Lọc dữ liệu

Ba Tê

Cạo Rồi Khỏi Gội
Tham gia ngày
5 Tháng năm 2009
Bài viết
10,461
Thích
14,739
Điểm
1,560
Tuổi
59
#2
nhờ anh chị hướng dẫn cho em cách lọc các dữ liệu bị trùng nhau trong 1 cột với ạ, trùng thì sẽ tách ra cột khác
Bạn chạy thử Sub này coi sao:
PHP:
Public Sub sGpe()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, K1 As Long, K2 As Long, R As Long
sArr = Range("A2", Range("A2").End(xlDown)).Value
R = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R, 1 To 2)
With CreateObject("Scripting.Dictionary")
  For I = 1 To R
    If Not .Exists(sArr(I, 1)) Then
      K1 = K1 + 1
      .Item(sArr(I, 1)) = ""
      dArr(K1, 1) = sArr(I, 1)
    Else
      K2 = K2 + 1
      dArr(K2, 2) = sArr(I, 1)
    End If
  Next I
End With
Range("E2").Resize(R, 2) = dArr
End Sub
 

PacificPR

Thành viên tích cực
Tham gia ngày
12 Tháng tư 2017
Bài viết
1,237
Thích
1,886
Điểm
360
#3

File đính kèm

Top