HÀM COUNTIFS (Excel 2007+)

Liên hệ QC MyVTV Add-ins
COUNTIFS

Đếm số lượng các ô trong một vùng thỏa nhiều điều kiện cho trước.

Cú pháp: =COUNTIFS(range1, criteria1, range2, criteria2, ...)

Range1, range2...
: Có thể có từ 1 đến 127 dãy các ô để đếm. Chúng có thể là ô chứa số, text, tên, mảng, hay tham chiếu đến các ô chứa số, ô rỗng sẽ được bỏ qua.

Criteria1, criteria2... : Có thể có từ 1 đến 127 điều kiện để đếm. Chúng có thể ở dạng số, biểu thức, hoặc text. Ví dụ, criteria có thể là 32, "32", "> 32", hoặc "apple", v.v...

Lưu ý:
• Mỗi ô trong range chỉ được đếm nếu tất cả các điều kiên tương ứng với ô đó đều đúng.
• Nếu criteria là một ô rỗng, Excel sẽ xem như ô đó chứa số 0.
• Có thể dùng các ký tự đại diện trong các điều kiện: dấu ? đại diện cho một ký tự, dấu * đại diện cho nhiều ký tự (nếu như điều kiện là tìm những dấu ? hoặc *, thì gõ thêm dấu ~ ở trước dấu ? hay *)
• Khi điều kiện để đếm là những ký tự, COUNTIF() không phân biệt chữ thường hay chữ hoa.

Ví dụ: Với bảng tính ở ví dụ 1 bài trên (hàm COUNTIF), nếu dùng hàm COUNTIFS thì ngắn hơn nhiều:
1573270192958.png


Đếm số ô có giá trị lớn hơn hoặc bằng 32, nhưng không lớn hơn 85, trong dãy B2:B5
=COUNTIF(B2:B5, ">=32") - COUNTIF(B2:B5, ">85") → 3
=COUNTIFS(B2:B5, ">=32", B2:B5, "<85") → 3

Ví dụ: Có bảng tính như sau
1573270014436.png

Đếm số lần Davolio vượt hạn mức doanh thu ở Widgets, Gadgets và Doodads ?
=COUNTIFS(B3: D3, "=Yes") → 1 (ở Widgets)

Có bao nhiên nhân viên bán hàng vượt hạn mức doanh thu ở cả Widgets và Gadgets ?
=COUNTIFS(B3:B6, "=Yes", C3:C6, "=Yes") → 2 (Buchanan và Suyama)

Leverling và Buchanan cùng vượt hạn mức doanh thu ở Widgets, Gadgets và Doodads mấy lần ?
=COUNTIFS(B6: D6, "=Yes", B4: D4, "=Yes") → 1 (ở Gadgets)
 

File đính kèm

 • COUNTIFS.xlsx
  9.9 KB · Đọc: 317
Mong ae giúp đỡ hàm đếm này ạ
 

File đính kèm

 • 3133DEDF-15DD-4872-A232-5C798CE337C7.jpeg
  3133DEDF-15DD-4872-A232-5C798CE337C7.jpeg
  114.8 KB · Đọc: 73
 • D78501D0-F580-4F8F-9064-F78551161973.jpeg
  D78501D0-F580-4F8F-9064-F78551161973.jpeg
  149.5 KB · Đọc: 71
 • CBCFE9D7-798A-408E-8F89-4E6FBD83BA1A.jpeg
  CBCFE9D7-798A-408E-8F89-4E6FBD83BA1A.jpeg
  173.4 KB · Đọc: 72
em có dùng hàm với 1 ô chứa nội dung điều kiện là "<div></div>" nhưng hàm không hoạt động, mong hỗ trợ
Bạn up file lên đây đi ạ
Bài đã được tự động gộp:

em có dùng hàm với 1 ô chứa nội dung điều kiện là "<div></div>" nhưng hàm không hoạt động, mong hỗ trợ
Mong ae giúp đỡ hàm đếm này ạ

em có dùng hàm với 1 ô chứa nội dung điều kiện là "<div></div>" nhưng hàm không hoạt động, mong hỗ trợ
Bạn up file lên đây đi ạ
 
em có dùng hàm với 1 ô chứa nội dung điều kiện là "<div></div>" nhưng hàm không hoạt động, mong hỗ trợ
Mình xem bài này và cả file bạn đính kèm cũng không hiểu ý muốn của bạn là gì luôn!
Bạn muốn gì và tại sao bạn nói hàm không hoạt động?

Mình thì có 1 câu hỏi: chỉ có 1 điều kiện thì sao bạn không dùng Countif mà lại dùng Countifs?!
 
Mình xem bài này và cả file bạn đính kèm cũng không hiểu ý muốn của bạn là gì luôn!
Bạn muốn gì và tại sao bạn nói hàm không hoạt động?

Mình thì có 1 câu hỏi: chỉ có 1 điều kiện thì sao bạn không dùng Countif mà lại dùng Countifs?!
countif hay countifs thì kết quả cũng vậy thôi, countifs đếm với nhiều điều kiện nhưng đâu có nói là 1 điều kiện không xài được countifs, nó không đếm đúng thì mình hỏi là vì sao đếm không được, mình không hiểu được nên lên diễn đàn hỏi mọi người nè :). Còn vì sao có <div></div> thì mình xuất chương trình nó ra thế :)
 
Va
Thiếu dấu "=" : "=COUNTIFS($A:$A;"=<div>*</div>")" , đúng sai cơ bản, sr mọi người nha
Vậy công thức của bạn sửa lại như nào thế
Bài đã được tự động gộp:

Thiếu dấu "=" : "=COUNTIFS($A:$A;"=<div>*</div>")" , đúng sai cơ bản, sr mọi người nha
Bình thường công thức như này vẫn đúng mà khi áp dụng vào lại sai =COUNTIFS($A1:$A33,$A$2)
Bài đã được tự động gộp:

Thiếu dấu "=" : "=COUNTIFS($A:$A;"=<div>*</div>")" , đúng sai cơ bản, sr mọi người nha
Kể cả không gõ dấu bằng, mà gõ lại y nguyên điều kiện trong nháy đôi vẫn đúng chứ nhỉ
 

File đính kèm

 • Book2.xlsx
  11.3 KB · Đọc: 58
Lần chỉnh sửa cuối:
Kể cả không gõ dấu bằng, mà gõ lại y nguyên điều kiện trong nháy đôi vẫn đúng chứ nhỉ
Trong tập tin của bạn công thức rõ ràng là sai. Vì các chuỗi "<div class ...</div> rõ ràng không có dạng <div></div>.

Nếu là đếm số chuỗi A2 = "<div></div" thì kết quả phải là 10 chứ không thể là 32.

Về kết quả 32 thì tôi có "lý thuyết" giải thích tại sao lại thế.

Trong COUNTIF(S) có thể dùng toán tử =, <, <=, >, >=. Khi ta có công thức
Mã:
=COUNTIF($A1:$A33,"<div></div>")
Thì ta cứ nghĩ là COUNTIF đếm số chuỗi "<div></div>". Nhưng COUNTIF lại coi ký tự "<" đầu tiên là toán tử "nhỏ hơn", và đếm số chuỗi "nhỏ hơn" chuỗi "div></div>". Vì thế mà ra 32. Nếu ta muốn kết quả 10 thì ta phải làm sao để COUNTIF không coi "<" đầu tiên là toán tử. Nếu chuỗi của ta là "=<div></div>" thì sao? Vì không có toán tử "=<" (chỉ có toán tử "<=") nên COUNTIF chỉ coi "=" là toán tử. Tức đếm số chuỗi "bằng" chuỗi "<div></div>". Tức công thức là
Mã:
=COUNTIF($A1:$A33,"=<div></div>")
----------
Nếu E5 = "4><6>" thì F2 = 4 vì lúc đó E2, E3, E4 và E5 đều "nhỏ hơn" "5><6>"
 
Top Bottom