Tra Cứu Hàm Excel

Quảng cáo
Status
Không mở trả lời sau này.

BNTT

Bùi Nguyễn Triệu Tường
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
3 Tháng bảy 2007
Bài viết
4,947
Được thích
23,149
Điểm
0
Tuổi
52
Nơi ở
Dalat
Danh mục tra cứu này dùng để tra cứu tất cả các hàm được sử dụng trong các phiên bản của Excel.

Trong số này, có những hàm chỉ có trong Excel 2007, và chúng sẽ được tô màu nâu đậm.

Để tra cứu theo nhóm hàm, các bạn nhấn vào các đường link ở ngay sau đây. Còn nếu để tra cứu theo tên hàm xếp theo ABC, thì ở phần dưới.

Trong mỗi cửa sổ hiện ra, muốn tra cứu hàm nào, bạn chỉ cần click vào tên của hàm đó (nếu đã được biên soạn, tên hàm sẽ được gạch dưới).

Do kiến thức về hàm của tôi cũng chỉ có giới hạn, nên không tránh được những sai sót. Khi tra cứu, nếu có thắc mắc gì hay muốn góp ý gì, các bạn cứ nhấn vào đường link "Góp ý với các bài viết của BNTT" có sẵn trong chữ ký của tôi, ở cuối bài.MỤC LỤC PHÂN LOẠIMỤC LỤC THEO TÊN HÀM

 
Lần chỉnh sửa cuối:

BNTT

Bùi Nguyễn Triệu Tường
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
3 Tháng bảy 2007
Bài viết
4,947
Được thích
23,149
Điểm
0
Tuổi
52
Nơi ở
Dalat
Tra Cứu Hàm Excel 2007I. CÁC HÀM TOÁN HỌC - MATH FUNCTIONS

ABS (number): Tính trị tuyệt đối của một số (giá trị tuyệt đối của một số là số luôn luôn dương).

CEILING (number, significance) : Làm tròn lên một số (cách xa khỏi số 0) đến bội số gần nhất của significance.

COMBIN (number, number_chosen) : Trả về số tổ hợp được chọn từ một số các phần tử. Thường dùng để xác định tổng số nhóm có được từ một số các phần tử.

EVEN (number) : Làm tròn một số đến số nguyên chẵn gần nhất

EXP (number) : Tính lũy thừa cơ số e của một số

FACT (number) : Tính giai thừa của một số

FACTDOUBLE (number) : Tính giai thừa cấp hai của một số

FLOOR (number, significance) : Làm tròn xuống một số đến bội số gần nhất

GCD (number1, number2, ...) : Tìm ước số chung lớn nhất của các số

INT (number) : Làm tròn một số xuống số nguyên gần nhất

LCM (number1, number2, ...) : Tìm bội số chung nhỏ nhất của các số

LN (number) : Tính logarit tự nhiên của một số

LOG (number) : Tính logarit của một số

LOG10 (number) : Tính logarit cơ số 10 của một số

MDETERM (array) : Tính định thức của một ma trận

MINVERSE (array) : Tìm ma trận nghịch đảo của một ma trận

MMULT (array1, array2) : Tính tích hai ma trận

MOD (number, divisor) : Lấy phần dư của một phép chia.

MROUND (number, multiple) : Làm tròn một số đến bội số của một số khác

MULTINOMIAL (number1, number2, ...) : Tính tỷ lệ giữa giai thừa tổng và tích giai thừa các số

ODD (number): Làm tròn một số đến số nguyên lẻ gần nhất

PI () : Trả về giá trị con số Pi

POWER (number, power) : Tính lũy thừa của một số

PRODUCT(number1, number2, ...) : Tính tích các số

QUOTIENT (numberator, denominator) : Lấy phần nguyên của một phép chia

RAND () : Trả về một số ngẫu nhiên giữa 0 và 1

RANDBETWEEN (bottom, top) : Trả về một số ngẫu nhiên giữa một khoảng tùy chọn

ROMAN (number, form) : Chuyển một số (Ả-rập) về dạng số La-mã theo định dạng tùy chọn

ROUND (number, num_digits) : Làm tròn một số theo sự chỉ định

ROUNDDOWN (number, num_digits) : Làm tròn xuống một số theo sự chỉ định

ROUNDUP (number, num_digits) : Làm tròn lên một số theo sự chỉ định

SERIESSUM (x, n, m, coefficients) : Tính tổng lũy thừa của một chuỗi số

SIGN (number) : Trả về dấu (đại số) của một số

SQRT (number) : Tính căn bậc hai của một số

SQRTPI (number) : Tính căn bậc hai của một số được nhân với Pi

SUBTOTAL (function_num, ref1, ref2, ...) : Tính toán cho một nhóm con trong một danh sách tùy theo phép tính được chỉ định

SUM (number1, number2, ...) : Tính tổng các số

SUMIF
(range, criteria, sum_range) : Tính tổng các ô thỏa một điều kiện chỉ định

SUMIFS
(sum_range, criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2, …) : Tính tổng các ô thỏa nhiều điều kiện chỉ định[/URL]


SUMPRODUCT
(array1, array2, ...) : Tính tổng các tích của các phần tử trong các mảng dữ liệu

SUMSQ (number1, number2, ...) : Tính tổng bình phương của các số

SUMX2MY2 (array_x, array_y) : Tính tổng của hiệu bình phương của các phần tử trong hai mảng giá trị

SUMX2PY2 (array_x, array_y) : Tính tổng của tổng bình phương của các phần tử trong hai mảng giá trị

SUMXMY2 (array_x, array_y) : Tính tổng của bình phương của hiệu các phần tử trong hai mảng giá trị

TRUNC (number, num_digits) : Lấy phần nguyên của một số (mà không làm tròn)
 

BNTT

Bùi Nguyễn Triệu Tường
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
3 Tháng bảy 2007
Bài viết
4,947
Được thích
23,149
Điểm
0
Tuổi
52
Nơi ở
Dalat

II. CÁC HÀM LƯỢNG GIÁC - TRIGONOMETRIC FUNCTIONS


ACOS
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=54740&postcount=8 (number) : Trả về một giá trị radian nằm trong khoảng từ 0 đến Pi, là arccosine, hay nghịch đảo cosine của một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1

ACOSH
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=54742&postcount=10 (number) : Trả về một giá trị radian, là nghịch đảo cosine-hyperbol của một số lớn hơn hoặc bằng 1

ASIN
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=54736&postcount=4 (number) : Trả về một giá trị radian nằm trong đoạn từ -Pi/2 đến Pi/2, là arcsine, hay nghịch đảo sine của một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1

ASINH
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=54738&postcount=6 (number) : Trả về một giá trị radian, là nghịch đảo sine-hyperbol của một số

ATAN
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=54744&postcount=12 (number) : Trả về một giá trị radian nằm trong khoảng từ -Pi/2 đến Pi/2, là arctang, hay nghịch đảo tang của một số

ATAN2
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=54745&postcount=13 (x_num, y_num) : Trả về một giá trị radian nằm trong khoảng (nhưng không bao gồm) từ -Pi đến Pi, là arctang, hay nghịch đảo tang của một điểm có tọa độ x và y

ATANH
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=54747&postcount=15 (number) : Trả về một giá trị radian, là nghịch đảo tang-hyperbol của một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1

COS
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=54739&postcount=7 (number) : Trả về một giá trị radian, là cosine của một số

COSH
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=54741&postcount=9 (number) : Trả về một giá trị radian, là cosine-hyperbol của một số

DEGREES
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=54734&postcount=2 (angle) : Chuyển đổi số đo của một góc từ radian sang độ

RADIANS
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=62570&postcount=16 (angle) : Chuyển đổi số đo của một góc từ độ sang radian

SIN
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=54735&postcount=3 (number) : Trả về một giá trị radian là sine của một số

SINH
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=54737&postcount=5 (number) : Trả về một giá trị radian, là sine-hyperbol của một số

TAN
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=54743&postcount=11 (number) : Trả về một giá trị radian, là tang của một số

TANH
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=54746&postcount=14 (number) : Trả về một giá trị radian, là tang-hyperbol của một số
 

BNTT

Bùi Nguyễn Triệu Tường
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
3 Tháng bảy 2007
Bài viết
4,947
Được thích
23,149
Điểm
0
Tuổi
52
Nơi ở
Dalat

III. CÁC HÀM XỬ LÝ VĂN BẢN VÀ CHUỖI - TEXT FUNCTIONSASC
(text) : Chuyển đổi các ký tự double-byte sang các ký tự single-byte.

BATHTEXT
(number) : Dịch số ra chữ (tiếng Thái-lan), rồi thêm hậu tố "Bath" ở phía sau.

CHAR
(number) : Chuyển đổi một mã số trong bộ mã ANSI (có miền giá trị từ 1 - 255) sang ký tự tương ứng.

CLEAN
(text) : Loại bỏ tất cả những ký tự không in ra được trong chuỗi

CODE
(text) : Trả về mã số của ký tự đầu tiên chuỗi text

CONCATENATE
(text1, text2, ...) : Nối nhiều chuỗi thành một chuỗi

DOLLAR
(number, decimals) : Chuyển đổi một số thành dạng tiền tệ (dollar Mỹ), có kèm theo dấu phân cách hàng ngàn, và có thể làm tròn theo ý muốn.

EXACT
(text1, text2) : So sánh hai chuỗi. Nếu giống nhau thì trả về TRUE, nếu khác nhau thì trả về FALSE. Có phân biệt chữ hoa và chữ thường.

FIND
(find_text, within_text, start_num) : Tìm vị trí bắt đầu của một chuỗi con (find_text) trong một chuỗi (within_text), tính theo ký tự đầu tiên

FIXED
(number, decimals, no_commas) : Chuyển đổi một số thành dạng văn bản (text), có hoặc không kèm theo dấu phân cách hàng ngàn, và có thể làm tròn theo ý muốn

LEFT
(text, num_chars) : Trả về một hay nhiều ký tự đầu tiên bên trái của một chuỗi, theo số lượng được chỉ định

LEN
(text) : Đếm số ký tự trong một chuỗi

LOWER
(text) : Đổi tất cả các ký tự trong một chuỗi văn bản thành chữ thường

MID
(text, start_num, num_chars) : Trả về một hoặc nhiều ký tự liên tiếp bên trong một chuỗi, bắt đầu tại một vị trí cho trước

PROPER
(text) : Đổi ký tự đầu tiên trong chuỗi thành chữ in hoa, và đổi các ký tự còn lại thành chữ in thường

REPLACE
(old_text, start_num, num_chars, new_text) : Thay thế một phần của chuỗi bằng một chuỗi khác, với số lượng các ký tự được chỉ định

REPT
(text, times) : Lặp lại một chuỗi với số lần được cho trước

RIGHT
(text, num_chars) : Trả về một hay nhiều ký tự tính từ bên phải của một chuỗi, theo số lượng được chỉ định

SEARCH
(find_text, within_text, start_num) : Tìm vị trí bắt đầu của một chuỗi con (find_text) trong một chuỗi (within_text), tính theo ký tự đầu tiên

SUBSTITUTE
(text, old_text, new_text, instance_num) : Thay thế chuỗi này bằng một chuỗi khác

T
(value) : Trả về một chuỗi nếu trị tham chiếu là chuỗi, ngược lại, sẽ trả về chuỗi rỗng

TEXT
(value, format_text) : Chuyển đổi một số thành dạng văn bản (text) theo định dạng được chỉ định

TRIM
(text) : Xóa tất cả những khoảng trắng vô ích trong chuỗi văn bản, chỉ chừa lại những khoảng trắng nào dùng làm dấu cách giữa hai chữ

UPPER
(text) : Đổi tất cả các ký tự trong chuỗi thành chữ in hoa

VALUE
(text) : Chuyển một chuỗi thành một số
 

BNTT

Bùi Nguyễn Triệu Tường
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
3 Tháng bảy 2007
Bài viết
4,947
Được thích
23,149
Điểm
0
Tuổi
52
Nơi ở
Dalat

IV. CÁC HÀM DÒ TÌM VÀ THAM CHIẾU - LOOKUP FUNCTIONS


ADDRESS
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=48936&postcount=10 (row_num, column_num, abs_num, a1, sheet_text) : Tạo địa chỉ ô ở dạng text, theo chỉ số dòng và chỉ số cột được cung cấp

AREAS
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=48942&postcount=11 (reference) : Trả về số vùng tham chiếu trong một tham chiếu. Mỗi vùng tham chiếu có thể là một ô rời rạc hoặc là một dãy ô liên tục trong bảng tính

CHOOSE
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=48023&postcount=2 (num, value1, value2, ...) : Chọn một giá trị trong một danh sách

COLUMN
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=48948&postcount=12 (reference) : Trả về số thứ tự cột của ô đầu tiên ở góc trên bên trái của vùng tham chiếu

COLUMNS
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=48948&postcount=12 (reference) : Trả về số cột của vùng tham chiếu

GETPIVOTDATA
(data_field, pivot_table, field1, item1, field2, item2,...) : Trả về dữ liệu được lưu giữ trong báo cáo PivotTable. Có thể dùng GETPIVOTDATA để lấy dữ liệu tổng kết từ một báo cáo PivotTable, với điều kiện là phải thấy được dữ liệu tổng kết từ trong báo cáo đó.

HLOOKUP
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=48558&postcount=4 (lookup_value, table_array, row_index_num, range_lookup) : Dò tìm một cột chứa giá trị cần tìm ở hàng đầu tiên (trên cùng) của một bảng dữ liệu, nếu tìm thấy, sẽ tìm tiếp trong cột này, và sẽ lấy giá trị ở hàng đã chỉ định trước

HYPERLINK
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=48959&postcount=13 (link_location, friendly_name) : Dùng để tạo một kết nối, một siêu liên kết

INDEX
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=48591&postcount=6 (reference, row_num, column_num, area_num) : Tìm một giá trị trong một bảng (hoặc một mảng) nếu biết vị trí của nó trong bảng (hoặc mảng) này, dựa vào số thứ tự hàng và số thứ tự cột

INDIRECT
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=49124&postcount=14 (ref_text, a1) : Trả về một tham chiếu từ chuỗi ký tự. Tham chiếu được trả về ngay tức thời để hiển thị nội dung của chúng - Cũng có thể dùng hàm INDIRECT khi muốn thay đổi tham chiếu tới một ô bên trong một công thức mà không cần thay đổi công thức đó

LOOKUP
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=49611&postcount=15 (lookup_value, lookup_vector, result_vector) : Dạng VECTƠ - Tìm kiếm trên một dòng hoặc một cột, nếu tìm thấy sẽ trả về giá trị của ô cùng vị trí trên dòng (hoặc cột) được chỉ định

LOOKUP
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=49611&postcount=15 (lookup_value, array) : Dạng MẢNG - Tìm kiếm trên dòng (hoặc cột) đầu tiên của một mảng giá trị, nếu tìm thấy sẽ trả về giá trị của ô cùng vị trí trên dòng (hoặc cột) cuối cùng trong mảng đó

MATCH
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=48585&postcount=5 (lookup_value, lookup_array, match_type) : Trả về vị trí của một giá trị trong một dãy giá trị

OFFSET
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=49765&postcount=16 (reference, rows, cols, height, width) : Trả về tham chiếu đến một vùng nào đó, bắt đầu từ một ô, hoặc một dãy ô, với một khoảng cách được chỉ định

ROW
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=49862&postcount=17 (reference) : Trả về số thứ tự dòng của ô đầu tiên ở góc trên bên trái của vùng tham chiếu

ROWS
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=49862&postcount=17 (reference) : Trả về số dòng của vùng tham chiếu

TRANSPOSE
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=49864&postcount=18 (array) : Chuyển một vùng dữ liệu ngang thàng dọc và ngược lại (luôn được nhập ở dạng công thức mảng)

VLOOKUP
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=48554&postcount=3 (lookup_value, table_array, col_index_num, range_lookup) : Dò tìm một hàng (row) chứa giá trị cần tìm ở cột đầu tiên (bên trái) của một bảng dữ liệu, nếu tìm thấy, sẽ tìm tiếp trong hàng này, và sẽ lấy giá trị ở cột đã chỉ định trước.
 

BNTT

Bùi Nguyễn Triệu Tường
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
3 Tháng bảy 2007
Bài viết
4,947
Được thích
23,149
Điểm
0
Tuổi
52
Nơi ở
Dalat

V. CÁC HÀM LUẬN LÝ - LOGICAL FUNCTION


AND (logical1, logical2, ...) : Trả về TRUE nếu tất cả các đối số là TRUE, trả về FALSE nếu một hay nhiều đối số là FALSE

IF
(logical_test, value_if_true, value_if_false) : Dùng để kiểm tra điều kiện theo giá trị và công thức

IFERRORhttp://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=47395&postcount=7 (value, value_if_error) : Nếu lỗi xảy ra thì... làm gì đó

NOT (logical) : Đảo ngược giá trị của các đối số

OR (logical1, logical2, ...) : Trả về TRUE nếu một hay nhiều đối số là TRUE, trả về FALSE nếu tất cả các đối số là FALSE

FALSE() và TRUE(): Có thể nhập trực tiếp FALSE hoặc TRUE vào trong công thức, Excel sẽ hiểu đó là một biểu thức có giá trị FALSE hoặc TRUE
mà không cần dùng đến cú pháp của hai hàm này​
 

BNTT

Bùi Nguyễn Triệu Tường
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
3 Tháng bảy 2007
Bài viết
4,947
Được thích
23,149
Điểm
0
Tuổi
52
Nơi ở
Dalat

VI. CÁC HÀM THÔNG TIN - INFORMATION FUNCTIONS


CELL
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=47771&postcount=2 (info_type, reference) : Lấy thông tin về định dạng, vị trí hay nội dung của ô ở góc trên bên trái trong một tham chiếu

ERROR.TYPE
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=47883&postcount=3 (error_val ) : Trả về một con số tương ứng với một trong các trị lỗi trong Excel hoặc trả về #NA! nếu không có lỗi

INFO
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=47905&postcount=4 (info_text) : Trả về thông tin của môi trường hoạt động lúc đang làm việc với MS Excel

IS...
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=47923&postcount=5 (value) : Gồm các hàm: ISBLANK, ISERR, ISERROR, ISLOGICAL, ISNA, ISNONTEXT, ISNUMBER, ISREF, ISTEXT. Dùng để kiểm tra dữ liệu trong Excel, Tất cả đều trả về giá trị TRUE nếu kiểm tra thấy đúng và FALSE nếu kiểm tra thấy sai

ISEVEN
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=47923&postcount=5 (number) : Trả về TRUE nếu number là số chẵn, FALSE nếu number là số lẻ

ISODD
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=47923&postcount=5 (number) : Trả về TRUE nếu number là số lẻ, FALSE nếu number là số chẵn

N
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=47937&postcount=7 (value) : Chuyển đổi một giá trị thành một số

NA
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=47937&postcount=7 (value) : Dùng để tạo lỗi #N/A! để đánh dấu các ô rỗng nhằm tránh những vấn đề không định trước khi dùng một số hàm của Excel. Khi hàm tham chiếu tới các ô được đánh dấu, sẽ trả về lỗi #N/A!

TYPE
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=47937&postcount=7 (value) : Trả về loại của giá trị cần tra cứu
 

BNTT

Bùi Nguyễn Triệu Tường
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
3 Tháng bảy 2007
Bài viết
4,947
Được thích
23,149
Điểm
0
Tuổi
52
Nơi ở
Dalat

VII. CÁC HÀM NGÀY THÁNG VÀ THỜI GIAN - DATE AND TIME FUNCTIONS


DATE (year. month, day) : Trả về các số thể hiện một ngày cụ thể nào đó. Nếu định dạng của ô là General trước khi hàm được nhập vào, kết quả sẽ được thể hiện ở dạng ngày tháng năm.

DATEDIF (start_day, end_day, unit) : Dùng để tính toán số ngày, số tháng, số năm chênh lệch giữa hai giá trị thời gian.

DATEVALUE (date_text) : Trả về số tuần tự của ngày được thể hiện bởi date_text (chuyển đổi một chuỗi văn bản có dạng ngày tháng năm thành một giá trị ngày tháng năm có thể tính toán được).

DAYhttp://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=50280&postcount=5 (serial_number) : Trả về phần ngày của một giá trị ngày tháng, được đại diện bởi số tuần tự. Kết quả trả về là một số nguyên từ 1 đến 31.

DAYS360http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=51138&postcount=15 (start_date, end_date, method) : Trả về số ngày giữa hai ngày dựa trên cơ sở một năm có 360 ngày (12 tháng, mỗi tháng có 30 ngày) để dùng cho các tính toán tài chính.

EDATEhttp://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=50892&postcount=9 (start_date, months) : Trả về số tuần tự thể hiện một ngày nào đó tính từ mốc thời gian cho trước và cách mốc thời gian này một số tháng được chỉ định.

EOMONTHhttp://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=50908&postcount=10 (start_date, months) : Trả về số tuần tự thể hiện ngày cuối cùng của một tháng nào đó tính từ mốc thời gian cho trước và cách mốc thời gian này một số tháng được chỉ định.

HOURhttp://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=51396&postcount=19 (serial_number) : Trả về phần giờ của một giá trị thời gian. Kết quả trả về là một số nguyên từ 0 đến 23.

MINUTEhttp://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=51396&postcount=19 (serial_number) : Trả về phần phút của một giá trị thời gian. Kết quả trả về là một số nguyên từ 0 đến 59.

MONTHhttp://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=50280&postcount=5 (serial_number) : Trả về phần tháng của một giá trị ngày tháng, được đại diện bởi số tuần tự. Kết quả trả về là một số nguyên từ 1 đến 12.

NETWORKDAYShttp://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=51133&postcount=14 (start_date, end_date, holidays) : Trả về tất cả số ngày làm việc trong một khoảng thời gian giữa start_dateend_date, không kể các ngày cuối tuần và các ngày nghỉ (holidays).

NOWhttp://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=50061&postcount=2 () : Trả về số tuần tự thể hiện ngày giờ hiện tại. Nếu định dạng của ô là General trước khi hàm được nhập vào, kết quả sẽ được thể hiện ở dạng ngày tháng năm và giờ phút giây.

SECONDhttp://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=51396&postcount=19 (serial_number) : Trả về phần giây của một giá trị thời gian. Kết quả trả về là một số nguyên từ 0 đến 59.

TIME (hour, minute, second) : Trả về phần thập phân của một giá trị thời gian (từ 0 đến nhỏ hơn 1). Nếu định dạng của ô là General trước khi hàm được nhập vào, kết quả sẽ được thể hiện ở dạng giờ phút giây.

TIMEVALUE (time_text) : Trả về phần thập phân của một giá trị thời gian (từ 0 đến nhỏ hơn 1) thể hiện bởi time_text (chuyển đổi một chuỗi văn bản có dạng thời gian thành một giá trị thời gian có thể tính toán được).

TODAY () : Trả về số tuần tự thể hiện ngày tháng hiện tại. Nếu định dạng của ô là General trước khi hàm được nhập vào, kết quả sẽ được thể hiện ở dạng ngày tháng năm.

WEEKDAY (serial_number, return_type) : Trả về thứ trong tuần tương ứng với ngày được cung cấp. Kết quả trả về là một số nguyên từ 1 đến 7.

WEEKNUM (serial_number, return_type) : Trả về một số cho biết tuần thứ mấy trong năm.

WORKDAY (start_day, days, holidays) : Trả về một số tuần tự thể hiện số ngày làm việc, có thể là trước hay sau ngày bắt đầu làm việc và trừ đi những ngày cuối tuần và ngày nghỉ (nếu có) trong khoảng thời gian đó.

YEARhttp://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=50280&postcount=5 (serial_number) : Trả về phần năm của một giá trị ngày tháng, được đại diện bởi số tuần tự. Kết quả trả về là một số nguyên từ 1900 đến 9999.

YEARFRAChttp://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=51145&postcount=16 (start_date, end_date, basis) : Trả về tỷ lệ của một khoảng thời gian trong một năm.

 
Lần chỉnh sửa cuối:

BNTT

Bùi Nguyễn Triệu Tường
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
3 Tháng bảy 2007
Bài viết
4,947
Được thích
23,149
Điểm
0
Tuổi
52
Nơi ở
Dalat

VIII. CÁC HÀM THỐNG KÊ - STATISTICAL FUNCTIONS
(1)

Các hàm thống kê có thể chia thành 3 nhóm nhỏ sau: Nhóm hàm về Thống Kê, nhóm hàm về Phân Phối Xác Suất, và nhóm hàm về Tương Quan và Hồi Quy Tuyến Tính


1. NHÓM HÀM VỀ THỐNG KÊ

AVEDEV (number1, number2, ...) : Tính trung bình độ lệch tuyệt đối các điểm dữ liệu theo trung bình của chúng. Thường dùng làm thước đo về sự biến đổi của tập số liệu

AVERAGE
(number1, number2, ...) : Tính trung bình cộng

AVERAGEA
(number1, number2, ...) : Tính trung bình cộng của các giá trị, bao gồm cả những giá trị logic

AVERAGEIF
(range, criteria1) : Tính trung bình cộng của các giá trị trong một mảng theo một điều kiện

AVERAGEIFS
(range, criteria1, criteria2, ...) : Tính trung bình cộng của các giá trị trong một mảng theo nhiều điều kiện

COUNT
(value1, value2, ...) : Đếm số ô trong danh sách

COUNTA
(value1, value2, ...) : Đếm số ô có chứa giá trị (không rỗng) trong danh sách

COUNTBLANK
(range) : Đếm các ô rỗng trong một vùng

COUNTIF
(range, criteria) : Đếm số ô thỏa một điều kiện cho trước bên trong một dãy

COUNTIFS
(range1, criteria1, range2, criteria2, …) : Đếm số ô thỏa nhiều điều kiện cho trước

DEVSQ
(number1, number2, ...) : Tính bình phương độ lệch các điểm dữ liệu từ trung bình mẫu của chúng, rồi cộng các bình phương đó lại.

FREQUENCY
(data_array, bins_array) : Tính xem có bao nhiêu giá trị thường xuyên xuất hiện bên trong một dãy giá trị, rồi trả về một mảng đứng các số. Luôn sử dụng hàm này ở dạng công thức mảng

GEOMEAN
(number1, number2, ...) : Trả về trung bình nhân của một dãy các số dương. Thường dùng để tính mức tăng trưởng trung bình, trong đó lãi kép có các lãi biến đổi được cho trước…

HARMEAN
(number1, number2, ...) : Trả về trung bình điều hòa (nghịch đảo của trung bình cộng) của các số

KURT
(number1, number2, ...) : Tính độ nhọn của tập số liệu, biểu thị mức nhọn hay mức phẳng tương đối của một phân bố so với phân bố chuẩn

LARGE
(array, k) : Trả về giá trị lớn nhất thứ k trong một tập số liệu

MAX
(number1, number2, ...) : Trả về giá trị lớn nhất của một tập giá trị

MAXA
(number1, number2, ...) : Trả về giá trị lớn nhất của một tập giá trị, bao gồm cả các giá trị logic và text

MEDIAN
(number1, number2, ...) : Tính trung bình vị của các số.

MIN
(number1, number2, ...) : Trả về giá trị nhỏ nhất của một tập giá trị

MINA
(number1, number2, ...) : Trả về giá trị nhỏ nhất của một tập giá trị, bao gồm cả các giá trị logic và text

MODE
(number1, number2, ...) : Trả về giá trị xuất hiện nhiều nhất trong một mảng giá trị

PERCENTILE
(array, k) : Tìm phân vị thứ k của các giá trị trong một mảng dữ liệu

PERCENTRANK
(array, x, significance) : Trả về thứ hạng (vị trí tương đối) của một trị trong một mảng dữ liệu, là số phần trăm của mảng dữ liệu đó

PERMUT
(number, number_chosen) : Trả về hoán vị của các đối tượng.

QUARTILE
(array, quart) : Tính điểm tứ phân vị của tập dữ liệu. Thường được dùng trong khảo sát dữ liệu để chia các tập hợp thành nhiều nhóm…

RANK
(number, ref, order) : Tính thứ hạng của một số trong danh sách các số

SKEW
(number1, number2, ...) : Trả về độ lệch của phân phối, mô tả độ không đối xứng của phân phối quanh trị trung bình của nó

SMALL
(array, k) : Trả về giá trị nhỏ nhất thứ k trong một tập số

STDEV
(number1, number2, ...) : Ước lượng độ lệch chuẩn trên cơ sở mẫu

STDEVA
(value1, value2, ...) : Ước lượng độ lệch chuẩn trên cơ sở mẫu, bao gồm cả những giá trị logic

STDEVP
(number1, number2, ...) : Tính độ lệch chuẩn theo toàn thể tập hợp

STDEVPA
(value1, value2, ...) : Tính độ lệch chuẩn theo toàn thể tập hợp, kể cả chữ và các giá trị logic

VAR
(number1, number2, ...) : Trả về phương sai dựa trên mẫu

VARA
(value1, value2, …) : Trả về phương sai dựa trên mẫu, bao gồm cả các trị logic và text

VARP
(number1, number2, ...) : Trả về phương sai dựa trên toàn thể tập hợp

VARPA
(value1, value2, …) : Trả về phương sai dựa trên toàn thể tập hợp, bao gồm cả các trị logic và text.

TRIMMEAN
(array, percent) : Tính trung bình phần trong của một tập dữ liệu, bằng cách loại tỷ lệ phần trăm của các điểm dữ liệu ở đầu và ở cuối tập dữ liệu.​


-------------------------------------------

2
. Nhóm hàm về Phân Phối Xác Suất ...

3
. Nhóm hàm về Tương Quan và Hồi Quy Tuyến Tính ...
 

BNTT

Bùi Nguyễn Triệu Tường
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
3 Tháng bảy 2007
Bài viết
4,947
Được thích
23,149
Điểm
0
Tuổi
52
Nơi ở
Dalat

IX. CÁC HÀM QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ DANH SÁCH - DATABASE AND LIST MANAGAMENT FUNCTIONS


Nói chung về Các Hàm Quản lý Cơ sở dữ liệu và Danh sách
http://giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=56780&postcount=1

DAVERAGE
http://giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=57007&postcount=3 (database, field, criteria) : Tính trung bình các giá trị trong một cột của danh sách hay các trị của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.

DCOUNT
http://giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=57011&postcount=4 (database, field, criteria) : Đếm các ô chứa số liệu trong một cột của danh sách hay các trị của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.

DCOUNTA
http://giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=57014&postcount=5 (database, field, criteria) : Đếm các ô "không rỗng" trong một cột của danh sách hay các trị của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.

DGET
http://giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=57024&postcount=6 (database, field, criteria) : Trích một giá trị từ một cột của một danh sách hay cơ sở dữ liệu, khớp với điều kiện được chỉ định.

DMAX
http://giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=57030&postcount=7 (database, field, criteria) : Trả về trị lớn nhất trong một cột của một danh sách hay của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.

DMIN
http://giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=57032&postcount=8 (database, field, criteria) : Trả về trị nhỏ nhất trong một cột của một danh sách hay của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.

DRODUCT
http://giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=57038&postcount=9 (database, field, criteria) : Nhân các giá trị trong một cột của một danh sách hay của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.

DSTDEV
http://giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=57039&postcount=10 (database, field, criteria) : Ước lượng độ lệch chuẩn của một tập hợp theo mẫu, bằng cách sử dụng các số liệu trong một cột của một danh sách hay của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.

DSTDEVP
http://giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=57040&postcount=11 (database, field, criteria) : Tính độ lệch chuẩn của một tập hợp theo toàn thể các tập hợp, bằng cách sử dụng các số liệu trong một cột của một danh sách hay của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.

DSUM
http://giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=57041&postcount=12 (database, field, criteria) : Cộng các số trong một cột của một danh sách hay của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.

DVAR
http://giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=57057&postcount=13 (database, field, criteria) : Ước lượng sự biến thiên của một tập hợp dựa trên một mẫu, bằng cách sử dụng các số liệu trong một cột của một danh sách hay của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.

DVARP
http://giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=57058&postcount=14 (database, field, criteria) : Tính toán sự biến thiên của một tập hợp dựa trên toàn thể tập hợp, bằng cách sử dụng các số liệu trong một cột của một danh sách hay của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.

Một số ví dụ về cách dùng Criteria để nhập điều kiện
http://giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=56782&postcount=2

GETPIVOTDATA
(data_field, pivot_table, field1, item1, field2, item2,...) : Trả về dữ liệu được lưu giữ trong báo cáo PivotTable. Có thể dùng GETPIVOTDATA để lấy dữ liệu tổng kết từ một báo cáo PivotTable, với điều kiện là phải thấy được dữ liệu tổng kết từ trong báo cáo đó.
 

BNTT

Bùi Nguyễn Triệu Tường
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
3 Tháng bảy 2007
Bài viết
4,947
Được thích
23,149
Điểm
0
Tuổi
52
Nơi ở
Dalat

X. CÁC HÀM KỸ THUẬT - ENGINEERING FUNCTIONS


BESSELI (x, n) : Trả về hàm Bessel biến đổi In(x)

BESSELJ
(x, n) : Trả về hàm Bessel Jn(x)

BESSELK
(x, n) : Trả về hàm Bessel biến đổi Kn(x)

BESSELY
(x, n) : Trả về hàm Bessel Yn(x), còn gọi là hàm Weber hay Neumann

BIN2DEC
(number) : Đổi số nhị phân ra số thập phân

BIN2HEX
(number, places) : Đổi số nhị phân ra số thập lục phân

BIN2OCT
(number, places) : Đổi số nhị phân ra số bát phân

COMPLEX
(real_num, i_num, suffix) : Đổi số thực và số ảo thành số phức

CONVERT
(number, form_unit, to_unit) : Đổi một số từ hệ đo lường này sang hệ đo lường khác

DEC2BIN
(number, places) : Đổi số thập phân ra số nhị phân

DEC2HEX
(number, places) : Đổi số thập phân ra số thập lục phân

DEC2OCT
(number, places) : Đổi số thập phân ra số bát phân

DELTA
(number1, number2) : Kiểm tra xem hai giá trị có bằng nhau hay không

ERF
(lower_limit, upper_limit) : Trả về hàm Error (tính tích phân giữa cận dưới và cận trên)

ERFC
(x) : Trả về hàm bù Error (tính tích phân giữa x và vô cực)

GESTEP
(number, step) : Kiểm tra xem một số có lớn hơn một giá trị giới hạn nào đó hay không

HEX2BIN
(number, places) : Đổi số thập lục phân ra số nhị phân

HEX2DEC
(number) : Đổi số thập lục phân ra số thập phân

HEX2OCT
(number, places) : Đổi số thập lục phân ra số bát phân

IMABS
(inumber) : Trả về trị tuyệt đối của một số phức

IMAGINARY
(inumber) : Trả về hệ số ảo của một số phức

IMARGUMENT
(inumber) : Trả về đối số θ (theta), là một góc tính theo radian

IMCONJUGATE
(inumber) : Trả về số phức liên hợp của một số phức

IMCOS
(inumber) : Trả về cosine của một số phức

IMDIV
(inumber1, inumber2) : Tính thương số (kết quả của phép chia) của hai số phức

IMEXP
(inumber) : Trả về số mũ của một số phức

IMLN
(inumber) : Trả về logarite tự nhiên của một số phức

IMLOG10
(inumber) : Trả về logarite thập phân của một số phức

IMLOG2
(inumber) : Trả về logarite cơ số 2 của một số phức

IMPOWER
(inumber, number) : Tính lũy thừa của một số phức

IMPRODUCT
(inumber1, inumber2,...) : Tính tích số của 2 đến 255 số phức với nhau

IMREAL
(inumber) : Trả về hệ số thực của một số phức

IMSIN
(inumber) : Trả về sine của một số phức

IMSQRT
(inumber) : Trả về căn bậc 2 của một số phức

IMSUB
(inumber1, inumber2) : Tính hiệu số của hai số phức

IMSUM
(inumber1, inumber2,...) : Tính tổng của 2 đến 255 số phức

OCT2BIN
(number, places) : Đổi số bát phân ra số nhị phân

OCT2DEC
(number) : Đổi số bát phân ra số thập phân

OCT2HEX
(number, places) : Đổi số bát phân ra số thập lục phân

 

BNTT

Bùi Nguyễn Triệu Tường
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
3 Tháng bảy 2007
Bài viết
4,947
Được thích
23,149
Điểm
0
Tuổi
52
Nơi ở
Dalat

XI. CÁC HÀM TÀI CHÍNH - FINANCIAN FUNCTIONS
(1)

ACCRINT (issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, basis, calc_method) : Tính lãi tích lũy cho một chứng khoán trả lãi theo định kỳ

ACCRINTM
(issue, settlement, rate, par, basis) : Tính lãi tích lũy đối với chứng khoán trả lãi theo kỳ hạn

AMORDEGRC
(cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, basis) : Tính khấu hao trong mỗi tài khóa kế toán tùy theo thời hạn sử dụng của tài sản (sử dụng trong các hệ thống kế toán theo kiểu Pháp)

AMORLINC
(cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, basis) : Tính khấu hao trong mỗi tài khóa kế toán (sử dụng trong các hệ thống kế toán theo kiểu Pháp)

COUPDAYBS
(settlement, maturity, frequency, basis) : Tính số ngày kể từ đầu kỳ lãi tới ngày kết toán

COUPDAYS
(settlement, maturity, frequency, basis) : Tính số ngày trong kỳ lãi bao gồm cả ngày kết toán

COUPDAYSCN
(settlement, maturity, frequency, basis) : Tính số ngày từ ngày kết toán tới ngày tính lãi kế tiếp

COUPNCD
(settlement, maturity, frequency, basis) : Trả về một con số thể hiện ngày tính lãi kế tiếp kể từ sau ngày kết toán

COUPNUM
(settlement, maturity, frequency, basis) : Tính số lần lãi suất phải trả trong khoảng từ ngày kết toán đến ngày đáo hạn

COUPPCD
(settlement, maturity, frequency, basis) : Trả về một con số thể hiện ngày thanh toán lãi lần trước, trước ngày kết toán

CUMIPMT
(rate, nper, pv, start_period, end_period, type) : Tính lợi tức tích lũy phải trả đối với khoản vay trong khoảng thời gian giữa start_periodend_period

CUMPRINC
(rate, nper, pv, start_period, end_period, type) : Trả về tiền vốn tích lũy phải trả đối với khoản vay trong khoảng thời gian giữa start_periodend_period

DB
(cost, salvage, life, period, month) : Tính khấu hao cho một tài sản sử dụng phương pháp số dư giảm dần theo một mức cố định (fixed-declining balance method) trong một khoảng thời gian xác định.

DDB
(cost, salvage, life, period, factor) : Tính khấu hao cho một tài sản sử dụng phương pháp số dư giảm dần kép (double-declining balance method), hay giảm dần theo một tỷ lệ nào đó, trong một khoảng thời gian xác định.

DISC
(settlement, maturity, pr, redemption, basis) : Tính tỷ lệ chiết khấu của một chứng khoán

DOLLARDE
(fractional_dollar, fraction) : Chuyển đổi giá dollar ở dạng phân số sang giá dollar ở dạng thập phân

DOLLARFR
(decimal_dollar, fraction) : Chuyển đổi giá dollar ở dạng thập phân số sang giá dollar ở dạng phân số

DURATION
(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, basis) : Tính thời hạn hiệu lực Macauley dựa trên đồng mệnh giá $100 (thời hạn hiệu lực là trung bình trọng giá trị hiện tại của dòng luân chuyển tiền mặt và được dùng làm thước đo về sự phản hồi làm thay đổi lợi nhuận của giá trị trái phiếu)

EFFECT
(nominal_rate, npery) : Tính lãi suất thực tế hằng năm, biết trước lãi suất danh nghĩa hằng năm và tổng số kỳ thanh toán lãi kép mỗi năm

FV
(rate, nper, pmt, pv, type) : Tính giá trị kỳ hạn của sự đầu tư dựa trên việc chi trả cố định theo kỳ và lãi suất cố định

FVSCHEDULE
(principal, schedule) : Tính giá trị kỳ hạn của một vốn ban đầu sau khi áp dụng một chuỗi các lãi suất kép (tính giá trị kỳ hạn cho một đầu tư có lãi suất thay đổi)

INTRATE
(settlement, maturity, investment, redemption, basis) : Tính lãi suất cho một chứng khoán đầu tư toàn bộ

IPMT
(rate, per, nper, pv, fv, type) : Trả về khoản thanh toán lãi cho một đầu tư dựa trên việc chi trả cố định theo kỳ và dựa trên lãi suất không đổi

IRR
(values, guess) : Tính lợi suất nội hàm cho một chuỗi các lưu động tiền mặt được thể hiện bởi các trị số

ISPMT
(rate, per, nper, pv) : Tính số tiền lãi đã trả tại một kỳ nào đó đối với một khoản vay có lãi suất không đổi, sau khi đã trừ số tiền gốc phải trả cho kỳ đó.

MDURATION
(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, basis) : Tính thời hạn Macauley sửa đổi cho chứng khoán dựa trên đồng mệnh giá $100

MIRR
(values, finance_rate, reinvest_rate) : Tính tỷ suất doanh lợi nội tại trong một chuỗi luân chuyển tiền mặt theo chu kỳ

NOMINAL
(effect_rate, npery) : Tính lãi suất danh nghĩa hằng năm, biết trước lãi suất thực tế và các kỳ tính lãi kép mỗi năm

NPER
(rate, pmt, pv, fv, type) : Tính số kỳ hạn để trả khoản vay trong đầu tư dựa trên từng chu kỳ, số tiền trả và tỷ suất lợi tức cố định

NPV
(rate, value1, value2, ...) : Tính hiện giá ròng của một khoản đầu tư bằng cách sử dụng tỷ lệ chiếu khấu với các chi khoản trả kỳ hạn (trị âm) và thu nhập (trị dương)

ODDFPRICE
(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, basis) : Tính giá trị trên mỗi đồng mệnh giá $100 của chứng khoán có kỳ đầu tiên lẻ (ngắn hạn hay dài hạn)

ODDFYIELD
(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, pr, redemption, frequency, basis) : Trả về lợi nhuận của một chứng khoán có kỳ tính lãi đầu tiên là lẻ (ngắn hạn hay dài hạn)

ODDLPRICE
(settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, basis) : Tính giá trị trên mỗi đồng mệnh giá $100 của chứng khoán có kỳ tính lãi phiếu cuối cùng là lẻ (ngắn hạn hay dài hạn)

ODDLYIELD
(settlement, maturity, last_interest, rate, pr, redemption, frequency, basis) : Tính lợi nhuận của chứng khoán có kỳ cuối cùng là lẻ (ngắn hạn hay dài hạn)

PMT
(rate, nper, pv, fv, type) : Tính tiền phải trả đối với khoản vay có lãi suất không đổi và chi trả đều đặn

PPMT
(rate, per, nper, pv, fv, type) : Tính khoản vốn thanh toán trong một kỳ hạn đã cho đối với một khoản đầu tư, trong đó việc chi trả được thực hiện đều đặn theo định kỳ với một lãi suất không đổi

PRICE
(settlement, maturity, rate, yld, redemption, frequency, basis) : Tính giá trị chứng khoán trên đồng mệnh giá $100, thanh toán lợi tức theo chu kỳ

PRICEDISC
(settlement, maturity, discount, redemption, basis) : Tính giá trị trên đồng mệnh giá $100 của một chứng khoán đã chiết khấu

PRICEMAT
(settlement, maturity, issue, rate, yld, basis) : Tính giá trị trên đồng mệnh giá $100 của một chứng khoán phải thanh toán lãi vào ngày đáo hạn​

(Còn nữa...)
 

BNTT

Bùi Nguyễn Triệu Tường
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
3 Tháng bảy 2007
Bài viết
4,947
Được thích
23,149
Điểm
0
Tuổi
52
Nơi ở
Dalat
Tìm Hàm theo vần A


ABS
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=54269&postcount=16 (number): Tính trị tuyệt đối của một số (giá trị tuyệt đối của một số là số luôn luôn dương)

ACCRINT
(issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, basis, calc_method) : Tính lãi tích lũy cho một chứng khoán trả lãi theo định kỳ

ACCRINTM
(issue, settlement, rate, par, basis) : Tính lãi tích lũy đối với chứng khoán trả lãi theo kỳ hạn

ACOS
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=54740&postcount=8 (number) : Trả về một giá trị radian nằm trong khoảng từ 0 đến Pi, là arccosine, hay nghịch đảo cosine của một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1

ACOSH
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=54742&postcount=10 (number) : Trả về một giá trị radian, là nghịch đảo cosine-hyperbol của một số lớn hơn hoặc bằng 1

ADDRESS
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=48936&postcount=10 (row_num, column_num, abs_num, a1, sheet_text) : Tạo địa chỉ ô ở dạng text, theo chỉ số dòng và chỉ số cột được cung cấp

AMORDEGRC
(cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, basis) : Tính khấu hao trong mỗi tài khóa kế toán tùy theo thời hạn sử dụng của tài sản (sử dụng trong các hệ thống kế toán theo kiểu Pháp)

AMORLINC
(cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, basis) : Tính khấu hao trong mỗi tài khóa kế toán (sử dụng trong các hệ thống kế toán theo kiểu Pháp)

AND
(logical1, logical2, ...) : Trả về TRUE nếu tất cả các đối số là TRUE, trả về FALSE nếu một hay nhiều đối số là FALSE

AREAS
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=48942&postcount=11 (reference) : Trả về số vùng tham chiếu trong một tham chiếu. Mỗi vùng tham chiếu có thể là một ô rời rạc hoặc là một dãy ô liên tục trong bảng tính

ASC
(text) : Chuyển đổi các ký tự 1 byte sang các ký tự 2 byte

ASIN
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=54736&postcount=4 (number) : Trả về một giá trị radian nằm trong đoạn từ -Pi/2 đến Pi/2, là arcsine, hay nghịch đảo sine của một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1

ASINH
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=54738&postcount=6 (number) : Trả về một giá trị radian, là nghịch đảo sine-hyperbol của một số

ATAN
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=54744&postcount=12 (number) : Trả về một giá trị radian nằm trong khoảng từ -Pi/2 đến Pi/2, là arctang, hay nghịch đảo tang của một số

ATAN2
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=54745&postcount=13 (x_num, y_num) : Trả về một giá trị radian nằm trong khoảng (nhưng không bao gồm) từ -Pi đến Pi, là arctang, hay nghịch đảo tang của một điểm có tọa độ x và y

ATANH
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=54747&postcount=15 (number) : Trả về một giá trị radian, là nghịch đảo tang-hyperbol của một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1

AVEDEV
(number1, number2, ...) : Tính trung bình độ lệch tuyệt đối các điểm dữ liệu theo trung bình của chúng. Thường dùng làm thước đo về sự biến đổi của tập số liệu

AVERAGE
(number1, number2, ...) : Tính trung bình cộng

AVERAGEA
(number1, number2, ...) : Tính trung bình cộng của các giá trị, bao gồm cả những giá trị logic

AVERAGEIF
(range, criteria1) : Tính trung bình cộng của các giá trị trong một mảng theo một điều kiện

AVERAGEIFS
(range, criteria1, criteria2, ...) : Tính trung bình cộng của các giá trị trong một mảng theo nhiều điều kiện
 

BNTT

Bùi Nguyễn Triệu Tường
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
3 Tháng bảy 2007
Bài viết
4,947
Được thích
23,149
Điểm
0
Tuổi
52
Nơi ở
Dalat
Tìm Hàm theo vần B


BATHTEXT
(number) : Dịch số ra chữ (tiếng Thái-lan), rồi thêm hậu tố "Bath" ở phía sau

BESSELI
(x, n) : Trả về hàm Bessel biến đổi In(x)

BESSELJ
(x, n) : Trả về hàm Bessel Jn(x)

BESSELK
(x, n) : Trả về hàm Bessel biến đổi Kn(x)

BESSELY
(x, n) : Trả về hàm Bessel Yn(x), còn gọi là hàm Weber hay Neumann

BETADIST
(x, alpha, beta, A, B) : Trả về giá trị của hàm tính mật độ phân phối xác suất tích lũy beta.

BETAINV
(probability, alpha, beta, A, B) : Trả về nghịch đảo của hàm tính mật độ phân phối xác suất tích lũy beta.

BIN2DEC
(number) : Đổi số nhị phân ra số thập phân

BIN2HEX
(number, places) : Đổi số nhị phân ra số thập lục phân

BIN2OCT
(number, places) : Đổi số nhị phân ra số bát phân

BINOMDIST
(number_s, trials, probability_s, cumulative) : Trả về xác suất của những lần thử thành công của phân phối nhị phân.​
 

BNTT

Bùi Nguyễn Triệu Tường
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
3 Tháng bảy 2007
Bài viết
4,947
Được thích
23,149
Điểm
0
Tuổi
52
Nơi ở
Dalat
Tìm Hàm theo vần C


CEILING
(number, significance) : Làm tròn lên một số (cách xa khỏi số 0) đến bội số gần nhất của significance.

CELL
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=47771&postcount=2 (info_type, reference) : Lấy thông tin về định dạng, vị trí hay nội dung của ô ở góc trên bên trái trong một tham chiếu

CHAR
(number) : Chuyển đổi một mã số trong bộ mã ANSI (có miền giá trị từ 1 - 255) sang ký tự tương ứng

CHIDIST
(x, degrees_freedom) : Trả về xác xuất một phía của phân phối chi-squared.

CHIINV
(probability, degrees_freedom) : Trả về nghịch đảo của xác xuất một phía của phân phối chi-squared.

CHITEST
(actual_range, expected_range) : Trả về giá trị của xác xuất từ phân phối chi-squared và số bậc tự do tương ứng.

CHOOSE
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=48023&postcount=2 (num, value1, value2, ...) : Chọn một giá trị trong một danh sách

CLEAN
(text) : Loại bỏ tất cả những ký tự không in ra được trong chuỗi

CODE
(text) : Trả về mã số của ký tự đầu tiên chuỗi text

COLUMN
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=48948&postcount=12 (reference) : Trả về số thứ tự cột của ô đầu tiên ở góc trên bên trái của vùng tham chiếu

COLUMNS
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=48948&postcount=12 (reference) : Trả về số cột của vùng tham chiếu

COMBIN
(number, number_chosen) : Trả về số tổ hợp được chọn từ một số các phần tử. Thường dùng để xác định tổng số nhóm có được từ một số các phần tử

COMPLEX
(real_num, i_num, suffix) : Đổi số thực và số ảo thành số phức

CONCATENATE
(text1, text2, ...) : Nối nhiều chuỗi thành một chuỗi

CONFIDENCE
(alpha, standard_dev, size) : Tính khoảng tin cậy cho một kỳ vọng lý thuyết

CONVERT
(number, form_unit, to_unit) : Đổi một số từ hệ đo lường này sang hệ đo lường khác

CORREL
(array1, array2) : Tính hệ số tương quan giữa hai mảng để xác định mối quan hệ của hai đặc tính

COS
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=54739&postcount=7 (number) : Trả về một giá trị radian, là cosine của một số

COSH
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=54741&postcount=9 (number) : Trả về một giá trị radian, là cosine-hyperbol của một số

COUNT
(value1, value2, ...) : Đếm số ô trong danh sách

COUNTA
(value1, value2, ...) : Đếm số ô có chứa giá trị (không rỗng) trong danh sách

COUNTBLANK
(range) : Đếm các ô rỗng trong một vùng

COUNTIF
(range, criteria) : Đếm số ô thỏa một điều kiện cho trước bên trong một dãy

COUNTIFS
(range1, criteria1, range2, criteria2, …) : Đếm số ô thỏa nhiều điều kiện cho trước

COUPDAYBS
(settlement, maturity, frequency, basis) : Tính số ngày kể từ đầu kỳ lãi tới ngày kết toán

COUPDAYS
(settlement, maturity, frequency, basis) : Tính số ngày trong kỳ lãi bao gồm cả ngày kết toán

COUPDAYSCN
(settlement, maturity, frequency, basis) : Tính số ngày từ ngày kết toán tới ngày tính lãi kế tiếp

COUPNCD
(settlement, maturity, frequency, basis) : Trả về một con số thể hiện ngày tính lãi kế tiếp kể từ sau ngày kết toán

COUPNUM
(settlement, maturity, frequency, basis) : Tính số lần lãi suất phải trả trong khoảng từ ngày kết toán đến ngày đáo hạn

COUPPCD
(settlement, maturity, frequency, basis) : Trả về một con số thể hiện ngày thanh toán lãi lần trước, trước ngày kết toán

COVAR
(array1, array2) : Tính tích số các độ lệch của mỗi cặp điểm dữ liệu, rồi tính trung bình các tích số đó

CRITBINOM
(trials, probability_s, alpha) : Trả về giá trị nhỏ nhất sao cho phân phối nhị thức tích lũy lớn hơn hay bằng giá trị tiêu chuẩn. Thường dùng để bảo đảm các ứng dụng đạt chất lượng…

CUMIPMT
(rate, nper, pv, start_period, end_period, type) : Tính lợi tức tích lũy phải trả đối với khoản vay trong khoảng thời gian giữa start_periodend_period

CUMPRINC
(rate, nper, pv, start_period, end_period, type) : Trả về tiền vốn tích lũy phải trả đối với khoản vay trong khoảng thời gian giữa start_periodend_period
 

BNTT

Bùi Nguyễn Triệu Tường
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
3 Tháng bảy 2007
Bài viết
4,947
Được thích
23,149
Điểm
0
Tuổi
52
Nơi ở
Dalat
Tìm Hàm theo vần D


DATE
(year. month, day) : Trả về các số thể hiện một ngày cụ thể nào đó. Nếu định dạng của ô là General trước khi hàm được nhập vào, kết quả sẽ được thể hiện ở dạng ngày tháng năm

DATEDIF
(start_day, end_day, unit) : Dùng để tính toán số ngày, số tháng, số năm chênh lệch giữa hai giá trị thời gian.

DATEVALUE
(date_text) : Trả về số tuần tự của ngày được thể hiện bởi date_text (chuyển đổi một chuỗi văn bản có dạng ngày tháng năm thành một giá trị ngày tháng năm có thể tính toán được)

DAVERAGE
http://giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=57007&postcount=3 (database, field, criteria) : Tính trung bình các giá trị trong một cột của danh sách hay các trị của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định

DAY
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=50280&postcount=5 (serial_number) : Trả về phần ngày của một giá trị ngày tháng, được đại diện bởi số tuần tự. Kết quả trả về là một số nguyên từ 1 đến 31

DAYS360
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=51138&postcount=15 (start_date, end_date, method) : Trả về số ngày giữa hai ngày dựa trên cơ sở một năm có 360 ngày (12 tháng, mỗi tháng có 30 ngày) để dùng cho các tính toán tài chính

DB
(cost, salvage, life, period, month) : Tính khấu hao cho một tài sản sử dụng phương pháp số dư giảm dần theo một mức cố định (fixed-declining balance method) trong một khoảng thời gian xác định.

DDB
(cost, salvage, life, period, factor) : Tính khấu hao cho một tài sản sử dụng phương pháp số dư giảm dần kép (double-declining balance method), hay giảm dần theo một tỷ lệ nào đó, trong một khoảng thời gian xác định.

DCOUNT
http://giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=57011&postcount=4 (database, field, criteria) : Đếm các ô chứa số liệu trong một cột của danh sách hay các trị của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định

DCOUNTA
http://giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=57014&postcount=5 (database, field, criteria) : Đếm các ô "không rỗng" trong một cột của danh sách hay các trị của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định

DDB
(cost, salvage, life, period, factor) : Tính khấu hao tài sản trong một kỳ xác định bằng phương pháp dự toán từng chặng giảm dần kép, hoặc bằng một phương pháp nào khác được chỉ định

DEC2BIN
(number, places) : Đổi số thập phân ra số nhị phân

DEC2HEX
(number, places) : Đổi số thập phân ra số thập lục phân

DEC2OCT
(number, places) : Đổi số thập phân ra số bát phân

DEGREES
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=54734&postcount=2 (angle) : Chuyển đổi số đo của một góc từ radian sang độ

DELTA
(number1, number2) : Kiểm tra xem hai giá trị có bằng nhau hay không

DEVSQ
(number1, number2, ...) : Tính bình phương độ lệch các điểm dữ liệu từ trung bình mẫu của chúng, rồi cộng các bình phương đó lại

DGET
http://giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=57024&postcount=6 (database, field, criteria) : Trích một giá trị từ một cột của một danh sách hay cơ sở dữ liệu, khớp với điều kiện được chỉ định

DISC
(settlement, maturity, pr, redemption, basis) : Tính tỷ lệ chiết khấu của một chứng khoán

DMAX
http://giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=57030&postcount=7 (database, field, criteria) : Trả về trị lớn nhất trong một cột của một danh sách hay của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định

DMIN
http://giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=57032&postcount=8 (database, field, criteria) : Trả về trị nhỏ nhất trong một cột của một danh sách hay của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định

DOLLAR
(number, decimals) : Chuyển đổi một số thành dạng tiền tệ (dollar Mỹ), có kèm theo dấu phân cách hàng ngàn, và có thể làm tròn theo ý muốn

DOLLARDE
(fractional_dollar, fraction) : Chuyển đổi giá dollar ở dạng phân số sang giá dollar ở dạng thập phân

DOLLARFR
(decimal_dollar, fraction) : Chuyển đổi giá dollar ở dạng thập phân số sang giá dollar ở dạng phân số

DRODUCT
http://giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=57038&postcount=9 (database, field, criteria) : Nhân các giá trị trong một cột của một danh sách hay của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định

DSTDEV
http://giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=57039&postcount=10 (database, field, criteria) : Ước lượng độ lệch chuẩn của một tập hợp theo mẫu, bằng cách sử dụng các số liệu trong một cột của một danh sách hay của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định

DSTDEVP
http://giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=57040&postcount=11 (database, field, criteria) : Tính độ lệch chuẩn của một tập hợp theo toàn thể các tập hợp, bằng cách sử dụng các số liệu trong một cột của một danh sách hay của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định

DSUM
http://giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=57041&postcount=12 (database, field, criteria) : Cộng các số trong một cột của một danh sách hay của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định

DURATION
(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, basis) : Tính thời hạn hiệu lực Macauley cho đồng mệnh giá $100 (thời hạn hiệu lực là trung bình trọng giá trị hiện tại của dòng luân chuyển tiền mặt và được dùng làm thước đo về sự phản hồi làm thay đổi lợi nhuận của giá trị trái phiếu)

DVAR
http://giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=57057&postcount=13 (database, field, criteria) : Ước lượng sự biến thiên của một tập hợp dựa trên một mẫu, bằng cách sử dụng các số liệu trong một cột của một danh sách hay của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định

DVARP
http://giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=57058&postcount=14 (database, field, criteria) : Tính toán sự biến thiên của một tập hợp dựa trên toàn thể tập hợp, bằng cách sử dụng các số liệu trong một cột của một danh sách hay của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định​
 
Lần chỉnh sửa cuối:

BNTT

Bùi Nguyễn Triệu Tường
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
3 Tháng bảy 2007
Bài viết
4,947
Được thích
23,149
Điểm
0
Tuổi
52
Nơi ở
Dalat
Tìm Hàm theo vần E


EDATE
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=50892&postcount=9 (start_date, months) : Trả về số tuần tự thể hiện một ngày nào đó tính từ mốc thời gian cho trước và cách mốc thời gian này một số tháng được chỉ định

EFFECT
(nominal_rate, npery) : Tính lãi suất thực tế hằng năm, biết trước lãi suất danh nghĩa hằng năm và tổng số kỳ thanh toán lãi kép mỗi năm

EOMONTH
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=50908&postcount=10 (start_date, months) : Trả về số tuần tự thể hiện ngày cuối cùng của một tháng nào đó tính từ mốc thời gian cho trước và cách mốc thời gian này một số tháng được chỉ định

ERF
(lower_limit, upper_limit) : Trả về hàm Error (tính tích phân giữa cận dưới và cận trên)

ERFC
(x) : Trả về hàm bù Error (tính tích phân giữa x và vô cực)

ERROR.TYPE
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=47883&postcount=3 (error_val) : Trả về một con số tương ứng với một trong các trị lỗi trong Excel hoặc trả về #NA! nếu không có lỗi

EVEN
(number) : Làm tròn một số đến số nguyên chẵn gần nhất

EXACT
(text1, text2) : So sánh hai chuỗi. Nếu giống nhau thì trả về TRUE, nếu khác nhau thì trả về FALSE. Có phân biệt chữ hoa và chữ thường.

EXP
(number) : Tính lũy thừa cơ số e của một số

EXPONDIST
(x, lambda, cumulative) : Tính phân phối mũ. Thường dùng để mô phỏng thời gian giữa các biến cố…
 

BNTT

Bùi Nguyễn Triệu Tường
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
3 Tháng bảy 2007
Bài viết
4,947
Được thích
23,149
Điểm
0
Tuổi
52
Nơi ở
Dalat
Tìm Hàm theo vần F


FACT
(number) : Tính giai thừa của một số

FACTDOUBLE
(number) : Tính giai thừa cấp hai của một số

FALSE
() : Có thể nhập trực tiếp vào trong công thức, Excel sẽ hiểu đó là một biểu thức có giá trị FALSE

FDIST
(x, degrees_freedom1, degrees_freedom2) : Tính phân phối xác suất F. Thường dùng để tìm xem hai tập số liệu có nhiều mức độ khác nhau hay không…

FIND
(find_text, within_text, start_num) : Tìm vị trí bắt đầu của một chuỗi con (find_text) trong một chuỗi (within_text), tính theo ký tự đầu tiên

FINV
(probability, degrees_freedom1, degrees_freedom2) : Tính nghịch đảo của phân phối xác suất F. Thường dùng để so sánh độ biến thiên trong hai tập số liệu

FISHER
(x) : Trả về phép biến đổi Fisher tại x. Thường dùng để kiểm tra giả thuyết dựa trên hệ số tương quan…

FISHERINV
(y) : Tính nghịch đảo phép biến đổi Fisher. Thường dùng để phân tích mối tương quan giữa các mảng số liệu…

FIXED
(number, decimals, no_commas) : Chuyển đổi một số thành dạng văn bản (text), có hoặc không kèm theo dấu phân cách hàng ngàn, và có thể làm tròn theo ý muốn

FLOOR
(number, significance) : Làm tròn xuống một số đến bội số gần nhất

FORECAST
(x, known_y's, known_x's) : Tính toán hay dự đoán một giá trị tương lai bằng cách sử dụng các giá trị hiện có, bằng phương pháp hồi quy tuyến tính

FREQUENCY
(data_array, bins_array) : Tính xem có bao nhiêu giá trị thường xuyên xuất hiện bên trong một dãy giá trị, rồi trả về một mảng đứng các số. Luôn sử dụng hàm này ở dạng công thức mảng

FTEST
(array1, array2) : Trả về kết quả của một phép thử F. Thường dùng để xác định xem hai mẫu có các phương sai khác nhau hay không…

FV
(rate, nper, pmt, pv, type) : Tính giá trị kỳ hạn của sự đầu tư dựa trên việc chi trả cố định theo kỳ và lãi suất cố định

FVSCHEDULE
(principal, schedule) : Tính giá trị kỳ hạn của một vốn ban đầu sau khi áp dụng một chuỗi các lãi suất kép (tính giá trị kỳ hạn cho một đầu tư có lãi suất thay đổi)
 

BNTT

Bùi Nguyễn Triệu Tường
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
3 Tháng bảy 2007
Bài viết
4,947
Được thích
23,149
Điểm
0
Tuổi
52
Nơi ở
Dalat
Tìm Hàm theo vần G


GAMMADIST
(x, alpha, beta, cumulative) : Trả về phân phối tích lũy gamma. Có thể dùng để nghiên cứu có phân bố lệch

GAMMAINV
(probability, alpha, beta) : Trả về nghịch đảo của phân phối tích lũy gamma.

GAMMLN
(x) : Tính logarit tự nhiên của hàm gamma

GCD
(number1, number2, ...) : Tìm ước số chung lớn nhất của các số

GEOMEAN
(number1, number2, ...) : Trả về trung bình nhân của một dãy các số dương. Thường dùng để tính mức tăng trưởng trung bình, trong đó lãi kép có các lãi biến đổi được cho trước…

GESTEP
(number, step) : Kiểm tra xem một số có lớn hơn một giá trị giới hạn nào đó hay không

GETPIVOTDATA
(data_field, pivot_table, field1, item1, field2, item2,...) : Trả về dữ liệu được lưu giữ trong báo cáo PivotTable. Có thể dùng GETPIVOTDATA để lấy dữ liệu tổng kết từ một báo cáo PivotTable, với điều kiện là phải thấy được dữ liệu tổng kết từ trong báo cáo đó

GROWTH
(known_y's, known_x's, new_x's, const) : Tính toán sự tăng trưởng dự kiến theo hàm mũ, bằng cách sử dụng các dữ kiện hiện có.
 

BNTT

Bùi Nguyễn Triệu Tường
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
3 Tháng bảy 2007
Bài viết
4,947
Được thích
23,149
Điểm
0
Tuổi
52
Nơi ở
Dalat
Tìm Hàm theo vần H


HARMEAN
(number1, number2, ...) : Trả về trung bình điều hòa (nghịch đảo của trung bình cộng) của các số

HEX2BIN
(number, places) : Đổi số thập lục phân ra số nhị phân

HEX2DEC
(number) : Đổi số thập lục phân ra số thập phân

HEX2OCT
(number, places) : Đổi số thập lục phân ra số bát phân

HLOOKUP
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=48558&postcount=4 (lookup_value, table_array, row_index_num, range_lookup) : Dò tìm một cột chứa giá trị cần tìm ở hàng đầu tiên (trên cùng) của một bảng dữ liệu, nếu tìm thấy, sẽ tìm tiếp trong cột này, và sẽ lấy giá trị ở hàng đã chỉ định trước

HOUR
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=51396&postcount=19 (serial_number) : Trả về phần giờ của một giá trị thời gian. Kết quả trả về là một số nguyên từ 0 đến 23

HYPERLINK
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=48959&postcount=13 (link_location, friendly_name) : Dùng để tạo một kết nối, một siêu liên kết

HYPGEOMDIST
(number1, number2, ...) : Trả về phân phối siêu bội (xác suất của một số lần thành công nào đó…)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Quảng cáo
Top Bottom