Tổng hợp nhiều file thành 1 file bằng power query

Blue Softs epl Liên hệ QC

maily mai

Thành viên mới
Tham gia
10/4/21
Bài viết
28
Được thích
0
Mọi người giúp em với ạ, em đang cần tổng hợp nhiều file excel(ví dụ là 3 file: B02_A_202107,B03_B_202107,B05_C_202107) thành 1 file ( các tiêu đề như file mẫu TỎNG HỢP 202107) bằng power query ạ. Trong file có nhiều sheet nhưng chỉ lấy sheet có kí tự đầu là "Nhom-...".mong mọi người chỉ bảo ạ. e muốn Tổng hợp mẫu như file "TỔNG HỢP 202107" ạ, Mọi người chỉ giúp e với, e đang loay hoay mà nó ko ra như file mẫu được. Em xin cảm ơn ạ!
 

File đính kèm

 • B02_A_202107.xlsx
  477.6 KB · Đọc: 18
 • B03_B_202107.xlsx
  131 KB · Đọc: 16
 • B05_C_202107.xlsx
  137 KB · Đọc: 19
 • TỔNG HỢP 202107.xlsx
  1.2 MB · Đọc: 20

ptm0412

Bad Excel Member
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia
4/11/07
Bài viết
11,710
Được thích
32,793
Donate (Momo)
Donate
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Consultant

huonglien1901

GPE là ngôi nhà thứ 2 của tôi!!!
Tham gia
17/4/16
Bài viết
2,663
Được thích
2,369
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Nhân viên kỹ thuật in ấn
Đã làm thế nào để "đến đây"? Có làm đúng từng bước chưa?
b1: Em định dạng bảng cho 3 file của các sheet nhóm và đặt tên cho từng bảng, Table1,Table2, Table3.
b2: Em vào data-get-from sheet, Hình ảnh query editor hiện lên, Em chọn Append as new thì thấy tên là queries(3).
 

ptm0412

Bad Excel Member
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia
4/11/07
Bài viết
11,710
Được thích
32,793
Donate (Momo)
Donate
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Consultant
b1: Em định dạng bảng cho 3 file của các sheet nhóm và đặt tên cho từng bảng, Table1,Table2, Table3.
b2: Em vào data-get-from sheet, Hình ảnh query editor hiện lên, Em chọn Append as new thì thấy tên là queries(3).
Sai rồi. Từ 1 file mới, Get Data from folder, chọn folder, chọn sample, nhấn combine and transform. Nếu là table thì tất cả tables phải có tên giống nhau
Đây là tổng hợp từ nhiều file chứ có phải từ 1 file nhiều worksheet đâu mà append. Lấy từ 1 file nhiều sheet rồi append là chủ đề Gộp sheet
 
Lần chỉnh sửa cuối:

doanlong49

Thành viên mới
Tham gia
12/7/13
Bài viết
31
Được thích
13
Các sheet cần combine phải có tên giống nhau. Đổi xong thì làm được như file đính kèm.
Nếu muốn không đổi tên sheet giống nhau có thể dùng đoạn sau đây

Mã:
let
  Source = Folder.Files("D:\Data"), // Đổi tên đường dẫn phù hợp
  #"Added Custom" = Table.AddColumn(Source, "Custom", each Excel.Workbook([Content])),
  #"Expanded Custom" = Table.ExpandTableColumn(#"Added Custom", "Custom", {"Name", "Data", "Item", "Kind", "Hidden"}, {"Name.1", "Data", "Item", "Kind", "Hidden"}),
  #"Filtered Rows" = Table.SelectRows(#"Expanded Custom", each ([Name.1] = "Nhom - Hà" or [Name.1] = "Nhom - Nga" or [Name.1] = "Nhom - Thuy")),
  #"Expanded Data" = Table.ExpandTableColumn(#"Filtered Rows", "Data", {"Column1", "Column2", "Column3", "Column4", "Column5", "Column6", "Column7", "Column8", "Column9", "Column10", "Column11", "Column12", "Column13", "Column14", "Column15", "Column16", "Column17", "Column18", "Column19", "Column20", "Column21", "Column22", "Column23", "Column24"}),
  #"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(#"Expanded Data",{"Content", "Name", "Extension", "Date accessed", "Date modified", "Date created", "Attributes", "Folder Path","Item","Kind","Hidden"}),
  #"Promoted Headers" = Table.PromoteHeaders(#"Removed Columns", [PromoteAllScalars=true]),
  #"Filtered Rows1" = Table.SelectRows(#"Promoted Headers", each ([SEQ] <> null and [SEQ] <> "SEQ" and [SEQ] <> "STT")),
  #"Removed Other Columns" = Table.SelectColumns(#"Filtered Rows1",{"Nhom - Hà", "SEQ", "Year", "Month", "Day", "Full Name", "Employee ID", "Working Time", "Workshift", "PO No.", "Iterm No.", "PO Qty", "Production Process", "Qty/ 1 product", "Good Qty", "NG Qty", "Product Qty", "Price", "Amount", "Allowance", "By pcs/ By time", "Notes", "Accumulated Qty", "% Finished ", "Column25"}),
  #"Renamed Columns" = Table.RenameColumns(#"Removed Other Columns",{{"Nhom - Hà", "Group"}, {"Column25", "ID"}})
in
  #"Renamed Columns"
 

ptm0412

Bad Excel Member
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia
4/11/07
Bài viết
11,710
Được thích
32,793
Donate (Momo)
Donate
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Consultant
Nếu không sửa tên sheet, căn cứ tên sheet luôn bắt đầu bởi "Nhom", dùng code Power query sau, chỉ cần sửa đường dẫn ở dòng đầu tiên. Không cần biết có bao nhiêu file, bao nhiêu nhóm, tên nhóm, ...

JavaScript:
let  
  FolderName ="D:\MyPham\MY BOOK\MCode-PowerQuery\B00",
  FileNameList= Folder.Files(FolderName)[Name],
  FileNum={0..List.Count(FileNameList)-1},  
  DataF= List.Transform(FileNum, (f) =>  
  let    
    FFullName =FolderName & "\" & FileNameList{f},
    Source1 = Table.SelectRows(Excel.Workbook(File.Contents(FFullName), null, true),each ([Kind] = "Sheet" and Text.Start([Item],4) = "Nhom")),
    SourceData=Source1[Data],
    SheetName=Source1[Name],
    SheetNum={0..List.Count(SheetName)-1},
    DataN= List.Transform(SheetNum, (i) =>
    let
      Data0 = Table.RemoveFirstN((SourceData{i}),1),
      DataFName = Table.AddColumn(Table.PromoteHeaders(Data0), "File", each FileNameList{f}),
      Datai = Table.AddColumn(DataFName, "Nhóm", each SheetName{i})
    in Datai),
    List1 = Table.FromList(DataN, Splitter.SplitByNothing()),
    ListColumns = Table.ColumnNames(List1{0}[Column1]),
    Ketqua1 = Table.ExpandTableColumn(List1,"Column1",ListColumns)
  in Ketqua1),
  List2 =Table.FromList(DataF,Splitter.SplitByNothing()),
  ListColumns2 = Table.ColumnNames(DataF{0}),
  Ketqua = Table.ExpandTableColumn(List2, "Column1", ListColumns2)
in
  Ketqua
 
Web KT
Top Bottom