j As Long, a As Long
  Set tong = Sheets("tong hop")
  lr1 = tong.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  If lr1 > 2 Then tong.Range("a3:K" & lr1).ClearContents
  For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
     If sh.Name <> "TONG HOP" And sh.Name <> "CTK DL1T" Then
        lr = sh.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If lr > 6 Then
           arr = sh.Range("b7:L" & lr).Value
           For i = 1 To UBound(arr)
             If arr(i, 11) <> Empty Then
               a = a + 1
               For j = 1 To 11
                 arr1(a, j) = arr(i, j)
               Next j
             End If
           Next i
        End If
     End If
  Next
  tong.Range("A3:K3").Resize(a).Value = arr1
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Đúng r bác ạ.
Em cám ơn bác nhiều ạ. Chúc Bác và gia đình luôn mạnh khỏe vui vẻ ạ.
 

hoangfe3o4

Thành viên mới
Tham gia ngày
12 Tháng tám 2014
Bài viết
22
Được thích
4
Điểm
365
Bạn xem nhé.
Mã:
Sub TONGHOP()
 Application.ScreenUpdating = False
  Dim arr, arr1(1 To 1000, 1 To 11), lr As Long, sh As Worksheet, lr1 As Long, tong As Worksheet, i As Long, j As Long, a As Long
  Set tong = Sheets("tong hop")
  lr1 = tong.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  If lr1 > 2 Then tong.Range("a3:K" & lr1).ClearContents
  For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
     If sh.Name <> "TONG HOP" And sh.Name <> "CTK DL1T" Then
        lr = sh.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If lr > 6 Then
           arr = sh.Range("b7:L" & lr).Value
           For i = 1 To UBound(arr)
             If arr(i, 11) <> Empty Then
               a = a + 1
               For j = 1 To 11
                 arr1(a, j) = arr(i, j)
               Next j
             End If
           Next i
        End If
     End If
  Next
  tong.Range("A3:K3").Resize(a).Value = arr1
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Em định vận dụng công thức của bác vào nhiều loại nữa nên nhưng xem công thức của bác thì em không hiểu thay thế cái cột mà chỉ nhận giá trị khác rỗng như thế nào. Ví dụ công thức ở trên thì chỉ nhận giá trị khác rỗng ở cột Tổng hợp nợ điểm tức là cột L. Vậy nếu e muốn công thức chỉ nhận giá trị khác rỗng ở cột khác như cột K chẳng hạn thì làm thế nào ạ?
 

snow25

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
24 Tháng bảy 2018
Bài viết
2,207
Được thích
1,982
Điểm
360
Em định vận dụng công thức của bác vào nhiều loại nữa nên nhưng xem công thức của bác thì em không hiểu thay thế cái cột mà chỉ nhận giá trị khác rỗng như thế nào. Ví dụ công thức ở trên thì chỉ nhận giá trị khác rỗng ở cột Tổng hợp nợ điểm tức là cột L. Vậy nếu e muốn công thức chỉ nhận giá trị khác rỗng ở cột khác như cột K chẳng hạn thì làm thế nào ạ?
Bạn xem câu điều kiện này nhé.
Mã:
If arr(i, 11) <> Empty Then
Cái số 11 bạn muốn sửa thành cột nào đó thì chỉnh nó.
 

hoangfe3o4

Thành viên mới
Tham gia ngày
12 Tháng tám 2014
Bài viết
22
Được thích
4
Điểm
365
Xin lỗi vì lại phải làm phiền bác. Em đang vướng ở cái sheet " Danh sách full" làm sao để cập nhật tất cả danh sách( cả những học sinh bị gạch). Bác giúp em với ạ.
Bài đã được tự động gộp:

Bạn xem câu điều kiện này nhé.
Mã:
If arr(i, 11) <> Empty Then
Cái số 11 bạn muốn sửa thành cột nào đó thì chỉnh nó.
Xin lỗi vì lại phải làm phiền bác. Em đang vướng ở cái sheet " Danh sách full" làm sao để cập nhật tất cả danh sách( cả những học sinh bị gạch). Bác giúp em với ạ.
 

File đính kèm

snow25

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
24 Tháng bảy 2018
Bài viết
2,207
Được thích
1,982
Điểm
360
Xin lỗi vì lại phải làm phiền bác. Em đang vướng ở cái sheet " Danh sách full" làm sao để cập nhật tất cả danh sách( cả những học sinh bị gạch). Bác giúp em với ạ.
Bài đã được tự động gộp:


Xin lỗi vì lại phải làm phiền bác. Em đang vướng ở cái sheet " Danh sách full" làm sao để cập nhật tất cả danh sách( cả những học sinh bị gạch). Bác giúp em với ạ.
Bạn xem nhé.
 

File đính kèm

snow25

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
24 Tháng bảy 2018
Bài viết
2,207
Được thích
1,982
Điểm
360
ý của e là danh sách full nhận toàn bộ danh sách học sinh của các sheet khác ạ.
Bạn xem cái này.
Mã:
Sub TONGHOPfull()
 Application.ScreenUpdating = False
  Dim arr, arr1(1 To 1000, 1 To 12), lr As Long, sh As Worksheet, lr1 As Long, tong As Worksheet, i As Long, j As Long, a As Long
  Set tong = Sheets("DANH SACH FULL")
  lr1 = tong.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  If lr1 > 2 Then tong.Range("b3:M" & lr1).ClearContents
  For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
     If sh.Name <> "tong hop no diem" And sh.Name <> "DS HSSV " And sh.Name <> "TONG KET" And sh.Name <> "DS lop" And sh.Name <> "DANH SACH FULL" And sh.Name <> "HUONG DAN" And sh.Name <> "DIEM DANH" And sh.Name <> "Cac tinh nang" And sh.Name <> "TEN LOP" And sh.Name <> "Mau" Then
        lr = sh.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If lr > 6 Then
           arr = sh.Range("b7:N" & lr).Value
           For i = 1 To UBound(arr)
             'If arr(i, 12) <> Empty Or sh.Range("b" & i + 6).Font.Strikethrough = True Then
               a = a + 1
               arr1(a, 1) = a
               For j = 2 To 9
                 arr1(a, j) = arr(i, j - 1)
               Next j
             'End If
           Next i
        End If
     End If
  Next
  lr = tong.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  If lr > 2 Then tong.Range("a3: I " & lr).ClearContents
  tong.Range("A3:i3").Resize(a).Value = arr1
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub
 

hoangfe3o4

Thành viên mới
Tham gia ngày
12 Tháng tám 2014
Bài viết
22
Được thích
4
Điểm
365
Cho em hỏi: Sau khi e áp dụng các công thức của bác được các file: DS HSSV, DANH SÁCH FULL, TONG HOP NO DIEM. Lúc đầu thì sử dụng được nhưng mỗi khi thêm sheet lớp hoặc tắt đi mở lại nó lại lỗi như thế này(k biết có phải xung đột công thức không ạ?)
Bạn xem cái này.
[/CODE]
Bài đã được tự động gộp:

như file ban đầu này lại không việc gì, nhưng thêm sheet lớp 51O2T lại lỗi trên ạ.
 

File đính kèm

snow25

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
24 Tháng bảy 2018
Bài viết
2,207
Được thích
1,982
Điểm
360
Cho em hỏi: Sau khi e áp dụng các công thức của bác được các file: DS HSSV, DANH SÁCH FULL, TONG HOP NO DIEM. Lúc đầu thì sử dụng được nhưng mỗi khi thêm sheet lớp hoặc tắt đi mở lại nó lại lỗi như thế này(k biết có phải xung đột công thức không ạ?)

Bài đã được tự động gộp:

như file ban đầu này lại không việc gì, nhưng thêm sheet lớp 51O2T lại lỗi trên ạ.
Bạn chỉnh cái này.
Mã:
arr1(1 To 67, 1 To 126) thành arr1(1 To 10000, 1 To 126)
 

hoangfe3o4

Thành viên mới
Tham gia ngày
12 Tháng tám 2014
Bài viết
22
Được thích
4
Điểm
365
Bạn chỉnh cái này.
Mã:
arr1(1 To 67, 1 To 126) thành arr1(1 To 10000, 1 To 126)
Nhờ bác giúp tiếp ạ:
Bây giờ e muốn ấn vào sheet "Tổng hợp nợ điểm" là nó tự động chạy code được không ạ?
P/s : Em xem trên mạng nó bảo cho "Private Sub Worksheet_Activate()" nhưng em em thay vao nó không chạy ạ.
 

hoangfe3o4

Thành viên mới
Tham gia ngày
12 Tháng tám 2014
Bài viết
22
Được thích
4
Điểm
365
Em làm được r bác ạ. Hóa ra đặt ở phần microsoft excel object của từng sheet chứ không phải modules.
 

hoangfe3o4

Thành viên mới
Tham gia ngày
12 Tháng tám 2014
Bài viết
22
Được thích
4
Điểm
365
Bạn xem cái này.
Mã:
Sub TONGHOPfull()
 Application.ScreenUpdating = False
  Dim arr, arr1(1 To 1000, 1 To 12), lr As Long, sh As Worksheet, lr1 As Long, tong As Worksheet, i As Long, j As Long, a As Long
  Set tong = Sheets("DANH SACH FULL")
  lr1 = tong.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  If lr1 > 2 Then tong.Range("b3:M" & lr1).ClearContents
  For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
     If sh.Name <> "tong hop no diem" And sh.Name <> "DS HSSV " And sh.Name <> "TONG KET" And sh.Name <> "DS lop" And sh.Name <> "DANH SACH FULL" And sh.Name <> "HUONG DAN" And sh.Name <> "DIEM DANH" And sh.Name <> "Cac tinh nang" And sh.Name <> "TEN LOP" And sh.Name <> "Mau" Then
        lr = sh.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If lr > 6 Then
           arr = sh.Range("b7:N" & lr).Value
           For i = 1 To UBound(arr)
             'If arr(i, 12) <> Empty Or sh.Range("b" & i + 6).Font.Strikethrough = True Then
               a = a + 1
               arr1(a, 1) = a
               For j = 2 To 9
                 arr1(a, j) = arr(i, j - 1)
               Next j
             'End If
           Next i
        End If
     End If
  Next
  lr = tong.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  If lr > 2 Then tong.Range("a3: I " & lr).ClearContents
  tong.Range("A3:i3").Resize(a).Value = arr1
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Bác cho e hỏi: ở trên e lấy dữ liệu từ cột B đến cột N nhưng
Bây giờ e muốn lấy dữ liệu từ cột B đến cột D và cột K đến N được không ạ?
 
Top Bottom