Làm ơn giúp không cho item đó xuất hiện trong List của Data Validation để tránh dữ liệu trùng nhiều lần. Cám ơn.

nguoi_ham_hoc

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
1 Tháng hai 2017
Bài viết
125
Được thích
83
Điểm
180
Kính gửi quý Thầy, Cô, các Anh, Chị, Em và các bạn,
Mình có một chút khó khăn, mình suy nghĩ và làm mãi mà không làm ra được kết quả mong muốn. Mình cầu mong sự giúp đỡ từ quý Thầy, Cô, các Anh, Chị, Em và các bạn ở diễn đàn này.
Cụ thể : file excel đính kèm có 2 worksheets
 • Ở worksheet Chi tiet, cột E là một chuỗi gồm 12 ký tự, được ghép từ C là mã Có (01 ký tự đầu tiên), ngày (02 số tiếp theo), tháng (02 số tiếp theo), năm (02 số tiếp), 02 số tiếp theo là số sự kiện cùng xảy ra trong 01 ngày, 03 số cuối cùng là số thứ tự xảy ra trong 01 năm (ở phần Có sẽ có cột Stt là cột A, ở phần Lấy sẽ có cột M).
 • Ở cột L, mình dùng chức năng Data Validation để cho user (cụ thể là mình chọn, không cho gõ các ký tự chuỗi Mã khác vào). Nguồn được lấy từ worksheet Tra cuu. Tuy nhiên, mình có đột phá ý mới (theo ý mình thôi nhé) là mình cho địa chỉ không cố định ở ô địa chỉ thứ hai trong phần Source của chức năng Data Validation. Để cho mỗi lần xuống hàng (từ L3 qua L4 thì sẽ thêm 01 item mới trong Data Validation).
 • Ở worksheet Tra cuu, cột B mình sẽ dùng hàm Index để lấy dữ liệu ở worksheet Chi tiet, dựa vào số thứ tự cột A, Worksheet Tra cuu.
 • Ở worksheet Chi tiet, mỗi hàng là 01 sự kiện (01 ngày) xảy ra. Sự kiện ở đây là ngày hôm đó Lấy tiền ra để tiêu dùng HAY ngày hôm đó để dành tiền.
 • Ví dụ :
 • Ngày 01/08/2018, mình có 03 sự kiện ở phần Có.
 • Ngày 05/08/2018, 07/08/2018 và 09/08/2018, mỗi ngày, mình có 01 sự kiện ở phần Có.
 • Ngày 10/08/2018, mình có 05 sự kiện ở phần Lấy. Số tiền mình lấy ở phần Lấy sẽ >= (lớn hơn hay bằng), không được nhỏ hơn số tiền thực tế mà mình muốn tiêu xài.
 • Ngày 12/8/2018, mình có 01 sự kiện ở phần Lấy.
 • Tương tự các trường hợp còn lại.
 • Ghi chú : các dòng là 01 sự kiện trong ngày xảy ra.
Vấn đề khó khăn mình đang vướng mắc, cần sự trợ giúp của quý Thầy, Cô, các Anh, Chị, Em và các bạn ở diễn đàn này, cụ thể :
1/ Có cách nào không cho xuất hiện các dòng trắng (03 dòng trắng) trong chức năng Data Validation ở ô L46 không ?
2/ Có cách nào khi chọn 01 item trong Data Validation ở 01 ô nào đó cột L, thì xuống dòng kế tiếp và các dòng sau, thì item đó không xuất hiện trong List của chức năng Data Validation. Mục đích không cho xuất hiện trong List để tránh chọn lại lần 2, …, lần thứ n, làm cho dữ liệu trùng nhau.
Trừ trường hợp, tại ô đó trong cột L bị xóa đi, thì item vừa bị xóa, sẽ lại được xuất hiện trong List của chức năng Data Validation.
Ví dụ :
Tại ô L9, mình chọn item C01081801001 thì sẽ không xuất hiện item đó cho các ô sau (L10, L11, …).
Nếu mình xóa dữ liệu C01081801001 trong ô L8 thì dữ liệu đó phục hồi lại và sẽ xuất hiện trong List của chức năng Data Validation ở các ô sau (L10, L11, …).
Mình kính mong quý Thầy, Cô, các Anh, Chị, Em và các bạn giúp đỡ.
Chân thành cám ơn.
 

File đính kèm

Tham gia ngày
10 Tháng mười 2017
Bài viết
2,740
Được thích
7,868
Điểm
360
Nơi ở
Sài Gòn
Kính gửi quý Thầy, Cô, các Anh, Chị, Em và các bạn,
Mình có một chút khó khăn, mình suy nghĩ và làm mãi mà không làm ra được kết quả mong muốn. Mình cầu mong sự giúp đỡ từ quý Thầy, Cô, các Anh, Chị, Em và các bạn ở diễn đàn này.
Cụ thể : file excel đính kèm có 2 worksheets
 • Ở worksheet Chi tiet, cột E là một chuỗi gồm 12 ký tự, được ghép từ C là mã Có (01 ký tự đầu tiên), ngày (02 số tiếp theo), tháng (02 số tiếp theo), năm (02 số tiếp), 02 số tiếp theo là số sự kiện cùng xảy ra trong 01 ngày, 03 số cuối cùng là số thứ tự xảy ra trong 01 năm (ở phần Có sẽ có cột Stt là cột A, ở phần Lấy sẽ có cột M).
 • Ở cột L, mình dùng chức năng Data Validation để cho user (cụ thể là mình chọn, không cho gõ các ký tự chuỗi Mã khác vào). Nguồn được lấy từ worksheet Tra cuu. Tuy nhiên, mình có đột phá ý mới (theo ý mình thôi nhé) là mình cho địa chỉ không cố định ở ô địa chỉ thứ hai trong phần Source của chức năng Data Validation. Để cho mỗi lần xuống hàng (từ L3 qua L4 thì sẽ thêm 01 item mới trong Data Validation).
 • Ở worksheet Tra cuu, cột B mình sẽ dùng hàm Index để lấy dữ liệu ở worksheet Chi tiet, dựa vào số thứ tự cột A, Worksheet Tra cuu.
 • Ở worksheet Chi tiet, mỗi hàng là 01 sự kiện (01 ngày) xảy ra. Sự kiện ở đây là ngày hôm đó Lấy tiền ra để tiêu dùng HAY ngày hôm đó để dành tiền.
 • Ví dụ :
 • Ngày 01/08/2018, mình có 03 sự kiện ở phần Có.
 • Ngày 05/08/2018, 07/08/2018 và 09/08/2018, mỗi ngày, mình có 01 sự kiện ở phần Có.
 • Ngày 10/08/2018, mình có 05 sự kiện ở phần Lấy. Số tiền mình lấy ở phần Lấy sẽ >= (lớn hơn hay bằng), không được nhỏ hơn số tiền thực tế mà mình muốn tiêu xài.
 • Ngày 12/8/2018, mình có 01 sự kiện ở phần Lấy.
 • Tương tự các trường hợp còn lại.
 • Ghi chú : các dòng là 01 sự kiện trong ngày xảy ra.
Vấn đề khó khăn mình đang vướng mắc, cần sự trợ giúp của quý Thầy, Cô, các Anh, Chị, Em và các bạn ở diễn đàn này, cụ thể :
1/ Có cách nào không cho xuất hiện các dòng trắng (03 dòng trắng) trong chức năng Data Validation ở ô L46 không ?
2/ Có cách nào khi chọn 01 item trong Data Validation ở 01 ô nào đó cột L, thì xuống dòng kế tiếp và các dòng sau, thì item đó không xuất hiện trong List của chức năng Data Validation. Mục đích không cho xuất hiện trong List để tránh chọn lại lần 2, …, lần thứ n, làm cho dữ liệu trùng nhau.
Trừ trường hợp, tại ô đó trong cột L bị xóa đi, thì item vừa bị xóa, sẽ lại được xuất hiện trong List của chức năng Data Validation.
Ví dụ :
Tại ô L9, mình chọn item C01081801001 thì sẽ không xuất hiện item đó cho các ô sau (L10, L11, …).
Nếu mình xóa dữ liệu C01081801001 trong ô L8 thì dữ liệu đó phục hồi lại và sẽ xuất hiện trong List của chức năng Data Validation ở các ô sau (L10, L11, …).
Mình kính mong quý Thầy, Cô, các Anh, Chị, Em và các bạn giúp đỡ.
Chân thành cám ơn.
Xem file kèm.

Thân
 

File đính kèm

nguoi_ham_hoc

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
1 Tháng hai 2017
Bài viết
125
Được thích
83
Điểm
180
Em chân thành cám ơn anh @Phan Thế Hiệp.
Anh ơi, anh cho em hỏi :
- Ở sheet Tra cứu, cột C, hàm COUNTIFS, đối số có ký hiệu "<>" được dùng ở đây có nghĩa như thế nào vậy anh ? Lúc trước em chỉ biết toán tử <> có nghĩa là khác (ví dụ : <>0 là khác không). Em dùng chung với đối số Criteria 1 như "<>$B5" thì thấy kết quả là 31. Vì sao như thế ? Em chưa hiểu lắm.
Bài đã được tự động gộp:

Như bài#1 mình vừa nêu. Mình có 02 vấn đề khó khăn cần quý Thầy, Cô, Anh, Chị, Em và các bạn giúp đỡ.
Thì ở bài #2 đã được anh @Phan Thế Hiệp nhiệt tình giúp đỡ giải quyết khó khăn số 1/ và số 2/ của mình (như bài #1).
Nhưng nếu ở file đính kèm ở bài #1, nếu mình vẫn giữ format như file đính kèm, có nghĩa là ở sheet Chi tiet, phần Lấy, cột L, mình không để dữ liệu đầu tiên ở ô L3 mà mình để ở ô L9 thì có thể giải quyết 2 vướng mắc của mình (như đã nêu) được không ?
Chân thành cám ơn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tham gia ngày
10 Tháng mười 2017
Bài viết
2,740
Được thích
7,868
Điểm
360
Nơi ở
Sài Gòn
COUNTIFS, đối số có ký hiệu "<>" được dùng ở đây có nghĩa như thế nào vậy anh ?
=COUNTIFS('Chi tiet'!$L$3:$L$100,"<>") đếm 'Chi tiet'!$L$3:$L$100 có bao nhiêu ô khác Rỗng "".
Công thức tại Sheet 'Tra cuu'!C5 có thể thay bằng công thức tương tự =COUNTIFS('Chi tiet'!$L$3:$L$100,IF($B2<>"",$B2))
Nhưng nếu ở file đính kèm ở bài #1, nếu mình vẫn giữ format như file đính kèm, có nghĩa là ở sheet Chi tiet, phần Lấy, cột L, mình không để dữ liệu đầu tiên ở ô L3 mà mình để ở ô L9 thì có thể giải quyết 2 vướng mắc của mình (như đã nêu) được không ?
Bạn xóa hết dữ liệu côt L Sheet 'Chi tiet', rồi chọn 1 mã cho ô L9 xem thử.

Thân
 

File đính kèm

Lần chỉnh sửa cuối:

nguoi_ham_hoc

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
1 Tháng hai 2017
Bài viết
125
Được thích
83
Điểm
180
Trước tiên, mình xin lỗi anh @Phan Thế Hiệp, các Thầy, Cô, Anh, Chị và các bạn
Do lu bu công việc trong công ty, đồng thời mình chỉnh sửa file, thêm, bớt file ban đầu nên khi mình đính kèm file thì mình lại đính kèm file nguyên thủy (không chỉnh sửa file, thêm, bớt các cột, công thức) mà không chịu đính kèm file đã chỉnh sửa.
Một lần nữa, mình xin lỗi các Thầy, Cô, Anh, Chị và các bạn.
Mình xin đính kèm file excel đã chỉnh sửa ở bài này (bài #5), lời giải thích, diễn giải, thắc mắc ở bài #1
Bài đã được tự động gộp:

Kính gửi quý Thầy, Cô, các Anh, Chị, Em và các bạn,
Mình có một chút khó khăn, mình suy nghĩ và làm mãi mà không làm ra được kết quả mong muốn. Mình cầu mong sự giúp đỡ từ quý Thầy, Cô, các Anh, Chị, Em và các bạn ở diễn đàn này.
Cụ thể : file excel đính kèm có 2 worksheets
 • Ở worksheet Chi tiet, cột E là một chuỗi gồm 12 ký tự, được ghép từ C là mã Có (01 ký tự đầu tiên), ngày (02 số tiếp theo), tháng (02 số tiếp theo), năm (02 số tiếp), 02 số tiếp theo là số sự kiện cùng xảy ra trong 01 ngày, 03 số cuối cùng là số thứ tự xảy ra trong 01 năm (ở phần Có sẽ có cột Stt là cột A, ở phần Lấy sẽ có cột M).
 • Ở cột L, mình dùng chức năng Data Validation để cho user (cụ thể là mình chọn, không cho gõ các ký tự chuỗi Mã khác vào). Nguồn được lấy từ worksheet Tra cuu. Tuy nhiên, mình có đột phá ý mới (theo ý mình thôi nhé) là mình cho địa chỉ không cố định ở ô địa chỉ thứ hai trong phần Source của chức năng Data Validation. Để cho mỗi lần xuống hàng (từ L3 qua L4 thì sẽ thêm 01 item mới trong Data Validation).
 • Ở worksheet Tra cuu, cột B mình sẽ dùng hàm Index để lấy dữ liệu ở worksheet Chi tiet, dựa vào số thứ tự cột A, Worksheet Tra cuu.
 • Ở worksheet Chi tiet, mỗi hàng là 01 sự kiện (01 ngày) xảy ra. Sự kiện ở đây là ngày hôm đó Lấy tiền ra để tiêu dùng HAY ngày hôm đó để dành tiền.
 • Ví dụ :
 • Ngày 01/08/2018, mình có 03 sự kiện ở phần Có.
 • Ngày 05/08/2018, 07/08/2018 và 09/08/2018, mỗi ngày, mình có 01 sự kiện ở phần Có.
 • Ngày 10/08/2018, mình có 05 sự kiện ở phần Lấy. Số tiền mình lấy ở phần Lấy sẽ >= (lớn hơn hay bằng), không được nhỏ hơn số tiền thực tế mà mình muốn tiêu xài.
 • Ngày 12/8/2018, mình có 01 sự kiện ở phần Lấy.
 • Tương tự các trường hợp còn lại.
 • Ghi chú : các dòng là 01 sự kiện trong ngày xảy ra.
Vấn đề khó khăn mình đang vướng mắc, cần sự trợ giúp của quý Thầy, Cô, các Anh, Chị, Em và các bạn ở diễn đàn này, cụ thể :
1/ Có cách nào không cho xuất hiện các dòng trắng (03 dòng trắng) trong chức năng Data Validation ở ô L46 không ?
2/ Có cách nào khi chọn 01 item trong Data Validation ở 01 ô nào đó cột L, thì xuống dòng kế tiếp và các dòng sau, thì item đó không xuất hiện trong List của chức năng Data Validation. Mục đích không cho xuất hiện trong List để tránh chọn lại lần 2, …, lần thứ n, làm cho dữ liệu trùng nhau.
Trừ trường hợp, tại ô đó trong cột L bị xóa đi, thì item vừa bị xóa, sẽ lại được xuất hiện trong List của chức năng Data Validation.
Ví dụ :
Tại ô L9, mình chọn item C01081801001 thì sẽ không xuất hiện item đó cho các ô sau (L10, L11, …).
Nếu mình xóa dữ liệu C01081801001 trong ô L8 thì dữ liệu đó phục hồi lại và sẽ xuất hiện trong List của chức năng Data Validation ở các ô sau (L10, L11, …).
Mình kính mong quý Thầy, Cô, các Anh, Chị, Em và các bạn giúp đỡ.
Chân thành cám ơn.
 

File đính kèm

HieuCD

Chuyên gia GPE
Tham gia ngày
14 Tháng chín 2010
Bài viết
6,468
Được thích
12,124
Điểm
1,560
Trước tiên, mình xin lỗi anh @Phan Thế Hiệp, các Thầy, Cô, Anh, Chị và các bạn
Do lu bu công việc trong công ty, đồng thời mình chỉnh sửa file, thêm, bớt file ban đầu nên khi mình đính kèm file thì mình lại đính kèm file nguyên thủy (không chỉnh sửa file, thêm, bớt các cột, công thức) mà không chịu đính kèm file đã chỉnh sửa.
Một lần nữa, mình xin lỗi các Thầy, Cô, Anh, Chị và các bạn.
Mình xin đính kèm file excel đã chỉnh sửa ở bài này (bài #5), lời giải thích, diễn giải, thắc mắc ở bài #1
Bài đã được tự động gộp:

Kính gửi quý Thầy, Cô, các Anh, Chị, Em và các bạn,
Mình có một chút khó khăn, mình suy nghĩ và làm mãi mà không làm ra được kết quả mong muốn. Mình cầu mong sự giúp đỡ từ quý Thầy, Cô, các Anh, Chị, Em và các bạn ở diễn đàn này.
Cụ thể : file excel đính kèm có 2 worksheets
 • Ở worksheet Chi tiet, cột E là một chuỗi gồm 12 ký tự, được ghép từ C là mã Có (01 ký tự đầu tiên), ngày (02 số tiếp theo), tháng (02 số tiếp theo), năm (02 số tiếp), 02 số tiếp theo là số sự kiện cùng xảy ra trong 01 ngày, 03 số cuối cùng là số thứ tự xảy ra trong 01 năm (ở phần Có sẽ có cột Stt là cột A, ở phần Lấy sẽ có cột M).
 • Ở cột L, mình dùng chức năng Data Validation để cho user (cụ thể là mình chọn, không cho gõ các ký tự chuỗi Mã khác vào). Nguồn được lấy từ worksheet Tra cuu. Tuy nhiên, mình có đột phá ý mới (theo ý mình thôi nhé) là mình cho địa chỉ không cố định ở ô địa chỉ thứ hai trong phần Source của chức năng Data Validation. Để cho mỗi lần xuống hàng (từ L3 qua L4 thì sẽ thêm 01 item mới trong Data Validation).
 • Ở worksheet Tra cuu, cột B mình sẽ dùng hàm Index để lấy dữ liệu ở worksheet Chi tiet, dựa vào số thứ tự cột A, Worksheet Tra cuu.
 • Ở worksheet Chi tiet, mỗi hàng là 01 sự kiện (01 ngày) xảy ra. Sự kiện ở đây là ngày hôm đó Lấy tiền ra để tiêu dùng HAY ngày hôm đó để dành tiền.
 • Ví dụ :
 • Ngày 01/08/2018, mình có 03 sự kiện ở phần Có.
 • Ngày 05/08/2018, 07/08/2018 và 09/08/2018, mỗi ngày, mình có 01 sự kiện ở phần Có.
 • Ngày 10/08/2018, mình có 05 sự kiện ở phần Lấy. Số tiền mình lấy ở phần Lấy sẽ >= (lớn hơn hay bằng), không được nhỏ hơn số tiền thực tế mà mình muốn tiêu xài.
 • Ngày 12/8/2018, mình có 01 sự kiện ở phần Lấy.
 • Tương tự các trường hợp còn lại.
 • Ghi chú : các dòng là 01 sự kiện trong ngày xảy ra.
Vấn đề khó khăn mình đang vướng mắc, cần sự trợ giúp của quý Thầy, Cô, các Anh, Chị, Em và các bạn ở diễn đàn này, cụ thể :
1/ Có cách nào không cho xuất hiện các dòng trắng (03 dòng trắng) trong chức năng Data Validation ở ô L46 không ?
2/ Có cách nào khi chọn 01 item trong Data Validation ở 01 ô nào đó cột L, thì xuống dòng kế tiếp và các dòng sau, thì item đó không xuất hiện trong List của chức năng Data Validation. Mục đích không cho xuất hiện trong List để tránh chọn lại lần 2, …, lần thứ n, làm cho dữ liệu trùng nhau.
Trừ trường hợp, tại ô đó trong cột L bị xóa đi, thì item vừa bị xóa, sẽ lại được xuất hiện trong List của chức năng Data Validation.
Ví dụ :
Tại ô L9, mình chọn item C01081801001 thì sẽ không xuất hiện item đó cho các ô sau (L10, L11, …).
Nếu mình xóa dữ liệu C01081801001 trong ô L8 thì dữ liệu đó phục hồi lại và sẽ xuất hiện trong List của chức năng Data Validation ở các ô sau (L10, L11, …).
Mình kính mong quý Thầy, Cô, các Anh, Chị, Em và các bạn giúp đỡ.
Chân thành cám ơn.
 

File đính kèm

nguoi_ham_hoc

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
1 Tháng hai 2017
Bài viết
125
Được thích
83
Điểm
180
Dạ, đúng như ý của mình rồi anh @HieuCD ơi. Mình cám ơn anh @HieuCD.
Một lần nữa mình cám ơn 2 anh @Phan Thế Hiệp@HieuCD đã giúp đỡ tận tình.
À, mình nợ quý Thầy, Cô, Anh, Chị và các bạn một lời xin lỗi vì offline vừa rồi, mình có công việc đột xuất, mình không tham gia được.
Mình kính mong các Thầy, Cô, Anh, Chị và các bạn diễn đàn này thông cảm.
 
Top Bottom