Thông báo thay đổi logo diễn đàn

Liên hệ QC
Từ 1/7/2021 diễn đàn sẽ sử dụng logo mới như sau

NewGPElogo2021.jpg

Logo mới sẽ là sự bắt đầu cho nhiều điều mới với Giaiphapexcel, mong tiếp tục phục vụ thành viên ngày càng tốt hơn.

Thân Ái

BQT Giaiphapexcel.com
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Web KT
Back
Top Bottom