xử lý mảng add

ngochon1992

Thành viên mới
Tham gia ngày
6 Tháng tám 2018
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
163
Tuổi
28
Em có 1 mảng "kq" như hình.
Em muốn ép thêm 1 hoặc nhiều mảng kế tiếp đó đc không ạ
Nếu được cho em xin code chỉ giáo với ạ. em cám ơn nhiều.
(Em mới từ mò và học về mảng nên chưa có rành lắm: chỉnh, sửa, xóa, thêm,.... nếu được cho em xin tài liệu để nâng cao kiến thức ạ. Em cám ơn các A/c nhiều lắm.)
1581651767489.png
 

hao93tbdtn

Thành viên thường trực
Tham gia ngày
20 Tháng sáu 2018
Bài viết
214
Được thích
101
Điểm
195
Tuổi
26
Mình thấy có code thế này để nối mảng nhưng chưa thử.
Bạn tham khảo
Mã:
Sub noimang()
  Dim i As Long, m As Long, n As Long
  Dim arr1 As Variant
  Dim arr2 As Variant
  Dim temp As Collection
  Dim xuat() As Variant
  arr1 = Sheet69.Range("H19:H21").Value
  arr2 = Sheet69.Range("I19:I22").Value
   m = UBound(arr1)
   n = UBound(arr2)
  Set temp = New Collection
  
  For i = 1 To m + n
    If i <= m Then
      temp.Add arr1(i, 1)
    Else
      temp.Add arr2(i - m, 1)
    End If
  Next

  ReDim xuat(1 To temp.Count, 1 To 1)
  
  For i = 1 To temp.Count
    xuat(i, 1) = temp.Item(i)
  Next i
  
  Sheet69.Range("J19").Resize(UBound(xuat, 1), UBound(xuat, 2)).Value = xuat
End Sub
 
Top Bottom