Vẽ hình bằng đồ thị Excel

Liên hệ QC
Nhập các thông số vào vùng E1:N3 để tạo hình vẽ. Nhấn vào đồ thị nếu muốn xuất ra file ảnh, file sẽ nằm cùng thư mục với file excel.
Một số hình vẽ được (thông số có bên sheet 2).
Hoa 1.pngHoa 2.pngHoa 3.png
 

File đính kèm

  • Chart.xlsb
    182.2 KB · Đọc: 200
Web KT
Back
Top Bottom